ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK - PŘEHLED

 

19.07.2022

UKONČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU FREE WILL

 

Milí přátelé,

chystáme se brzy ukončit naší veřejnou sbírku pro znevýhodněné spoluobčany.

Velmi děkujeme za vaší hojnou podporu i této naší stěžejní činnosti, veřejné sbírce, sbírkový účet č. 2700957427 / 2010 ! Prosíme však, abyste své případné dary posílali na účet max. do 27.07.2022, abychom zvládli vaši podporu zprostředkovat stávajícím (nebo též aktivním uživatelům) naši sbírky nejlépe do konce července tohoto roku. Od srpna bychom rádi všechny jednotlivé sbírky pro tyto konkrétní potřebné spoluobčany přesunuli mezi ukončené sbírky. Stávající uživatelé jsou s tímto našim záměrem srozumění několik měsíců zpět a byli požádání, aby informovali své dlouhodobé pravidelné podporovatelé, pokud je znají. Samozřejmě zůstáváme s uživateli našich projektů v kontaktu i nadále, pokud mají zájem. Sledujeme, jak se jim daří, jsme a budeme v případě jejich zájmů nadále připravení jim podle našich aktuálních možností a schopností pomáhat dále. V jejich ukončených sbírkách zveřejníme informace, jak je lze nadále podporovat, i s případným kontaktem na ně, pokud si to budou přát.

Bohužel žádný z naších členů Rady spolku nenachází dostatek energie a časového prostoru věnovat se nadále spolkové činnosti. Proto do konce tohoto roku s největší pravděpodobnosti ukončíme i celkovou činnost spolku FREE WILL. O tomto však budeme přesněji informovat později. Každopádně již nyní nijak dále nerozvíjíme naši charitativní činnost, pozvolna ukončujeme stávající projekty. Proto prosíme, již nepodporujte žádné z naších projektů, ať už prostřednictvím jakéhokoliv z našich tří účtů.

VELMI SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO TOHO ŠLI S NÁMI, ROZHODLI SE JAKKOLIV PODPOŘIT ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

Povedl se kus dobré práce pro bližní v nouzi! O dalším celkovém vývoji naší organizace a ukončování našich projektů budeme průběžně informovat.

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                         

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘES TENTO NÁŠ ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK, ÚČET č. 2200635309 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY, NEPROVÁDÍME VEŘEJNOU SBÍRKU PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb. ÚČETNÍ DOKLADY K TRANSAKCÍM NA TOMTO ÚČTU NEJSOU PŘEDKLÁDÁNY KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ.

 

VŠEM UMOŽŇUJEME NAHLÉDNOUT TAKÉ NA

 

 

 

KTERÝ SLOUŽÍ POUZE PRO FUNGOVÁNÍ PROJEKTU BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

Veškeré finanční transakce, které lze na tomto účtu vidět, souvisí s fungováním projektu "Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany". V případě zájmu podílet se finančně na krytí poskytování drobných výhodných finančních půjček potřebným spoluobčanům nás prosím kontaktujte. Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace nejen k této naší činnosti, ale případně i k dalším naším projektům, o které projevíte zájem. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci i na tomto projektu! :)

Na vyžádání s vámi  rádi uzavřeme darovací smlouvu k případně zamýšlené finanční podpoře nebo vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Na vyžádání komukoliv rádi prokážeme využití darovaných prostředků, které budou připsány i na tento účet, předložíme naše účetní doklady. To však v možném rozsahu, který nepřekročí nám udělené oprávnění k poskytování osobních údajů třetích stran.

 

TRANSAKCE NA TOMTO ÚČTU ZAHRNUJÍ:

POUZE POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY (měsíční příjem do cca 40 % průměrné hrubé mzdy v ČR).. SPLÁTKY PŮJČEK UŽIVATELŮ PROJEKTU. PŘÍPADNÁ PODPORA PROJEKTU.

 

 

VSTUP NA

 

 

     VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

 

Poznámka:

Projekt Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany je zařazen také mezi projekty, které lze podpořit prostřednictvím naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů. V takovém případě vyplácíme půjčky přímo z účtu veřejné sbírky, který spadá pod kontrolu Krajského úřadu v Ostravě. Více informací zde.

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

ÚDAJ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V Kč
CELKOVÉ PROSTŘEDKY K AKTUÁLNÍMU POSKYTNUTÍ PŮJČEK 1 600 *
ZBÝVAJÍCÍ ZŮSTATEK, KTERÝ NELZE PŮJČIT 0
POVINNÝ MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK NA ÚČTU 100

*S žádostmi o nové zápůjčky prosím vyčkejte, upravujeme podmínky projektu tak, aby více zvýhodňoval stávající poctivé vydlužitelé, kteří splácejí pravidelně. Děkujeme.

Aktualizováno k datu:  08.08.2021

 

Pro podrobnější přehled o projektu viz

 

PŘEHLED PROJEKTU BEZÚROČNÝCH PŮJČEK >>

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU