OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME

FINANČNÍ PODPORU

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k zaměření naši organizace – ochrana znevýhodněných občanů, ochrana zvířat a přírody - nepřijímáme ani nezprostředkováváme finanční podporu od těchto subjektů:

 

1. Masný průmysl a s ním spolupracující nebo na něj navázané podniky

(tedy také např. kožeďělný průmysl - ať už obch. společnosti, OSVČ, zaměstnanci)

2. Živočišné velkochovy vytěžující tzv. hospodářská zvířata, klecové chovy

3. Zbrojní průmysl a s ním spolupracující podniky                                                                         (vývoj a výroba smrtících zbraní a zbraní způsobujících nevratná zranění)

4. Společnosti a podniky prokazatelně vytěžující své zaměstnance                                                  (min. mzda navzdory významné ziskovosti firmy, přetěžující pracovní podmínky apod.)

5. Společnosti, které svou činnosti způsobují nadbytečné znečišťování životního prostředí    (zejména ty, které aktivními opatřeními neprojevují snahu co nejvíce zmírnit tento škodlivý dopad)

6. Neziskové organizace, o kterých je známo, že jsou podporovány zmíněnými subjekty. (NADACE AGROFERT, Konto Bariéry - Nadace charty 77, příp. další)

 

Nechceme a nebudeme se podílet na odstraňování jednoho utrpení ze zisku z jiného.

Taková pokrytecká činnost nemá smysl! Přes naši organizaci si nelze kupovat „odpustky“.

 

Není v našich silách zjišťovat zdroj financování darů od všech případných dárců fyzických osob. Avšak dary fyzických a právnických osob, o kterých je veřejně známo, že mají zisk z uvedených činností, co nejdříve, s díkem a vysvětlením vracíme odesilateli. Věříme, že k těmto situacím bude docházet co nejméně, apelujeme na případné žadatelé o finanční podporu z našeho spolku, aby si případnou podporu od subjektů, o jejichž pomoc nestojíme, dohodli zvlášť přímo s nimi. Nerealizujte prosím tuto podporu prostřednictvím našich bankovních účtů!

 

Děkujeme za pochopení a respektování našeho stanoviska!

 

VĚŘÍME V LIDŠTĚJŠÍ SPOLEČNOST A NAPOMÁHÁME JEJÍ REALIZACI!