Obstaráme pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany zánovní funkční pomůcky a přístroje, které jim poskytneme do užívání jen za symbolické měsíční půjčovné.

 

Dobře si uvědomujeme, že lidé se zdravotním znevýhodněním patří velmi často zároveň i mezi naše sociálně slabší spoluobčany. Vzhledem ke svým zdravotním problémům se potýkají se specifickými potřebami a sníženou výkonnosti, což je znevýhodňuje na trhu práce. Zaměstnání i přes podporu státu shánějí velmi těžko. Systémově přidělované invalidní důchody pak stačí těmto handicapovaným lidem sotva na vyžití.

Aby mohli tito potřební dosáhnout ve svém životě na alespoň částečnou soběstačnost a aby mohli pravidelně rehabilitovat a udržovat si tak v rámci možností svůj dosavadní zdravotní stav, potřebují si pořídit nákladné pomůcky a přístroje, které jsou státními příspěvky a zdravotními pojišťovnami dotovány jen z části, nebo vůbec. Ceny těchto věcí se přitom velmi často pohybují v desítkách tisíc korun!

 

Zdravotně znevýhodnění lidé, kteří budou potřebovat opatřit kompenzační pomucku či rehabilitační přístroj, budou mít možnost zapůjčit si u nás tyto užitečné věci na tak dlouhou dobu, na jakou bude potřeba, a to za těchto podmínek:

 

 

MĚSÍČNÍ PŮJČOVNÉ
MOTOMEDY  50,- Kč za jednu osobu
MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK Dohodou

 

pozn:  

  • v případě, že si můžete dovolit platit vyšší půjčovné, uvítáme. Děkujeme za vaší podporu!
  • pomůcky a přístroje se půjčují na základě písemně uzavřené smlouvy o výpůjčce

 

VŠECHNY TAKTO VYBRANÉ PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY NA:

  • provozní náklady spolku

 

 

NYNÍ PRO POTŘEBNÉ SPOLUOBČANY POŘIZUJEME K VÝPŮJČKÁM DO DOMÁCNOSTÍ ZEJMÉNA REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMEDY

 

Jak tento přístroj funguje si lze prohlédnout např. na tomto videu na YouTube:

 

 

 

 

 

MOTOmed Viva1 umožňující procvičovat nohy i ruce

K výpůjčkám do domácností lidí s těžkým pohybovým omezením (nejčastěji lidí na invalidních vozících) pořizujeme repasované nebo bazarové přístroje za čtvrtinovou až poloviční cenu hodnoty nových přístrojů (nové cca od 100 000,- Kč podle výbavy).

Budeme potěšení, pokud se rozhodnete spolupracovat na finančním zajištění tohoto projektu, na

pořízení dalších přístrojů v rámci naší veřejné sbírky. Děkujeme!

 

KOMU KONKRÉTNĚ POMÁHAJÍ NAŠE MOTOMEDY:

 

SOUČASNÍ UŽIVATELÉ

 

USKUTEČNĚNÉ VÝPŮJČKY V MINULOSTI

 

 

PRO ZÁJEMCE O VÝPŮJČKU:

Chceme, aby si mohlo na MOTOmedech rehabilitovat co nejvíce potřebných. V případě zájmu o výpůjčku MOTOmedu a pokud bydlíte v okruhu bydliště (do cca 20 km) současných uživatelů našich MOTOmedů, kontaktujte nás prosím pro ověření možnosti prostřídání výpůjčky přístroje. Připadá v úvahu umožnit výpůjčku dvěma zájemcům současně, střídání po cca měsící nebo podle domluvy vypůjčitelů. Náklady na přepravu nesou vypůjčitelé podle jejich domluvy. Všechny výpůjčky se poskytují na základě písemně uzavřené smlouvy. Přednost mají lidé pohybující se na invalidním vozíků, kterým zdravotní stav neumožňuje již ani krátkou chůzi nebo stoj. Takto těžce pohybově omezení spoluobčané mají totiž značně omezené možnosti, aby si procvičili a posílili končetiny jiným způsobem než na takto vhodném rehabilitačním přístroji. Děkujeme za pochopení. Budeme se nadále snažit obstarat pro účel výpůjček další přístroje...

 

VÝZVA VEŘEJNOSTI:

BUDEME POTĚŠENÍ, ROZHODNETE-LI SE SPOLUPRACOVAT S NÁMI NA TOMTO PROJEKTU!

DOPŘEJME ALESPOŇ O JEŠTĚ TROCHU VÍCE POHYBU ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM SPOLUOBČANŮM, KTEŘÍ MAJÍ V TOMTO OHLEDU MOŽNOSTI ZNAČNĚ OMEZENÉ. ZVLÁŠŤ LIDÉ NA INVALIDNÍM VOZÍKU. VŽDYŤ POHYB JE ŽIVOT...

 

Krátký film ukazující modelovou variabilitu MOTOmedů a jejich rehabilitační využití pro velké množství zdravotních diagnóz. K on-line přehrání v němčině na stránce německého dodavatele přístrojů.

 

DARUJTE NÁM PROSÍM FUNKČNÍ POMŮCKY A PŘÍSTROJE, KTERÉ JIŽ NEVYUŽÍVÁTE,

 NEBO POŠLETE NA NÁŠ TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ UŽITEČNÝCH VĚCÍ!

 

Tento projekt byl významnou měrou podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje!
  DĚKUJEME!!!  

 

 

FORMY ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO PROJEKTU:

Dary pro znevýhodněné spoluobčany prostřednictvím veřejné sbírky, tedy

příspěvky darované do sbírkových pokladniček nebo finanční dary poukázané na účet veřejné sbírky:

 

 

+ variabilní symbol 5,

nebo v rámci podpory i tohoto projektu je možné dále upřesnit účel daru...

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU! :)