Pár faktů o mně:
narodil jsem se v roce 1981 na Čeladné. V dětství se u mě projevilo svalové onemocnění Pletencová svalová dystrofie typ 2A. To zapřičiňuje postupný úbytek svalové síly a zkracování šlach. Momentálně již používám k přesunu el. invalidní vozík. V roce 2002 jsem úspěšně dokončil studium na OA F. D. R. v Brně na Kociánce.
V roce 2013 jsem spoluzaložil občanské sdružení FREE WILL
jako vyústění mé touhy co nejvíce pomáhat ze světa odstraňovat utrpení. Po třinácti letech vegetariánství jsem od roku 2018 začal žít veganským způsobem života. Jsem svobodný a bezdětný.:)

  TYTO PRAVDY UČME (NEJEN) DĚTI 

Z knihy Přijímání Boha - Neale Donald Walsch

  MÉ PŘESVĚDČENÍ 

28. kapt. z knihy Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu

a další ukázky z knihy

   

 Pavel Badač

 Člen Rady spolku FREE WILL. Spoluzakladatel organizace.

 Správce internetových stránek, tvůrce a koordinátor projektů, v letních měsících terénní práce.

     Každý si zaslouží prožívat důstojný, kvalitní a plný život! Je to dosažitelné. Nemusíme pro to dělat ani nic velkého. Stačí jen vzájemně o sebe dostatečně pečovat a trochu se o vše rozdělit. Nebojme se, na světě je dostatek všeho pro všechny.

 

         Děkujme za každý okamžik prožitý na naší nádherné planetě. Věřím, že jedním z velkých důvodů našeho příchodu na Zem je také zkušenost radosti z požitků a prožitků všech dobrých věcí, které život nabízí! Užívejme si je proto často, ve vší střídmosti a společně s ostatními. Ne na jejich úkor. Život nemá a nemusí být procházkou slzavým údolím! Buďme spokojeni s tím, co máme, nikoliv nespokojeni pro to, co nemáme! Buďme vděční za to, co dostáváme, a připravení přičinit se o to, co chceme dosáhnout! Nikdo za nás nic neudělá! Našimi každodenními rozhodnutími se významně podílíme na podobě životů nás všech! Buďme vděční za všechny, kteří k nám přicházejí. Vše co nás potká má smysl! Pečujme o život.

Život je krásný, vzácný! Není to samozřejmost. 

 

Ať Láska zavládne na Zemi a lidé srdcem pochopí... Všichni jsme součásti jednoho celku!

Ať v celém Vesmíru nastane JEDNOTA V ROZMANITOSTI! Šťastné ať jsou všechny bytosti!

     Pokoj a dobrou vůli všem... :)  

 

 

  

 

OBLÍBENÁ LITERATURA:

Duchovní:                                                       Psychologie:      

Evangelia (kánon i apokryfy)

                Jak získávat přátelé a působit na lidi - Dale Carnegie
Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu  

Bhagavadgita

                Jak se zbavit starostí a začít žít - Dale Carnegie

                (Moc doporučuji všem, kteří nosí  na bedrech nějaké trápení nebo starosti)

Hovory s Bohem - Neale Donald Walsch

Otevírání dveří do nitra - Eileen Caddy

 

Etikoterapie - MUDr. Ctibor Bezděk

 

  

OBLÍBENÉ FILMY:

Pošli to dál, Sedm let v Tibetu, Vesnice, Café de flore, Pravidla moštárny, Vojna a mír (2016 seriál BBC zejména třetí díl, také film. zpracování z r. 2007), Seznamte se, Joe Black; A.I. Umělá inteligence

Životopisy: Teorie všeho, Moje levá noha,

Komedie: Život Briana, Forrest Gump, Nevidím zlo, neslyším zlo, ; Drž hubu, Simon Birch, 50x a stále poprvé, Tři králové, Četník..., Slunce seno, Návštěvníci, Nedotknutelní, Dálnice

Duchovní: Sarvamangalam; Žijeme z energie, jsme energie; Kapka z poháru nesmrtelnosti, Skutečný svět? 1, 2; Cesta do Indie

Romantika, drama: Než jsem Tě poznala

Další jistě zajímavé filmové tipy např. v této skupině na

Filmy, videa a přednášky na YT kanále Igora Chauna -- GoschaTV1

 

Režiséři:

Igor Chaun, Viliam Poltikovič, Miloš Forman

 

 

 

 

 

Těším se na kontakt s vámi

V komunikaci upřednostňuji tykání. Vy si volíte...

 

Pavel Badač

742 74  TICHÁ 349

 

E-mail: PavelBadac@seznam.cz

Tel.: 777 683 308  T-Mobile

 

Ve spolupráci s organizaci ADRA vykonávám dobrovolnickou službu u lidí s lehčím mentálním postižením v organizaci Náš svět v Pržně a v pobočce Frýdek-Místek, ul. Lohrera 779

Přidejte se prosím i vy! Stačí 1 - 2 hod. týdně vašeho času. Lidé, za kterými pravidelně dojíždím (převážně muži od 30 do 60 let), jsou moc fajn a hledají nové přátelé. V případě zájmu vás rád vezmu s sebou autem, a to nejlépe po trase Frenštát, Tichá, Kozlovice, Pálkovice, Frýdek, nebo také možno Frenštát, Kunčice p. Ondř., Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek. Jinak také organizace ADRA proplácí dobrovolníkům, kteří s ní uzavřou smlouvu o dobrovolnické činnosti, jízdné MHD.

 

Pavel Badač

e-mail: PavelBadac@seznam.cz

Tel: 777 683 308Více zde: https://www.freewillos.cz/kontakt/

 

MŮŽETE MNĚ NAPSAT ZPRÁVU NA E-MAIL PavelBadac@seznam.cz

LÍBÍ SE MNĚ

 

 

POHÁDKA

 

SVĚTÝLKA RADOSTI - pohádka o štědrosti a dávání

(Moc hezká s moudrým poselstvím a krásnými písničkami. Doporučuji např. 1:17:31)

 

 

HUDBA

 

 

 

KNIHY

 

Eileen Caddy - Otevírání dveří do nitra,

 

 

Poselství pro 16. březen

Nechovej v sobě pocity soutěživosti. Uvědomíš-li si, že každý má svou specifickou úlohu, již může nabídnout celku, všechen tento duch soutěživosti zmizí a ty se budeš moci uvolnit a být sám sebou. Oč jednodušší bude život, přestaneš-li se snažit být něčím jiným, než jsi. Máš svou roli v celku, tedy ji hraj podle svých nejlepších schopností. Říkám vám, abyste milovali jeden druhého. Činíš tak, nebo jsi pouze tolerantní, děláš pro sebe výjimky a říkáš, že jsou jedinci, kteří nemohou očekávat, že s nimi splyneš, protože jste si na míle vzdáleni? Všichni jste Moji milovaní, a čím drive si to uvědomíš, tím lépe, protože z Mého pohledu jste všichni stejní a Má láska proudí ke všem stejně. Přijmete-li jednotu se Mnou, budete schopni přijmout jednotu se všemi ostatními.

 

 

Poselství pro 28. březen

Jsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem. Není místo, kde bych nebyl. Když si zcela uvědomíš tuto skutečnost a dokážeš ji přijmout, poznáš, že království nebeské je v tobě, a budeš moci zanechat hledání a obrátit se dovnitř. Potom najdeš v sobě vše, co hledáš. Jak málo dnešních lidí tak činí! Jsou tolik zaměstnáni hledáním odpovědí všude kromě svého nitra. Dokážeš-li přijmout, že Já jsem v tobě, nikdy více se nebudeš cítit osamocen; nikdy více nebudeš muset hledat odpovědi na své problémy vně. Když vyvstane cokoli, co si žádá odpovědi, vyhledáš v sobě mír a klid, předložíš své otázky a problémy přede Mne a Já ti dám odpověď. Potom se budeš muset naučit následovat a přesně provést, co ti odhalím zevnitř. Musíš se učit podle Mého slova žít, a ne mu jen naslouchat.

 

 

Poselství pro 11. duben

Jsi ve světě, ale nejsi z něho. Není třeba, aby ses nechal strhnout zvyky světa. Užívej jich, ale nepokoušej se jich zmocnit a nedovol jim, aby se ony zmocnily tebe. V Novém věku není třeba nosit pytlovinu a sypat si popel na hlavu nebo rozhlašovat do okolí, že jsi ubohý hříšník a že nejsi hoden, abys byl nazýván Mým milovaným dítětem. Každé takové učení je ze starého světa, je chybné a nepravdivé. Přijmi, že jsme jedno a že Já jsem v tobě. Uvědom si, že jsi vyváděn z temnoty celého toho chybného učení do slavného světla. Zanech za sebou vše staré a nech to umřít přirozenou smrtí. Vstup do nového obrozen v Duchu a v pravdě a poznej význam opravdové svobody. Potřebuji tě svobodného, ne stále svázaného sebou samým a soustředěného na sebe. Buď jako malé dítě, volný a radostný, a žij stále v přítomném okamžiku.

 

 

Poselství pro 19. červenec

O novém Nebi a nové Zemi nesmíš pouze mluvit ; záleží na Tobě, abys je uskutečnil svým životem. Nehovoř o lásce a milování; žij tak, aby každý viděl, co láska znamená. Slova bez skutků nemají význam a jsou bez užitku. Jsou jako pára, která se vypaří do ztracena. Je na Tobě, abys snesl Mé království dolů na Zem způsobem svého života a svého chování, aby Tvůj život byl radostným příkladem, který budou všichni chtít následovat. Nikdo nechce procházet životem přetížen, bez radosti a elánu. Požehnaný je ten, kdo přináší radost duším, které jsou přetíženy a kterým chybí životní jiskra...

 

 

Poselství pro 31. červenec

Tvé kladné, tvořivé, milující myšlenky mají ohromnou sílu, daleko větší, než si uvědomuješ, protože myšlenky jsou druhem energie. Proto zapuď všechny záporné myšlenky. Vždy se dívej na světlou stránku života, protože čím více radosti a lásky vyzařuješ, tím více radosti a lásky přivoláváš k sobě. Miluj všechny duše kolem sebe, protože zjistíš, že každý nakonec na lásku reaguje láskou. Děti a zvířata reagují okamžitě, protože nemají žádné vnitřní překážky, které by musely překonávat. Proud lásky vycítí instinktivně, protože nikoho nepodezírají ze špatných motivů a úmyslů; lásku prostě přijmou a radostně ji opětují. Zatímco dospělí jsou; většinou podezíraví a domnívají se, že i k lásce musí existovat nějaký skrytý motiv. Nikdy nepřipusť, aby jakékoliv tvé podezření zatvrdilo vůči někomu tvé srdce. Jsou-li tvé motivy čisté a ryzí, ať láska plyne plnou silou, dokud všechny překážky nebudou překonány. Láska je klíčem k životu. A ty chováš tento klíč ve svém nitru.

 

 

Poselství pro 10. srpen

Chceš něco udělat, abys pomohl světové situaci? Pak nahlédni do svého nitra a nezapomínej, že vše začíná u jedince. Změníš-li své vědomí, směrem k lásce, harmonii, míru a jednotě, změní se i vědomí celého světa. Začátek však není vždy příjemný. Narazíš v sobě na temná místa, která budeš muset pročistit. Shledáš, že tvé motivy nejsou vždy ty nejvyšší a že tvé sympatie a antipatie jsou mnohem výraznější, než sis představoval. Zjistíš, že máš sklon k diskriminaci, přestože v Mých očích jsou si všichni rovni. Zjistíš, že tvá láska k bližním není taková, jaká by měla být. Uvědom si všechny své nedostatky a chyby a rozhodni se s nimi něco udělat, a to hned. Neexistuje pro to lepší doba. Já jsem zde, abych ti pomohl. Volej Mě a nech Mě vést každý tvůj krok. 

 

 

Poselství pro 19. srpen

Proč nezačneš hned teď s čerpáním své duchovní inspirace a vedení z přímého zdroje, a nikoli prostřednictvím někoho jiného? Cožpak si neuvědomuješ, že máš v sobě všechnu moudrost, poznání a porozumění? Nemusíš je hledat vně; znamená to, že si musíš najít čas ke ztišení a jít hluboko do svého nitra, abys je nalezl. Není nic obdivuhodnějšího nebo hodnotnějšího než přímé spojení se Mnou, pramenem všeho stvoření. Musíš však věnovat čas tomu, abys je nalezl. Musíš dosáhnout takového stavu, v němž si; stále uvědomuješ Mne a Mou božskou přítomnost, v němž jsi ochoten vnést Mě do celého svého života, stále se Mnou kráčet a hovořit a o vše se se Mnou dělit, o své úspěchy i neúspěchy. Bude-li láska plynout a ty se Mnou splyneš v jedno, budeš si přát vše se Mnou sdílet více než cokoliv jiného.

 

 

Poselství pro 24. srpen

Zkoumej své srdce. Je v tobě něco, co způsobuje nejednotnost a rozdělení? Je zde nějaké nepochopení, žárlivost, závist nebo cokoli negativního, co by se mělo zbrzdit? Budeš se muset na sebe jasně a zpříma podívat a být sám k sobě poctivý. Poznáš bez stínu pochyb, zda ses stal oním zrnkem písku, které brání dokonalému splnění Mého plánu. Nemáš-li dobrý pocit a shledáváš, že pro sebe máš výmluvy a snažíš se ospravedlnit své skutky a myšlenky, můžeš si být jist, že hluboko v tvém nitru je něco, co je nutno změnit. Jakmile to rozpoznáš, nenech se tím sklíčit, ale začni právě zde a teď hned měnit svůj celkový pohled a postoj. Já jsem vždy zde, abych ti pomohl. Zavolej Mě a Já ti pomohu překonat vše, co ti stojí v cestě a brání ti ve sjednocení s celkem.

 

 

Poselství pro 25. srpen
Nikdy neměj pocit, že nemáš co dávat. Máš toho k rozdávání dost a zjistíš, že čím méně o tom budeš přemýšlet, tím lépe ti to půjde. Čím více budeš myslet na druhé a ve službě druhým dokážeš úplně zapomenout na sebe, bez jediné myšlenky na to, co můžeš od života získat, tím budeš šťastnější. Nikdy nedávej jednou rukou, abys současně nastavoval druhou. Když něco dáváš, a je to cokoliv, neměj žádné podmínky, aby tvůj dar mohl být užit zcela svobodně. Dáváš-li, čiň tak štědře, svobodně a z plného srdce, a pak na to zapomeň. Tato zásada platí pro dary na všech úrovních, ať jsou hmotné, nebo duchovní. Buď vždy šlechetný ve svém dávání a nikdy se neobávej, že budeš trpět nedostatkem, protože v tom případě to není opravdové dávání. Při opravdovém darování nebudeš mít žádný nedostatek.

 

 

Poselství pro 26. srpen

Máš toho mnoho na práci. Tvým úkolem je potichu vytvářet více lásky ve světě. Miluj své bližní, miluj svou práci, miluj své prostředí a miluj ty duše, které jsou tvými zdánlivými nepřáteli. Je daleko záslužnější milovat ty, které zdánlivě milovat nelze, než ty, kteří milují tebe. Pociťuj potřebu lásky v každé duši a umožni, aby ses stal cestou, kterou protéká láska k uspokojení těchto potřeb. Až se každý jednotlivec naučí lásce pro lásku samu, budou těžkosti světa odlehčeny, protože láska přináší prvek lehkosti tam, kde předtím byla tíha a temnota. Láska začíná u každého jednotlivce, a proto se zadívej do svého vlastního srdce a nech ji odsud proudit. Rozdávej ji svobodně a se skutečnou radostí.

 

 

 Poselství pro 30. srpen
Divíš se někdy, proč jsi tam, kde jsi, a děláš to, co děláš? Pochyboval jsi někdy ve své mysli? Hledej hluboko ve svém srdci a poctivě si na tyto otázky odpověz. Potom, jestliže stále cítíš, že jsi jedním z těch nevěřících Tomášů, si udělej čas na ztišení, abys našel osvícení z nitra a zjistil, kam v celém tom ohromném plánu patříš. Mohu tě ujistit, že není náhoda, že jsi tam, kde jsi. Možná, že je život pro tebe velmi těžký. Možná, že musíš procházet mnohými zkouškami. Možná, že jsi dokonce prošel ohnivou pecí. Můžeš si být jist, že to vše se děje proto, aby všechna nečistota mohla být spálena a aby nezůstalo nic než čiré zlato - ono Já jsem v tvém nitru, a Já abych tak mohl pracovat uvnitř a skrze ono Já jsem, aby se všem zjevily Mé zázraky a sláva.

 

 

Poselství pro 4. září

Měj vždy před sebou představu dokonalosti, harmonie a krásy a nalézej ji ve všem a v každém. Ať láska v tobě překypuje jako voda a proudí ke všem stejně. Ať v tobě není žádná diskriminace, protože všichni pocházíte ze Mne, všichni jste jedna rodina. Univerzální láska začíná v každém jednotlivci a razí si cestu ven. Když si to každý jednotlivec uvědomí a dovolí této lásce volně plynout, dojde ve světě k velkým změnám, protože láska proměňuje všechnu nenávist, žárlivost, závist, kritičnost a nenasytnost. Všechny tyto vlastnosti zapříčiňují války, zkázu a smrt. Láska tvoří život - život věčný, život hojnosti. Láska s sebou přináší klid, radost, pravé a trvalé štěstí a spokojenost. Především však přináší jednotu a soulad. Proto, jestliže ses zatoulal do známých či méně známých míst a ztratil jsi směr, vrať se zpět na cestu lásky, která vede přímo ke Mně, a tam Mě najdeš, jak čekám hluboko v tvém nitru.

 

 

Poselství pro 9. září

Když se nějaká duše snaží získat ze života co nejvíce, aniž by dávala, nemůže najít pravé a trvalé štěstí a radost; neboť aby někdo nalezl hlubokou vnitřní radost a spokojenost, musí myslet na jiné a žít pro ně. Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný. Kdykoliv ve svém životě zjistíš, že máš pocit nesouladu a neuspokojení, můžeš si být jist, že je to proto, že jsi  přestal myslet na jiné a příliš ses zaměřil na sebe sama. Cesta ke změně spočívá v tom, že začneš myslet na někoho jiného a dělat něco pro druhé  a zcela zapomeneš na sebe. Mnoho duší je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného. Otevři tedy své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy. Dovol, ať tě naplní a zahrne Má láska, a buď v naprostém pokoji.

 

 

Poselství pro 12. září

Mnoha duším se zdá velmi obtížné najít láskyplný vztah ke všem lidským bytostem. Toto rozdělení je příčinou všech obtíží ve světě, příčinou všech sporů a válek. Místo, odkud je třeba začít dávat věci do pořádku, je v tobě samém a v tvém osobním vztahu ke všem duším, s kterými se stýkáš. Přestaň ukazovat prstem a být kritický k těm duším, se kterými se nemůžeš shodnout. Zameť si nejdříve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal se sebou samým, aniž bys přitom trhal na kousky své bližní a vytýkal jim jejich chyby a nedostatky. Budeš-li ochoten podívat se sám na sebe a uspořádat věci ve svém nitru, pak budeš schopen pomoci svým bližním jen svým příkladem, a nikoli kritikou, nesnášenlivostí či nadbytkem slov. Miluj své bližní jako Já miluji tebe. Pomáhej jim, žehnej jim, povzbuzuj je a v každém spatřuj to opravdu nejlepší.

 

 

Poselství pro 17. září
Já jsem láska. Abys Mě poznal, musíš mít ve svém srdci lásku, protože bez ní Mě poznat nemůžeš. Nech lásku volně plynout a uč se milovat vše, co děláš; miluj své okolí a miluj všechny duše kolem sebe. Miluj a nikdy nepočítej, co to stojí; nikdy neusiluj o odměnu. Nikdy nemůžeš dát dost lásky, tak se neboj a nesnaž se zastavit příval lásky, ani když budeš odmítnut. Jsi-li odmítnut, je snadné uzavřít své srdce a couvnout ze strachu, že budeš zraněn. Neuzavírej se; to tě jen zatvrdí a zeslabí a v tomto stavu nebudeš nikdy schopen pomoci jiné; duši, protože nikdo není přitahován k tomu, kdo má tvrdé, nemilující srdce. Používej moudrost a porozumění ve spojení s láskou, a tak si udržíš dokonalou rovnováhu. Prvotní úkol v životě je naučit se milovat. Neztrácej čas a nauč se této lekci co nejdříve.

 

 

Poselství pro 18. září

Probíhá tvůj život hladce? Jsi spokojen s tím, co děláš? Cítíš se být v souladu se světem, nebo je tvůj život plný zvratů? Jsi nespokojen se svým životním stylem nebo s prací, kterou děláš? Připadá ti obtížné žít v harmonii s dušemi kolem sebe? Svaluješ vinu za svou nespokojenost na lidi, s kterými se stýkáš, a na svou životní situaci? Máš pocit, že kdybys byl někde jinde, všechno by bylo dobré a ty bys žil v klidu? Jsi-li hluboko ve svém nitru v naprostém klidu, nezáleží na tom, kde jsi, s kým jsi, nebo zda vykonáváš nějakou zcela obyčejnou všední práci. Nic tě nevyruší ani nevyvede z míry, protože jsi ve svém nitru dokonale vyrovnán a v harmonii. Místo abys bojoval proti svým životním podmínkám, nauč se s nimi splývat, a tak nalezneš onen vnitřní klid a porozumění v hloubi svého nitra.

 

 

Poselství pro 30. září

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.

 

 

Poselství pro 8. říjen

Nechť jsou tvé oči nezaujaté, abys v sobě viděl celistvou a dokonalou bytost, stvořenou k obrazu Mému. Nikdy se nepodceňuj a nemysli si o sobě to nejhorší. Pozvedni své myšlení a zaujmi k sobě pozitivní postoj. Jestliže jsi udělal chybu, nauč se odpustit si, a pak se dále ubírej vpřed a vzhůru. Nepotřebuji, aby ses bičoval, abys žil v sebelítosti a obavách o sebe. Uvědomuješ si, že když takto žiješ, uzavíráš se Mi a Já tě nemohu použít? Zůstaň otevřený; uč se ze svých chyb. Zapomeň úplně na sebe v lásce a službě svým bližním. Jakmile začneš myslet na druhé, tvé nižší já je zapomenuto. Služba je velký léčitel, velký obnovovatel rovnováhy. Zjisti tedy, co je v tobě nejlepšího, v čem jsi dobry; až na to přijdeš, vykroč a rozdávej z celého srdce. Jdi stále kupředu, nikdy zpět.

 

 

Poselství pro 11. říjen

Plodem Ducha je radost; nechť je tedy v tvém životě více radosti, veselí a smíchu. Aby mohl být život prožíván radostně a plně, je důležité, aby v něm byla vyrovnanost a umírněnost. Možná, že tě těší práce, kterou děláš, a necítíš potřebu změny. Občas však potřebuješ svou činnost přerušit a začít dělat něco zcela jiného, abys změnil rytmus svého života. Učiníš-li tak, budeš se moci vrátit ke své dřívější práci osvěžen a budeš ji vykonávat s novou chutí a radostí. Život by neměl nikdy být břemenem. Nejsi zde proto, aby ses ohýbal pod tíhou světa, ale proto, abys vytěžil ze života co nejvíce, aby ses radoval z každého jeho okamžiku, nebo(ť?) žiješ vyrovnaný život, jenž je neustálé dávání a přijímání.

 

 

Poselství pro 12. říjen

Můžeš opravdově milovat, když procházíš obdobím zkoušek a soužení a když cítíš, že všechno a všichni jsou proti tobě? Je celkem snadné milovat, když vše probíhá hladce. Domníváš-li se, že vše je proti tobě, máš tendenci uzavřít své srdce a zastavit příliv lásky; a přece právě v této chvíli je tvá potřeba lásky ještě větší. Jsi-li schopen milovat navzdory vnějším podmínkám, pak si můžeš být jist, že v tobě a skrze tebe proudí Má božská láska a že tato zázračná láska nakonec zvítězí. Láska se nikdy nevzdává; hledá nejrůznější cesty, dokud zcela nezvítězí. Láska je něžná, a přece silná a vytrvalá. Jako voda si proráží cestu i do těch nejtvrdších srdcí. Proto nikdy nikoho neodmítej. Miluj, nepřestávej milovat a sleduj, jak se tvá cesta otevírá.

 

 

Poselství pro 13. říjen

Vzdávej věčné díky za všechny Mé dobré a dokonalé dary, kterými tě zahrnuji. Věz, že vždy dostaneš včas všechno, čeho se ti nedostává. Znám všechny tvé potřeby ještě dříve, než o ně požádáš. Jsi správcem všeho, co jsem ti poskytl; proto dobře hospodař. Nikdy se nesnaž nic vlastnit, ale používej vše, co máš, s velikou moudrostí a pochopením. Přišel jsi na svět bez majetku a bez něho rovněž odejdeš. Vše, co máš, jsi dostal ode Mne, abys to užíval, dokud budeš na světě. Raduj se a vzdávej za vše díky, ale nesnaž se na ničem lpět. Bohatě jsi byl obdarován, bohatě rozdávej všem kolem sebe. Poděl se o vše, co máš, a jen tak dosáhneš toho, abys byl stále více obdarováván. Budeš-li žít podle Mých zákonů, věz, že každá tvá potřeba bude zázračně uspokojena.

 

 

Poselství pro 15. říjen

Žij a pracuj, ale nezapomínej na hru a radost ze života. Ve všem je nutné dosáhnout rovnováhy. Příliš mnoho práce a nedostatek uvolnění činí život jednostranným a člověka otupělým a nezajímavým. Ve všem, co děláš, hledej dokonalou rovnováhu a shledáš, že život skutečně přináší radost. Život vyžaduje rozmanitost, tak proč se nepokusíš o něco nového a nezvyklého, ne z nudy nebo z nedostatku vytrvalosti, ale proto, že si uvědomuješ potřebu změny? Uděláš-li to bez nejmenšího pocitu viny, zjistíš, že jsi schopen své povinnosti vykonávat s novým postojem, a navíc s opravdovou radostí. Jaký má život smysl, jestliže z něho nemáš radost a netěší tě vše, co děláš, ať je to práce, nebo hra?