Pana Mariana Maria Artycha - člena Rady spolku - si můžeme více přiblížit prostřednictvím jeho

osobních stránek:

 

 

Jedním z dalších významných a úspěšných projektů Mariana je také fan club polské zpěvačky

Anny Jantar:

 

Mario je zaměstnán jako lektor účetních kurzů. Mezi klienty je velmi oblíben, je chválen za srozumitelný výklad a ochotu vyhradit si v případě potřeby na klienty prostor i nad rámec pracovních povinností. Dosahuje proto ve své profesi značného úspěchu.

 

Své znalosti pak dává k dispozici i veřejně, výkladem na YouTube kanále přiblížuje některé účetní případy. Děkujeme za to, jistě to může být leckomu ku prospěchu a může to přispět k objasnění této často nelehké problematiky...