TRANSPARENTNÍ ÚČTY 

 

19.07.2022

UKONČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU FREE WILL

 

Milí přátelé,

chystáme se brzy ukončit naší veřejnou sbírku pro znevýhodněné spoluobčany.

Velmi děkujeme za vaší hojnou podporu i této naší stěžejní činnosti, veřejné sbírce, sbírkový účet č. 2700957427 / 2010 ! Prosíme však, abyste své případné dary posílali na účet max. do 27.07.2022, abychom zvládli vaši podporu zprostředkovat stávajícím (nebo též aktivním uživatelům) naši sbírky nejlépe do konce července tohoto roku. Od srpna bychom rádi všechny jednotlivé sbírky pro tyto konkrétní potřebné spoluobčany přesunuli mezi ukončené sbírky. Stávající uživatelé jsou s tímto našim záměrem srozumění několik měsíců zpět a byli požádání, aby informovali své dlouhodobé pravidelné podporovatelé, pokud je znají. Samozřejmě zůstáváme s uživateli našich projektů v kontaktu i nadále, pokud mají zájem. Sledujeme, jak se jim daří, jsme a budeme v případě jejich zájmů nadále připravení jim podle našich aktuálních možností a schopností pomáhat dále. V jejich ukončených sbírkách zveřejníme informace, jak je lze nadále podporovat, i s případným kontaktem na ně, pokud si to budou přát.

Bohužel žádný z naších členů Rady spolku nenachází dostatek energie a časového prostoru věnovat se nadále spolkové činnosti. Proto do konce tohoto roku s největší pravděpodobnosti ukončíme i celkovou činnost spolku FREE WILL. O tomto však budeme přesněji informovat později. Každopádně již nyní nijak dále nerozvíjíme naši charitativní činnost, pozvolna ukončujeme stávající projekty. Proto prosíme, již nepodporujte žádné z naších projektů, ať už prostřednictvím jakéhokoliv z našich tří účtů.

VELMI SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO TOHO ŠLI S NÁMI, ROZHODLI SE JAKKOLIV PODPOŘIT ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

Povedl se kus dobré práce pro bližní v nouzi! O dalším celkovém vývoji naší organizace a ukončování našich projektů budeme průběžně informovat.

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                         

 

Spolek FREE WILL má zřízené tři běžné bankovní účty u Fio banky. Účty jsou transparentní, po kliknutí na odkaz účtu níže nebo umístěného jinde na našich internetových stránkách se zobrazí náhled finančních pohybů na účtu.

Ve vytvořených přehledech účtů si lze prohlédnout přerozdělení finančních prostředků na jednotlivé účely, ke kterým jsou účty založeny.

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 08.01.2021 dolní část seznamu)

 

Moc děkujeme za případnou podporu naší činnosti pro znevýhodněné spoluobčany. Vážíme si toho!

 

Rádi s Vámi na vyžádání uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

Blíže nespecifikované (například variabilním symbolem, zprávou pro příjemce, předem v komunikaci s členem Rady spolku ) příchozí platby na účet si Rada spolku vyhrazuje přerozdělit podle svého uvážení. Viz níže aktuální způsob přerozdělování neoznačených darů...

 

 

ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

Hrazeny a lze přispívat na projekty veřejné sbírky pro znevýhodněné spoluobčany.

Tedy PODPORA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH, DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIORŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY!

Lze specifikovat konkrétní účel daru za pomoci variabilního symbolu (viz tabulku v přehledu účtu), zprávy příjemci nebo v případě osobní známosti za pomoci včasné komunikace sdělením členovi Rady spolku.

 

VSTUP NA

 

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

 

DĚKUJEME!

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

 

PODROBNÉ ÚDAJE K ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY

(Mezinárodní platební styk)

 

Číslo účtu: 2700957427
IBAN: CZ7020100000002700957427
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

 

PŘEROZDĚLOVÁNÍ DARŮ, KTERÉ PŘIJDOU BEZ OZNAČENÍ ÚČELU DARU

 

Od 23.03.2020 blíže nespecifikované příchozí prostředky na sbírkový účet přiřazujeme na:

 ZŮSTATEK K ROZDĚLENÍ 

- v přehledové tabulce sbírkového účtu naleznete dole.

V případě potřeby pak z této shromážděné částky budeme hradit to, co bude v rámci veřejné sbírky aktuálně nejvíce zapotřebí.

Potřeby jednotlivců zařazených ve sbírce,

nákup dalších pomůcek a přístrojů,

oprava nebo údržba stávajících pomůcek a přístrojů, příp. přeprava věcí mezi vypůjčiteli a úhrada dalších nákladů na projekty zařazené ve veřejné sbírce.

 

 

DODATEČNÉ PŘIDĚLENÍ DARU NA VÁMI ZVOLENÝ ÚČEL

Pokud má váš dar konkrétní účel, možnosti naleznete v přehledové tabulce, avšak zapomenete toto u svého příspěvku uvést variabilním symbolem nebo ve zprávě příjemci, nic se neděje. Postačí, pokud nám napíšete e-mailovou nebo fb zprávu, případně zavoláte, a sdělíte nám dodatečně účel vaší vážené podpory spolu s č. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Čísla účtů dárců se nám zobrazuji v inernetbankingu nebo na výpisech. Váš dar tedy budeme moci bezpečně přidělit na vámi zamýšlený účel i dodatečně!

Dodatečné přidělení daru nám však prosím sdělujte co nejdříve po poskytnutí daru. Děkujeme

 

 

 

ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘES TENTO NÁŠ ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK, ÚČET č. 2200635309 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY, NEPROVÁDÍME VEŘEJNOU SBÍRKU PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb. ÚČETNÍ DOKLADY K TRANSAKCÍM NA TOMTO ÚČTU NEJSOU PŘEDKLÁDÁNY KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ.

 

VŠEM UMOŽŇUJEME NAHLÉDNOUT TAKÉ NA

 

 

 

KTERÝ SLOUŽÍ POUZE PRO FUNGOVÁNÍ PROJEKTU BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

Veškeré finanční transakce, které lze na tomto účtu vidět, souvisí s fungováním projektu "Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany". V případě zájmu podílet se finančně na krytí poskytování drobných výhodných finančních půjček potřebným spoluobčanům nás prosím kontaktujte. Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace nejen k této naší činnosti, ale případně i k dalším naším projektům, o které projevíte zájem. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci i na tomto projektu! :)

Na vyžádání s vámi  rádi uzavřeme darovací smlouvu k případně zamýšlené finanční podpoře nebo vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Na vyžádání komukoliv rádi prokážeme využití darovaných prostředků, které budou připsány i na tento účet, předložíme naše účetní doklady. To však v možném rozsahu, který nepřekročí nám udělené oprávnění k poskytování osobních údajů třetích stran.

 

TRANSAKCE NA TOMTO ÚČTU ZAHRNUJÍ:

POUZE POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY (měsíční příjem do cca 40 % průměrné hrubé mzdy v ČR).. SPLÁTKY PŮJČEK UŽIVATELŮ PROJEKTU. PŘÍPADNÁ PODPORA PROJEKTU.

 

 

VSTUP NA

 

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

 

Poznámka:

Projekt Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany je zařazen také mezi projekty, které lze podpořit prostřednictvím naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů. V takovém případě vyplácíme půjčky přímo z účtu veřejné sbírky, který spadá pod kontrolu Krajského úřadu v Ostravě. Více informací zde.

 

 

 

 

PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘES TENTO NÁŠ PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU, ÚČET č. 2700441519 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY, NEPROVÁDÍME VEŘEJNOU SBÍRKU PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb. ÚČETNÍ DOKLADY K TRANSAKCÍM NA TOMTO ÚČTU NEJSOU PŘEDKLÁDÁNY KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ.

 

VŠEM UMOŽŇUJEME NAHLÉDNOUT TAKÉ NA

 

 

 

Z KTERÉHO JSOU HRAZENY NÁKLADY NA PROVOZ SPOLKU A PROJEKTY A DALŠÍ SPOLKOVÉ AKTIVITY, KTERÉ NEJSOU HRAZENY Z VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

Veškeré finanční transakce, které lze na tomto účtu vidět, souvisí s další činnosti, kterou vykonáváme také v souladu s našim cílem vzájemné lidské podpory, ochrany zvířat a přírody. V případě zájmu podílet se finančně na krytí i těchto aktivit nás prosím kontaktujte. Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace k této naší činnosti a projektům, o které projevíte zájem. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci na zkvalitňování životů všech a všeho! :)

Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace k této naší činnosti a projektům, o které projevíte zájem

Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/provozni-ucet-spolkuDěkujeme a těšíme se na případnou spolupráci na zkvalitňování životů všech a všeho! :)

Na vyžádání s vámi  rádi uzavřeme darovací smlouvu k případně zamýšlené finanční podpoře nebo vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Na vyžádání komukoliv rádi prokážeme využití darovaných prostředků, které budou připsány i na tento účet, předložíme naše účetní doklady. To však v možném rozsahu, který nepřekročí nám udělené oprávnění k poskytování osobních údajů třetích stran.

 

TRANSAKCE NA TOMTO ÚČTU ZAHRNUJÍ:

 

VÝDAJE NA „NESBÍRKOVÉ“ PROJEKTY, PROVOZNÍ NÁKLADY SPOLKU, PŘÍJMY Z VÝPŮJČKY PŘÍSTROJŮ A PŘÍPADNĚ POSKYTNUTÝCH DALŠÍCH SLUŽEB, PŘÍJEM ZA PLATBY ZBOŽÍ (E-SHOP):

 

 

PROJEKTY:

PADENADAR,

PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH UMĚLCŮ (KALENDÁŘ 2015),

OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT,

OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT NA SUMATŘE PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY PROJEKTU GREEN LIFE

 

DALŠÍ PŘÍPADNÉ AKTIVITY SPOLKU (budeme informovat aktuálně...)

 

Z PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZEJMÉNA:

PLATY ZAMĚSTNANCŮ, PLATBY ZA SLUŽBY

OSTATNÍ PLATBY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ANI BEZÚROČNÝCH PŮJČEK

 

VSTUP NA

 

 

 PŘEHLED ÚČTU >> 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU