19.07.2022

UKONČOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY SPOLKU FREE WILL

 

Milí přátelé,

chystáme se brzy ukončit naší veřejnou sbírku pro znevýhodněné spoluobčany.

Velmi děkujeme za vaší hojnou podporu i této naší stěžejní činnosti, veřejné sbírce, sbírkový účet č. 2700957427 / 2010 ! Prosíme však, abyste své případné dary posílali na účet max. do 27.07.2022, abychom zvládli vaši podporu zprostředkovat stávajícím (nebo též aktivním uživatelům) naši sbírky nejlépe do konce července tohoto roku. Od srpna bychom rádi všechny jednotlivé sbírky pro tyto konkrétní potřebné spoluobčany přesunuli mezi ukončené sbírky. Stávající uživatelé jsou s tímto našim záměrem srozumění několik měsíců zpět a byli požádání, aby informovali své dlouhodobé pravidelné podporovatelé, pokud je znají. Samozřejmě zůstáváme s uživateli našich projektů v kontaktu i nadále, pokud mají zájem. Sledujeme, jak se jim daří, jsme a budeme v případě jejich zájmů nadále připravení jim podle našich aktuálních možností a schopností pomáhat dále. V jejich ukončených sbírkách zveřejníme informace, jak je lze nadále podporovat, i s případným kontaktem na ně, pokud si to budou přát.

Bohužel žádný z naších členů Rady spolku nenachází dostatek energie a časového prostoru věnovat se nadále spolkové činnosti. Proto do konce tohoto roku s největší pravděpodobnosti ukončíme i celkovou činnost spolku FREE WILL. O tomto však budeme přesněji informovat později. Každopádně již nyní nijak dále nerozvíjíme naši charitativní činnost, pozvolna ukončujeme stávající projekty. Proto prosíme, již nepodporujte žádné z naších projektů, ať už prostřednictvím jakéhokoliv z našich tří účtů.

VELMI SI TOHO VÁŽÍME A MOC DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO TOHO ŠLI S NÁMI, ROZHODLI SE JAKKOLIV PODPOŘIT ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

Povedl se kus dobré práce pro bližní v nouzi! O dalším celkovém vývoji naší organizace a ukončování našich projektů budeme průběžně informovat.

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                         

 

 

OBSAH:

 

PŘEDSTAVENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY............................................................................................................str. 1

OSVĚDČENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY................................................................................................................str. 2

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ SBÍRKY...........................................................................................................str. 3

KOHO A JAKÉ KONKRÉTNÍ PROJEKTY LZE VE VEŘEJNÉ SBÍRCE PODPOŘIT (Tabulkový přehled).....str. 4

 

JAKÝMI ZPŮSOBY LZE DO SBÍRKY PŘISPÍVAT

> Finanční příspěvky na transparentní účet veřejné sbírky......................................................................str. 4

> Finanční příspěvky do zapečetěných sbírkových pokladniček..............................................................str. 5

 

 

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

 

> LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM.......................................str. 6

>> Projekt: NEBE NA ZEMI........................................................................................................................str. 6

>> Projekt: Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů...............................................str. 7

>> Projekt: Dobrovolnická služba u lidí s lehčím mentálním postižením....................................................str. 8

>> Projekt: Rekondiční pobyty pro znevýhodněné spoluobčany...............................................................str. 9

>> Projekt: Podpora odbytu výrobků zdravotně znevýhodněných.............................................................str. 10

>> Projekt: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením........................................................................str. 11

 

> LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ..........................................................................................................................str. 12

>> Projekt: NEBE NA ZEMI........................................................................................................................str. 12

>> Projekt: Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany................................................................str. 13

>> Projekt: Rekondiční pobyty pro znevýhodněné spoluobčany...............................................................str. 14

>> Projekt: Podpora odbytu rukodělných výrobků sociálně znevýhodněných...........................................str. 15

 

> DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ................................................................................................................str. 16

>> Projekt: NEBE NA ZEMI........................................................................................................................str. 16

 

> SENIOŘI.................................................................................................................................................str. 17

>> Projekt: NEBE NA ZEMI........................................................................................................................str. 17

 

 

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU

ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN SPOLUOBČANŮ

 

Spolek FREE WILL zřídil veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných skupin občanů České republiky. Sbírka byla osvědčená Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 27. 4. 2016. Kontrolu využití výtěžku sbírky provádí zmíněný Krajský úřad v Ostravě, kterému se jednou ročně předkládá vyúčtování. Sbírka je konána shromažďováním finančních prostředku na zvlášť zřízený bankovní účet a vybíráním peněz do zapečetěných pokladniček. Veřejná sbírka je oznámená na dobu neurčitou.

 

ÚČEL SBÍRKY:

PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KONKRÉTNĚ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH (S MĚSÍČNÍM PŘÍJMEM MENŠÍM NEŽ ČINÍ 40 % AKTUÁLNÍ PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MZDY V ČR), DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ (PO DOBU STUDIA MAX. DO 26 LET VĚKU), SENIORŮ (DOSAŽENÝ VĚK 65 A VÍCE). PODPORA PRO TAKTO ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY BUDE REALIZOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTŮ SPOLKU FREE WILL.

Veřejná sbírka probíhá podle zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 sb., který si lze volně vyhledat například i na internetu. Podle tohoto zákona musí připadnout nejméně 95 % hrubého výtěžku sbírky na deklarované účely, což je hlídáno Krajským úřadem, který sbírku osvědčil. Zbylých 5% výtěžku lze použit na náklady se zajištěním sbírky.

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 08.01.2021 dolní část seznamu)

 

 

Finanční příspěvky do naší veřejné sbírky na podporu uvedených znevýhodněných osob

 LZE DAROVAT DVĚMA ZPŮSOBY:

 

 • FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY NA ZVLÁŠŤ ZŘÍZENÝ TRANSPARENTNÍ BANKOVNÍ ÚČET 

 PŘEHLED TOHOTO ÚČTU >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 

 • FINANČNÍMI PŘÍSPĚVKY DO ZAPEČETĚNÝCH PŘENOSNÝCH POKLADNIČEK

Na následujících stránkách si lze prohlédnout kopii osvědčení veřejné sbírky a přečíst podrobnosti o možných formách podpory. Dozvíte se, jak v případě Vašeho zájmu zvolit konkrétní skupinu znevýhodněných občanů Čr, kterým chcete pomoci. Vybírat můžete i z podpory konkrétních projektů pro tyto potřebné. Stručné představení těchto projektů uvádíme rovněž na dalších stránkách.

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

NEUPLATŇUJEME NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

01.08.2019 - 31.07.2020, čtvrté období - upravená kopie.pdf    
 01.08.2018 - 31.07.2019, třetí období - upravená kopie.pdf    
01.08.2017 - 31.07.2018, druhé období - po úpravě také zveřejníme    
15.05.2016 - 15.07.2017, první období - po úpravě také zveřejníme    
     

 

3

 

 

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POUKÁZANÉ NA  TRANSPARENTNÍ

BANKOVNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY Č. 2700957427 / 2010 VEDENÝ U FIO BANKY

 

Podle přehledu v následující tabulce si lze zvolit konkrétní skupiny znevýhodněných spoluobčanů nebo projekty, které chcete podpořit. Postačí u vašeho daru identifikovat účel za pomoci přidělených variabilních symbolů nebo označit písemně ve zprávě pro příjemce. Bližší představení projektů a příklady toho, co konkrétně bude z darovaných prostředků na projekt hrazeno, naleznete níže na dalších stranách popisu sbírky. 

 

KOHO A JAKÉ KONKRÉTNÍ PROJEKTY FREE WILL LZE VE VEŘEJNÉ SBÍRCE PODPOŘIT

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Všechny skupiny    ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI 3

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

31

Žádost konkrétního člověka

31 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

32

 

Žádost konkrétního člověka

32 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH  PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50

Půjčovna elektrických vozíků eThrone

511

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

6

REKONDIČNÍ POBYTY

7

Rekondice FREE WILL

71

Mistrovství ČR v šachu TP

72

PŘÁCE V TERÉNU

Podpora odbytu výrobků zdravotně znevýhodněných

8

 

81

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Platy zaměstnanců OZP

slečna Kateřina Kociánová

p. Pavel Badač

111

 

1113

nepříjímá anonymní dary

Lidé sociálně slabí

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

33

 

Žádost konkrétního člověka

33 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

REKONDIČNÍ POBYTY

711

PŘÁCE V TERÉNU

Nákup výrobků od soc. slabších (práce z domova) za účelem dalšího prodeje

82

Děti z Dětských domovů

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

34

 

Žádost konkrétního dítěte

341 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost Dětského domova

342 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost člověka opouštějícího Dětský domov

343 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost Domova na půli cesty

344 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Senioři

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

35

 

Žádost konkrétního Seniora

35 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

Vaše případné finanční dary do veřejné sbírky, které můžete specifikovat uvedenými variabilními symboly, lze posílat na:

 

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

 

DĚKUJEME!

 

 PŘEHLED TOHOTO ÚČTU >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 

 

PŘEROZDĚLOVÁNÍ DARŮ, KTERÉ PŘIJDOU BEZ OZNAČENÍ ÚČELU DARU

 

Od 23.03.2020 blíže nespecifikované příchozí prostředky na sbírkový účet přiřazujeme na:

 ZŮSTATEK K ROZDĚLENÍ 

- v přehledové tabulce sbírkového účtu naleznete dole.

V případě potřeby pak z této shromážděné částky budeme hradit to, co bude v rámci veřejné sbírky aktuálně nejvíce zapotřebí.

Potřeby jednotlivců zařazených ve sbírce,

nákup dalších pomůcek a přístrojů,

oprava nebo údržba stávajících pomůcek a přístrojů, příp. přeprava věcí mezi vypůjčiteli a úhrada dalších nákladů na projekty zařazené ve veřejné sbírce.

 

DODATEČNÉ PŘIDĚLENÍ DARU NA VÁMI ZVOLENÝ ÚČEL

Pokud má váš dar konkrétní účel, možnosti naleznete v přehledové tabulce výše, avšak zapomenete toto u svého příspěvku uvést variabilním symbolem nebo ve zprávě příjemci, nic se neděje. Postačí, pokud nám napíšete e-mailovou nebo fb zprávu, případně zavoláte, a sdělíte nám dodatečně účel vaší vážené podpory spolu s č. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Čísla účtů dárců se nám zobrazuji v inernetbankingu nebo na výpisech. Váš dar tedy budeme moci bezpečně přidělit na vámi zamýšlený účel i dodatečně!

Dodatečné přidělení daru nám však prosím sdělujte co nejdříve po poskytnutí daru. Děkujeme

 

Rádi s Vámi na vyžádání uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

4

 

 

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY DO SBÍRKOVÝCH POKLADNIČEK

 

Sbírka touto formou probíhá shromažďováním finančních prostředků do putovních pokladniček, které se zapečeťuji a po naplnění otevírají na Obecním úřadě v Tiché. Toto probíhá za přítomnosti pověřené osoby obce a alespoň jednoho z členů Rady našeho spolku. Po otevření pokladniček se finanční obsah vkládá na zvlášť zřízený bankovní účet u Fio banky (bez poplatku). Účet je transparentní, čili je možno veškeré pohyby a využití prostředků sledovat on-line na internetu. Vstup na tento sbírkový účet jakožto i na další dva naše transparentní účty naleznete pod odkazy na našich internetových stránkách, například v rubrice Transparentní účty.

POZOR, DOČASNÁ ZMĚNA:

Veškeré finanční příspěvky do pokladniček jsou od 25.04.2018 až do ohlášení změny vyhrazeny na pořízení dalšího MOTOmedu!

 

Pokladničkovou veřejnou sbírku v ulicích a na náměstích českých měst a při dalších k tomuto vhodných příležitostech pro náš spolek resp. na podporu výše uvedených znevýhodněných skupin obyvatel ČR provádějí terénní spolupracovnící.

V současné době jsou v terénu dvě naše pokladničky, které drží tito členové Rady spolku:

 

Marian Mario Artych, DiS.,

Pan Marian touto formou nabízí spolupráci na finančním zajištění našich projektů zejména při příležitostech účetních služeb, které nabízí svým klientům.

 

 

Pavel Badač

Vykonává práci v terénu zejména v letních měsících. Pavla můžete většinou potkat v ulicích a na náměstích těchto měst: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice a Tichá.

 

 

 

Žádná jiná osoba nyní nemá k dispozici naší pokladničku.

Pokladničky svěřujeme jen naším blízkým lidem, kterým 100 % důvěřujeme. Mohlo by se případně jednat o členy Rady spolku, jejich rodinné příslušníky, blízké přátele a léty prověřené spolupracovníky. Fotografie těchto lidí uvádíme zde na této stránce. Každý z nich disponuje kopii dokladu o osvědčení sbírky Krajským úřadem, kopii zápisu o zapečetění schránky Obecním úřadem obce Tichá a našim písemným potvrzením s úředně ověřeným podpisem o tom, že je dotyčná osoba oprávněná držet pokladničku naší veřejné sbírky.

 

VÁŠ DAR NA KONKRÉTNÍ ÚČEL

Budete-li chtít darem do pokladničky přispět na konkrétní skupinu znevýhodněných spoluobčanů, případně konkrétně potřebného jednotlivce, nebo si budete chtít pro podporu zvolit určitý náš projekt, můžete si vybrat z tabulky na předchozí straně. Terénní spolupracovník si zapíše Váš záměr a výši darované částky. Při přerozdělování výtěžku sbírky bude Váš dar přidělen podle Vaší volby. Pokud sdělíte i své jméno, můžeme Vás na našich stránkách zařadit mezi naše podporovatele. Rádi se k našim dárcům hlásíme a alespoň takto jim děkujeme. :) Na následujících tištěných stránkách nebo na našich internetových stránkách Vám blíže představujeme naše projekty.

 

Potěší nás, pokud si při setkání s námi najdete chvíli čas a necháte si představit naše projekty. Na výši případného příspěvků záleží až na dalších místech. Nejdůležitější je zájem o ty, kteří potřebují podporu druhých. Pomáhat lze ostatně i bez peněz, např. prostřednictvím dobrovolnictví. Po ukončení pokladničkové sbírky a odložení věcí do auta se tomuto rád věnuje např. i člen Rady našeho spolku Pavel Badač, kdy takto obvykle tyto dvě věci spojuje do jednoho výjezdu.

 

SOUVISEJÍCÍ:

Aktualita ze dne 18.05.2018, která ještě více přibližuje naši veřejnou sbírku do pokladničky

 

5

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

Nebe na Zemi je místo, kde lidé nezištně podporují své bližní a veškeré projevy a formy života. Člověk zde již zcela přirozeně a automaticky, dle svých schopností a možností, pomáhá naplňovat potřeby a touhy všech.

Projekt NEBE NA ZEMI je prioritně určen k tomu, aby pomáhal zprostředkovávat konkrétní vzájemnou lidskou podporu. Lidé, kteří potřebují pomoc, mohou v tomto internetovém projektu vložit svou žádost o podporu, kde v krátkosti popíší svou potřebu nebo touhu a zanechají na sebe kontakt. Zájemce, který si může dovolit a chce konkrétně pomáhat, pak může žadatele jednoduše kontaktovat a prospět mu. Žádosti o podporu jsou roztříděny podle skupin a podskupin znevýhodnění a jsou dále řazeny podle kraje žadatelova bydliště.

Jednou z nejrychlejších forem podpory zůstává v dnešním světě finanční podpora. Předpokládáme, že právě o tento typ pomoci bude mezi žadateli velký zájem. Aby si lidé se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním zajistili alespoň částečnou kompenzaci svého znevýhodnění a dosáhli tak na kvalitnější a důstojnější život, mají bezesporu podstatně vyšší životní náklady než lidé bez zdravotního omezení. Každého potřebného člověka v projektu NEBE NA ZEMI, který si zažádá jen nebo také o finanční podporu a oprávněnost své potřeby alespoň dokladově prokáže, zařadíme mezi finanční sbírky a přiřadíme mu konkrétní variabilní symbol. Dárci, kteří budou chtít finančně pomoci konkrétnímu člověku, tak budou moci jednoduše učinit pomoci číselného označení. Blíže nespecifikované dary, které přijdou na projekt NEBE NA ZEMI, a část výtěžku z pokladničkové sbírky přerozdělí mezi žadatelé projektu Rada spolku podle svého uvážení (naléhavosti účelu).

 

PŘÍKLADY TOHO, NA CO VŠECHNO BUDOU PENÍZE ŽADATELŮM VYPLÁCENÝ:

 • Příspěvky na nutnou bezbariérovou úpravu domácnosti
 • Příspěvky na nutnou péči o svou osobu
 • Pořizovací náklady kompenzačních či speciálních pomůcek nebo nehrazené doplatky na pomůcky
 • Doplatky léků, nákladná léčba (lázeňská, rehabilitační, rekondiční), příspěvky na speciální diety
 • Příspěvky na motorová vozidla nebo na dopravu
 • Příspěvky na rehabilitační přístroje a další rehabilitační vybavení
 • A další případně potřebné věci, které lidem se zdravotním omezením dokáží ulehčit život

 

Vaše případné finanční dary do veřejné sbírky, které chcete darovat lidem se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním žádajícím o podporu v projektu NEBE NA ZEMI, můžete zasílat na:

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

31

Žádost konkrétního člověka

31 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

32

Žádost konkrétního člověka

32 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

(Odkaz na projekt NEBE NA ZEMI)

 

 

6

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

Pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany obstaráváme nové nebo zánovní funkční pomůcky a přístroje, které jim následně poskytujeme do užívání v jejich domácnosti, a to zdarma, nebo jen za symbolické měsíční půjčovné.

 

 V SOUČASNÉ DOBĚ SE V PŮJČOVNĚ SOUSTŘEDÍME NA TYTO DVĚ UŽITEČNÉ VĚCI

 


PŮJČOVNÁ MOTOmedů Viva1

 

 

Dále se nám za přispění Moravskoslezského kraje podařilo pořídit mobilní bazénový zvedák pro těžce pohyblivé spoluobčany. Zvedák jsme zapůjčili k bazénu bezbariérového hotelu Duo na Horní Bečvě, kde se často pořádají rekondiční a rekreační pobyty pro skupiny lidí s těžkým zdravotním postižením.

Dobře si uvědomujeme, že lidé se zdravotním znevýhodněním patří velmi často zároveň i mezi naše sociálně slabší spoluobčany. Vzhledem ke svým zdravotním problémům se potýkají se specifickými potřebami a sníženou výkonnosti, což je znevýhodňuje na trhu práce. Zaměstnání i přes podporu státu shánějí velmi těžko. Systémově přidělované invalidní důchody pak stačí těmto handicapovaným lidem sotva na vyžití.

Aby mohli tito potřební dosáhnout ve svém životě na alespoň částečnou soběstačnost a aby mohli pravidelně rehabilitovat a udržovat si tak v rámci možností svůj dosavadní zdravotní stav, potřebují si pořídit nákladné pomůcky a přístroje, které jsou státními příspěvky a zdravotními pojišťovnami dotovány jen z části, nebo vůbec. Ceny těchto věcí se přitom velmi často pohybují v desítkách tisíc korun!

 

Zdravotně znevýhodnění lidé, kteří budou potřebovat opatřit kompenzační pomucku či rehabilitační přístroj, budou mít možnost zapůjčit si u nás tyto užitečné věci na tak dlouhou dobu, na jakou bude potřeba, a to za těchto podmínek:

 

MĚSÍČNÍ PŮJČOVNÉ
MOTOmedy Viva1  50,- Kč za jednu osobu
ELEKTRICKÉ VOZÍKY eThrone 0
MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK Dohodou

 

poznámky pro vypůjčitelé:  

 • v případě, že si můžete dovolit platit vyšší půjčovné, uvítáme. Děkujeme za vaší podporu!
 • pomůcky a přístroje se půjčují na základě písemně uzavřené smlouvy o výpůjčce

 

PROSTŘEDKY ZA UHRAZENÉ PŮJČOVNE VYUŽIJEME NA:

 • provozní náklady spolku

 

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • pořízení dalších pomůcek a přístrojů,
 • servis již pořízených těchto věcí,
 • repas (celková oprava) a dokoupení příslušenství k věcem v naší půjčovně
 • náklady na přepravu pomůcky vypůjčiteli,

 

+ variabilní symbol 5,

nebo v rámci podpory i tohoto projektu je možné dále upřesnit účel daru...

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50
VOZÍKY eThrone 511

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O PROJEKTU  >> 

 

DARUJTE NÁM PROSÍM FUNKČNÍ POMŮCKY A PŘÍSTROJE, KTERÉ JIŽ NEVYUŽÍVÁTE. DĚKUJEME :)

 

7

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

   U LIDÍ S LEHČÍM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V DOMOVĚ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Třikrát do měsíce dojíždíme jako dobrovolníci humanitární organizace ADRA za lidmi s lehčím mentálním postižením do domova pro zdravotně postižené – Domov Anenská ve Frýdku-Místku. Nedávno zmodernizované zařízení je pobočkou příspěvkové organizace Náš svět Pržno. Domov poskytuje celoroční pobytové služby pro 28 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením. Jsou zde ubytování lidé, kteří potřebuji jak celodenní větší pomoc s péči o jejich osobu, tak i lidé v chráněném bydlení, kterým je zajišťována jen menší asistence a o věci běžného chodu domácnosti se jinak starají sami.

S těmito milými lidmi strávíme vždy cca 1,5 hodiny povídáním, hraním společenských her, výpomoci s užíváním běžné elektroniky nebo za příznivého počasí případně i venkovními procházkami. Možností, co lze podnikat s těmito šikovnými lidmi, převážně pány v letech od 30 do 50 let, je spousta.

 

Vzpomínka na dočasné bydliště našich přátel ve Frýdlantě nad Ostravicí. Rok 2014 Oblíbenou zábavou při našich návštěvách je hra v kostky Již v nově zrekonstruovaném prostředí ve Frýdku-Místku. Rok 2016

 

Vždy se také snažíme našim milým přátelům, kterým všem nezbývá příliš prostředků na vedlejší útratu, přivézt něco malého na přilepšenou. Nejčastěji nějaké ovoce a sladkosti. Uvítáme Vaší finanční výpomoc i v této věci. Zatím vše pořizujeme (měs. cca 450,- Kč nákladů) z vlastních zdrojů. Účtenky za pořízené věci z veřejné sbírky zveřejníme na našich internetových stránkách na stránce projektu Dobrovolnictví.

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Nákup ovoce a sladkostí pro uživatelé domova se zdravotním postižením – Domov Anenská
 • Občasná výpomoc s pořízením oblečení a dalších věcí běžné potřeby pro uživatelé Domova

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

6

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

            (Odkaz na projekt Dobrovolnictví)

 

A samozřejmě, že tím nejhodnotnějším, co můžeme potřebným lidem nabídnout, je náš čas a kontakt s nimi. To peníze nevynahradí! Zvažte prosím, zda byste si Vy sami (nejlépe i s Vašimi dětmi) nemohli ze svého času vyšetřit alespoň 1 hodinu týdně na návštěvu potřebných! Míst, kde lze takto pomáhat, přinášet radost a oboustranně se obohatit, je jistě mnoho. Například Nemocnice, Hospice, LDN, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Dětské domovy, penziony pro seniory a další zařízení. Dobrovolnictví vykonávané prostřednictvím organizací jako např. ADRA, je ze strany těchto organizací podporováno např. úhradou dopravy MHD nebo pojištěním po dobu služby. Pokud chcete dojíždět jako my, spolu s námi nebo zvlášť, přímo do Domova Anenská, kontaktujte prosím Dobrovolnické centrum ADRY ve Frýdku-Místku nebo náš spolek. Děkujeme!

 

8

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

Alespoň chvíli si odpočinout v hezkém klidném prostředí, nabrat sílu! Mít možnost poznat nové lidi, najít si mezi nimi nové přátelé! Společně sdílet dosud nabyté zkušenosti, načerpat tak nové poznatky ke zkvalitnění svého života a poskytnout si celkovou vzájemnou posilu!

Tímto vším si upevnit psychické i fyzické zdraví!

Tohle všechno a snad i ještě více má být smyslem rekondičních pobytů, které chceme pořádat pro znevýhodněné spoluobčany, a to vždy v počtu alespoň 20 účastníků na pobyt. Jak věříme, našli jsme k tomuto účelu jedno z vhodných míst, bezbariérový Hotel Duo, který disponuje širokou nabídkou wellness služeb a větší ubytovací kapacitou i pro lidi s těžším zdravotním postižením. Hotel Duo se nachází v hezkém prostředí na Horní Bečvě v Moravskoslezských Beskydech, a to v čisté přírodě, na klidném místě v dostatečné vzdálenosti od ruchů větších měst. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není překvapující, že se hotel stal oblíbenou a vyhledávanou destinací pro pořádání rekondičních a rekreačních pobytů větších skupin lidí i s těžším zdravotním postižením nebo těžkým pohybovým onemocněním, jako jsou například lidé trpící roztroušenou sklerózou nebo parkinsonovou nemocí. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme k bazénu hotelu Duo zapůjčili náš mobilní bazénový zvedák, který může právě zde dobře a často sloužit potřebným.

 

Bezbariérový hotel Duo se stal oblíbenou a vyhledávanou destinací pro pořádání rekondičních a rekreačních pobytů větších skupin lidí i s těžším zdravotním postižením nebo těžkým pohybovým onemocněním, jako jsou například lidé trpící roztroušenou sklerózou nebo parkinsonovou nemocí.

 

U hotelového bazénu lze využívat náš bazénový mobilní zvedák pro lidi s těžkým pohybovým omezením.

 

Hotel Duo se stal od roku 2014 také místem, kde se každoročně koná Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených mužů a žen s rozšířenou účastí. Turnaj s mezinárodní účastí si každoročně nenechá ujít na 50 hráčů, mezi nimiž jsou v převážné většině zastoupení sportovci i s těžším zdravotním postižením z Česka, Slovenska a Maďarska. I tato akce vždy plní vedle nabídky sportovního vyžití významnou roli sociální a ozdravnou! Proto se také těší pravidelné podpory našeho spolku!

 

Na hotelu Duo se od roku 2014 pořádá každoroční Mistrovství ČR v šachu tělesně postižených můžů a žen s rozšířenou účastí. Takto zasportovat si přijede vždy něco kolem 50 hráčů, mezi nimiž jsou také účastníci ze Slovenska nebo Maďarska. Smyslem akce zůstáva především přátelské setkání lidí i s těžkým zdravotním postižením

 

Jeden den ubytování na hotelu s plnou penzí vychází při skupinovém pobytu v průměru na cca 1000 Kč. Přičemž mnoho zdravotně znevýhodněných jsou zároveň také lidé sociálně slabší, kteří jsou odkázání jen na příjem z invalidního důchodu. Rozhodli jsme se tedy nejen těmto, ale i dalším zájemcům z řad sociálně slabších spoluobčanů s příjmem do cca 40% aktuální průměrné mzdy v ČR, přispívat na námi v budoucnu pořádané rekondiční pobyty, i Mistrovské turnaje ČR v šachu TP. 

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Příspěvky na cenu pobytů sociálně slabších spoluobčanů. Minimální spoluúčast je 200,-Kč/den
 • Úhrada ceny pobytu případně nutných asistentů zdravotně znevýhodněných účastníků
 • Úhrada cestovného sociálně slabších účastníků, náklady na nutnou speciální dopravu OZP
 • V případě dostatků finančních prostředků náklady na pobyt pozvaných hostů (lékaři, přednášky)

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

ostatní zájemci z Lidí sociálně slabých

REKONDIČNÍ POBYTY

7

Rekondice FREE WILL

71

Mistrovství ČR v šachu TP

72

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

             (Odkaz na projekt Rekondiční pobyty)

 

9

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

PODPORA ODBYTU VÝROBKŮ ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH

 

I lidé se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním chtějí být společnosti přínosní. Věříme, že většina z nich, v rámci jejich možností a co zdraví dovolí, nechce být nečinná, ale chce se nějakým způsobem realizovat. Nepřejí si být jen pasivními příjemci pomoci. Kde na jedné straně bylo ubráno, na druhé bylo přidáno… a tak jsou mnozí lidé se zdravotním omezením i přes svůj handicap například velmi tvořivě nadaní. Malují přímo umělecká díla nebo dokáží vytvořit z keramiky a jiných materiálů krásné výrobky!

Aby byla lidem s handicapem ulehčená nabídka realizace jejich talentů, dovedností a nejrůznějších schopností i na pracovním trhu, je za tímto účelem ze strany státu podporováno vytváření chráněných dílen a vymezují se chráněná pracovní místa v podnicích nebo v domácnostech znevýhodněných. Takovéto opatření vede k tomu, že tito lidé pak lépe mohou za svou vynaloženou práci dostat i zaslouženou odměnu.

 

V chráněné dílně Pavel Kašing v Hrabyni vám například zaměstnanci se zdravotním postižením opatří na věci užitečný potisk nebo vyrobí spoustu krásných výrobků na přání.

 

I náš spolek chce být nápomocen ve věci pracovního uplatnění zdravotně znevýhodněných. Vedle zaměstnávání OZP přímo na činnosti našeho spolku (viz další projekt) se snažíme také zvyšovat odbyt výrobků, na kterých se svou prací podílejí osoby se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Výrobky nakupujeme přímo v chráněných dílnách nebo domácností znevýhodněných lidí. Toto „zboží s přidanou hodnotou“ pak v ulicích českých měst, na náměstích a k tomu vhodných místech, nabízejí dále k prodeji naši terénní spolupracovníci, což jsou většinou lidé také sami žijící s nějakým druhem znevýhodnění. Výtěžek z prodeje jde z větší části na nákup dalších výrobků, zbylá část připadne na menší odměnu terénního pracovníka, některý z našich projektů nebo náklady našeho spolku. Některé výrobky pak lze zakoupit také v e-shopu na našich stránkách www.spolekfreewill.cz

Rádi bychom pro radost všech vyhledali, pořídili a následně nabídli k dalšímu prodeji nový hezký sortiment výrobků od lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Uvítáme proto od Vás podporu ve věci příspěvku na úhradu nákladu na nákup těchto výrobků a jejich distribuci.

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Nákup nových výrobků z chráněných dílen
 • Nákup výrobků, které zdravotně znevýhodnění vyrábějí ve svých domácnostech
 • Úhrada nákladů na distribuci těchto výrobků k dalšímu prodeji (odměny terénní spolupráce)

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

Lidé soc. slabí

PRÁCE V TERÉNU

8

Nákup výrobků od zdravotně znevýhodněných

81

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)          

 CO PĚKNÉHO ZAKOUPIT V NAŠEM E-SHOPU >> 

            

 

10

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidí se zdravotním postižením nebo těžkým onemocněním. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

PROJEKT POZASTAVEN!

V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE RÁDI PODPOŘILI TENTO PROJEKT, NÁS PROSÍM PŘEDEM KONTAKTUJTE! DĚKUJEME!

Nyní zaměstnáváme pět osob se zdravotním postižením. Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou na trhu práce hůře zaměstnatelní. O to více jsme rádi, že se našemu spolku podařilo alespoň některým z nich nabídnout smysluplnou práci!

 

 Tito milí lidé jsou již nezbytnou a přínosnou součástí našeho spolku:

Na pozici administrátor internetových stránek, plánovač a správce projektů spolku, u nás pracuje pan Pavel Badač, který je zároveň členem Rady spolku. Od dětství je postižen svalovou dystrofii pletencového typu. Převážně se pohybuje na invalidním vozíku. I přes pomoc státu splácí nákladné bezbariérové úpravy rodinného domu a automobilu.

Na pozici Správce bezúročných půjček pro sociálně slabší spoluobčany u nás pracuje pan Michal Přikryl z Mostkovic. Pan Michal je od dětství postižen Dětskou mozkovou obrnou, pohybuje se za pomoci francouzských holí. Také on bude svou práci vykonávat přímo ze svého domova, což je z hlediska jeho zdravotního stavu velmi ideální možnost.

Na pozici administrátorky projektu NEBE NA ZEMI jsme na práci z domova přijali slečnu Kateřinu z Kopřivnice, která je zdr. postižená DMO. Náplní zaměstnání je zejména pomoc žadatelům se správným zařazováním jejich žádostí do projektu, odpovědi na dotazy k projektu a vkládání zajímavých zpráv, novinek a informací do jednotlivých skupin v projektu. 

Na pozici účetní u nás pracuje paní Jana z Frýdku-Místku, která má od narození dětskou mozkovou obrnu.  Je to velice sebevědomá a cílevědomá žena! A tak se jí nedávno mimo jiné podařilo i splnit si svůj sen o plnohodnotném rodinném životě. Spolu s přítelem Petrem nyní spokojeně vychovávají své dvě malé děti, syna Matyáška a dceru Michálku.

Na pozici správkyně veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů jsme zaměstnali paní Martinu z Brna. Od narození je postižena DMO a pracuje také z domova. Aktualizuje přehled konkrétních sbírek, odpovídá na otázky týkající se sbírky a pomáhá žadatelům s vyřízením nutných podkladů, které je nutno dodat před zahájením sbírky. 

 

 

    Lidé s vážnými zdravotními problémy potřebují k výkonů práce vytvořit specifické podmínky. Velmi často vyžaduje jejich zdravotní stav dodržování navyklého rehabilitačního režimu. Lidé s handicapem se v pracovním procesu v porovnání s člověkem bez omezení rychleji unaví, musejí proto častěji odpočívat. Mimo jiné právě i z těchto důvodů je pro ně ideální zejména práce, kterou mohou vykonávat ze svého domova. Tak jako pro všechny ostatní je i pro člověka s postižením možnost zaměstnání velice důležitá. V práci udržují sociální návyky a kontakt s ostatními, svou činnosti můžou být společnosti i oni užiteční a v neposlední řadě jim práce samozřejmě přináší i finanční příjem.

     Lidé s vážnými zdravotními problémy mají v naprosté většině případů zvýšené náklady na zajištění důstojného života než „zdravá“ populace. Doplácejí drahé potřebné léky, diety či péči o svou osobu, pořizují zdravotní či kompenzační pomůcky, budují nutnou bezbariérovou úpravu svých domovů, spoří na velmi často nehrazené přínosné léčebné pobyty atd.

      V našem spolku se jistě ještě najdou i další příležitosti k vytvoření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, práce, kterou budou moci vykonávat znevýhodnění ze svých domovů. Zaměstnávání obecně však sebou nese přirozeně nemalé náklady.

I přes pomoc ze strany Úřadu práce, za níž moc děkujeme, musíme každý měsíc na náklady spojené s platy zaměstnanců OZP sehnat cca 3 000,- Kč pro každého tohoto zaměstnance.

I v této věci velmi vítáme a uvítáme podporu Vás, našich dárců! Děkujeme!

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 

 • Úhrada části platových nákladů na naše zaměstnance OZP
 • Fond na zaměstnání dalších zaměstnanců se zdravotním postižením v našem spolku

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

111

Podpora konkrétních zaměstnanců OZP

slečna Kateřina Kociánová

Označení jména ve zprávě příjemci

1113

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

             (Odkaz na projekt Zaměstnávání OZP)

 

11

 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidi sociálně slabší. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

Nebe na Zemi je místo, kde lidé nezištně podporují své bližní a veškeré projevy a formy života. Člověk zde již zcela přirozeně a automaticky, dle svých schopností a možností, pomáhá naplňovat potřeby a touhy všech.

Projekt NEBE NA ZEMI je prioritně určen k tomu, aby pomáhal zprostředkovávat konkrétní vzájemnou lidskou podporu. Lidé, kteří potřebují pomoc, mohou v tomto internetovém projektu vložit svou žádost o podporu, kde v krátkosti popíší svou potřebu nebo touhu a zanechají na sebe kontakt. Zájemce, který si může dovolit a chce konkrétně pomáhat, pak může žadatele jednoduše kontaktovat a prospět mu. Žádosti o podporu jsou roztříděny podle skupin a podskupin znevýhodnění a jsou dále řazeny podle kraje žadatelova bydliště.

I přesto, že celková životní úroveň ve vyspělejších zemích zpravidla neustále roste, vždy se v ní najde velké množství lidí, kteří žijí na hranici podmínek důstojného života, nebo dokonce v chudobě. A to z naprosté většiny ne zcela v důsledku svého zavinění. Přes zlepšující se úroveň sociálního zabezpečení civilizované společnosti nedokáže systém pokrýt všechny možné situace, ke kterým v životě člověka může dojít. Nastává tak prostor pro ještě větší angažovanost občanské iniciativy a příležitost k ještě intenzivnější a konkrétní vzájemné pomoci z nouze! Věříme, že hodnota člověka není úměrná pouze velikosti jeho podílu na hospodářském růstu, spočívá mnohem více v individuálním jedinečném přínosu celkové rozmanitosti života!

 

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ PROŽÍVAT DŮSTOJNÝ ŽIVOT!

Projekt NEBE NA ZEMI je zde tedy i pro lidi v sociálně tíživé situaci. Zejména pro rodiče samoživitelé, dlouhodobě nezaměstnané, lidi na sociálních dávkách, invalidní nebo starobní důchodce, lidi pracující za minimální mzdu a další nízko příjmové skupiny obyvatel, jimž státem řízený sociální systém nedokáže zaručit dostatečně vysoký pravidelný příjem na to, aby jim zaručil život v důstojných sociálních podmínkách. I tito lidé si mohou psát do jednotlivých skupin projektu o podporu ostatních. Doloží-li nám potvrzení o svém nízkém příjmu (cca do 40 % aktuální průměrné hrubé mzdy v ČR), budou zařazení do veřejné sbírky a pokusíme se jim co nejdříve konkrétně pomoci.    

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 

Potřeby lidí, kteří mají měsíční příjem nižší než cca 40 % aktuální průměrné hrubé mzdy v ČR. Zvláště:

 • Hmotná nouze – Nutnost uspokojení základních životních potřeb (jídlo, ošacení, hygienické potřeby, úhrada ubytovny)
 • Úhrada nákladné léčby – léky, diety, nezbytné zdravotní pomůcky, placená rehabilitace, příplatková zdravotní péče
 • Úhrada nájmu nebo dluhu na nájmu
 • Nezbytné opravy v domácnosti – voda, topení, wc apod.
 • Nezbytná výbava domácnosti – pořízení lednice, sporáku apod.
 • Bezbariérová úprava, kompenzační pomůcky a léčebné pobyty
 • Oddluženi (akutně hrozící exekuce je upřednostňující faktor)
 • Ostatní potřebné věci

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé sociálně slabí

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

33

Žádost konkrétního člověka

33 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

(Odkaz na projekt NEBE NA ZEMI)

 

12

 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidi sociálně slabší. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

Asi většina z nás dobře ví, jak moc příjemné a nápomocné je, když si v případě potřeby můžeme bezúročně vypůjčit nějakou tu korunu v rodině či třeba od dobrého kamaráda. Nejednomu z nás již taková služba jistě pořádně „bodla“, někomu možná i vícekrát!Ne všichni ovšem mají takovou příležitost bezúročně si vypůjčit. Nemají takové silné zázemí v rodině nebo hodné chápající přátelé.

Spolek FREE WILL chce dát co možná největšímu počtu potřebných – lidem s nízkým příjmem – možnost bezúročně si vypůjčit! Vytvořili jsme zvláštní fond, na kterém by se postupně mělo podařit pro tyto účely shromáždit dostatečně velké množství finančních prostředků. Z této částky uložené na zvlášť zřízeném transparentním účtu bezúročných půjček se sociálně slabším spoluobčanům (čistý příjem do cca 40 % aktuální průměrné mzdy v ČR) již vyplácejí bezúročné půjčky od 1 000,- do postupně až možných 100 000,- Kč.

Novému žadateli je v případě splnění podmínek projektu a dostatku finančních prostředků na našem účtu půjček nabídnutá první půjčka v maximální možné výši 2 000,- Kč. Po vybudování dostatečné důvěry (pokud uživatel projektu řádně splácí nebo má o to alespoň dostatečnou snahu) a po splacení vypůjčené základní částky je možno v případě další potřeby poskytnout půjčku v dvojnásobné výši předchozí podpory. Zpravidla měsíční splátky v obvyklé výši od 50,- do 200,- Kč jsou bezúročné a nastavovány individuálně podle situace vydlužitele tak, aby jej zatížily co nejméně.

Všechny prostředky, které se navrátí ve splátkách zpět na účet půjček, jsou použity na poskytnutí dalších půjček potřebným. Celý proces je řízen na základě předem daných podmínek, které jsou uvedeny na stránce projektu na našich stránkách www.spolekfreewill.cz a které při podpisu smlouvy uživatel projektu odsouhlasí. Projekt je vhodnou nabídkou pomoci pro ty sociálně potřebné, kteří nechtějí jen podporu jednostranně přijímat, např. prostřednictvím i pro ně určeného projektu NEBE NA ZEMI (viz na předchozí straně), ale kteří jsou ochotní postupně a podle své situace jim poskytnutou pomoc navracet do systému, a pomáhat tak spolu s námi dalším podobně potřebným jako oni sami.

