VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!   

Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin občanů, ochranou zvířat a přírody.


DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ.

 
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   

 

Milí přátelé,

web je momentálně ve výstavbě. Skončily nám prémiové služby od poskytovatele, využíváme základní služby, které jsou zdarma. To sebou nese ovšem mimo jiné i omezenou kapacitu volného uložiště, kterou máme k dispozici. Proto se stránky jeví ještě více kostrbatější než předtím, chybějí videa a obrázky. Dám tomu však všemu brzy opět lepší podobu, aby stránky opět poskytovaly dobrou informační službu o naší činnosti.

Náš spolek nekončí. Jen naše dosavadní projekty jsme z důvodu nedostatku našeho času ukončili nebo pozastavili. Zatím prosím nepřispívejte alespoň na náš účet veřejné sbírky, případné dary na další dva naše účty využijeme na provoz nebo jako dar některé z osob z cílových skupin naší podpory. Podle našeho uvážení, případně vašeho přání, pokud nám to sdělíte, či uzavřeme darovací smlouvu. Do budoucna plánujeme přes podporu prostřednictvím veřejné sbírky ponechat zřejmě jen jediný projekt, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů. O podrobnostech budeme informovat. Děkujeme za pochopení, dosavadní přízeň, spolupráci na pomoci potřebným!

 

Za spolek

 

   Pavel Badač

člen Rady spolku

 

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, KTERÝM AKTUÁLNĚ NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ,

O PODPORU NAŠEHO SPOLKU, A TO I PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY, MOHOU ŽÁDAT TAKÉ

DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIOŘI

 

KOMU KONKRÉTNĚ JSME SPOLEČNĚ POMÁHALI

(Ukončované sbírky pro jednotlivé žadatelé o podporu)

 

RYCHLÝ PŘEHLED REALIZOVANÉ PODPORY NEDÁVNÉ DOBY

aneb koho jsme společnými silami finančně podpořili (vyplacené větší dary):

 

25.03.2022: 18 700,- Kč. Dar pro Julinku. Účel: úhrada intenzivních rehabilitací v okoli bydliště Julinky.

 

18.03.2022: 60 000,- Kč. Dar pro Moniku. Účel: záloha úhrady léčebného programu Reha Motion 18+. Čtyřtýdenní neurorehabilitační pobyt v Sanat. Klimkovice.

 

04.03.2022: 4 540,- Kč. Dar pro Michálka. Účel: úhrada soupravy pro domácí perličkovou koupel + bylinné oleje do koupele.

 

16.02.2022: 12 408,- Kč. Dar pro Moniku. Účel: úhrada rehabilitací v okolí bydliště, zdravotní kosmetiky a dalších potřeb.

 

13.02.2022: 30 000,- Kč. Dar pro Julinku. Účel: bezbariérová rekonstrukce bydlení.

 

11.01.2022: 4 680,- Kč. Dar pro pana Aleše. Účel: zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

 

 

Podrobnější přehled o všech jednotlivých sbírkách veřejné sbírky lze nalézt pod odkazem výše.

Všechny transakce na účtu veřejné sbírky lze sledovat zde

 

VŠE O NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRCE, JAK FUNGUJE, KOMU CO PŘINÁŠÍ, NA CO VŠE LZE PŘISPÍVAT

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ A NAŠE DALŠÍ PROJEKTY.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Žeň je velká, dělníků málo...líbí se vám naše činnost? Nechejte se inspirovat. Založte s přáteli svou organizaci na pomoc potřebným. Těch je Bohužel stále příliš. Rádi vám poradíme, podělíme se o své dosavadní zkušenosti. Nebo podporujte již stávající důvěryhodné organizace, nejlépe pravidelně.

I přes zlepšování, ani dnes ještě státní sociální systém nepokryje všechny potřeby a nepamatuje na všechny možné situace znevýhodněných spoluobčanů...např. tito lidé nedosáhnou na potřebné rehabilitační přístroje nebo lehké skládací elektrické vozíky nebo v potřebném rozsahu na nákladné placené rehabilitace...

 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM! :)

 

 

 

 

NAŠE UKONČOVANÉ PROJEKTY:

 
     
    
 
 
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

AKTUALITY

19.07.2022

UKONČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU FREE WILL

Milí přátelé,

chystáme se brzy ukončit naší veřejnou sbírku pro znevýhodněné spoluobčany.

Velmi děkujeme za vaší hojnou podporu i této naší stěžejní činnosti, veřejné sbírce, sbírkový účet č. 2700957427 / 2010 ! Prosíme však, abyste své případné dary posílali na účet max. do 27.07.2022, abychom zvládli vaši podporu zprostředkovat stávajícím (nebo též aktivním uživatelům) naši sbírky nejlépe do konce července tohoto roku. Od srpna bychom rádi všechny jednotlivé sbírky pro tyto konkrétní potřebné spoluobčany přesunuli mezi ukončené sbírky. Stávající uživatelé jsou s tímto našim záměrem srozumění několik měsíců zpět a byli požádání, aby informovali své dlouhodobé pravidelné podporovatelé, pokud je znají. Samozřejmě zůstáváme s uživateli našich projektů v kontaktu i nadále, pokud mají zájem. Sledujeme, jak se jim daří, jsme a budeme v případě jejich zájmů nadále připravení jim podle našich aktuálních možností a schopností pomáhat dále. V jejich ukončených sbírkách zveřejníme informace, jak je lze nadále podporovat, i s případným kontaktem na ně, pokud si to budou přát.

Bohužel žádný z naších členů Rady spolku nenachází dostatek energie a časového prostoru věnovat se nadále spolkové činnosti. Proto do konce tohoto roku s největší pravděpodobnosti ukončíme i celkovou činnost spolku FREE WILL. O tomto však budeme přesněji informovat později. Každopádně již nyní nijak dále nerozvíjíme naši charitativní činnost, pozvolna ukončujeme stávající projekty. Proto prosíme, již nepodporujte žádné z naších projektů, ať už prostřednictvím jakéhokoliv z našich tří účtů.

VELMI SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO TOHO ŠLI S NÁMI, ROZHODLI SE JAKKOLIV PODPOŘIT ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

Povedl se kus dobré práce pro bližní v nouzi! O dalším celkovém vývoji naší organizace a ukončování našich projektů budeme průběžně informovat.

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                        

 

 

 

22.04.2022

VELMI DĚKUJEME ZA OPĚTOVNOU PODPORU SPOLEČNOSTI WEBNODE!

 

 
I v tomto roce velmi děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu společnosti WEBNODE! Děkujeme za letitou významnou podporu v podobě daru prémiových služeb, což nám pravidelně ušetří nemalé finanční provozní náklady. Díky webu od WEBNODE můžeme lépe pomáhat znevýhodněným spoluobčanům, zvířatům a přírodě, - o této naší činnosti informovat veřejnost a umožnit lidem pomáhat spolu s námi!
Vytvořte si webové stránky zdarma! Je to snadné. Se službami webnode jsme dlouhodobě spokojeni!
 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
 

                                                                                                                           Tým spolku FREE WILL

 

 

 

21.08.2021

DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU FINANČNÍ PODPORU Z OBCE TICHÁ!

 

Velmi děkujeme za dlouhodobou finanční podporu, kterou nám poskytuje Obec Tichá! I letos jsme obdrželi účelový finanční dar na úhradu provozních nákladů naší činnosti, a to částku ve výši 7 200,- Kč! Je to pro nás opravdu významná pomoc, ze které budeme moci uhradit účetní služby a z části i faktury za služby mobilního operátora. Velmi děkujeme!

Provozní náklady jsou hrazeny z našeho zvlášť vyhrazeného Provozního účtu spolku, který je také transparentní. Proto veškeré darované prostředky do naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů doputují na účel, na který jsou darovány. Neuplatňujeme žádné náklady spojené s pořádáním sbírky. Jen mohou případně vzniknout poplatky bance z příchozích darů ze vzdálenějších zemí, které si banka může strhnout automaticky Ale to těžko ovlivníme.

Provozní náklady se snažíme obecně držet co nejmenší, zajišťovat služby formou darů, pokud to nejde, tak výběrem z nabídek od vícero dodavatelů.

Chceme při této příležitosti velmi poděkovat také všem dárcům z řad jednotlivců, kteří naši činnost příspěvky na provoz podporují pravidelně, nebo třeba i jednorázovou drobnou částkou! To je také ohromná pomoc! Děkujeme rovněž za pravidelné příchozí platby symbolického půjčovného za výpůjčky MOTOmedů. I tyto pomáhají hradit provozní náklady.

