Pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany obstaráváme nové nebo zánovní funkční pomůcky a přístroje, které jim následně poskytujeme do užívání v jejich domácnosti, a to zdarma, nebo jen za symbolické měsíční půjčovné.

 

 V SOUČASNÉ DOBĚ SE V PŮJČOVNĚ SOUSTŘEDÍME NA TYTO DVĚ UŽITEČNÉ VĚCI

 

 
PŮJČOVNÁ MOTOmedů Viva1

 

 

Dále se nám za přispění Moravskoslezského kraje podařilo pořídit mobilní bazénový zvedák pro těžce pohyblivé spoluobčany. Zvedák jsme zapůjčili k bazénu bezbariérového hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se často pořádají rekondiční a rekreační pobyty pro skupiny lidí s těžkým zdravotním postižením.

 

Dobře si uvědomujeme, že lidé se zdravotním znevýhodněním patří velmi často zároveň i mezi naše sociálně slabší spoluobčany. Vzhledem ke svým zdravotním problémům se potýkají se specifickými potřebami a sníženou výkonnosti, což je znevýhodňuje na trhu práce. Zaměstnání i přes podporu státu shánějí velmi těžko. Systémově přidělované invalidní důchody pak stačí těmto handicapovaným lidem sotva na vyžití.

Aby mohli tito potřební dosáhnout ve svém životě na alespoň částečnou soběstačnost a aby mohli pravidelně rehabilitovat a udržovat si tak v rámci možností svůj dosavadní zdravotní stav, potřebují si pořídit nákladné pomůcky a přístroje, které jsou státními příspěvky a zdravotními pojišťovnami dotovány jen z části, nebo vůbec. Ceny těchto věcí se přitom velmi často pohybují v desítkách tisíc korun!

 

Zdravotně znevýhodnění lidé, kteří budou potřebovat opatřit kompenzační pomucku či rehabilitační přístroj, budou mít možnost zapůjčit si u nás tyto užitečné věci na tak dlouhou dobu, na jakou bude potřeba, a to za těchto podmínek:

 

MĚSÍČNÍ PŮJČOVNÉ
MOTOmedy Viva1  50,- Kč za jednu osobu
ELEKTRICKÉ VOZÍKY eThrone 0
MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK Dohodou

 

poznámky pro vypůjčitelé:  

  • v případě, že si můžete dovolit platit vyšší půjčovné, uvítáme. Děkujeme za vaší podporu!
  • pomůcky a přístroje se půjčují na základě písemně uzavřené smlouvy o výpůjčce

 

PROSTŘEDKY ZA UHRAZENÉ PŮJČOVNE VYUŽIJEME NA:

  • provozní náklady spolku

 

 

JAK LZE I TOUTO FORMOU POMÁHAT SPOLEČNĚ, ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO PROJEKTU:

Budeme potěšení, pokud se rozhodnete spolupracovat na finančním zajištění tohoto projektu.

 

NA TENTO PROJEKT LZE FINANČNĚ PŘISPÍVAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

+ variabilní symbol 5

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu půjčovny

 

nebo v rámci podpory i tohoto projektu je možné dále upřesnit účel daru...

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50
VOZÍKY eThrone 511

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

  • pořízení dalších pomůcek a přístrojů,
  • servis již pořízených těchto věcí,
  • repas (celková oprava) a dokoupení příslušenství k věcem v naší půjčovně
  • náklady na přepravu pomůcky vypůjčiteli,

 

DARUJTE NÁM PROSÍM FUNKČNÍ POMŮCKY A PŘÍSTROJE, KTERÉ JIŽ NEVYUŽÍVÁTE.

 

PROJEKT PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI

Tento projekt byl významnou měrou podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje!
  DĚKUJEME!!!  

 

     
     

 

 

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ TO, CO POTŘEBUJE!

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI!

 

POKUD MÁTE NÁVRH NA NĚJAKOU KOMPENZAČNÍ POMŮCKU NEBO REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJ, KTERÝ NENÍ HRAZEN ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU A ANI NA NĚJ NELZE ČERPAT PŘÍSPĚVEK Z ÚŘADU PRÁCE, SDĚLTE NÁM TO PROSÍM. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE O TUTO VĚC POPTÁVKA ZE STRANY POTŘEBNÝCH SPOLUOBČANŮ, ZVÁŽÍME JEJÍ ZAŘAZENÍ DO NAŠÍ PŮJČOVNY.