Pana Mariana Maria Artycha - člena Rady spolku - si můžeme více přiblížit prostřednictvím jeho

osobních stránek:

 

 

Jedním z dalších významných a úspěšných projektů Mariana je také fan club polské zpěvačky

Anny Jantar: