FINANČNÍ PODPORA

 

     Nejjednodušší a zároveň jednou z nejefektivnějších možností podpory je finanční podpora. Svým finančním darem nebo případně zakoupeným zbožím od našich terénních spolupracovníků vyjadřujete sounáležitost s našim spolkem, sympatie s naším konáním. Významným způsobem nám tak umožňujete více se přiblížit k naplnění našich cílů a projektů.

 

 

FORMY FINANČNÍ PODPORY

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DO VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 10.01.2021 dolní část seznamu)

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

 

DĚKUJEME!

 

NA CO LZE PŘISPÍVAT A KOLIK MÁME VYBRÁNO, JAK ROZDĚLUJEME NESPECIFIKOVANÉ DARY A DALŠÍ INFORMACE

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

                                                              - Lehké skládací elektrické vozíky eThrone              511

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

 

FINANČNÍ PODPORA NAŠÍ DALŠÍ ČINNOSTI A PROJEKTŮ, KTERÉ TAKÉ KONÁME V SOULADU S NAŠIM ZÁMĚREM VZÁJEMNÉ LIDSKÉ PODPORY, OCHRANY ZVÍŘAT A PŘÍRODY

 

Na finančním zajištění i této naši další činnosti můžeme spolupracovat prostřednictvím našich dalších dvou transparentních běžných účtů...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

V případě vašeho zájmu podpořit naší činnost krytou z těchto účtů nás prosím kontaktujte.

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

Potvrzení vystavíme na vyžádání, souhrnně na všechny přijaté dary dárce za předešlý rok. Snažíme se doručit do konce ledna. V případě zájmu můžeme samozřejmě potvrzení vystavit i na jednotlivý dar, ihned po jeho doručení. Upřednostňujeme e-mailovou komunikaci, náš e-mail: spolekfreewill@email.cz , možno však zaslat i Českou poštou. Nahlaste nám prosím k tomuto nejméně Vaše jméno a č. bank. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Připadně můžete oznámit další Vaše údaje, které chcete v potvrzení uvést, např. adresu, sídlo firmy, IČ. Jméno a č. účtu by však mělo pro uznatelnost potvrzení stačit. Děkujeme.

 

V případě Vašeho zájmu rádi připravíme darovací smlouvu, je možno využit námi připravený tiskopis, nebo samozřejmě akceptovat Vámi používaný formát.

 

DAROVACÍ SMLOUVY

 

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Darovací smlouva (Pavel).pdf

Pro případnou snadnější editaci (přepis zastupující osoby spolku, změna účtu apod.) ve formátu doc

Darovací smlouva (Pavel).doc

 

PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU:

Darovací smlouva (Pavel).pdf

Darovací smlouva (Pavel).doc

 

SMLOUVU MŮŽEME SAMOZŘEJMĚ RÁDI PŘIPRAVIT I MY NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNĚ SMLUVENÝCH PODMÍNEK A POSKYTNUTÍ VAŠICH ÚDAJŮ

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

Pozn. k provozním nákladům našeho spolku - platy zaměstnanců

     spolek FREE WILL garantuje, že nikomu nebude vyplácet platy vyšší, než je částka rovnající se průměrné hrubé mzdě v ČR. Spíše však lze předpokládat, že námi vyplácené mzdy se budou pohybovat v úrovní mzdy minimální. Jsme si ovšem vědomí toho, že si každý zaslouží, aby jeho odvedená práce byla adekvátně a spravedlivě ohodnocena. Tato skutečnost spolu s možnostmi našeho spolku bude hlavním faktorem určujícím výše u nás nabízených platů. Naše organizace ke spolupráci předně vítá dobrovolníky, kteří jsou připravení nabídnout své služby zdarma či jen za menší odměnu.

 

 

Pravidelná podpora

 

     Podporujme prosím neziskové organizace, s kterými sympatizujeme a kterým důvěřujeme, nejlépe pravidelně. Každá finanční částka se počítá! Nastavme například trvalý příkaz ve své bance na 50,- Kč měsíčně. Zdánlivě malá suma dá v celkovém součtu, po zapojení většího počtu dárců, slušnou částku. Viz např. transparentní účet Konta Bariéry. I kdyby se touto cestou podařilo „pouze“ zajistit běh stávajících projektů organizací, vězte, že je to obrovská pomoc. Předpokládaný příjem od trvalých dárců navíc společnostem umožňuje a ulehčuje utvořit lepší plánování svých dalších projektů. 

 

Výhody přímých finančních darů

     Rychlý způsob pomoci tam, kde to je zapotřebí. Možnost upravit a konkretizovat využití daru prostřednictvím darovací smlouvy.

     Snadná možnost, jak podporovat organizace dlouhodobě, a to jednoduše bez opětovné námahy – nastavení trvalého příkazu k podpoře.

     Možnost odečtu darů od základu daně. Pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, máte možnost si podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dar odečíst od základu daně. Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8. V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutých darech.

Potvrzení vystavíme na vyžádání, souhrnně na všechny přijaté dary dárce za předešlý rok. Snažíme se doručit do konce ledna. V případě zájmu můžeme samozřejmě potvrzení vystavit i na jednotlivý dar, ihned po jeho doručení. Upřednostňujeme e-mailovou komunikaci, náš e-mail: spolekfreewill@email.cz , možno však zaslat i Českou poštou. Nahlaste nám prosím k tomuto nejméně Vaše jméno a č. bank. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Připadně můžete oznámit další Vaše údaje, které chcete v potvrzení uvést, např. adresu, sídlo firmy, IČ. Jméno a č. účtu by však mělo pro uznatelnost potvrzení stačit. Děkujeme.

 

 

 

 

ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ OD TERÉNNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

 

     Budete-li mít štěstí a potkáte-li v ulicích měst České republiky našeho terénního spolupracovníka, získáte kromě příležitosti blíže se seznámit s našim spolkem a jeho projekty, také možnost přímo se podílet na finančním zajištění vybraných projektů. Více informací o této formě podpory, o terénních spolupracovnících a podmínkách za nichž s námi spolupracují, naleznete v sekci Spolupracujeme, v rubrice terénní spolupracovníci.

 

Výhody zakoupení zboží od terénních spolupracovníků

     Přímý kontakt s milým člověkem a osobní představení konkrétních projektů naší organizace.

     Zakoupeným zbožím podpoříte zaměstnance chráněných dílen, náš projekt a případně i našeho spolupracovníka.

     Získáte milou upomínku.

 

 

 

 

ZÁVĚŤ POMÁHÁ

 

     Jedna z možností, jak podpořit charitatívní organizaci, které důvěřujeme, je sepsání závěti s odkazem ve prospěch její činnosti. Tato forma podpory je v tzv. západním světě velmi obvyklá a i u nás nabírá na stále větší oblibě. Mnozí lidé nemají nikoho z blízkých příbuzných či přátel, komu by chtěli svou pozůstalost odkázat, a zároveň nechtějí, aby jejich majetek po jejich smrti propadl státu. Nejeden takový dárce se k sepsání závětí ve prospěch dobročinných účelů rozhodne například i poté, kdy jej činnost určité organizace či organizací silně a důvěryhodně přesvědčila o smysluplnosti poskytované pomoci, která třeba velmi prospěla i jemu samému.

 

Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů. Vše o této možné formě podpory, příklady ve kterých dárci již takto pomohli, nejčastější otázky i rady, jak sepsat závěť, lze najít na stránkách zavetpomaha.cz

 

 

 

 

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ FINANČNÍ PODPORU

 

     Dobře si uvědomujeme, že mnozí přispívají spíše i ze svého vlastního nedostatku. O to více si toho vážíme. Se svěřenými prostředky budeme nakládat co nejobezřetněji tak, aby za férových podmínek ke všem zúčastněným byly co nejvíce využity pro nejpotřebnější, a to dle účelu daru. Vše co nejvíce zprůhledníme na naších stránkách.

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU