MÁ TO SMYSL!

VZDĚLÁNÍ ZVYŠUJE ŠANCI VYTVOŘIT KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT PRO VŠECHNY!

 

Adopce na dálku
Umožnit lidem vzdělání a pomoci jim k důstojnému životu přímo v jejich rodné zemi, to je hlavní myšlenka adopcí na dálku. V Česku je zprostředkovává několik organizací.

(Reportáž České televize)

 

 

 

PŘEHLED PROJEKTU

 

Název projektu: PADENADAr (Přátelé adopce dětí na dálku)

 

Datum spuštění projektu: 23. 12. 2015

 

Smysl projektu: Podpora základního vzdělání a dalších základních životních potřeb sociálně

                            slabých dětí ve světě

 

Počet aktuálně adoptovaných dětí: 0

 

AKTUÁLNĚ PLÁNOVÁNÁ ADOPCE DÍTĚTE (právě se skládáme):

Jméno dítěte: konkrétní dítě zatím nevybráno

Pohlaví dítěte: dívka

Kontinent pobytu dítěte: Afrika                      země: zatím nevybrána

Organizace, přes kterou budeme dítě adoptovat:
 

Předpokládaný počátek adopce: Po dosažení potřebné částky na roční adopci dítěte = 7 000,- Kč

Prozatím (k datu aktualizace přehledu) shromážděná částka ve výši: 4 724,- Kč

 

NAŠE PRVNÍ ADOPCE DÍTĚTE

                                                                                                               67,48 %                                                7 000,- Kč

   

 

Celkový počet adoptovaných dětí od počátku projektu: 0

Celková finanční hodnota zprostředkované pomoci od počátku projektu: 0

 

Aktualizováno k: 22.08.2021

 

 

 

 

 

ÚVOD – POPIS PROJEKTU

 

     Vzájemná lidská pomoc nemá znát hranice! V tomto projektu nabízíme všem příležitost, pomáhat spolu s námi těm nejpotřebnějším a nejzranitelnějším lidem, a to sociálně chudým dětem z rozvojových zemí! Přidejte se mezi PŘÁTELÉ ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU (PADENADAr ) a skládejte se spolu s námi takto na vzdělání a případně i další základní potřeby dětí žijících v nejchudších oblastech světa. Adoptujme spolu na dálku tyto děti prostřednictvím důvěryhodných neziskových organizací, které sídlí (nebo mají pobočku) v České republice a které tuto formu pomoci pro potřebné děti ve světě pomáhají zajišťovat.

 

 

 

 

 

 

 

JAK FUNGUJE TENTO PROJEKT, CO NABÍZÍ

 

     Zřejmě většina z nás se již setkala s pojmem „adopce dětí na dálku“. O jakou formu pomoci se přesně jedná, připomínáme podrobněji i pod odkazem v levém sloupci nebo zde. Mnozí jistě spatřují v adopci dítěte na dálku smysluplnou podporu těch nejpotřebnějších, rádi by takto pomáhali, avšak sami si nemohou dovolit nebo případně nechtějí platit celou potřebnou roční částku za adopci dítěte. PADENADAr chce dát opravdu každému příležitost k tomu, aby se mohl podílet na tomto dobrém způsobu pomoci. Spolupracujme tedy a na adopci dítěte se složme! Investujme do trvalé hodnoty…

 

 

 

 

 

 

SLOŽME SE NA ADOPCI DÍTĚTE

 

      Budeme potěšení, když se rozhodnete podílet se spolu s námi na této formě pomoci. Podívejme se, jak snadné a finančně nenáročné může být užitečně pomáhat. Stačí jen spolupracovat… Na adopce dětí na dálku se skládáme na náš transparentní Provozní účet spolku vedený u Fio banky, variabilní symbol tohoto projektu č. 9, nebo číslo konkrétního dítěte. Ihned po dosažení potřebné částky jsou finanční prostředky přeposílány jednotlivým organizacím, které adopci zprostředkovávají, a to v nejbližším možném termínu, který je možný dle podmínek organizace (buďto v měsíčních, případně čtvrtletních splátkách, nebo jednorázově jednou za rok). Veškeré transakce lze sledovat on-line.

 

 

 • MŮŽETE SE PODÍLET JAKOUKOLI ČÁSTKOU!

 

 • FREKVENCE PLATBY NENÍ NIJAK OMEZOVÁNA!

 

 • NIKDE SE NEREGISTRUJETE!

 

 • K NIČEMU SE NEZAVAZUJETE!

       Svou podporu můžete kdykoliv ukončit

 

 

 

 

 

 

JAKÝM SYSTÉMEM BUDEME DĚTI K ADOPCI VYBÍRAT?

 

V adopcích chceme postupovat co nejefektivněji, a to tímto systémem…

 

 

 • DĚTI BUDEME ADOPTOVAT PŘES DŮVĚRYHODNÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V ČR (odkazy vlevo)

 

 • DĚTI BUDEME ADOPTOVAT NA OBDOBÍ JEDNOHO ŠKOLNÍHO ROKU, A TO IHNED, JAKMILE TO BUDE MOŽNÉ (po dosažení potřebné částky k adopci a na základě podmínek konkrétní organizace)

 

 • VÝBĚR DÍTĚTE URČÍ RADA SPOLKU FREE WILL, NEBO JEJ URČÍME NA ZÁKLADĚ VAŠEHO NÁVRHU

 

 • VE VÝBĚRU DĚTÍ CHCEME SPRAVEDLIVĚ STŘÍDAT DÍVKY S CHLAPCI, PŘEDNOST DOSTANOU DLE NAŠEHO NÁZORU ZROVNA NEJPOTŘEBNĚJŠÍ DĚTI (sociálně nejslabší a bez rodičů, děti, kterým již uplynulo nejvíce času – max. věk 21 let)

 

 • ADOPCI BUDEME USKUTEČŇOVAT STŘÍDAVĚ MEZI JEDNOTLIVÝMI KONTINENTY, NA NICHŽ ORGANIZACE ADOPCI UMOŽŇUJÍ

 

 • ORGANIZACE UMOŽŇUJÍCÍ ADOPCI DÍTĚTE NA DÁLKU BUDEME TAKÉ SPRAVEDLIVĚ STŘÍDAT (výběr bude uskutečněn prioritně mezi organizacemi, které umožňují adoptovat dítě za co možná nejméně finančních prostředků, avšak s co nejefektivnějším jejich využitím ve prospěch dítěte)

 

 • BUDEME-LI MÍT JEDEN MĚSÍC PŘED SKONČENÍM ADOPCE DÍTĚTE (po minimální délce adopce jednoho školního roku) DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, BUDOU TYTO PROSTŘEDKY VYHRAZENY K PRODLOUŽENÍ ADOPCE TOHOTO DÍTĚTĚ, POKUD TO BUDE DLE PODMÍNEK ORGANIZACE MOŽNÉ A DÍTĚ BUDE MÍT O NAŠI ADOPCI I NADÁLE ZÁJEM.

 

 • BUDETE-LI MÍT ZÁJEM, MŮŽETE SE TAKÉ NAPŘÍKLAD ROVNOU VY DOMLUVIT S OSTATNÍMI, V RODINĚ, V PRÁCI, SE SPOLUŽÁKY, KAMARÁDY ATD. A SKLÁDAT SE PŘES TENTO PROJEKT NA ADOPCI KONKRÉTNÍHO DÍTĚTE NEBO I NĚKOLIKA DĚTÍ SPOLU! TAKOVÁ ORGANIZOVANOST JE VELMI VÍTÁNÁ A SKÝTÁ DÍTĚTI VĚTŠÍ ŠANCI NA DLOUHODOBĚJŠÍ ADOPCI. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁM PROSÍM NEVÁHEJTE SDĚLIT TENTO VÁŠ ZÁMĚR. DĚKUJEME.

 

 

 

 

 

PO ADOPCI DÍTĚTE

 

     Po adopci dítěte mu u nás v tomto projektu v sekci AKTUÁLNĚ ADOPTOVANÉ DĚTI založíme internetovou stránku, na které uvedeme informace o dítěti včetně potvrzení organizace o adopci. Budete moci sledovat, jak se našim dětem daří. Zájemci se budou moci spolupodílet na naší komunikaci s dítětem (případné dopisy, dárky, vzkazy, fotografie apod.). Každému dítěti přidělíme variabilní symbol, pomoci něhož bude následně jednoduché směrovat vaší podporu i třeba konkrétnímu dítěti, a tak mu během školního roku (bude-li to dle podmínek zprostředkující organizace možné) ještě trochu přilepšit, nebo zajistit jeho adopci pro další období.

 

 

 

 

 

Velmi uvítáme další zájemce o spolupráci na finančním zajištění tohoto projektu! Kontaktujte nás prosím. Následně i vám dáme pro tento účel k dispozici

 

NÁŠ TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO ZASÍLÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO ADOPCE DĚTÍ

 

Na adopce dětí se  skládáme na náš

 

transparentní Provozní účet spolku vedený u Fio banky,

Variabilní symbol projektu PADENADAr je č. 9,

nebo číslo přidělené jednotlivým dětem (postačí i napsat jméno konkrétního dítěte do zprávy pro příjemce)

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ !

 

Věříme, že se nám společnými silami podaří položit pevný základ ke zkvalitnění životů mnohých potřebných dětí! Naší svobodnou dobrou vůli tvoříme lepší svět!

 

 

 

 

Diskusní téma: PADENADAr

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek