ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK - PŘEHLED

 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PŘES TENTO NÁŠ ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK, ÚČET č. 2200635309 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY, NEPROVÁDÍME VEŘEJNOU SBÍRKU PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb. ÚČETNÍ DOKLADY K TRANSAKCÍM NA TOMTO ÚČTU NEJSOU PŘEDKLÁDÁNY KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ.

 

VŠEM UMOŽŇUJEME NAHLÉDNOUT TAKÉ NA

 

 

 

KTERÝ SLOUŽÍ POUZE PRO FUNGOVÁNÍ PROJEKTU BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

Veškeré finanční transakce, které lze na tomto účtu vidět, souvisí s fungováním projektu "Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany". V případě zájmu podílet se finančně na krytí poskytování drobných výhodných finančních půjček potřebným spoluobčanům nás prosím kontaktujte. Budeme vám tak moci poskytnout nejnovější informace nejen k této naší činnosti, ale případně i k dalším naším projektům, o které projevíte zájem. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci i na tomto projektu! :)

Na vyžádání s vámi  rádi uzavřeme darovací smlouvu k případně zamýšlené finanční podpoře nebo vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Na vyžádání komukoliv rádi prokážeme využití darovaných prostředků, které budou připsány i na tento účet, předložíme naše účetní doklady. To však v možném rozsahu, který nepřekročí nám udělené oprávnění k poskytování osobních údajů třetích stran.

 

TRANSAKCE NA TOMTO ÚČTU ZAHRNUJÍ:

POUZE POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY (měsíční příjem do cca 40 % průměrné hrubé mzdy v ČR).. SPLÁTKY PŮJČEK UŽIVATELŮ PROJEKTU. PŘÍPADNÁ PODPORA PROJEKTU.

 

 

VSTUP NA

 

 

     VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

 

Poznámka:

Projekt Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany je zařazen také mezi projekty, které lze podpořit prostřednictvím naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů. V takovém případě vyplácíme půjčky přímo z účtu veřejné sbírky, který spadá pod kontrolu Krajského úřadu v Ostravě. Více informací zde.

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

ÚDAJ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V Kč
CELKOVÉ PROSTŘEDKY K AKTUÁLNÍMU POSKYTNUTÍ PŮJČEK 1 600 *
ZBÝVAJÍCÍ ZŮSTATEK, KTERÝ NELZE PŮJČIT 0
POVINNÝ MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK NA ÚČTU 100

*S žádostmi o nové zápůjčky prosím vyčkejte, upravujeme podmínky projektu tak, aby více zvýhodňoval stávající poctivé vydlužitelé, kteří splácejí pravidelně. Děkujeme.

Aktualizováno k datu:  08.08.2021

 

Pro podrobnější přehled o projektu viz

 

PŘEHLED PROJEKTU BEZÚROČNÝCH PŮJČEK >>

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU