MOTTO:

              O novém Nebi a nové Zemi nesmíš pouze mluvit ; záleží na Tobě, abys je uskutečnil svým životem. Nehovoř o lásce a milování; žij tak, aby každý viděl, co láska znamená. Slova bez skutků nemají význam a jsou bez užitku. Jsou jako pára, která se vypaří do ztracena. Je na Tobě, abys snesl Mé království dolů na Zem způsobem svého života a svého chování, aby Tvůj život byl radostným příkladem, který budou všichni chtít následovat. Nikdo nechce procházet životem přetížen, bez radosti a elánu. Požehnaný je ten, kdo přináší radost duším, které jsou přetíženy a kterým chybí životní jiskra...

                                                          (Eileen Caddy - Otevírání dveří do nitra, inspirace pro 19. červenec)

 

 

  VÍTEJTE V NEBI NA ZEMI!

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME SPOLEČNĚ POMOCI PROSTŘEDNICTVÍM NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

(K datu: 19.05.2020 14 aktivních sbírek, do kterých lze přispívat)

 

DALŠÍ ŽÁDOSTI O PODPORU NAJDETE POD ODKAZY NÍŽE. ŽADATELÉ NA SEBE UVÁDĚJÍ KONTAKT, PROTO SE S NÍMI LZE SPOJIT A NABÍDNOUT POMOC OSOBNĚ. DĚKUJEME!

 

(3)

(0)

(0)

(0)

(1)

(0)

(0)

(0)

(0)

 

 

 

          Nebe na Zemi je místo, kde lidé nezištně podporují své bližní a veškeré projevy a formy života. Člověk zde již zcela přirozeně a automaticky, dle svých schopností a možností, pomáhá naplňovat potřeby a touhy všech.

          Víme, že mnozí již teď takto činí a pomáhají kde můžou. Děkujeme za to! Víme ale také, že je tady zároveň spousta dalších, kteří by sice rovněž chtěli ještě více aktivně přispět ke všeobecnému prospěchu a nabídnout alespoň někde svou přímou finanční podporu či služby, doposud je však od realizace jejich úmyslu vždy něco odradilo. Mohla to být například i jejich nerozhodnost v tom, komu vlastně z velkého počtu potřebných prioritně pomoci, nebo které z pomoc zprostředkujících organizací svěřit důvěru tak, aby jejich vynaložené úsilí a případné darované peníze přinesly co největší, konkrétně viditelný výsledek.

          Věříme, že stejně tak jako pomoc přijímajícím znevýhodněným skupinám našich obyvatel bude tento projekt prospěšný i právě doposud nerozhodnutým potencionálním budovatelům Nebe na Zemi. Jedná se totiž o vlastně jednoduchý systém pomoci, který je určený pro široký okruh potřebných, s minimálním počtem prostředníků. Přímá podpora člověka poskytována konkrétnímu člověku, ostatním formám života a přírodě (životnímu prostředí) jako takové.

 

 

BUDUJTE S NÁMI NEBE NA ZEMI!

 

          Nemusíme vlastně dělat zdánlivě nic velkého. Začněme tím, že projevíme ještě větší zájem o své blízké!

          Udělejme si více času na své děti. Upečme spolu s nimi například buchtu, udělejme společně domácí marmeládu, vezměme je častěji na návštěvu k naším rodičům nebo s nimi zajděme na zajímavý výlet. Naslouchejme ochotně tomu, co je trápí. Poznejme jejich touhy a pokusme se je naplnit.

          Věnujme více péče svým rodičům. Zejména (ale samozřejmě nejen tehdy), když jsou už pokročilejšího věku a život mají ztížený nemoci. Navštivme je a povídejme si s nimi častěji. Zkusme to vydržet a vyslechněme si znovu a ochotně jejich oblíbené vzpomínky, kterým se tak rádi věnují. Co na tom, že jsme je už několikrát slyšeli a že se jím občas trošku popletou. Je to pro ně důležité, moci se o ně s někým podělit, zavzpomínat si. Uvařme jim pak něco dobrého, pomozme jim na procházku, vezměme autem na nákup či k lékaři, na nějaké hezké místo nebo kam budou chtít. Snažme se jím více přiblížit současnou dobu. Dobu, která prochází tak rychlým vývojem a změnami snad ve všech oblastech. Ne všichni se dobře ve všem orientují, mnozí jsou zmatení. Představme jim tedy více například moderní techniku. Ukažme jim alespoň základní funkce mobilu, naučme je ovládat počítač, internet, používat Skype. Snažme se je motivovat k duševní i přiměřené fyzické aktivitě. Možností je dneska plno. Udělejme vše pro to, aby naši rodiče mohli co nejdéle žít tam, kde jsou zvyklí, nejlépe v naší blízkosti.

          Dejme  si do pořádku vztahy s příbuznými. Udělejme první krok, napišme mail, dopis, zavolejme. Budeme překvapení, jak to půjde nakonec hladce. Každý na to čeká, jen se odhodlat. Odpuštění přináší obrovskou úlevu. Můžeme jen získat… stojí to za to!

          Rozdělme si spravedlivěji domácí práce. Nenechávejme vše na jednom člověku… Každý si zaslouží mít  na sebe více času, čas na to, co jej těší. Nebuďme tedy líní a pomozme více v domácnosti. Vnese to více harmonie do našich domovů. A možná nás tyto práce, z počátku u většiny vnímány asi spíše jako otravné, začnou časem dokonce i bavit! Pokusme se každou naší činnost brát jako hru.

 

          Zvládáme-li nebo se alespoň pokoušíme jednat s našimi blízkými způsobem uvedeným výše, z poloviny jsme přispěli k vytvoření Nebe na Zemi! Děkujeme.

          K dotvoření plného Nebe na Zemi bude však potřeba učinit další krok, důležitou věc či spíše vnitřní změnu v nás, která nemusí být snadná ani pro dosavadně úspěšné budovatele!

 

 

ROZŠIŘME SVOU PŘEDSTAVU O SVÝCH BLÍZKÝCH

          Zahrňme mezi své blízké všechny lidi, zvířata, rostliny a veškeré projevy a formy života. Celou naší krásnou Planetu a potažmo i celý Vesmír!

 

A následně pak tedy…

 

          Pozdravme už konečně dneska našeho souseda, skončeme s ním naše žabomyší války, prohoďme s ním pár milých slov.

          Oslovme v ulicích a celkově na veřejnosti lidi, u kterých předpokládáme, že by naší podporu mohli zrovna potřebovat (lidé s handicapem, senioři, lidé bez domova). Nebojme se jich zeptat, zda jim můžeme nějak prospět. A pak případně podejme vozíčkáři v obchodě požadované zboží z vyšších regálů, nasměrujme nevidomého – převeďme jej přes cestu, svezme domů sousedku (případně i neznámou paní) pokročilejšího věku, kterou jsme potkali obtěžkanou taškami s nákupem, nabídněme bezdomovci alespoň trochu jídla, snažme se jej povzbudit, dodat naději na lepší život, nasměrovat jej do nějaké pomoc nabízející organizace nebo nabídněme my sami ještě další pomoc apod.

           Staňme se dobrovolníkem. Nabídněme své služby některé neziskové organizaci. Je jich spousta, stejně tak jako oblastí, v nichž můžeme pomáhat. Stačí pár hodin týdně. Bude to obrovská pomoc. Zapojit se můžeme nejlépe hned, například i díky webu dobrovolník.cz

          Usmějme se na kolemjdoucího, i když jej neznáme. Podívejme se mu krátce do očí.

          Pomáhejte s námi. I díky tomuto projektu pravděpodobně zjistíme, že existuje mnoho lidí, kteří by uvítali všechno to dobré, co jsme si již jistě většinově navykli dělat se samozřejmostí pro naší nejbližší rodinu.

          Až zde, nebo někde jinde narazíme na prosby lidí o podporu, prosíme, nebuďme lhostejní! Podejme pomocnou ruku těm, kteří neměli to štěstí na svou milující nejbližší rodinu, nebo těm, kteří takovou rodinu ještě nenašli či jí už ztratili.

 

JSME JEDNA VELKÁ RODINA

          Věříme, že lidstvo je jedna velká rodina. Pečujme řádně jeden o druhého a o veškerý život na naší nádherné Planetě, potažmo v celém Vesmíru!

          Nebojme se požádat o podporu, zavolat o pomoc. Jsme tady jeden pro druhého. Učiňme jen jeden krok, dejme o sobě vědět! Dejme ostatním vědět, že nejsou naplněny naše potřeby či touhy. Zde mají všichni příležitost!

          Jsme přesvědčení, že si všichni zaslouží prožívat důstojný, ještě kvalitnější, krásnější a plnější život! Víme, že mnozí to vidí a cítí stejně jako my! Ti rádi pomůžou…

 

KAŽDÝ Z NÁS MÁ OBROVSKOU MOC

          Pamatujme na to, že všechna rozhodnutí každého z nás mají obrovskou moc a přímý (často nevratný) dopad na naše bližní a život celkově! Jen na nás záleží, do jaké míry si budeme ochotni přiznat naší spoluodpovědnost za stav světa, ve kterém žijeme, a zda se budeme chtít ještě více aktivněji podílet na zlepšení jeho podoby.

Můžeme být spokojení se společnosti založené na soutěživosti a konkurenčním boji, nebo se můžeme rozhodnou alespoň z části přispět k vytvoření místa poskytujícího důstojný život všem, společnosti založené na vzájemném respektu, spolupráci, soudržnosti a podpoře! Každý z nás může snést kousek Nebe na Zemi!

 

BUĎME DOBRÝM PŘÍKLADEM

          Nemysleme si, že na jednotlivci nezáleží, že jeden nic nezmůže. Nezapomínejme, že společnost se skládá právě z jednotlivců, proto na činnosti každého z nás velmi záleží. Nečekejme na to, až nebo že za nás vykonají něco druzí. Každý musí začít sám od sebe a přímo se přičinit na zkvalitnění života svého a nejlépe i životů všech a všeho.

          Budeme možná sami překvapení, jak velký dopad náš aktivní přístup bude mít. A pravděpodobně se nám, přinejmenším alespoň v našem okolí, podaří spustit „lavinu“, neboť ať už si to uvědomujeme nebo ne, vše co děláme je inspirací a příkladem pro ostatní.

          A především pro naše děti je veškeré naše konání přímo tím nejlepším a nejefektivnějším výchovným vzorem!

          Budujte tedy spolu s námi Nebe na Zemi, pečujme dobře jeden o druhého a o veškerý život! Začněme s tím ještě dnes a svou pomoc poskytujme především těm nejpotřebnějším!

 

 

JDU DO TOHO S VÁMI

 

JAKÝM ZPŮSOBEM FUNGUJE TENTO PROJEKT

Potřební lidé z řad znevýhodněných skupin obyvatel zde mohou žádat o konkrétní podporu. Požadovaná pomoc může být ve formě:

·        PŘÍMÝCH FINANČNÍCH DARŮ

·        HMOTNÝCH DARŮ

·        JEDNORÁZOVĚ ČI PRAVIDELNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

·        JINÉ POMOCI, KTERÁ BUDE ZAPOTŘEBÍ

 

Žadatelé o podporu jsou podle svého znevýhodnění rozdělování do následujících skupin:

·        LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

·        LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ

·        LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ

·        DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

·        SENIOŘI

·        OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

·        NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Dále jsou ještě vyčleněny tyto skupiny:

·        OCHRANA ZVÍŘAT

·        OCHRANA PŘÍRODY

 

          Všechny skupiny jsou rozděleny podle územních krajů a dále roztříděny do podskupin tak, aby si pomoc nabízející člověk mohl snadno vybrat oblast a konkrétní osobu, které chce pomoci.

          Na základě krátce popsané žádosti potřebného a uvedeného kontaktu na něj se již bude moci snadno pomáhající s žadatelem o podporu spojit.

 

JAKOU ÚLOHU MÁ V TOMTO PROJEKTU SPOLEK FREE WILL

V projektu působíme především těmito způsoby:

·        POSKYTUJEME PROSTOR K VZÁJEMNÉ LIDSKÉ POMOCI. DÁVÁME POTŘEBNÝM PŘÍLEŽITOST K TOMU, ABY ZDE NAŠLI PŘÍMOU PODPORU ČLOVĚKA, LIDÍ ČI POMOC NABÍZEJÍCÍCH ORGANIZACÍ

 

·        VE VYBRANÝCH PŘÍPADECH SE BUDEME OSOBNĚ ANGAŽOVAT, POKUSÍME SE KONKRÉTNĚ POMOCI

 

·        U ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU DÁVÁME VŠEM MOŽNOST, ABY POTŘEBNÉMU PŘISPĚLI PROSTŘEDNICTVÍM     NAŠEHO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU

 

          Naše sdružení poskytuje především prostor k tomu, aby se o sobě lidé vzájemně dozvěděli. Aby se o sobě dozvěděli ti, kteří pomoc potřebují a ti, kteří chtějí pomoc nabídnout. Rozsah a formy pomoci již závisí pouze na jejich vzájemné domluvě.

          Pravděpodobně nebude v naších silách a možnostech, abychom prověřovali pravdivost a oprávněnost všech žádostí o podporu. Podle našeho uvážení si však některé z nich vybereme (nejspíše nejčastěji z okolí našeho působení – Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský kraj), žadatele navštívíme a pokusíme se také přímo pomoci. O těchto námi prověřených případech budeme následně informovat na naších internetových stránkách a bude-li to potřeba, vyčleníme část z příjmu z pouličně prodávaného zboží přímo na konkrétní pomoc potřebného.

          Všem žadatelům o pomoc, kteří v rámci své žádosti uvedou i prosbu o finanční podporu, přiřadíme číslo variabilního symbolu (VS). Díky němu tak bude lehce moci skrze náš transparentní účet veřejné sbírky a dle svého uvážení přispět každý případný dárce přímo konkrétnímu člověku, zvířeti či projektu. Na našich stránkách v rubrice komu konkrétně můžeme pomoci uvedeme podrobný přehled o všech probíhajících sbírkách. Dozvíte se zde, kolik se již v jednotlivých případech vybralo a kolik ještě peněz sháníme. Všechny shromážděné prostředky předáváme žadateli jedním ze způsobů uvedených zde

 

 

JAK SE ZAPOJIT DO TOHOTO PROJEKTU

 

CHCI POŽÁDAT O PODPORU

          Spadáte-li do alespoň jedné či případně i více námi podporovaných skupin obyvatel a chcete-li přes tento projekt požádat o podporu, přečtěte si prosím nejdříve alespoň dva předešlé odstavce z kapitoly JDU DO TOHO S VÁMI, abyste se blíže seznámili se smyslem, fungováním a podmínkami tohoto projektu.

          Pak už jen stačí vybrat si z nabídky skupinu, do které spadáte. Zde již budete lehce moci za přispění dalších směrových pokynů vložit svou žádost o podporu.

          Děkujeme vám, že se máte dostatečně rádi a chcete se tímto způsobem zapojit do tohoto projektu. Zasloužíte si být šťastní a mít dostatek všeho jako všichni ostatní! Věříme, že zde jistě pomoc naleznete.

 

 

CHCI POMOCI, NABÍZÍM PODPORU

          Děkujeme vám za to! Přečtěte si prosím nejdříve alespoň dva předešlé odstavce z kapitoly JDU DO TOHO S VÁMI, abyste se blíže seznámili se smyslem, fungováním a podmínkami tohoto projektu.

         Pak už si jen vyberte z nabídky skupinu případně podskupinu, ve které chcete pomáhat. Konkrétní žadatelé jsou tady dále rozdělení do krajů podle svého bydliště. Zvolte tedy kraj a na základě vybrané žádosti můžete rovnou kontaktovat potřebného s nabídkou vaší pomoci. Jistě i „pouhá“ případná vaše rada či povzbuzení žadatele o pomoc potěší.

 

RADY A PODSTATNÉ OTÁZKY

          Pod konkrétní žádosti o pomoc lze poskytovat rady k problému(m). Ty pak následně mohou jistě být i vítanou pomocí pro lidi, kteří se potýkají se stejným problémem jako žadatel!

          Přímo jako odpověď pod žádost v diskusi lze také položit otázku, o které si myslíte, že by její zodpovězení mohlo vysvětlit či zpřesnit některou důležitou skutečnost, o které se například zapomněl ve své žádosti potřebný zmínit. Taková otázka, případně pár otázek, může po zodpovězení významně urychlit nalezení pomoci. Pod žádosti přímo do diskuse však prosím pište jen rady a otázky, které mají souvislost s žádostmi. Ať se prostor zbytečně nezahlcuje a zůstane co nejvíce pro všechny přehledný. Respektujme prosím také soukromí potřebného. Neptejme se veřejně například na přesné bydliště žadatele, pokud jej v žádosti neuvádí. K získání informací tohoto typu a k nabídkám konkrétní pomoci prosím využijte uvedený přímý kontakt na osobu potřebného. Děkujeme.

 

FINANČNÍ PODPORA

          V případě, že žádosti o pomoc budou zahrnovat i prosbu o finanční podporu, bude možno zasílat vaše dary na Transparentní účet veřejné sbírky vedený u Fio banky. Každému žadateli o finanční pomoc bude přiřazen variabilní symbol, pomoci něhož bude váš případný dar správně identifikován. Můžete také váš úmysl podpořit konkrétního člověka, zvíře nebo projekt, pro jistotu i vyznačit do zprávy pro příjemce. Přehled o všech sbírkách naleznete na internetové stránce: Komu konkrétně můžeme pomoci. Můžete rovněž podpořit tento projekt jako takový. V tom případě uveďte jako variabilní symbol č. 3. Peníze s tímto označením přiřadíme lidem, o nichž usoudíme, že to opravdu potřebují.

    

          Vaše dary si můžete odečíst z daní. Pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, máte možnost si podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dar odečíst od základu daně. Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8. V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutých darech.

 

          Děkujeme všem za čas, který jste Nebi na Zemi věnovali. Věříme, že vás projekt zaujal. Pokud to vše cítíte stejně jako my, budeme rádi, když se v jakémkoliv rozsahu zapojíte. Těšíme se na vaše žádosti a děkujeme za vaší podporu.

 

          Možná, že víte o někom, koho by mohl tento projekt oslovit nebo by mu mohl dokonce prospět. Prosíme, informujte tyto všechny o této příležitosti.

 

          KVALITNĚJŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ ŽIVOT VŠEM!!!

 

                                                                                            Tým spolku FREE WILL

 

 

 

 

FORMY ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO PROJEKTU:

 

Dary pro znevýhodněné spoluobčany prostřednictvím veřejné sbírky, tedy

příspěvky darované do sbírkových pokladniček nebo finanční dary poukázané na účet veřejné sbírky:

 

 

+ variabilní symbol 3,

nebo v rámci podpory i tohoto projektu je možné dále upřesnit účel daru...

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

31

Žádost konkrétního člověka

31 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

32

Žádost konkrétního člověka

32 + konkrétně přiděleno (výběr zde)


 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé sociálně slabí

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

33

Žádost konkrétního člověka

33 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Děti z Dětských domovů

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

34

Žádost konkrétního dítěte

341 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost Dětského domova

342 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost člověka opouštějícího Dětský domov

343 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost Domova na půli cesty

344 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Senioři

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

35

Žádost konkrétního seniora

35 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU! :)