FINANČNÍ PODPORA

19.07.2022

UKONČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU FREE WILL

 

Milí přátelé,

chystáme se brzy ukončit naší veřejnou sbírku pro znevýhodněné spoluobčany.

Velmi děkujeme za vaší hojnou podporu i této naší stěžejní činnosti, veřejné sbírce, sbírkový účet č. 2700957427 / 2010 ! Prosíme však, abyste své případné dary posílali na účet max. do 27.07.2022, abychom zvládli vaši podporu zprostředkovat stávajícím (nebo též aktivním uživatelům) naši sbírky nejlépe do konce července tohoto roku. Od srpna bychom rádi všechny jednotlivé sbírky pro tyto konkrétní potřebné spoluobčany přesunuli mezi ukončené sbírky. Stávající uživatelé jsou s tímto našim záměrem srozumění několik měsíců zpět a byli požádání, aby informovali své dlouhodobé pravidelné podporovatelé, pokud je znají. Samozřejmě zůstáváme s uživateli našich projektů v kontaktu i nadále, pokud mají zájem. Sledujeme, jak se jim daří, jsme a budeme v případě jejich zájmů nadále připravení jim podle našich aktuálních možností a schopností pomáhat dále. V jejich ukončených sbírkách zveřejníme informace, jak je lze nadále podporovat, i s případným kontaktem na ně, pokud si to budou přát.

Bohužel žádný z naších členů Rady spolku nenachází dostatek energie a časového prostoru věnovat se nadále spolkové činnosti. Proto do konce tohoto roku s největší pravděpodobnosti ukončíme i celkovou činnost spolku FREE WILL. O tomto však budeme přesněji informovat později. Každopádně již nyní nijak dále nerozvíjíme naši charitativní činnost, pozvolna ukončujeme stávající projekty. Proto prosíme, již nepodporujte žádné z naších projektů, ať už prostřednictvím jakéhokoliv z našich tří účtů.

VELMI SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO TOHO ŠLI S NÁMI, ROZHODLI SE JAKKOLIV PODPOŘIT ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

Povedl se kus dobré práce pro bližní v nouzi! O dalším celkovém vývoji naší organizace a ukončování našich projektů budeme průběžně informovat.

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                         

 

     Nejjednodušší a zároveň jednou z nejefektivnějších možností podpory je finanční podpora. Svým finančním darem nebo případně zakoupeným zbožím od našich terénních spolupracovníků vyjadřujete sounáležitost s našim spolkem, sympatie s naším konáním. Významným způsobem nám tak umožňujete více se přiblížit k naplnění našich cílů a projektů.

 

 

FORMY FINANČNÍ PODPORY

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DO VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 10.01.2021 dolní část seznamu)

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

 

DĚKUJEME!

 

NA CO LZE PŘISPÍVAT A KOLIK MÁME VYBRÁNO, JAK ROZDĚLUJEME NESPECIFIKOVANÉ DARY A DALŠÍ INFORMACE

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

                                                              - Lehké skládací elektrické vozíky eThrone              511

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

 

FINANČNÍ PODPORA NAŠÍ DALŠÍ ČINNOSTI A PROJEKTŮ, KTERÉ TAKÉ KONÁME V SOULADU S NAŠIM ZÁMĚREM VZÁJEMNÉ LIDSKÉ PODPORY, OCHRANY ZVÍŘAT A PŘÍRODY

 

Na finančním zajištění i této naši další činnosti můžeme spolupracovat prostřednictvím našich dalších dvou transparentních běžných účtů...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

V případě vašeho zájmu podpořit naší činnost krytou z těchto účtů nás prosím kontaktujte.

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

Potvrzení vystavíme na vyžádání, souhrnně na všechny přijaté dary dárce za předešlý rok. Snažíme se doručit do konce ledna. V případě zájmu můžeme samozřejmě potvrzení vystavit i na jednotlivý dar, ihned po jeho doručení. Upřednostňujeme e-mailovou komunikaci, náš e-mail: spolekfreewill@email.cz , možno však zaslat i Českou poštou. Nahlaste nám prosím k tomuto nejméně Vaše jméno a č. bank. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Připadně můžete oznámit další Vaše údaje, které chcete v potvrzení uvést, např. adresu, sídlo firmy, IČ. Jméno a č. účtu by však mělo pro uznatelnost potvrzení stačit. Děkujeme.

 

V případě Vašeho zájmu rádi připravíme darovací smlouvu, je možno využit námi připravený tiskopis, nebo samozřejmě akceptovat Vámi používaný formát.

 

DAROVACÍ SMLOUVY

 

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Darovací smlouva (Pavel).pdf

Pro případnou snadnější editaci (přepis zastupující osoby spolku, změna účtu apod.) ve formátu doc

Darovací smlouva (Pavel).doc

 

PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU:

Darovací smlouva (Pavel).pdf

Darovací smlouva (Pavel).doc

 

SMLOUVU MŮŽEME SAMOZŘEJMĚ RÁDI PŘIPRAVIT I MY NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNĚ SMLUVENÝCH PODMÍNEK A POSKYTNUTÍ VAŠICH ÚDAJŮ

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

Pozn. k provozním nákladům našeho spolku - platy zaměstnanců

     spolek FREE WILL garantuje, že nikomu nebude vyplácet platy vyšší, než je částka rovnající se průměrné hrubé mzdě v ČR. Spíše však lze předpokládat, že námi vyplácené mzdy se budou pohybovat v úrovní mzdy minimální. Jsme si ovšem vědomí toho, že si každý zaslouží, aby jeho odvedená práce byla adekvátně a spravedlivě ohodnocena. Tato skutečnost spolu s možnostmi našeho spolku bude hlavním faktorem určujícím výše u nás nabízených platů. Naše organizace ke spolupráci předně vítá dobrovolníky, kteří jsou připravení nabídnout své služby zdarma či jen za menší odměnu.

 

 

Pravidelná podpora

 

     Podporujme prosím neziskové organizace, s kterými sympatizujeme a kterým důvěřujeme, nejlépe pravidelně. Každá finanční částka se počítá! Nastavme například trvalý příkaz ve své bance na 50,- Kč měsíčně. Zdánlivě malá suma dá v celkovém součtu, po zapojení většího počtu dárců, slušnou částku. Viz např. transparentní účet Konta Bariéry. I kdyby se touto cestou podařilo „pouze“ zajistit běh stávajících projektů organizací, vězte, že je to obrovská pomoc. Předpokládaný příjem od trvalých dárců navíc společnostem umožňuje a ulehčuje utvořit lepší plánování svých dalších projektů. 

 

Výhody přímých finančních darů

     Rychlý způsob pomoci tam, kde to je zapotřebí. Možnost upravit a konkretizovat využití daru prostřednictvím darovací smlouvy.

     Snadná možnost, jak podporovat organizace dlouhodobě, a to jednoduše bez opětovné námahy – nastavení trvalého příkazu k podpoře.

     Možnost odečtu darů od základu daně. Pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, máte možnost si podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dar odečíst od základu daně. Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8. V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutých darech.

Potvrzení vystavíme na vyžádání, souhrnně na všechny přijaté dary dárce za předešlý rok. Snažíme se doručit do konce ledna. V případě zájmu můžeme samozřejmě potvrzení vystavit i na jednotlivý dar, ihned po jeho doručení. Upřednostňujeme e-mailovou komunikaci, náš e-mail: spolekfreewill@email.cz , možno však zaslat i Českou poštou. Nahlaste nám prosím k tomuto nejméně Vaše jméno a č. bank. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Připadně můžete oznámit další Vaše údaje, které chcete v potvrzení uvést, např. adresu, sídlo firmy, IČ. Jméno a č. účtu by však mělo pro uznatelnost potvrzení stačit. Děkujeme.

 

 

 

 

ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ OD TERÉNNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

 

     Budete-li mít štěstí a potkáte-li v ulicích měst České republiky našeho terénního spolupracovníka, získáte kromě příležitosti blíže se seznámit s našim spolkem a jeho projekty, také možnost přímo se podílet na finančním zajištění vybraných projektů. Více informací o této formě podpory, o terénních spolupracovnících a podmínkách za nichž s námi spolupracují, naleznete v sekci Spolupracujeme, v rubrice terénní spolupracovníci.

 

Výhody zakoupení zboží od terénních spolupracovníků

     Přímý kontakt s milým člověkem a osobní představení konkrétních projektů naší organizace.

     Zakoupeným zbožím podpoříte zaměstnance chráněných dílen, náš projekt a případně i našeho spolupracovníka.

     Získáte milou upomínku.

 

 

 

 

ZÁVĚŤ POMÁHÁ

 

     Jedna z možností, jak podpořit charitatívní organizaci, které důvěřujeme, je sepsání závěti s odkazem ve prospěch její činnosti. Tato forma podpory je v tzv. západním světě velmi obvyklá a i u nás nabírá na stále větší oblibě. Mnozí lidé nemají nikoho z blízkých příbuzných či přátel, komu by chtěli svou pozůstalost odkázat, a zároveň nechtějí, aby jejich majetek po jejich smrti propadl státu. Nejeden takový dárce se k sepsání závětí ve prospěch dobročinných účelů rozhodne například i poté, kdy jej činnost určité organizace či organizací silně a důvěryhodně přesvědčila o smysluplnosti poskytované pomoci, která třeba velmi prospěla i jemu samému.

 

Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů. Vše o této možné formě podpory, příklady ve kterých dárci již takto pomohli, nejčastější otázky i rady, jak sepsat závěť, lze najít na stránkách zavetpomaha.cz

 

 

 

 

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ FINANČNÍ PODPORU

 

     Dobře si uvědomujeme, že mnozí přispívají spíše i ze svého vlastního nedostatku. O to více si toho vážíme. Se svěřenými prostředky budeme nakládat co nejobezřetněji tak, aby za férových podmínek ke všem zúčastněným byly co nejvíce využity pro nejpotřebnější, a to dle účelu daru. Vše co nejvíce zprůhledníme na naších stránkách.

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU