PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU - PŘEHLED

 

19.07.2022

UKONČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU FREE WILL

 

Milí přátelé,

chystáme se brzy ukončit naší veřejnou sbírku pro znevýhodněné spoluobčany.

Velmi děkujeme za vaší hojnou podporu i této naší stěžejní činnosti, veřejné sbírce, sbírkový účet č. 2700957427 / 2010 ! Prosíme však, abyste své případné dary posílali na účet max. do 27.07.2022, abychom zvládli vaši podporu zprostředkovat stávajícím (nebo též aktivním uživatelům) naši sbírky nejlépe do konce července tohoto roku. Od srpna bychom rádi všechny jednotlivé sbírky pro tyto konkrétní potřebné spoluobčany přesunuli mezi ukončené sbírky. Stávající uživatelé jsou s tímto našim záměrem srozumění několik měsíců zpět a byli požádání, aby informovali své dlouhodobé pravidelné podporovatelé, pokud je znají. Samozřejmě zůstáváme s uživateli našich projektů v kontaktu i nadále, pokud mají zájem. Sledujeme, jak se jim daří, jsme a budeme v případě jejich zájmů nadále připravení jim podle našich aktuálních možností a schopností pomáhat dále. V jejich ukončených sbírkách zveřejníme informace, jak je lze nadále podporovat, i s případným kontaktem na ně, pokud si to budou přát.

Bohužel žádný z naších členů Rady spolku nenachází dostatek energie a časového prostoru věnovat se nadále spolkové činnosti. Proto do konce tohoto roku s největší pravděpodobnosti ukončíme i celkovou činnost spolku FREE WILL. O tomto však budeme přesněji informovat později. Každopádně již nyní nijak dále nerozvíjíme naši charitativní činnost, pozvolna ukončujeme stávající projekty. Proto prosíme, již nepodporujte žádné z naších projektů, ať už prostřednictvím jakéhokoliv z našich tří účtů.

VELMI SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO TOHO ŠLI S NÁMI, ROZHODLI SE JAKKOLIV PODPOŘIT ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

Povedl se kus dobré práce pro bližní v nouzi! O dalším celkovém vývoji naší organizace a ukončování našich projektů budeme průběžně informovat.

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                         

 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘES TENTO NÁŠ PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU, ÚČET č. 2700441519 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY, NEPROVÁDÍME VEŘEJNOU SBÍRKU PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb. ÚČETNÍ DOKLADY K TRANSAKCÍM NA TOMTO ÚČTU NEJSOU PŘEDKLÁDÁNY KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ.

 

VŠEM UMOŽŇUJEME NAHLÉDNOUT TAKÉ NA

 

 

 

Z KTERÉHO JSOU HRAZENY NÁKLADY NA PROVOZ SPOLKU A PROJEKTY A DALŠÍ SPOLKOVÉ AKTIVITY, KTERÉ NEJSOU HRAZENY Z VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

Veškeré finanční transakce, které lze na tomto účtu vidět, souvisí s další činnosti, kterou vykonáváme také v souladu s našim cílem vzájemné lidské podpory, ochrany zvířat a přírody. V případě vašeho zájmu podílet se finančně na krytí i těchto aktivit nás prosím kontaktujte. Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace k této naší činnosti a projektům, o které projevíte zájem. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci na zkvalitňování životů všech a všeho! :)

Na vyžádání s vámi  rádi uzavřeme darovací smlouvu k případně zamýšlené finanční podpoře nebo vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Na vyžádání komukoliv rádi prokážeme využití darovaných prostředků, které budou připsány i na tento účet, předložíme naše účetní doklady. To však v možném rozsahu, který nepřekročí nám udělené oprávnění k poskytování osobních údajů třetích stran.

 

TRANSAKCE NA TOMTO ÚČTU ZAHRNUJÍ:

 

VÝDAJE NA „NESBÍRKOVÉ“ PROJEKTY, PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU, PŘÍJMY Z VÝPŮJČKY PŘÍSTROJŮ A PŘÍPADNĚ POSKYTNUTÝCH DALŠÍCH SLUŽEB, PŘÍJEM ZA PLATBY ZBOŽÍ (E-SHOP):

 

 

PROJEKTY:

PADENADAR,

PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH UMĚLCŮ (KALENDÁŘ 2015),

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT,

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT NA SUMATŘE PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY PROJEKTU GREEN LIFE

 

DALŠÍ PŘÍPADNÉ AKTIVITY SPOLKU (budeme informovat aktuálně...)

 

Z PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZEJMÉNA:

PLATBY ZA SLUŽBY (pravidelně: mobilní operátor, účetní služby, doména webu)

OSTATNÍ PLATBY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ANI BEZÚROČNÝCH PŮJČEK

 

 

VSTUP NA

 

 

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

PROVOZ SPOLKU

VARIABILNÍ SYMBOL

SHROMÁŽDĚNÁ ČÁSTKA V KČ

Provozní náklady spolku    1 Celková částka provoz. prostředků

Ostatní provozní náklady

Platy všech budoucích zaměstnanců + další jejich odměny

               Z toho:

               - Platy zaměstnanců OZP

               - Platy zaměstnanců bez znevýhodnění ("zdravých")

Peníze vyhrazené pro konkrétní bývalé zaměstnance OZP,

nynější dobrovolníky. Vyplatime darem. Děkujeme!

                                                     slečna Kateřina Kociánová

                                                     pan Michal Přikryl

                                                     paní Martina Kužmová

                                                    

       110  

      11

      

       111

       112

Zpráva příjemci:

Bývalí zaměstnanci

          1113

          1114

          1115

 

   7 041,07

      0     

                  

              0             

                    0                    

 

0

0

0

0

 

PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY    
Dobrovolnická služba u lidí s mentálním postižením    6               90,-
Rekondiční pobyty pro znevýhodněné spoluobčany
                                - Rekondice FREE WILL
                                - Mistrovství v šachu ČR TP
     7 
       71 
       72 

            195
    0
Chráněné dílny
Lide se znevýhodněním vyrábějící zboží doma
                             (TRŽBY Z PRODEJE JEJICH ZBOŽÍ)
                              - Rukodělné výrobky p. Martiny Kužmové
    8


      82
        0    


0; 10 % pro spolek: 0*
PADENADAr        9             4 724
Charitativní kalendáře 2015 (Tvůrcí kalendáře)
    - paní Erika Kostová
      10
 
             
      0.1
Ochrana zvířat (celková, rozdělíme zvířatům podle akutnosti)
Ochrana hospodářských a domácích zvířat
                               - Ochrana domácích zvířat
                                  - Kočky
                                     - kočky Rožnov pod Radhoštěm
                               - Ochrana hospodářských zvířat
     38
          38103
      381
        3811
          38111
      383
   2 700
0
0
     200
0
0
Ochrana přírody a zvířat na Sumatře - podpora GREEN LIFE         3981    1 350
E-shop
                            
 
              
Přidělené dary k výplatě   0
Zůstatek k rozdělení   0
 

Aktualizováno k 22.08.2021

Pozn.:

VS – variabilní symbol pro identifikaci projektů

* = celková částka 10 % podílů z tržeb z prodaného zboží výrobce, kterou máme k dispozici na provozním účtu k dalšímu přerozdělení.

 

VÝTĚŽEK Z KALENDÁŘE CELKEM: 23 478,- Kč + 90 dar na projekt podpory znevýhodněných umělců

Z toho použito:

2. 12. 2014 částka 3 949 na splátku Motomedu pro pana Ladislava

18. 12. 2014 částka 5 000 na doplatek chráněné dílně za grafické zpracování kalendáře

18. 12. 2014 částka 2 000 na nákup zboží (rukodělných výrobků) na podporu činnosti FREE WILL o. s.

26. 1. 2015 částka 1 775,- na podporu chráněné dílny Hrčávka, odběr výrobků

25. 3. 2015 částka 5 000,- na celkovou opravu automobilu sdružení

21. 4. 2015 částka 2 500,- Doplatek za nákup již prodaného zboží pořízeného na podporu FREE WILL o. s.

06.09.2017 částka 3 344,- v převedené částce 4 344 na účet Veřejné sbírky. Uvolněné spolkové prostředky na pomoc lidem žádajícím o podporu v projektu NEBE NA ZEMI. VS: 3

 

 

Pozn. k finančním pohybům:

 

 

BEZHOTOVOSTNÍ PŘÍJEM:

Blíže nespecifikované příchozí platby (dary) na provozní účet přidělujeme na provoz spolku, ostatní provozní náklady.

Moc děkujeme i za vaší podporu našich provozních nákladů!

 

 

ze dne 18.08.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 13.08.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.08.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 20.07.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.07.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.07.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 18.06.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.06.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.06.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 18.05.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.05.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 05.05.2020: 10 000,- Kč účelový dar obce Tichá na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 04.05.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 20.04.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.04.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.04.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 01.04.2020: 222,-  Kč příspěvek od MARIO ECONOM s.r.o. na činnost spolku přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 18.03.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.03.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.03.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 18.02.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 11.02.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.02.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 02.02.2020: 222,-  Kč příspěvek od MARIO ECONOM s.r.o. na činnost spolku přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

ze dne 20.01.2020: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.01.2020: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.01.2020: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

--------------------------------------------------------

                             2019

 

ze dne 18.12.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 17.12.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.12.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.11.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.11.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 04.11.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.10.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.10.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.10.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.09.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.09.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.09.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 19.08.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.08.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 05.08.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.07.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.07.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.07.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.06.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.06.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.06.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 20.05.2019: 400,-  Kč dar od pana Pavla Michaláka přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 20.05.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.05.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.05.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.04.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 15.04.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 12.04.2019: 8 000,- Kč účelový dar obce Tichá na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.04.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.03.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 12.03.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 04.03.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.02.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.02.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 04.02.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 29.01.2019: 1 000,-  Kč dar od manželů Helenky a Káji Pejšových přidělěn na provoz spolku, ostatní provozní náklady. 721 Kč z darované částky následně využito na pomoc panu Alešovi. Děkujeme

ze dne 18.01.2019: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.01.2019: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.01.2019: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

 

--------------------------------------------------------

                             2018

 

ze dne 18.12.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.12.2018: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.12.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 19.11.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 05.11.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.10.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 10.10.2018: 111,-  Kč dar od paní Marie Santiago přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.10.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.09.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.09.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 20.08.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.08.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.07.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.07.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.06.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 04.06.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 30.05.2018: 10 000,-  Kč dar od paní Jany Dvorské na platy zaměstnanců OZP. Děkujeme

ze dne 18.05.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.05.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.05.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 25.04.2018: 8 000,- Kč účelový dar obce Tichá na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.04.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.04.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.04.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 19.03.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.03.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 05.03.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 19.02.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.02.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.02.2018: 9 500,-  Kč dar od paní Jany Dvorské na platy zaměstnanců OZP. Děkujeme

ze dne 05.02.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.01.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.01.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.01.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

 

--------------------------------------------------------

                             2017

 

ze dne 18. 12. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18. 12. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 4. 12. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 20. 11. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 11. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 3. 11. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 10. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 10. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 3. 10. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 9. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 9. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 4. 9. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 8. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 8. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 14. 8. 2017: 12 000,-  Kč dar od paní Jany Dvorské přidělen na provoz spolku, platy a odměny zaměstnanců OZP. Děkujeme

ze dne 3. 8. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 2. 8. 2017: 1 000,- Kč částka po upřesnění odesílatelky rozdělena 500,- Kč na ostatní provozní náklady, 500,- Kč Dar paní Libuše Tyburcové na nákup výrobků z chráněných dílen. Děkujeme!

ze dne 17. 7. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 7. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 6. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 5. 6. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 5. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 3. 5. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 2. 5. 2017: 8 000,- Kč účelový dar obce Tichá na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 18. 4. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 4. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 20. 3. 2017: 100,- Kč dar od paní Zorky Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 16. 3. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 6. 3. 2017: 1000,-  Kč dar od manželů Pejšových zatím konkrétně nepřidělen = zůstatek k rozdělení. Děkujeme!

ze dne 3. 3. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 20. 2. 2017: 100,- Kč dar od paní Zorky Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 16. 2. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 3. 2. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme

ze dne 16. 1. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 1. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

 

 

------------------------------------------------------

                     2016

 

ze dne 16. 12. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 5. 12. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 11. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 11. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 17. 10. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 10. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 9. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 5. 9. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 8. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, zdraví zaměstnanci. Děkujeme!

ze dne 3. 8. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 18. 7. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 15. 7. 2016: 1000,-  Kč dar od manželů Pejšových zatím konkrétně nepřidělen = zůstatek k rozdělení. Děkujeme!

ze dne 4. 7. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 6. 2016: 200,-  Kč dar od paní Marty Ferkové pro paní Eriku Kostovou. Děkujeme!

ze dne 16. 6. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 3. 6. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 25. 5. 2016: 200,-  Kč dar od paní Marty Ferkové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 5. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 3. 5. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 26. 4. 2016: 3 000,- Kč dar od obce Tichá na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 18. 4. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 4. 4. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 3. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 3. 3. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 2. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 4. 2. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 18. 1. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 15. 1. 2016: 13 000,- Kč příjem z účtu Badac Pavel = Součet darů, které poskytli dárci na platy našich zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 5. 1. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

 

 

------------------------------------------------------

                             2015

 

ze dne 28. 12. 2015: 1000,- Kč příjem z účtu Badac Pavel = příjem od Mgr. Marie Santiago za prodané a odkoupené knihy. Děkujeme!

ze dne 16. 12. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 11. 12. 2015: 500,- Kč dar od Mgr. Jiřího Podluckého rozdělen: 200,- Kč kniha Márie a Eriky Kostových, 150,- Rekondice FREE WILL, 150  na Mistrovství v šachu TP 2016. Děkujeme!

ze dne 4. 12. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové rozdělen: 200,- Kč kniha Márie a Eriky Kostových, 100,- na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 16. 11. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 4. 11. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 27. 10. 2015: 500,- Kč dar od Mgr. Jiřího Podluckého přidělen na Mistrovství v šachu TP 2016. Děkujeme!

ze dne 16. 10. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 6. 10. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 16. 9. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 4. 9. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 17. 8. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 4. 8. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 28. 7. 2015: 1 000,- Kč dar od pana MUDr. Karla Pejši přidělen na nákup zboží z chráněných dílen. Děkujeme!

ze dne 16. 7. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 7. 7. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 2. 7. 2015: 100,- Kč dar od paní Aleny Buksové na rehabilitační pobyt pana Mirka Dobrovského. Děkujeme!

ze dne 23. 6. 2015: 3 000,- Kč dar od společnosti CAN - MED s.r.o. rozdělen: 1 000,- na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice, 2 000,- na chráněné dílny. Děkujeme!

ze dne 16. 6. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 8. 6. 2015: 5 000,- Kč dar od MUDr. Milady Canibalové rozdělen: 2 000,- poslední splátka Motomedu pro pana Ladislava, 2 000,- na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice, 1 000,- Kč chráněné dílny. Děkujeme!

ze dne 4. 6. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 18. 5. 2015: 5000,- Dar od obce Tichá na provoz sdružení

ze dne 18. 5. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 5. 5. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 29. 4. 2015: 300,- Kč příjem z prodeje křupek (zboží na podporu FREE WILL) z hotelu Ondrášuv dvůr.

ze dne 17. 4. 2015: 1200,- Kč Dar od Hotelu Duo přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 16. 4. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 7. 4. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 24. 3. 2015: 1050,- Kč od JOYCE CR s.r.o, příjem z prodeje kalendářů + poštovné

ze dne 16. 3. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 3. 3. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 20. 2. 2015: 200,- Kč dar od paní Šnytové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 16. 2. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 2. 2. 2015: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 16. 1. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 6. 1. 2015: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

 

 

 

PLATBA KARTOU:

Ze dne 28. 5. 2015 částka 2000,70 Kč = platba 1 500,- Kč za roční dálniční známku + 500,70 Kč pohonné hmoty

 

 

----------------------------------------------------

                           2014

 

ze dne 8. 12. 2014: 2 000,- Kč dar od pana MUDr. Karla Pejši přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 3. 12. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 1. 12. 2014: 200,- Kč dar od paní Andrey Kahánkové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 27. 11. 2014: 200,- Kč dar od paní Dany Kubáňové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 5. 11. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 24. 10. 2014: 100,- Kč dar od paní Dany Kubáňové přidělen na provoz sdružení a náklady spojené s projekty. Děkujeme!

ze dne 2. 10. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 3. 9. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 27. 8. 2014: 200,- Kč dar od paní Andrey Kahánkové přidělen na provoz sdružení. Děkujeme!

ze dne 21. 8. 2014: 250,- Kč dar od pana Michala Faba přidělen na chráněné dílny. Děkujeme!

ze dne 12. 8. 2014: 10 700,- Kč dar od paní Jany Dvorské. Děkujeme!

ze dne 5. 8. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 2. 7. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 2. 6. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pomoc Angee z Dětského domova získat zaměstnání

ze dne 5. 5. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 8. 4. 2014: 10 000,- Kč dar od společnosti Arcelor Mittal na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 11. 3. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 6. 3. 2014: 5 000,- Kč dar od MUDR. Milady Canibalové rozdělen: 2 500,- provoz sdružení, 2 500,- chráněné dílny (nákup zboží)

ze dne 6. 2. 2014: 500,- Kč dar od pana Martina Filipa rozdělen: 300,- na provoz sdružení, 200,- na pořízení Motomedu pro pana Ladislava Molnara

ze dne 8. 1. 2014: 500,- Kč dar od manželů Rohlíčkových rozdělen mezi žadatelé o pomoc s pořízením Motomedů (Nebe na Zemi)

 

 

 

PLATBA KARTOU:

 

ze dne 11. 3. 2014: 1 500,- Kč - nákup dálniční známky

 

 

 

 

PŘEVOD:

 

ze dne 16. 11. 2015: platba na Slovensko paní Erice Kostové, nepřesný kurzový propočet ve výši - 7.93 Kč odečten z provozu spolku.

ze dne 15. 11. 2015: platby v celkové výši 32 079,- Kč = celkové náklady na zaměstnance za měsíc říjen (mzdy a zákonné odvody)

-------------------------------------------

                2014

 

ze dne 14. 2. 2014 - 2 X    611,- odvody zdravotního pojišťění za zaměstnance

                                       2 849,- odvod sociálního pojištění za zaměstnance

------------------------------------------

                    2013

 

ze dne 8. 8. 2013 - úhrada chráněné dílně, platba za výrobky

 

 

 

VKLAD POKLADNOU:

 

ze dne 07.01.2020: 1 000,- Kč - tržby z prodeje výrobků paní Martiny Kužmové

ze dne 08.02.2018: 3 885,- Kč - dar od pana Mariana Maria Artycha, DiS - člena Rady spolku, na dodatečné přání dárce dar přidělen na finanční rezervu spolku: zůstatek k rozdělení. Děkujeme!

ze dne 16.11.2017: 2 000,- Kč - dar od pana Mariana Maria Artycha, DiS.

ze dne 15.06.2017: 500,- Kč, výtěžek z prodeje zboží z chráněných dílen rozdělen: 300,- budoucí nákup dalších výrobků od znevýhodněných občanů, 200,-: provoz spolku (platy a odměny "zdravých" zaměstnanců nebo spolupracovníků)

________________________

                 2016

 

ze dne 10. 11. 2016: 1000,- Kč, Dar od paní Jany Pečivové přidělen na provozní náklady spolku - platy (odměny) "zdravých" zaměstnanců. Děkujeme!

 

________________________

                2015

ze dne 17. 4. 2015: 1 200,- Kč, Dar od Hotelu Duo Horní Bečva použit na částečnou úhradu deváté splátky za MOTOmed pro pana Ladislava. Děkujeme!

-----------------------------------------

              2014

ze dne 13. 3. 2014: 21 500,- Kč, dar na provoz sdružení

ze dne 11. 2. 2014: 12 200,- Kč, dar na provoz sdružení

ze dne 13. 1. 2014: 5 000,- Kč, dar od paní Folwarczné rozdělen: 3 000,- provoz sdružení, 1 600 Nebe na Zemi (400,- Motomed pro pana Ladislava, 400,- Motomed pro paní Zorku, 400 postele pro děti z Dětského domova v Hranicích, 400,- kastrace koček seniorky paní Josefky), 400,- chráněné dílny (nákup zboží)

ze dne 10. 1. 2014:  500,- Kč vklad na postele pro děti z Dětského domova v Hranicích. Poměrná část z prodaného zboží, které nabízejí k zakoupení naši terénní spolupracovníci

 ----------------------------------------

             2013

ze dne 14. 11. 2013 - Spoluúčast paní Josefky na úhradě nákladů projektu na pomoc přemnoženým kočkám paní Josefky. Více informací o tomto projektu zde

ze dne 21. 10. 2013 - vklad na úhradu výrobků chráněné dílny + vklad na úhradu zboží

ze dne 5. 8. 2013 - vklad na úhradu výrobků chráněné dílny

není-li uvedeno jinak, jedná se o podíl z prodeje zboží určený na projekty FREE WILL o. s.. Viz podrobnější informace o prodeji zboží v sekci Spolupracujeme v rubrice Terénní spolupracovníci.

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU