PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU - PŘEHLED

 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘES TENTO NÁŠ PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU, ÚČET č. 2700441519 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY, NEPROVÁDÍME VEŘEJNOU SBÍRKU PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb. ÚČETNÍ DOKLADY K TRANSAKCÍM NA TOMTO ÚČTU NEJSOU PŘEDKLÁDÁNY KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ.

 

VŠEM UMOŽŇUJEME NAHLÉDNOUT TAKÉ NA

 

 

 

Z KTERÉHO JSOU HRAZENY NÁKLADY NA PROVOZ SPOLKU A PROJEKTY A DALŠÍ SPOLKOVÉ AKTIVITY, KTERÉ NEJSOU HRAZENY Z VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

Veškeré finanční transakce, které lze na tomto účtu vidět, souvisí s další činnosti, kterou vykonáváme také v souladu s našim cílem vzájemné lidské podpory, ochrany zvířat a přírody. V případě vašeho zájmu podílet se finančně na krytí i těchto aktivit nás prosím kontaktujte. Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace k této naší činnosti a projektům, o které projevíte zájem. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci na zkvalitňování životů všech a všeho! :)

Na vyžádání s vámi  rádi uzavřeme darovací smlouvu k případně zamýšlené finanční podpoře nebo vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Na vyžádání komukoliv rádi prokážeme využití darovaných prostředků, které budou připsány i na tento účet, předložíme naše účetní doklady. To však v možném rozsahu, který nepřekročí nám udělené oprávnění k poskytování osobních údajů třetích stran.

 

TRANSAKCE NA TOMTO ÚČTU ZAHRNUJÍ:

 

VÝDAJE NA „NESBÍRKOVÉ“ PROJEKTY, PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU, PŘÍJMY Z VÝPŮJČKY PŘÍSTROJŮ A PŘÍPADNĚ POSKYTNUTÝCH DALŠÍCH SLUŽEB, PŘÍJEM ZA PLATBY ZBOŽÍ (E-SHOP):

 

 

PROJEKTY:

PADENADAR,

PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH UMĚLCŮ (KALENDÁŘ 2015),

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT,

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT NA SUMATŘE PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY PROJEKTU GREEN LIFE

 

DALŠÍ PŘÍPADNÉ AKTIVITY SPOLKU (budeme informovat aktuálně...)

 

Z PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZEJMÉNA:

PLATY ZAMĚSTNANCŮ, PLATBY ZA SLUŽBY

OSTATNÍ PLATBY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ANI BEZÚROČNÝCH PŮJČEK

 

 

VSTUP NA

 

 

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

PROVOZ SPOLKU

VARIABILNÍ SYMBOL

SHROMÁŽDĚNÁ ČÁSTKA V KČ

Provozní náklady spolku    1 Celková částka provoz. prostředků

Ostatní provozní náklady

Platy všech zaměstnanců + další případné odměny

               Z toho:

               - Platy zaměstnanců OZP (stávajících i budoucích)

               - Platy zaměstnanců bez znevýhodnění ("zdravých")

               - Prostředky vyhrazené pro konkrétní zaměstnance

                                                     slečna Kateřina Kociánová

                                                     paní Martina Kužmová

                                                     p. Pavel Badač

       110  

      11

      

       111

       112

Jiné označení

          1113

          1115

nepříjímá anonym dary

                         5 290,67      

             3 182

                  

                   3 182     

                    0                    

0

0

0

0

PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY    
Půjčovna pomůcek a přístrojů + bazénový zvedák    5           1 779.5,-
Dobrovolnická služba u lidí s mentálním postižením    6               90,-
Rekondiční pobyty pro znevýhodněné spoluobčany
                                - Rekondice FREE WILL
                                - Mistrovství v šachu ČR TP
     7 
       71 
       72 

            195
    0
Chráněné dílny     8                    0               
PADENADAr        9             1 740
Charitativní kalendáře 2015 (Tvůrcí kalendáře)
    - paní Erika Kostová
      10
 
             
      0,02
Ochrana zvířat (celková, rozdělíme zvířatům podle akutnosti)
Ochrana hospodářských a domácích zvířat
                               - Ochrana domácích zvířat
                                  - Kočky
                                     - kočky Rožnov pod Radhoštěm
                               - Ochrana hospodářských zvířat
     38
          38103
      381
        3811
          38111
      383
     950
0
0
     200
0
0
Ochrana přírody a zvířat na Sumatře - podpora GREEN LIFE         3981         600   
E-shop
                            
 
              
Zůstatek k rozdělení        564
 

 

 

Pozn.:

Aktualizováno k 04.09.2018  (aktualizace cca každých 14 dní)

VS – variabilní symbol pro identifikaci projektů

 

 

VÝTĚŽEK Z KALENDÁŘE CELKEM: 23 478,- Kč + 90 dar na projekt podpory znevýhodněných umělců

Z toho použito:

2. 12. 2014 částka 3 949 na splátku Motomedu pro pana Ladislava

18. 12. 2014 částka 5 000 na doplatek chráněné dílně za grafické zpracování kalendáře

18. 12. 2014 částka 2 000 na nákup zboží (rukodělných výrobků) na podporu činnosti FREE WILL o. s.

26. 1. 2015 částka 1 775,- na podporu chráněné dílny Hrčávka, odběr výrobků

25. 3. 2015 částka 5 000,- na celkovou opravu automobilu sdružení

21. 4. 2015 částka 2 500,- Doplatek za nákup již prodaného zboží pořízeného na podporu FREE WILL o. s.

06.09.2017 částka 3 344,- v převedené částce 4 344 na účet Veřejné sbírky. Uvolněné spolkové prostředky na pomoc lidem žádajícím o podporu v projektu NEBE NA ZEMI. VS: 3

 

 

Pozn. k finančním pohybům:

 

 

BEZHOTOVOSTNÍ PŘÍJEM:

 

ze dne 03.09.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 20.08.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.08.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.07.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.07.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.06.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 04.06.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 30.05.2018: 10 000,-  Kč dar od paní Jany Dvorské na platy zaměstnanců OZP. Děkujeme

ze dne 18.05.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.05.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.05.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 25.04.2018: 8 000,- Kč účelový dar obce Tichá na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.04.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.04.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.04.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 19.03.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.03.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 05.03.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 19.02.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.02.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 14.02.2018: 9 500,-  Kč dar od paní Jany Dvorské na platy zaměstnanců OZP. Děkujeme

ze dne 05.02.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18.01.2018: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 16.01.2018: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 03.01.2018: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

 

 

--------------------------------------------------------

                             2017

 

ze dne 18. 12. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 18. 12. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme

ze dne 4. 12. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 20. 11. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 11. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 3. 11. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 10. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 10. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 3. 10. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 9. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 9. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 4. 9. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 18. 8. 2017: 100,-  Kč dar od paní Zory Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 8. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 14. 8. 2017: 12 000,-  Kč dar od paní Jany Dvorské přidělen na provoz spolku, platy a odměny zaměstnanců OZP. Děkujeme

ze dne 3. 8. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 2. 8. 2017: 1 000,- Kč částka po upřesnění odesílatelky rozdělena 500,- Kč na ostatní provozní náklady, 500,- Kč Dar paní Libuše Tyburcové na nákup výrobků z chráněných dílen. Děkujeme!

ze dne 17. 7. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 7. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 6. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 5. 6. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 16. 5. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 3. 5. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 2. 5. 2017: 8 000,- Kč účelový dar obce Tichá na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 18. 4. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 4. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 20. 3. 2017: 100,- Kč dar od paní Zorky Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 16. 3. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 6. 3. 2017: 1000,-  Kč dar od manželů Pejšových zatím konkrétně nepřidělen = zůstatek k rozdělení. Děkujeme!

ze dne 3. 3. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme

ze dne 20. 2. 2017: 100,- Kč dar od paní Zorky Vališové přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 16. 2. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, platy a odměny zdravých zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 3. 2. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme

ze dne 16. 1. 2017: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 1. 2017: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

 

 

------------------------------------------------------

                     2016

 

ze dne 16. 12. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 5. 12. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 11. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 11. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 17. 10. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 3. 10. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 9. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, ostatní provozní náklady. Děkujeme!

ze dne 5. 9. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 8. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku, zdraví zaměstnanci. Děkujeme!

ze dne 3. 8. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 18. 7. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 15. 7. 2016: 1000,-  Kč dar od manželů Pejšových zatím konkrétně nepřidělen = zůstatek k rozdělení. Děkujeme!

ze dne 4. 7. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 6. 2016: 200,-  Kč dar od paní Marty Ferkové pro paní Eriku Kostovou. Děkujeme!

ze dne 16. 6. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 3. 6. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 25. 5. 2016: 200,-  Kč dar od paní Marty Ferkové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 5. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 3. 5. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 26. 4. 2016: 3 000,- Kč dar od obce Tichá na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 18. 4. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 4. 4. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 3. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 3. 3. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 16. 2. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 4. 2. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

ze dne 18. 1. 2016: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 15. 1. 2016: 13 000,- Kč příjem z účtu Badac Pavel = Součet darů, které poskytli dárci na platy našich zaměstnanců. Děkujeme!

ze dne 5. 1. 2016: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na nákup výrobků z chráněných dílen a dalšího zboží za účelem dalšího prodeje. Děkujeme!

 

 

------------------------------------------------------

                             2015

 

ze dne 28. 12. 2015: 1000,- Kč příjem z účtu Badac Pavel = příjem od Mgr. Marie Santiago za prodané a odkoupené knihy. Děkujeme!

ze dne 16. 12. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 11. 12. 2015: 500,- Kč dar od Mgr. Jiřího Podluckého rozdělen: 200,- Kč kniha Márie a Eriky Kostových, 150,- Rekondice FREE WILL, 150  na Mistrovství v šachu TP 2016. Děkujeme!

ze dne 4. 12. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové rozdělen: 200,- Kč kniha Márie a Eriky Kostových, 100,- na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 16. 11. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 4. 11. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 27. 10. 2015: 500,- Kč dar od Mgr. Jiřího Podluckého přidělen na Mistrovství v šachu TP 2016. Děkujeme!

ze dne 16. 10. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 6. 10. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na provoz spolku. Děkujeme!

ze dne 16. 9. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 4. 9. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 17. 8. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 4. 8. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 28. 7. 2015: 1 000,- Kč dar od pana MUDr. Karla Pejši přidělen na nákup zboží z chráněných dílen. Děkujeme!

ze dne 16. 7. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 7. 7. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 2. 7. 2015: 100,- Kč dar od paní Aleny Buksové na rehabilitační pobyt pana Mirka Dobrovského. Děkujeme!

ze dne 23. 6. 2015: 3 000,- Kč dar od společnosti CAN - MED s.r.o. rozdělen: 1 000,- na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice, 2 000,- na chráněné dílny. Děkujeme!

ze dne 16. 6. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 8. 6. 2015: 5 000,- Kč dar od MUDr. Milady Canibalové rozdělen: 2 000,- poslední splátka Motomedu pro pana Ladislava, 2 000,- na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice, 1 000,- Kč chráněné dílny. Děkujeme!

ze dne 4. 6. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení nových postelí pro děti z Dd Hranice. Děkujeme!

ze dne 18. 5. 2015: 5000,- Dar od obce Tichá na provoz sdružení

ze dne 18. 5. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 5. 5. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 29. 4. 2015: 300,- Kč příjem z prodeje křupek (zboží na podporu FREE WILL) z hotelu Ondrášuv dvůr.

ze dne 17. 4. 2015: 1200,- Kč Dar od Hotelu Duo přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 16. 4. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 7. 4. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 24. 3. 2015: 1050,- Kč od JOYCE CR s.r.o, příjem z prodeje kalendářů + poštovné

ze dne 16. 3. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 3. 3. 2015: 300,-  Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 20. 2. 2015: 200,- Kč dar od paní Šnytové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 16. 2. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 2. 2. 2015: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 16. 1. 2015: 300,- Kč dar od pana Hynka Canibala přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 6. 1. 2015: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

 

 

 

PLATBA KARTOU:

Ze dne 28. 5. 2015 částka 2000,70 Kč = platba 1 500,- Kč za roční dálniční známku + 500,70 Kč pohonné hmoty

 

 

----------------------------------------------------

                           2014

 

ze dne 8. 12. 2014: 2 000,- Kč dar od pana MUDr. Karla Pejši přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 3. 12. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 1. 12. 2014: 200,- Kč dar od paní Andrey Kahánkové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 27. 11. 2014: 200,- Kč dar od paní Dany Kubáňové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 5. 11. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 24. 10. 2014: 100,- Kč dar od paní Dany Kubáňové přidělen na provoz sdružení a náklady spojené s projekty. Děkujeme!

ze dne 2. 10. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 3. 9. 2014: 300,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava. Děkujeme!

ze dne 27. 8. 2014: 200,- Kč dar od paní Andrey Kahánkové přidělen na provoz sdružení. Děkujeme!

ze dne 21. 8. 2014: 250,- Kč dar od pana Michala Faba přidělen na chráněné dílny. Děkujeme!

ze dne 12. 8. 2014: 10 700,- Kč dar od paní Jany Dvorské. Děkujeme!

ze dne 5. 8. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 2. 7. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 2. 6. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pomoc Angee z Dětského domova získat zaměstnání

ze dne 5. 5. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 8. 4. 2014: 10 000,- Kč dar od společnosti Arcelor Mittal na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 11. 3. 2014: 200,- Kč dar od paní Marie Dudové přidělen na pořízení Motomedu pro pana Ladislava

ze dne 6. 3. 2014: 5 000,- Kč dar od MUDR. Milady Canibalové rozdělen: 2 500,- provoz sdružení, 2 500,- chráněné dílny (nákup zboží)

ze dne 6. 2. 2014: 500,- Kč dar od pana Martina Filipa rozdělen: 300,- na provoz sdružení, 200,- na pořízení Motomedu pro pana Ladislava Molnara

ze dne 8. 1. 2014: 500,- Kč dar od manželů Rohlíčkových rozdělen mezi žadatelé o pomoc s pořízením Motomedů (Nebe na Zemi)

 

 

 

PLATBA KARTOU:

 

ze dne 11. 3. 2014: 1 500,- Kč - nákup dálniční známky

 

 

 

 

PŘEVOD:

 

ze dne 16. 11. 2015: platba na Slovensko paní Erice Kostové, nepřesný kurzový propočet ve výši - 7.93 Kč odečten z provozu spolku.

ze dne 15. 11. 2015: platby v celkové výši 32 079,- Kč = celkové náklady na zaměstnance za měsíc říjen (mzdy a zákonné odvody)

-------------------------------------------

                2014

 

ze dne 14. 2. 2014 - 2 X    611,- odvody zdravotního pojišťění za zaměstnance

                                       2 849,- odvod sociálního pojištění za zaměstnance

------------------------------------------

                    2013

 

ze dne 8. 8. 2013 - úhrada chráněné dílně, platba za výrobky

 

 

 

VKLAD POKLADNOU:

 

ze dne 08.02.2018: 3 885,- Kč - dar od pana Mariana Maria Artycha, DiS - člena Rady spolku, na dodatečné přání dárce dar přidělen na finanční rezervu spolku: zůstatek k rozdělení. Děkujeme!

ze dne 16.11.2017: 2 000,- Kč - dar od pana Mariana Maria Artycha, DiS.

ze dne 15.06.2017: 500,- Kč, výtěžek z prodeje zboží z chráněných dílen rozdělen: 300,- budoucí nákup dalších výrobků od znevýhodněných občanů, 200,-: provoz spolku (platy a odměny "zdravých" zaměstnanců nebo spolupracovníků)

________________________

                 2016

 

ze dne 10. 11. 2016: 1000,- Kč, Dar od paní Jany Pečivové přidělen na provozní náklady spolku - platy (odměny) "zdravých" zaměstnanců. Děkujeme!

 

________________________

                2015

ze dne 17. 4. 2015: 1 200,- Kč, Dar od Hotelu Duo Horní Bečva použit na částečnou úhradu deváté splátky za MOTOmed pro pana Ladislava. Děkujeme!

-----------------------------------------

              2014

ze dne 13. 3. 2014: 21 500,- Kč, dar na provoz sdružení

ze dne 11. 2. 2014: 12 200,- Kč, dar na provoz sdružení

ze dne 13. 1. 2014: 5 000,- Kč, dar od paní Folwarczné rozdělen: 3 000,- provoz sdružení, 1 600 Nebe na Zemi (400,- Motomed pro pana Ladislava, 400,- Motomed pro paní Zorku, 400 postele pro děti z Dětského domova v Hranicích, 400,- kastrace koček seniorky paní Josefky), 400,- chráněné dílny (nákup zboží)

ze dne 10. 1. 2014:  500,- Kč vklad na postele pro děti z Dětského domova v Hranicích. Poměrná část z prodaného zboží, které nabízejí k zakoupení naši terénní spolupracovníci

 ----------------------------------------

             2013

ze dne 14. 11. 2013 - Spoluúčast paní Josefky na úhradě nákladů projektu na pomoc přemnoženým kočkám paní Josefky. Více informací o tomto projektu zde

ze dne 21. 10. 2013 - vklad na úhradu výrobků chráněné dílny + vklad na úhradu zboží

ze dne 5. 8. 2013 - vklad na úhradu výrobků chráněné dílny

není-li uvedeno jinak, jedná se o podíl z prodeje zboží určený na projekty FREE WILL o. s.. Viz podrobnější informace o prodeji zboží v sekci Spolupracujeme v rubrice Terénní spolupracovníci.

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU