PŘEHLED REALIZOVANÉ, NEBO ZAHÁJENÉ ČINNOSTI V ROCE 2015

 

 

Ve stručném přehledu uvádíme, co všechno jsme díky podpoře státních institucí, právnických osob, darů mnohých fyzických osob, nasazení dobrovolníků a sympatizantů s našim konáním, zvládli v roce 2015 zrealizovat pro znevýhodněné spoluobčany...

 

 

-    Podpora pana Miroslava Dobrovského- zdravotně znevýhodněné osoby -, který se s pomoci maminky zapojil do projektu Nebe na Zemi. Příspěvek na rehabilitační pobyt v celkové výši 300,- Kč

 

 

 

-   Poskytnutí čtyř drobných bezúročných půjček sociálně slabším spoluobčanům v celkové hodnotě 6 100,- Kč

 

 

-   Dlouhodobější zapůjčení mobilního bazénového zvedáku pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany na Hotel Duo Horní Bečva.

-   Zapůjčení rehabilitačního přístroje MOTOmed VIVA1 do domácnosti paní Simoně Novákové z Havířova, u které se v nedávné době projevilo svalové onemocnění. Výpůjčka dalších dvou přístrojů do domácnosti dvou zdravotně znevýhodněných osob, kterou jsme zrealizovali v minulém roce, zůstala bez změny.

-   Realizovaná snaha o větší dostupnost rehabilitačních přístrojů MOTOmed a jim podobných pro domácnosti osob se zdravotním znevýhodněním. On-line petice za získávání příspěvků na pořízení přístroje pro potřebné z dávek Úřadu práce. Písemná žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí, písemný podnět k hrazení těchto přístrojů adresovaný zdravotním pojišťovnám.

 

 

-   Celoroční pokračování dobrovolnické služby v organizaci ADRA – pravidelně jednou týdně návštěva na cca 1 – 2 hod. lidí s lehčím a středně těžkým postižením (dojížďka za cca 30 uživateli organizace Náš svět Pržno, pobočka Pstružovská Frýdlant nad Ostravicí).

 

 

-   Spuštění projektu „Rekondiční pobyty pro znevýhodněné spoluobčany“.

-   Podpora Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen 2015 – pomoc s dopravou zdravotně znevýhodněné osoby na šachový turnaj.

 

 

-   Zaměstnání osoby se zdravotním postižením na správu projektu Bezúročných půjček.

-   Zaměstnání osoby se zdravotním postižením na správu projektu Nebe na Zemi

 

 

Pomoc se zajišťováním finančních prostředků na výrobu dalších nových postelí z masivního smrku pro děti z Dětského domova v Hranicích. Dne 16. 11. 2015 uhrazena záloha ve výši 15 470,- na výrobu zbývajících 12 postelí.

 

 

-   Odběr výrobků z Chráněné dílny Pavel Kašing z Hrabyně. Celková zakázka 5 500,- Kč. Nabídka těchto výrobků k prodeji, v terénu i v e-shopu.

 

 

-   Na podporu adopce dětí na dálku (prostřednictvím zprostředkovávajících organizací u nás) založen projekt PADENADAR

 

 

-   Propagace a pomoc s prodejem knih od sester Marie a Eriky Kostových se zlovenska - zdravotně znevýhodněných osob

 

 

 

JAK JSME V TOMTO ROCE HOSPODAŘILI: Výsledovka.pdf (25,3 kB)

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! MÁ TO SMYSL! :)