DĚKUJEME ZASTUPITELŮM OBCE TICHÁ ZA DLOUHODOBOU PODPORU A SPOLUPRÁCI NA NAŠÍ POMOCI POTŘEBNÝM A ZA ŘÁDNOU SPRÁVU NAŠÍ HEZKÉ OBCE! UDĚLAL SE KUS DOBRÉ PRÁCE. VÁŽÍME SI TOHO!


                                                                                                                         

                                                                                                                             Spolek FREE WILL

 

 

 

28.06.2021

I DOBRÝ SKUTEK, z. s. POMÁHÁ S NÁMI! MOC DĚKUJEME!

 

Velmi děkujeme Dobrému skutku za jeho letitou podporu lidí nacházejících se ve složité životní situaci! Oblasti pomoci této organizace působící od roku 2005 jsou opravdu široké.

Jsme rádi a děkujeme Dobrému skutku za to, že se rozhodl spolupracovat i s námi a pomohl vybavit naši Půjčovnu kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů užitečnými věcmi!

V létě 2019 jsme díky daru 6 800,- Kč mohli pořídit nové baterie do staršího elektrického skútru pro invalidy. Ten tak mohl formou naši výpůjčky začít sloužit člověku, který je v důsledku úrazu pohybově postižen a nachází se navíc i v obtížné sociální situaci. Skútr mu přináší větší svobodu při pohybu venku a tak i více soběstačnosti v obstarávání svých potřeb. Pomůcku má od nás zapůjčenou bezplatně a na dobu podle potřeby.

Na podzim a v zimě 2020 jsme díky velkorysému daru od Dobrého skutku 92 000,- Kč nakoupili do naši půjčovny čtyři repasované rehabilitační přístroje Reck MOTOmed. Ty jsme následně vypůjčili za charitativní půjčovné 50,- Kč/měs. těmto lidem s těžkým pohybovým omezením:

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 507 - Umožňuje procvičovat pouze nohy

Slečna MARKÉTA (Brno) - výpůjčka od 12.11.2020

Maminka slečny Markéty k této výpůjčce uvádí:

dcera Markéta má diagnózu DMO a pohybuje se na vozíku a jen s dopomocí druhé osoby. Nemluví a tak se za ni vyjadřuji já, jako matka. Motomed jí pomáhá posílit svaly na nohách a je to jiná forma pohybu. Je fajn, že může rehabilitovat intenzivně doma, kdykoliv se nám to hodí. Někdy se nám podaří i 2x za den si zajezdit. Nemusíme se složitě někam dopravovat. Je to pro ni i zpříjemnění stereotypu všedního dne. Moc děkujeme za možnost zapůjčení.

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 508 - Umožňuje procvičovat pouze nohy

SLEČNA KATEŘINA (nar. 1986), MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - výpůjčka od 12.11.2020

Slečna Kateřina žije od narození se zdravotním postižením Dětskou mozkovou obrnou. Zdravotní stav se s přibývajícími léty zhoršuje. I přes veškerou snahu o pravidelnou rehabilitaci musí stále častěji využívat invalidní vozík. Slečna Kateřina je moc ráda, že si nyní může cvičit i přímo doma na našem přístroji. Snaží se tak udržet v kondici co to jde a rozpohybovat stále častěji se opakující spasmy.

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 509 - Umožňuje procvičovat nohy i ruce

PANÍ IVETA (nar. 1969), ŠLUKNOV - výpůjčka od 13.11.2020

Paní Ivetka je po prodělané mozkové příhodě ochrnutá na pravou stranu těla. Žádost o výpůjčku přístroje MOTOmed, který si nemůže dovolit pořídit, měla u nás již od r. 2014. Paní Ivetka je moc ráda, že si může konečně doma více rehabilitovat. Se zapůjčeným přístrojem je moc spokojená, po cvičení se cítí lépe, pomáhá ji hlavně na nohy a cítí úlevu i v zádech. Podle jejich slov cvičí pravidelně denně, často dokonce vydrží šlapat až dvě hodiny vkuse. Paní Ivetka si přístroj dlouho moc přála, je za něj vděčná a stále nám děkuje.

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 510 - Umožňuje procvičovat nohy i ruce

PANÍ MARIKA (středních let), LIBERECKÝ KRAJ – výpůjčka přístroje od 22.12.2020

U paní Mariky se před dvaceti léty projevily hned dvě těžká onemocnění, Dětská mozková obrna a zároveň i svalová dystrofie, které postupně zapříčinily těžké pohybové omezení. Nyní se p. Marika pohybuje na invalidním vozíků a využívá péče osobních asistentů. Cvičením na MOTOmedu sí udržuje svaly alespoň trochu aktivní a protahuje si zkrácené šlachy. Věříme, že se tímto cvičením podaří také zpomalit atrofii svalstva a zlepšit peristaltiku trávení.

 

Dobrý skutek realizuje podporu prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách spolku Dobrý skutek. Pro dárce finančního daru navíc existuje i možnost získat za svůj dobrý skutek dárek, jež mu i v budoucnu může připomenout, že dobrý skutek je víc než dobrá rada.

 

 

DĚKUJEME DOBRÉMU SKUTKU ZA JEHO POMOC A DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ! MÁ TO SMYSL!!!

 

Komu konkrétně můžeme společně pomoci prostřednictvím naší veřejné sbírky nalezneme zde.


 

 

29.04.2021

 

VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU FACEBOOKOVÝM SKUPÍNÁM MÁM POMÁHÁM!

 

Milí přátelé,

jistě vám neunikl v těchto dnech zvýšený počet příchozích finančních darů na našem účtu veřejné sbírky! Vděčíme za to navázané spolupráci s facebookovými skupinami Mám pomáhám, jejich užitečnému projektu drobných aukcí, ve kterém členové skupiny draží nejrůznější zajímavé a hezké darované věci. Finanční výtěžek následně putuje rovnou na dobrou věc, na pomoc zdravotně znevýhodněným dětem. Díky tomuto byly v uplynulých dnech vybrány peníze v řádech deseti tisíců korun i pro „naše“ děti zařazené v naši veřejné sbírce, Julinku, slečnu Terezku, a předtím také pro Michálka, zde však přes dárcovskou platformu v Znesnáze, kde se v těchto dnech dokončuje pro malého Míšu sbírka na delfinoterapii a další potřeby. Po této sbírce maminka Michálka vyjádřila přání pokračovat ve sbírce přes náš spolek, což bude samozřejmě možné.

Velmi děkujeme všem správkyním facebookových skupin Mám pomáhám - dobrovolnicím maminkám na mateřských dovolených - za jejich krásnou iniciativu, aktivní a dobře vymyšlený přínosný projekt, který se stal značně oblíbeným. Vždyť skupiny celkem čítají již 33 000 členů a na výsledném objemu uskutečněné pomoci je to opravdu znát! Děkujeme všem, kteří se do aukcí zapojili, ať už jako dárci hezkých věcí nebo dražitelé. Díky vám všem za vaší věnovanou energii, čas, peníze, za to, že vám nejsou lhostejné osudy nejmladších potřebných členů naší společnosti! Vaše nasazení za rok fungování projektu významně pomohlo desítkám dětí z celé republiky! Jste skvělí! A děkujeme moc správkyni naši veřejné sbírky, naši Martince, za pečlivé sčítání všech hojně příchozích plateb na účet, za skvěle zvládnutou evidenci takového náporu! Je to jistě náročné na pozornost. Příchozí dary se totiž u nás sčítají takto manuálně, nedělá to stroj.

Jistě se stojí za to podívat, jak projekt drobných aukcí funguje a zapojit se!

Facebookové skupiny, do kterých se je možno přidat a začít pomáhat, jsou dvě. Rozdíl je v nich jen takový, že každá je orientována na jiný druh aukcí.

V hlavní skupině Mám pomáhám se do aukcí dávají předměty, které se podařily získat darem od oslovených firem, a dále také rukodělná výroba, vlastní tvorba jednotlivců, vše tedy nové věci.

V druhé skupině Mám pomáhám - drobné aukce – říká se jí také "bazárek", dárci vkládají už věci použité, které však ještě mohou někomu posloužit, jako jsou věci a hračky po dětech, do domácnosti, šperky a vše možné i nemožné.

 

DĚKUJEME VŠEM!

 

                                                                                                                       Spolek FREE WILL

 

 

 

14.04.2021

VELMI DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU SPOLEČNOSTI WEBNODE!

 

 
Velmi děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu společnosti WEBNODE! Děkujeme za letitou významnou podporu v podobě prémiových služeb! I letos v roce 2021 nám v tomto ochotně vyšli vstříc. Díky tomuto můžeme lépe pomáhat znevýhodněným spoluobčanům, zvířatům a přírodě, - o této naší činnosti informovat veřejnost a umožnit lidem pomáhat spolu s námi!
Vytvořte si webové stránky zdarma! Je to snadné. Se službami webnode jsme dlouhodobě spokojeni!
 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
 

                                                                                                                           Tým spolku FREE WILL

 

 

 

08.01.2021

SCHVÁLENÍ PRŮBĚŽNÉHO VYÚČTOVÁNÍ NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

VŠE NEJLEPŠÍ DO DALŠÍCH LET!

ZAŽEHNĚME V SRDCÍCH NEKONEČNÝ PROUD LÁSKY...

Milí přátelé,

všechny srdečně zdravíme v novém kalendářním roce a přejeme, ať je tento lepším obdobím než rok minulý! Co nejpevnější zdraví, pokoj v duši a co nejradostnější život na naší krásné planetě!

Děkujeme vám všem, kteří jste nám v minulých letech dali a případně stále dáváte důvěru, zapojili jste se nějakým způsobem do našich projektů. Díky vám všem za vaše dary!

 

Počátkem tohoto roku nám bylo z Krajského úřadu doručeno schválení průběžného vyúčtování minulého období konání naší veřejné sbírky. Pojďme se podívat, jak jsme si společně v tomto vedli…

 

 

HRUBÝ VÝTĚŽEK NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY VE ČTVRTÉM OBDOBÍ KONÁNÍ

OD 01.08.2019 DO 31.07.2020 ČINIL 755 764,05 KČ!

NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY

 

SCHVÁLENÍ PRŮBĚŽNÉHO VYÚČTOVÁNÍ ČTVRTÉHO OBDOBÍ KONÁNÍ SBÍRKY

(upravená kopie v Pdf)

 

VŠEM VÁM ZE SRDCE DĚKUJEME ZA PODPORU!

 

Naše veřejná sbírka na úhradu nejrůznějších potřeb znevýhodněných spoluobčanů pokračuje dále, neboť je takováto služba v naší společnosti Bohužel stále zapotřebí.

Brzy pak také ještě přineseme podrobnější informace k alespoň některým úspěchům naši nedávno realizované činnosti. Všem dárcům, kteří si již v minulosti u nás zažádali, automaticky vystavíme v průběhu ledna souhrnné potvrzení o darech za minulý rok a rozešleme jako minule na e-mailové adresy. Nové zájemce o toto potvrzení tímto prosíme, aby nám sdělili nejlépe e-mailem zaslaným na naší adresu: spolekfreewill@email.cz tento záměr a uvedli minimálně celé své jméno a číslo svého b. účtu, ze kterého dar/y poskytli. Děkujeme!

 

Milí přátelé,

milujme život a projevy života bezpodmínečnou Láskou, přejme si upřímně všichni vzájemně, jeden druhému, štěstí a úspěch, chraňme a pečujme o všechny bytosti tak nejlépe, jak jen můžeme a umíme. Víme, a zvlášť v této době to dobře vidíme, že si lidé dokáží vzájemně pomáhat opravdu velmi mnoho a v zásadních věcech. Děkujeme upřímně za to!

Avšak pokusme se milovat ještě více, minimálně v takovém rozsahu, který na všech úrovních všem zajistí všechno potřebné k alespoň důstojnému životu! Dobře nám pak bude na Zemi.

Vězme a připomínejme si, že opravdová čistá Láska je dosažitelným vrcholem lidství! Takováto Láska projevená do světa skrze každého z nás je ten jediný Spasitel, na kterého možná ještě někteří vytouženě čekají v podobě příchodu jedné osoby, případně ve formě určité skupiny. Ne. Jen Láska probuzená v každém z nás je nezbytný předpoklad k vytvoření ráje na Zemi! Charitativních organizací pak již nebude třeba. To, nechť je náš cíl. Vezměme si každý z nás předsevzetí do dalších let, že se alespoň pokusíme být ostatním vzorem, že se přinejmenším o krůček překonáme a zažehneme v srdci ještě více Lásky. Nechť se nám to brzy všem co nejvíce podaří a náš spojený nekonečný proud Lásky ať zaplavuje Zemi a obejme celý Vesmír!

DĚKUJEME VÁM! :) 

 

09.10.2020

ANDREJKA S JANIČKOU POTŘEBUJÍ PROSÍM NAŠÍ POMOC!

 

Milí přátelé, velmi děkujeme i za vaší pomoc holkám. Pokud si nemůžete dovolit přispět ani sebemenší částkou, ale přesto byste chtěli podat pomocnou ruku, můžete tak doslova učinit. Jste li z Brna nebo tam dojíždíte, holky uvítají i fyzickou výpomoc. Vypíšeme i zde, jak konkrétně můžete takto pomoci. Andrejku s Janičkou známe osobně. Situaci opravdu nemají lehkou... Děkujeme moc!

DALŠÍ FORMA HMOTNÉ POMOCI A PŘÁNÍ, KTERÁ BY ANDREJKA A JANIČKA UVÍTALY:

- pomoc s dopravou na pravidelné vzdělávací kurzy

- pomoc při vykrývání osobní asistence (v případě, že někdo vypadne nebo při nedostatku osobní asistence) Andrejka hledá na pokrytí asistence i někoho stálejšího, kdo by měl zájem s nimi spolupracovat. Asistencí bude potřeba opravdu dost.

POKUD BYSTE BYLI OCHOTNI POMOCI A NABÍDNOUT DELŠÍ SPOLUPRÁCI, PROSÍM KONTAKTUJTE NÁŠ SPOLEK. KONTAKT PŘEDÁME A NA KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH SE S ANDREJKOU DOHODNETE.

VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU ANDREJKY A JANIČKY!

HOLKY MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA


Při zasílání daru uveďte prosím: 
ve zprávě příjemci: Andrea a Jana
VARIABILNÍ SYMBOL: 3116
(usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu.)
DĚKUJEME!

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu Andrejky a Janičky


Sdílejme prosím sbírku pro Andrejku a Janičku výzvou k pomoci na

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE VŠUDE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

 

 

29.09.2020

PAN PETR UŽ MÁ KONEČNĚ POTŘEBNÝ VOZÍK DOMA!

 

Panu Petrovi byl 18.09.2020 předán lehký skládací elektrický vozík eThrone. O den později se s Petrem setkal člen Rady našeho spolku Pavel Badač. Péťa je velký sympaťák a hodný kluk. Jsme rádi, že se nám společnými silami konečně podařilo ulehčit mu alespoň trochu život. Díky vám všem, kteří jste na Péťuv vozík přispěli! Děkujeme paní starostce a Radě městského obvodu Ostrava - Poruba za schválení finálního doplatku vozíku ze sbírky SRDCE PRO PORUBU! Vážíme si vždy všech příspěvků i do naši sbírky, ať jsou v jakékoliv výši. Každá koruna pomáhá a vždy posouvá k dobrému cíli - pomoci potřebným. Stát Bohužel stále ne na vše pamatuje, proto je stále potřeba i této vzájemné pomoci přes sbírky. Sbírka pro Péťu v našem spolku pokračuje i nadále. Je toho ještě spousta, s čím mu můžeme pomoci. Rád by se například dostal na rehabilitační pobyt do Sanatoria Klimkovice. Kde to má i celkem blízko z domova. Několika týdenní léčebný pobyt v Klímkovicích, ať už komplet samoplátecký nebo z části i přes pojišťovnu, však stojí několik desítek tisíc korun! Dále by byla potřeba také ještě i nějaká další bezbarierová úprava Petrova domova a v budoucnu bychom chtěli pomoci hradit i další Péťovy potřeby, podle aktuální situace. Např. další kompenzační pomůcky apod. Děkujeme proto i za vaši budoucí přízeň tomuto mladému muži, který má rád společnost, výlety s a za přáteli, svého pejska, s kterým rád chodí ven. To vše mu nyní ještě více ulehčí jeho nový lehký skládací elektrický vozík! Velký dík vám všem a hezký Podzím!

 

Pan Petr s paní starostkou městského obvodu Ostrava - Poruba.
Děkujeme za finální doplatek vozíku ze sbírky SRDCE PRO PORUBU!

 

SBÍRKA PRO PANA PETRA NADÁLE POKRAČUJE

 

DĚKUJEME ZA PODPORU!

 

 

 

30.08.2020

PŘIBÝVAJÍ ZÁJEMCI O VÝPŮJČKU VOZÍKŮ eThrone

Milí přátelé, v naší půjčovně elektrických invalidních vozíků eThrone přibývají zájemci o výpůjčku z řad spoluobčanů s těžkým pohybovým omezením. Na stránce projektu přinášíme podrobnější informace o jejich nelehkých osudech, aktuálních situacích. Je prosím potřeba nakoupit další vozíky do naší půjčovny. Nebo případně pomoci sehnat peníze na nákup vozíku do osobního vlastnictví žadatelů o pomoc. Děkujeme za vaší dosavadní podporu a za případnou podporu i této naší formy pomoci potřebným!

 

NA TENTO PROJEKT LZE FINANČNĚ PŘISPÍVAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

+ variabilní symbol 511 a zpráva příjemci: eThrone

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu půjčovny vozíků eThrone

 

SDÍLEJME PROSÍM TUTO PŘÍLEŽITOST K SPOLEČNÉ POMOCI I VÝZVOU NA

 

DĚKUJEME!

 

 

 

23.08.2020

PAN MIREK DĚKUJE VŠEM ZA PODPORU. SBÍRKA PRO NĚJ POKRAČUJE!

 

AKTUALITA K POKRAČOVÁNÍ SBÍRKY:

 

17.08.2020
Panu Mirkovi se podařilo pořídit si do domácnosti starší repasovaný rehabilitační přístroj MOTOmed Viva1. Všem dárcům, kteří mu na přístroj přispěli přes naši sbírku, velmi děkuje za podporu!

 

Pan Mirek se rozhodl, že se i nadále obrátí na veřejnost s žádosti o finanční podporu. V této naši sbírce pro něj si přeje pokračovat. Ze svého invalidního důchodu Bohužel nepokryje veškeré své potřeby, nákladnou kompenzaci svého zdravotního omezení.

 

Bylo zapotřebí také vymyslet způsob usnadňující venkovní pohyb a přepravu pana Mirka. To dobře vyřešil repasovaný elektrický skútr, který si žadatel o pomoc rozhodl pořídit na splátky. Z finančních darů pro pana Mirka budeme nyní přispívat právě na tyto měsíční splátky. Prostředky přepošleme na účet žadatele, který nám doloží úhradu splátek.

 

Pan Mirek nám ke svému novému dopravnímu prostředku napsal:

invalidní skútr Trophy Booster je skvělý pomocník pro lidi, kteří špatně chodí. Vyvine rychlost 18km/h a ujede bez problémů 20-30km na jedno nabití. Je vhodný jako nákupní košík při cestách za nákupy (má košík vpředu i vzadu, dříve jsem mohl nakoupit jen to, co jsem unesl v batohu). Skútr je spolehlivý a stabilní v zatáčkách, navzdory tomu, že je to tříkolka. Na tento repasovaný stroj jsem dostal roční záruku.
 

Po doplacení skútru budeme panu Mirkovi pomáhat s úhradou dalších nákladů a životních potřeb, jejichž dostatečné finanční zabezpečení je u zdravotně znevýhodněných občanů Bohužel nákladnější než u zdravých lidí. Pomůžeme s konkrétním problémem podle aktuálních potřeb, o kterých pak budeme informovat podrobněji.

 

VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU PANA MIRKA!

 

PANA MIRKA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

Při zasílání daru uveďte prosím: 

ve zprávě příjemci: Pan Mirek

VARIABILNÍ SYMBOL: 31510

(usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu.)

DĚKUJEME!

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu pana Mirka

CELÁ SBÍRKA PRO PANA MIRKA

 

 

25.06.2020

PODĚKOVÁNÍ ZA ZVEŘEJNĚNÍ ČLÁNKU V BLESK.CZ

 

Velmi také děkujeme internetovému deníku Blesk.cz za zveřejnění sbírky pro Moniku! S její nelehkou situaci, těžkým zdravotním postižením, se tak mohla seznámit ještě větší část veřejnosti.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/643229/monika-17-snila-o-vlastni-cukrarne-kvuli-nadoru-na-mozku-skoncila-jako-lezak.html

Pro Monču se na její potřeby přes náš spolek vybralo za dva měsíce přes 115 000 Kč! Velmi děkujeme za vaše často i velmi velkorysé finanční dary! Věříme, že se brzy podaří vybrat ještě o něco více, a my tak budeme moci uhradit Monice například i velmi nákladný rehabilitační pobyt v ADELI Medical centru v Piešťanech. Cena 14 denního pobytu vychází na cca 136 000 Kč. Jedná se o pobyt v jednom z nejvyhlášenějších zdravotních zařízení. A i mimo rehabilitační pobyty bude potřeba uhradit další nákladné potřeby naši mladé statečné slečny. Rodina vše nemůže finančně utáhnout, mnoho potřebných věcí není hrazeno ze zdravotního pojištění ani z podpory z Úřadu práce.

Vážíme si navázané spolupráce se zpravodajským portálem Blesk.cz a děkujeme čtenářce deníku za doporučení příběhu Moniky redakci. Děkujeme Blesku za prostor, který poskytuje i dalším potřebným lidem s těžkými osudy! Je moc dobré spolupracovat na pomoci těmto spoluobčanům! Děkujeme také všem lidem, nadacím, firmám, kteří pravidelně nebo jednorázově pomáhají i s naším spolkem, podporují i další potřebné lidi zařazené v naši veřejné sbírce.

 

 

                                                                                                                                              spolek FREE WILL

 
 Všechny články >>

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!


OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

PODPORUJÍ NÁS / PODPOŘILI NÁS:

 

FIRMY A INSTITUCE

 

 

 
     
 

 
 
   

 

 

JEDNOTLIVCI

 

Marian Mario Artych, DiS.

Lukáš Badač

Irena Badačová

Kateřina Baršovská

MUDr. Lenka Bohmová

Ing. Petr Bordovský

Alena Buksová

Hynek Canibal

MUDr.  Milada Canibalová

Kateřina Cuperová

manželé Monika a Miroslav Čajánkoví

Jakub Černý, DiS.

manželé Lenka a Jiří Česnekoví

Lucie Donátová

Marie Dudová

Jana Dvorská

Michal Fabo

Marta Ferková

Martin Filip

Aurélie Folwarczná

Jaroslava Haladová

Zdeněk Harabiš

Andrea Kahánková

Magda Krejčíková

Michal Křivánek

Dana Kubáňová

Marta Kubišová

Iva Malinová

manželé Pavla a František Mičulkovi

Jana Mikulenčáková

Jitka Nejedlá

Marcel Paszanda

Jana Pečivová

manželé Helena a Karel Pejšovi

Mgr. Jiří Podlucký

Michal Přikryl

Eva Raiskubová

manželé Helena a Petr Rohlíčkovi

Karel Saibrt

manželé Martina a Jiří Schimánkovi

Rut Schreiberová

Petr Smékal

Marie Šnytová

Libuše Tyburcová

Aleš Urválek

Jan Zdeněk

Vratislav Zeman

 

A všichni ti, kteří přispěli do veřejné sbírky, zakoupili si zboží od našich terénních spolupracovníků nebo podpořili naše projekty a naší činnost jiným způsobem.


Pozn.: jména našich podporovatelů zařazujeme na tento seznam jen s jejich souhlasem. Je to způsob našeho alespoň malého poděkování. Rádi se hlásíme k těm, kteří svou podporou vyjadřují nebo alespoň jednou vyjádřili sympatii s naší činnosti. Pokud zde nenajdete své jméno, patříte mezi naše spolupracovníky nebo podporovatele a rádi byste se i takto hlásili k nám, budeme rádi. Sdělte nám to, prosím! Stejně tak, pokud se například rozhodnete zůstat v anonymitě a uvádíme Vaše jméno dosud zde na tomto seznamu, na Vaše přání Vás ze seznamu odebereme.

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI! Společnými silami uděláme mnoho dobrého!

 

 

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

INFIKOVANÉ KLÍŠTĚ

UDÁLOSTI 31.03.2019 TĚŽKÉ ONEMOCNĚNÍ PANA JAROSLAVA KOLBASOVSKÉHO

(Úvodní reportáž k tématu zvýšení příspěvku na péči)

 

PACIENTI S PLICNÍ VENTILACÍ

UDÁLOSTI 07.06.2018 NAŠE TÉMA OD 28:58 min.

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

SLEDUJEME LÉČBU BOŽENKY A DALŠÍCH DĚTÍ TRPÍCÍCH SMA, KTERÉ SE ZAČÍNAJÍ LÉČIT LÉKEM SPINRÁZA UŽ I V ČR!

PROSINEC 2017

TÁTOVÉ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ

 

 

 

VÁLKY

 

STO MRTVÝCH, Z TOHO 11 DĚTÍ. PO CHEMICKÉM ÚTOKU V IDLÍBU BOMBY PADALY I NA NEMOCNICI

 

 

 

HLADOMORY

 

HLAD V JEMENU POZABÍJÍ JEDNU GENERACI DĚTÍ, VARUJÍ HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE

 

HLADOMOR V JIŽNÍM SUDÁNU: MILIÓN DĚTÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA

 

 

 

PŘÁTELÉ: