MOTOMED PRO PANA LADISLAVA

08.11.2013 00:54

 

MOTOMED PRO PANA LADISLAVA

 

     Milí návštěvníci našich stránek, náš internetový projekt Nebe na Zemi (pomoc člověka konkrétnímu člověku, zvířeti nebo projektu na ochranu přírody)  se nám pomalinku rozjíždí. Již nám přišla první žádost o podporu a další budou jistě brzy následovat.

 

     Aktuálně již můžeme všichni začít pomáhat. Našemu prvnímu žadateli, pánovi Ladislavovi Molnarovi z Orlové, můžeme pomoci zajistit velmi užitečnou rehabilitační pomůcku! Pan Ladislav Molnar je po cevní mozkové příhodě, má zasaženou levou polovinu těla, kterou těžko ovládá. Denně mu se vším musí dopomáhat jeho manželka. Pánovi Ladislavovi po mnoha stránkách zdravotně prospívá cvičení na pohybovém léčebném přístroji MOTOmed viva2, který měl možnost chvíli používat v Lázních Darkově.

 

 

     MOTOmed je rehabilitační přístroj, který umožňuje i lidem s těžkým tělesným postižením zůstat alespoň v rámci možností nadále pohybově aktivní. V podstatě se vlastně jedná o trenažér, který svou funkčnosti trochu připomíná rotoped. Na rozdíl od něj však u MOTOmedu (pokud nemůžete nebo nechcete) nemusíte šlapat do pedálu, šlapky se díky motoru pohybují s vašimi končetinami samy. Takhle lze procvičovat nohy i ruce.

 

     O zdravotním – léčebném – efektu takového pohybu netřeba jistě pochybovat. Lidé, kteří mají svůj pohyb jinak velmi stížený, takto můžou protáhnout své šlachy, prokrvit svaly či je dokonce i posílit. Přinejmenším tato činnost udrží svaly aktivní, což samo o sobě omezuje riziko atrofie. Dalším významným účinkem pohybu na MOTOmedu je zlepšení trávení, s kterým mívají lidé upoutání po celý den nebo převážnou jeho část na vozíku také mnohdy problémy. Důležité je samozřejmě takto cvičit pokud možno pravidelně. Nejlepší je tedy mít takovýto rehabilitační přístroj k dispozici přímo doma.

 

 

     S manžely Molnarovými (moc sympatický pár, hezky se s nimi povídá) jsme v osobním kontaktu. Tak jako u všech žadatelů, kteří (i třeba nepřímo) požádají prostřednictvím Nebe na Zemi o finanční podporu, dali jsme i v případě pana Ladislava všem příležitost, aby mu pomohli a finančně na MOTOmed přispěli skrze náš transparentní účet. Sledovat tuto sbírku lze v přehledu sbírek projektu Nebe na Zemi. Bohužel na MOTOmedy a podobné rehabilitační přístroje již podle nových podmínek nelze získat příspěvek ze státních sociálních dávek pro lidi se zdravotním postižením. Některé pojišťovny z části výjimečně přispívají.

 

     Prosíme, pomozte nám MOTOmed pro pana Ladislava obstarat. I sebemenší částka (např. 50,-Kč) významně přiblíží možnost, že budeme moci zatím přístroj panu Ladislavovi alespoň vypůjčit. Věříme však, že se nám brzy, i díky vaší pomoci, podaří pořídit i třeba použitý funkční MOTOmed (cca 45 000,-Kč), a ten pak budeme moci zapůjčit do domácnosti pana Ladislava na potřebně dlouhou dobu a za výhodných podmínek.

 

 Přispívat lze na náš transp. účet č. 2700441519/2010 , var. symbol 3151

 

 

     Pan Ladislav se spokojí i s použitým přístrojem. Pokud byste tedy věděli o někom, kdo nabízí k prodeji MOTOmed viva2 umožňující procvičovat ruce i nohy, kontaktujte nás prosím. Děkujeme.

 

     Projekt Nebe na Zemi je tady pro vás! Umožní sedmi znevýhodněným skupinám spoluobčanů přímo požádat ostatní o nejrůznější formy podpory (nápověda oč lze například žádat je před konkrétními žádostmi). Díky tomuto projektu také můžeme ochraňovat zvířata a přírodu. V každé skupině doplňujeme průběžně prostor o mnoho zajímavých informací. Jistě i proto se vyplatí Nebe na Zemi pravidelně sledovat.

 

     Děkujeme také všem, kteří nás a naše další projekty podporují zakoupením zboží od našich terénních spolupracovníků. Bez vaší podpory by to nešlo. Vážíme si toho a děkujeme.

 

                                                                                                                        tým FREE WILL o. s.

 

 

Ručně psaný dodatek manželky pana Ladislava k žádosti (v projektu Nebe na Zemi) o pomoc s pořízením Motomedu:

 

Přepis ručně psaného dopisu od paní Evy Molnárové – dodatek k žádosti o pomoc s pořízením rehabilitačního přístroje Motomed Viva2.doc (22 kB)

 

Darovací smlouva.doc (208,5 kB)

                                                                                                                    

                                                                                                                            

 

 

 

 

PAN LADISLAV SI UŽ ŠLAPE NA MOTOMEDU :)

19.02.2014 15:46

 

 PAN LADISLAV SI UŽ ŠLAPE NA MOTOMEDU :) 

     Milí přátelé, zřejmě jste zaregistrovali, že posledních pár dní věnujeme zvýšenou pozornost především uskutečnění pomoci pro pana Ladislava Molnára z Orlové. Pana Ladislava postihla před pár léty cévní mozková příhoda. Od té doby má značně omezenou hybnost levé poloviny těla. Je závislý na pomoci své manželky. Pan Ladislav se prostřednictvím našeho projektu Nebe na Zemi obrátil na všechny dobré lidi s žádosti o pomoc s pořízením užitečného rehabilitačního přístroje Motomed, který si již 3 roky přeje a snaží opatřit. Blíže jsme vás o možnosti podpořit pana Ladislava informovali výše. Jelikož se našemu žadateli v nedávné době zdravotně přitížilo, rozhodli jsme se ještě více uspíšit naplnění tohoto projektu, aby již nemusel dále pan Ladislav na pomůcku čekat, a mohl se tak ve větší míře pokusit účinně posílit své zdraví.

 

Manželé Molnároví z Orlové

 

     S radostí vám nyní můžeme sdělit, že se nám konečně podařilo Motomed pro pana Ladislava obstarat! Jedná se o repasovaný, 4 roky starý přístroj s možnosti procvičovat ruce i nohy. Je to sice starší typ (Viva1), než  původně plánovaný, funkce má ale prakticky totožné jako novější Viva2. Věříme proto, že i na tomto přístroji pan Ladislav brzy zaznamená viditelné pokroky a rozvičí obě postižené končetiny, aby se jim zlepšíly jejich funkce. Motomed v hodnotě 45 000,- Kč jsme dostali díky vstřícnosti a dobrému srdci pana Lukáše Hajného zastupující společnost REPO - RECK z Jablůnky u Vsetína. Velmi děkujeme. Přístroj jsme obdrželi na splátky s delší dobou splatnosti.

 

     Pan Ladislav má od nás přístroj (zatím bezplatně) zapůjčen. Částka ve výši 1050,- Kč, která se zatím na projekt vybrala, půjde na splátku Motomedu. Při snaze sehnat finanční prostředky na přístroj, byla mimo jiné také oslovena Nadace ArcelorMittal, nadace společnosti, ve které pan Ladislav před příhodou věrně pracoval 30 let. V našem splátkovém plánu tedy z velké části spoléháme i na štědrost právě této nadace. Vítán je však nadále každý, byť sebemenší dar i od drobných dárců. I 50,- Kč (nejlépe darovaných pravidelně např. měsíčně) je významná pomoc. Děkujeme.

 

      Až bude náš pacient opět v dostatečné zdravotní kondici, a nebude tedy rehabilitační pomůcku dále potřebovat, předáme šlapadlo do užívání dalším lidem se zdravotními problémy. Na Motomedech mohou cvičit lidé s rozmanitými typy diagnóz, jako jsou např. nervosvalové onemocnění, Parkinsonová choroba, Roztroušená skleróza a další těžká postižení a onemocnění, která pacienty přinejmenším po většinu dne poutají na invalidní vozík. Pro všechny tyto zdravotně znevýhodněné spoluobčany je pravidelné cvičení na Motomedu velmi zdravotně přínosné a účinné! Některé takové léčebné účinky na pacienty jsme uvedli i v již zmíněném předchozím článku o motomedech.

 

 

     Pořízení nových přístrojů do domácnosti je přitom pro většinu potřebných nedosažitelné, cena se v základním provedení stroje přibližuje ke 100 000,- Kč. Nabídka starších levnějších Motomedů je na trhu omezená. Navíc u nich hrozí již menší výdrž motorů a následná, poměrně nákladná oprava. Výpůjčních míst je taky pomálu a rozhodně nestačí pokrývat obrovský zájem pacientů. Do budoucna bychom rádi vytvořili i my jedno takové půjčovní místo Motomedů, kde si budou moci žadatelé přístroj na potřebnou dobu vypůjčit. Bude to zřejmě možné za menší poplatek, určený dle sociální situace vypůjčitele. Takto vybrané prostředky by šly na pořízení dalších strojů a jejich případné opravy. Projekt ještě promyslíme.

 

    

      Vážení přátelé, věříme, že s námi sdílíte radost z toho, že se významně podařilo zkvalitnit život dalšímu potřebnému člověku. My z toho máme radost velikou, protože si pan Ladislav vítaného rehabilitačního pomocníka zatím velmi pochvaluje. Přejeme dobrý nášlap a rychlé zlepšování zdraví.

 

     

    

     Jako dodatek k Motomedům si dovolíme ještě malou poznámku. Je nám líto, že stát nezvládá více podporovat dostupnost Motomedů pro pacienty, kterým by pravidelná rehabilitace na nich účinně zlepšila, nebo přinejmenším pomohla udržet jejich zdravotní stav. Myslíme si, že taková investice by se nakonec i vyplatila, mnoho pacientů by bylo mnohdy ušetřeno nutné nákladné hospitalizaci kvůli zhoršenému zdraví. Avšak samozřejmě, prioritním významem takovéto podpory, jaká je zvykem například v Německu, by bylo především větší ozdravení společnosti a s tím související větší spokojenost mnohých jejich členů. Nezbývá, než abychom přispěli ku pomoci prostřednictvím Motomedů my.

 

Pořízení Motomedu je poměrně dosti finančně náročné. Nyní na takový rehabilitační přístroj není možno čerpat příspěvek od státu ani od pojišťovny. Panu Ladislavovi tak nezbývalo, aby doposud cvičil na tomto provizorním šlapadle domácí výroby. Při cvičení musela pomáhat paní Evička.

 

     Děkujeme vám všem za přízeň a podporu (nejen) tohoto projektu. Připomínáme, že do projektu Nebe na Zemi si mohou napsat všichni potřební o pomoc svých spoluobčanů. Již teď tam čekají prosby dalších žadatelů o podporu. Prosíme, hledejme způsoby, jak jim vyjít vstříc.  I my se nadále budeme také snažit konkrétně pomáhat, a to dle našich možností a schopností.

 

Přehled stavu sbírek projektu Nebe na Zemi

 

 

 

     Děkujeme za vaší podporu!

 

                                                                     Tým FREE WILL o. s.

 

SPLATILI JSME MOTOMED PANA LADISLAVA!

15.06.2015 19:41

 

SPLATILI JSME MOTOMED PANA LADISLAVA!

     S potěšením oznamujeme, že jsme 10. 6. 2015 poslední splátkou doplatili MOTOmed, na kterém si doma rehabilituje pan Ladislav. MOTOmed je rehabilitační přístroj připomínající rotoped, který je vhodný ke cvičení i pro člověka s těžkým zdravotním postižením pohybujícího se na invalidním vozíku. Repasovaný přístroj v hodnotě 45 000,- Kč má pan Ladislav k dispozici od února minulého roku. Děkujeme všem, kteří nám pomohli MOTOmed pro tohoto těžce tělesně postiženého pacienta opatřit!

    Velké díky si v první řadě zaslouží společnost REPO-RECK Jablůnka, která přístroj dodala a poskytla nám možnost pružných splátek, co se výše a frekvence týče. MOTOmed jsme splatili v jedenácti splátkách, na nichž se podíleli tito lidé a instituce:

 

 

PAVEL BADAČ (člen Rady spolku FREE WILL)      Výše celkového daru: 13 520,- Kč

SPOLEČNOST ARCELORMITTAL                          Výše celkového daru: 10 000,- Kč

ČÁST VÝTĚŽKU Z PRODEJE KALENDÁŘE                                 Celkem:   3 949,- Kč

PANÍ MARIE DUDOVÁ                                             Výše celkového daru:  3 500,- Kč

ČÁST VÝTĚŽKU Z PRODEJE ZBOŽÍ                                            Celkem:  3 450,- Kč

(Od 5. 8. 2014  do 1. 6. 2015 podpořili lidé z měst Ostrava, Havířov,

Český Těšín, Jablůnkov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,

Frenštát pod Radhošťem, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Hranice

nákupem zboží od našich terénních spolupracovníků)

PŮJČOVNÉ ZA VYPŮJČENÉ MOTOMEDY                                  Celkem:   2 320,- Kč

MUDr. MILADA CANIBALOVÁ                                Výše celkového daru:   2 000,- Kč

MANŽELÉ PEJŠOVÍ                                              Výše celkového daru:   2 000,- Kč

PAN HYNEK CANIBAL                                           Výše celkového daru:   1 500,- Kč

HOTEL DUO HORNÍ BEČVA                                 Výše celkového daru:   1 200,- Kč

PANÍ AURÉLIE FOLWARCZNÁ                              Výše celkového daru:      400,- Kč

MANŽELÉ ROHLÍČKOVI                                        Výše celkového daru:      250,- Kč

PAN MARTIN FILIP                                                Výše celkového daru:      200,- Kč

SLEČNA ANDREA KAHÁNKOVÁ                           Výše celkového daru:      200,- Kč

PANÍ DANA KUBÁŇOVÁ                                        Výše celkového daru:      200,- Kč

PANÍ MARIE ŠNYTOVÁ                                         Výše celkového daru:      200,- Kč

PANÍ MARIE SANTIÁGO (členka Rady Spolku FREE WILL)       Celkem:       111,- Kč

                                                                                                                 45 000,- Kč    

 

 

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

 

 

     S panem Ladislavem Molnárem a jeho ženou Evičkou jsme v pravidelném kontaktu. Pan Ladislav si cvičení na MOTOmedu v domácím prostředí velmi pochvaluje. Rehabilituje si pravidelně s výjimkou občasné únavy. Věří, že mu takové cvičení napomáhá udržet si zdravotní stav alespoň na stávající úrovni.

 

     I nadále zůstane právě doplacený MOTOmed k dispozici panu Ladislavovi, a to v rámci našeho projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“. V tomto projektu chceme potřebným půjčovat užitečné věci, které mají (tak jako i v případě MOTOmedů) často vysokou cenu pořízení a na které nelze čerpat příspěvek od státu nebo zdravotní pojišťovny. Tyto pomůcky a přístroje budeme půjčovat za jednotné symbolické půjčovné 50,- Kč/měs. (v případě již splacených přístrojů). Veškeré takto vybrané prostředky zůstanou v tomto projektu a budou sloužit jako základ pro nákup dalších užitečných věcí k vypůjčení nebo na jejich opravy.

 

Chcete-li i prostřednictvím tohoto projektu pomáhat s námi, můžete jej podpořit libovolnou finanční částkou zaslanou na náš provozní bankovní transparentní účet

č. 2700441519/2010 (Fio banka)

    Variabilní symbol pro označení tohoto projektu je č. 5 

 

Počet zájemců o vypůjčení především MOTOmedů Bohužel stále převyšuje počet přístrojů, které máme k půjčení k dispozici!

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!