 

PŮJČKY POSKYTUJEME ÚČELOVĚ, PODLE PRIORITY POTŘEBNOSTI:

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

Bezúročné půjčky lidem, kteří mají měsíční příjem nižší než cca 40 % průměrné hrubé mzdy v ČR. Půjčky na tyto důležité účely:

 • Hmotná nouze – Nutnost uspokojení základních životních potřeb (jídlo, ošacení, hygienické potřeby, úhrada ubytovny)
 • Úhrada nákladné léčby – léky, diety, nezbytné zdravotní pomůcky, placená rehabilitace, příplatková zdravotní péče
 • Úhrada nájmu nebo dluhu na nájmu
 • Nezbytné opravy v domácnosti – voda, topení, wc apod.
 • Nezbytná výbava domácnosti – pořízení lednice, sporáku apod.
 • Bezbariérová úprava, kompenzační pomůcky a léčebné pobyty
 • Oddluženi (akutně hrozící exekuce je upřednostňující faktor)
 • Ostatní potřebné věci

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé sociálně slabí

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

(Odkaz na projekt Bezúročných půjček)

 

 

Pozn. Dary na tento projekt lze také zasílat přímo na transparentní účet Bezúročných půjček

 

 

PŘEHLED ÚČTU >>

 

13

 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidi sociálně slabší. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

Alespoň chvíli si odpočinout v hezkém klidném prostředí, nabrat sílu! Mít možnost poznat nové lidi, najít si mezi nimi nové přátelé! Společně sdílet dosud nabyté zkušenosti, načerpat tak nové poznatky ke zkvalitnění svého života a poskytnout si celkovou vzájemnou posilu!

Tímto vším si upevnit psychické i fyzické zdraví!

Tohle všechno a snad i ještě více má být smyslem rekondičních pobytů, které chceme pořádat pro znevýhodněné spoluobčany, a to vždy v počtu alespoň 20 účastníků na pobyt. Jak věříme, našli jsme k tomuto účelu jedno z vhodných míst, bezbariérový Hotel Duo, který disponuje širokou nabídkou wellness služeb a větší ubytovací kapacitou i pro lidi s těžším zdravotním postižením. Hotel Duo se nachází v hezkém prostředí na Horní Bečvě v Moravskoslezských Beskydech, a to v čisté přírodě, na klidném místě v dostatečné vzdálenosti od ruchů větších měst.

Vedle nabídky rekondičního pobytu lidem se zdravotním znevýhodněním bychom také chtěli takovou rekreaci dopřát i dalším lidem, kteří spadají do skupiny sociálně slabších a kteří si proto nemůžou jen tak dovolit vydávat finanční prostředky byť za sebemenší dovolenou. Počítáme s tím, že by si spolu s námi na hezkém místě a alespoň přes víkend mohli chtít odpočinout také například rodiče samoživitelé se svými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé odkázání na sociální podporu státu, děti z dětského domova nebo mladí lidé právě opouštějící ve své dospělosti dětské domovy, senioři a další. I těmto bychom rádi dopřáli chvíli relaxace, možnost vymanit se na čas od svých běžných starostí, načerpat další sílu, získat novou motivaci a příležitost k seznámení s novými přáteli. Takovýto společný pobyt znamená mimo jiné i šanci více se setkat s lidmi, kteří mají často velmi vážné zdravotní problémy. Poznat jejich speciální každodenní potřeby a nároky na péči o jejich osobu. Není vyloučeno, že právě na základě této zkušenosti by posléze mohl nejeden sociálně znevýhodněný člověk najít svou další životní seberealizaci například právě v oblasti péče o zdravotně znevýhodněné. Tato činnost by pro něj pak mohla znamenat jak nové smysluplné životní naplnění a další osobnostní rozvoj, tak i částečné zlepšení sociální situace.

Chcete-li spolu s námi dopřát i sociálně slabším spoluobčanům (s měsíčním příjmem do cca 40 % aktuální průměrné hrubé mzdy v Čr) alespoň něco z výše uvedeného, můžete podpořit náš záměr:

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Příspěvky na cenu pobytů sociálně slabších spoluobčanů. Minimální spoluúčast je 200,-Kč/den
 • Úhrada cestovného sociálně slabších účastníků, náklady na nutnou speciální dopravu OZP
 • V případě dostatků finančních prostředků náklady na pobyt pozvaných hostů (lékaři, přednášky)

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

ostatní zájemci z Lidí sociálně slabých

REKONDIČNÍ POBYTY FREE WILL

71

Příspěvky na pobyty sociálně slabších

711

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

(Odkaz na projekt Rekondiční pobyty)

 

14

 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidi sociálně slabší. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

PODPORA ODBYTU RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH

 

Tak jako lidem se zdravotním znevýhodněním bychom chtěli nabídnout naši podporu i tvůrčí činnosti lidí sociálně slabších. Tedy Rodičů samoživitelů, dlouhodobě nezaměstnaných, lidí odkázaných na sociální pomoc států, brigádníků z řad dětí z dětských domovů, seniorů a dalších, kteří mají ne vždy zcela svou vlastní vinou hluboko do kapsy – příjem menší než činí cca 40 % aktuální průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR.

 

Těmto lidem, kteří o takovou spolupráci s námi budou mít zájem, chceme nabídnout odběr jejich výrobků, které zhotovují nejčastěji přímo ve svých domovech. Může se jednat o širokou škálu různé rukodělné tvorby, a to například od rozmanitých módních doplňků a bižutérie, přes předměty s praktickou užitnou hodnotou jako keramika nebo drobné pomůcky do domácnosti, až po umělecká díla pro radost a potěšení – různé malované obrázky, literární tvorba, vyřezávané sošky nebo vyšívaná plátna. Možností toho, co může šikovný člověk ostatním nabídnout je tolik, kolik existuje všemožných lidských talentů a schopností.

 

Podle našich možností tedy alespoň od pár lidí sociálně slabších odkoupíme některé jejich výrobky, abychom je mohli s mírným navýšením ceny pokrývající jen režijní náklady na projekt, nabídnout dále k prodeji prostřednictvím našich terénních spolupracovníků v ulicích a na náměstích měst a při k tomuto vhodných příležitostech.

 

Lidem sociálně slabším, kteří by rádi nabídli svou tvorbu, ale nemají vstupní prostředky na nezbytný materiál k výrobě, se budeme v tomto snažit pomoci a potřebné věci do začátku nakoupíme. Každý si zaslouží šanci. Uvítáme tedy podporu dárců i v tomto našem záměru pomoci sociálně slabším.

 

 CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Nákup nových rukodělných výrobků od sociálně slabších spoluobčanů
 • Příspěvky na vstupní materiál na zhotovení výrobků sociálně slabších spoluobčanů
 • Úhrada nákladů na distribuci těchto výrobků k dalšímu prodeji (odměny terénní spolupráce)

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

Lidé sociálně slabí

PRÁCE V TERÉNU

8

Nákup rukodělných výrobků od sociálně slabších spoluobčanů

82

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 CO PĚKNÉHO ZAKOUPIT V NAŠEM E-SHOPU >> 

            

 

15

 

 

 

DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

 

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat lidi sociálně slabší. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

Nebe na Zemi je místo, kde lidé nezištně podporují své bližní a veškeré projevy a formy života. Člověk zde již zcela přirozeně a automaticky, dle svých schopností a možností, pomáhá naplňovat potřeby a touhy všech.

Projekt NEBE NA ZEMI je prioritně určen k tomu, aby pomáhal zprostředkovávat konkrétní vzájemnou lidskou podporu. Lidé, kteří potřebují pomoc, mohou v tomto internetovém projektu vložit svou žádost o podporu, kde v krátkosti popíší svou potřebu nebo touhu a zanechají na sebe kontakt. Zájemce, který si může dovolit a chce konkrétně pomáhat, pak může žadatele jednoduše kontaktovat a prospět mu. Žádosti o podporu jsou roztříděny podle skupin a podskupin znevýhodnění a jsou dále řazeny podle kraje žadatelova bydliště.

Projekt je tady také pro děti z Dětských domovů a mladé lidi, kteří opouštějí Dětské domovy na prahu své dospělosti. I tito znevýhodnění spoluobčané mají v projektu vytvořenou svou skupinu, kde si mohou požádat o nejrůznější formu podpory ostatních. Touto cestou však lze například také hledat novou rodinu, přátelé nebo lásku. :)

Peníze mohou jen stěží vynahradit opuštěnost, zázemí a lásku nejbližší rodiny. Dokáží však alespoň trochu ulehčit a zkvalitnit život. Jistě i o peníze, resp. věci nebo služby, které si lze za ně pořídit, bude mezi dětmi zájem. Zvláště pak mezi mladými lidmi, kteří odcházejí z Dětského domova a kterým se do začátku nového života hodí opravdu každá koruna. V projektu NEBE NA ZEMI ve skupině Děti z dětských domovů však mohou o podporu veřejnosti žádat také instituce, které o tyto děti nebo mladé lidi pečují. I prostřednictvím pomoci těmto zařízením se budeme snažit dětem prospět.

 

S podporou dětí máme již svou zkušenost. Vypovídá o tom i náš úspěšně dokončený projekt pro děti z Dětského domova v Hranicích na Moravě, kdy jsme jim významnou měrou napomohli dodat nové postele z masivního dřeva, které pro děti kvalitně vyrobil a dětem dodal stolař malovýrobce.

 

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Naplňování konkrétních potřeb a přání žádajících dětí z Dětských domovů
 • Potřeby Dětských domovů v Čr, které si v projektu požádají o podporu pro děti
 • Naplňování konkrétních potřeb a přání žádajících mladých lidí, kteří opouštějí Dětské domovy
 • Potřeby Domů na půli cesty, které pomáhají mladým lidem opouštějícím Dětské domovy

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Děti z Dětských domovů

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

34

Žádost konkrétního dítěte

341 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost Dětského domova

342 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost člověka opouštějícího Dětský domov

343 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Žádost Domova na půli cesty

344 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

(Odkaz na projekt NEBE NA ZEMI)

 

16

 

 

 

SENIOŘI

Určitou části z výtěžku veřejné sbírky chceme podporovat seniory. Podpora bude probíhat také prostřednictvím projektu

 

 

Nebe na Zemi je místo, kde lidé nezištně podporují své bližní a veškeré projevy a formy života. Člověk zde již zcela přirozeně a automaticky, dle svých schopností a možností, pomáhá naplňovat potřeby a touhy všech.

Projekt NEBE NA ZEMI je prioritně určen k tomu, aby pomáhal zprostředkovávat konkrétní vzájemnou lidskou podporu. Lidé, kteří potřebují pomoc, mohou v tomto internetovém projektu vložit svou žádost o podporu, kde v krátkosti popíší svou potřebu nebo touhu a zanechají na sebe kontakt. Zájemce, který si může dovolit a chce konkrétně pomáhat, pak může žadatele jednoduše kontaktovat a prospět mu. Žádosti o podporu jsou roztříděny podle skupin a podskupin znevýhodnění a jsou dále řazeny podle kraje žadatelova bydliště.

Projekt je tady také pro lidi seniorského věku, kteří dosáhli 65 a více let. I tito znevýhodnění spoluobčané mají v projektu vytvořenou svou skupinu, kde si mohou požádat o nejrůznější formu podpory ostatních. Ještě lépe se prosím snažme pečovat i o lidi, kteří dosáhli pokročilejšího věku! Projevujme jim patřičnou úctu a dostatečně si jich važme. Člověk seniorských let je zpravidla mnohem více zranitelnější než mladší lidé. Častěji se začínají projevovat nejrůznější nemoci, člověk může ve větší míře potřebovat dopomoci s péči o svou osobu. Rychle měnící se svět kolem nemusí být pro letitého člověka vždy snadno pochopitelný a přijatelný. Sociální systém navíc zaručuje seniorům ne příliš vysokou penzi, která mnohdy vystačí jen sotva na přežití.

Je toho spousta dobrého, co může každý z nás nabídnout i seniorům! Předně se snažme být po celý život nablízku našim rodičům, a zvláště v jejich pokročilejším věku jim věnujme dostatečnou energii, čas, pozornost a veškerou potřebnou péči. Každý chce jistě co nejdéle žít tam, kde je zvyklý a kde se cítí být doma! Snažme se tedy co nejvíce posilňovat rodinné vztahy a v případě potřeby se řádně postarejme o své nejbližší. Pokud usoudíme, že to nezvládneme sami, tak v dnešní době existuje již dostatek organizací, které dopomáhají svou pečovatelskou službou přímo v domácnosti potřebného. Pokud však senior již nemá svou vlastní rodinu, nebo ta o něj z nějakého důvodu projevuje nedostatečný zájem, má život jistě značně ztížen a bývá mu často smutno. Zvlášť těmto lidem prosím nabídněme své pochopení, přátelství, služby. Všichni konec konců stárneme…

Ani v našem spolku nechceme přehlížet potřeby a touhy seniorů. Pokusíme se v případě jejich zájmů, s Vaší laskavou dopomoci, poskytnout alespoň některým z nich podporu!

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

 • Naplňování konkrétních potřeb a přání žádajících seniorů. Zejména
 • Příspěvky na bydlení (nájem, energie, fond oprav)
 • Příspěvky na péči o svou osobu, doplatky potřebných léků, příspěvky na potřebné zdr. pomůcky
 • Příspěvky na kvalitnější a pestřejší stravu, příspěvky na ozdravné, rekondiční a wellness pobyty
 • Osobnostní rozvoj (Univerzita třetího věku, různé kurzy, záliby, kultura apod.)
 • Příspěvky na další užitečné věci a služby, které dokáží zkvalitnit seniorům život

 

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Senioři

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

35

Žádost konkrétního seniora

35 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

(Odkaz na projekt NEBE NA ZEMI)

 

17

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)