ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

 

PROJEKT POZASTAVEN

NAŠI ZAMĚSTNANCI BYLI BOHUŽEL PROPUŠTĚNÍ KE DNI 30.09.2018. STALO SE TAK V DŮSLEDKU NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI, KTERÁ OD 01.01.2018 NOVĚ UPRAVUJE I CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE. PODLE NOVÝCH PODMÍNEK JIŽ NEMÁME STATUS UZNANÉHO ZAMĚSTNAVATELE NA CHR. TRHU PRÁCE. NEDOSAHUJEME TAK NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP, A TAK, DOKUD NEZÍSKÁME NOVÉHO SPONZORA PLATŮ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ OZP, PROJEKT JE POZASTAVEN.

VÍCE K TOMUTO V NAŠÍ ZVEŘEJNĚNÉ KOMUNIKACI S VLÁDOU A ÚŘADY...

 

Aktualita ze dne 08. 10. k propuštění našich zaměstnanců. Poděkování našim zaměstnancům, úředníkům z Úřadu práce, a další informace...

 

     K 30. září 2018 jsme dohodou o rozvázání pracovního poměru ukončili zaměstnání všech našich pěti zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se k spolupráci na naší činnosti připojovali postupně od února 2014 a pracovali přímo ze svých domovů. Je nám to líto.

 

     Děkujeme našim bývalým zaměstnancům za veškerou spolupráci, snahu a nasazení! Máte velký podíl na dosažených úspěších našeho spolku! Doufáme, že i pro vás byla naše společná spolupráce celkově obohacující. Přejeme Vám především pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů, dosažení vašich snů a cílů! Budeme rádi, pokud si i nadále najdete čas na náš spolek, přispějete i v budoucnu k našemu společnému dílu ve prospěch znevýhodněných občanů, na poli ochrany zvířat a přírody. Už však „jen“ jako dobrovolníci. Samozřejmě i pro vás platí, že se v případě vašeho uvážení, podle vašich potřeb, můžete zapojit i z „druhé strany“, jako uživatele našich projektů. K dispozici je např. možnost požádat veřejnost o podporu v naši veřejné sbírce nebo čerpání drobné bezúročné půjčky. Dle podmínek těchto projektů. Snad se vám však povede co nejlépe a nebudete potřebovat naší pomoc. Ať jste stále co nejvíce soběstační a s nepřízní osudu se perete tak statečně, jako dosud! Vážíme si vás a ještě jednou vám za vše děkujeme!

 

     Velké poděkování si zaslouží i úředníci na Úřadech práce, s kterými jsme dosud jednali a kteří byli velmi nápomocní a vstřícní. Ochotně vždy vysvětlili vše např. ohledně vymezování chráněných pracovních míst pro domácí zaměstnance, nebo ohledně příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Děkujeme! Kéž by si vaší nejvyšší nadřízení vzali váš přístup za vzor...

 

DÁLE V AKTUALITĚ: PROČ JSME MUSELI PROPUSTIT NAŠE ZAMĚSTNANCE, NAŠE ČINNOST POKRAČUJE...POMÁHÁME DÁLE...

 

Jak se vyvíjel tento náš projekt, kdo a na jaké pozici pro nás pracoval...

 

PŘEHLED PROJEKTU

 

Název projektu: ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM   

Datum spuštění projektu: 15. 1. 2014

 

 

Počet osob se zdravotním postižením aktuálně zaměstnaných v našem spolku: 5 osob

Počet míst, které bychom aktuálně mohli vytvořit pro OZP: 1 místo

 

 

Tato volná místa:

správce projektu Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů

 

 

Požadavky na zaměstnance:

Osoba se zdravotním postižením, sympatie s myšlenkou projektu, schopnost práce z domova na PC (v běžném uživatelském rozsahu), komunikativnost. Částečný úvazek.

 

 

Předpokládané platové podmínky: 8 000,- Kč hrubý měsíční plat + osobní ohodnocení

 

 

Nástup možný: NELZE PŘÍJMOUT! VIZ SDÉLENÍ NAHOŘE...

Až po zajištění dostatečně vysokého finančního příjmu na tyto platy…

 

předpokládané měsíční náklady našeho spolku na plat jednoho zaměstnance: 11 800,- Kč z toho:

8 800,- Kč hrubá mzda

cca   3 000,- Kč zákonné odvody za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění) 

 

 

 

Aktualizace přehledu projektu: 03.08.2018

(aktualizováno v případě změny)

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

POPIS PROJEKTU

 

     K dnešnímu dni zaměstnáváme pět osob se zdravotním postižením. Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou na trhu práce hůře zaměstnatelní. O to více jsme rádi, že se našemu spolku podařilo alespoň některým z nich nabídnout smysluplnou práci!

 

     Na pozici administrátor internetových stránek, plánovač a správce projektů spolku, u nás pracuje pan Pavel Badač, který je zároveň členem Rady spolku. Od dětství je postižen svalovou dystrofii pletencového typu. Převážně se pohybuje na invalidním vozíku. I přes pomoc státu splácí nákladné bezbariérové úpravy rodinného domu a automobilu. Více o Pavlovi zde

 

 

 

 

 

     Na pozici účetní u nás pracuje paní Jana z Frýdku-Místku, která má od narození dětskou mozkovou obrnu.  Je to velice sebevědomá a cílevědomá žena! A tak se jí nedávno mimo jiné podařilo i splnit si svůj sen o plnohodnotném rodinném životě. Spolu s přítelem Petrem nyní spokojeně vychovávají své dvě malé děti, syna Matyáška a dceru Michálku.

 

 

     Na pozici Správce bezúročných půjček pro sociálně slabší spoluobčany u nás pracuje pan Michal Přikryl z Mostkovic. Pan Michal je od dětství postižen Dětskou mozkovou obrnou, pohybuje se za pomoci francouzských holí. Také on bude svou práci vykonávat přímo ze svého domova, což je z hlediska jeho zdravotního stavu velmi ideální možnost. Aktualita k zaměstnání pana Michala je k přečtení zde

 

 

 

 

 

     Na pozici administrátorky projektu NEBE NA ZEMI jsme přijali slečnu Kateřinu z Kopřivnice. Náplní práce milé nové posily našeho zaměstnaneckého týmu, který nyní tvoří již čtyři osoby se zdravotním postižením, je tedy zejména pomoc žadatelům se správným zařazováním jejich žádostí do projektu, odpovědi na jejich dotazy k projektu a vkládání zajímavých zpráv, novinek a informací do skupiny ochrana zvířat, přírody a jednotlivých skupin znevýhodněných spoluobčanů. Slečna Kateřina vykonává práci ze svého domova, což je pro ní vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení (DMO) ideální!

 

 

     

Na pozici administrátorky internetových stránek - správkyně veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů jsme  od  1. 5. 2017 zaměstnali paní Martinu z Brna. Paní Martina aktualizuje přehled konkrétních sbírek pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany, kteří požádali o podporu z této sbírky. Odpovídá na otázky týkající se sbírky a pomáhá novým žadatelům s vyřízením nutných podkladů, které jsou potřeba dodat před zahájením sbírky. Paní Martina pracuje rovněž ze svého domova. Od mládí žije s tělesným postižením Dětská mozková obrna.

 

 

 

     Na správu našich současných i plánovaných projektů chceme zaměstnávat přednostně právě osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné.

 

     Přečtěte si článek, který jsme napsali k příležitosti zaměstnání našich prvních dvou zaměstnanců. FREE WILL ZAMĚSTNÁVÁ LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

     Lidé s vážnými zdravotními problémy potřebují k výkonů práce vytvořit specifické podmínky. Velmi často vyžaduje jejich zdravotní stav dodržování navyklého rehabilitačního režimu. Lidé s handicapem se v pracovním procesu v porovnání s člověkem bez omezení rychleji unaví, musejí proto častěji odpočívat. Mimo jiné právě i z těchto důvodů je pro ně ideální zejména práce, kterou mohou vykonávat ze svého domova. Tak jako pro všechny ostatní je i pro člověka s postižením možnost zaměstnání velice důležitá. V práci udržují sociální návyky a kontakt s ostatními, svou činnosti můžou být společnosti i oni užiteční a v neposlední řadě jim práce samozřejmě přináší i finanční příjem.

 

     Lidé s vážnými zdravotními problémy mají v naprosté většině případů zvýšené náklady na dosažení důstojného života, než „zdravá“ populace. Doplácejí drahé potřebné léky, diety či péči o svou osobu, pořizují zdravotní či kompenzační pomůcky, budují nutnou bezbariérovou úpravu svých domovů, spoří na velmi často nehrazené přínosné léčebné pobyty atd.

 

     V našem spolku se jistě ještě najde příležitost k vytvoření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, práce, kterou budou moci vykonávat znevýhodnění ze svých domovů. Zaměstnávání obecně však sebou nese přirozeně nemalé náklady. V případě zaměstnávání OZP je v tomto velká pomoc ze strany Úřadu práce. I my této možné pomoci využíváme a velmi za ní děkujeme! 

 

Děkujeme Úřadu práce za vyplácenou podporu pro naše zaměstnance se zdravotním postižením. Bez této pomoci bychom si my, jako malá nezisková organizace, nemohli zatím dovolit tyto osoby do zaměstnání přijmout. Děkujeme, že těmto lidem umožňujete smysluplně pomáhat s námi! Děkujeme, že jim za tuto práci můžeme vyplácet spravedlivou odměnu, což je pro lidi se zdravotním omezením, kteří mají v důsledku svého znevýhodnění zvýšené životní náklady, také nemalá pomoc! Děkujeme za vstřícný přístup a pomoc s vyřizováním této věci příslušným zaměstnancům Úřadu práce, a to zejména paní Anně Pešatové a Zdeňce Macháčkové z Nového Jičína, paní Pavlíně Bylok z Frýdku-Místku, panu Martinovi Žitníkovi z Prostějova a paní Lucii Hlávkové a panu Michalovi Noskovi z Brna.

 

     I přes pomoc státu však bude zřejmě vždy záležet také především na příznivcích a následně i sponzorech, jak mnoho znevýhodněných spoluobčanů si bude moci naše nezisková organizace dovolit zaměstnat. Za vaší podporu velmi děkujeme!

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

FORMY ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

- Podpora z Úřadu práce ČR

- Dary sympatizantů projektu poukázané na náš Provozní účet spolku

- Příspěvky poukázané na účet veřejné sbírky

 

SPOLUPRÁCI NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ PLATŮ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ MŮŽEME REALIZOVAT PŘES

 

 PROVOZNÍ ÚČET SPOLKU 

 

PROJEKT POZASTAVEN!

V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE RÁDI PODPOŘILI TENTO PROJEKT, NÁS PROSÍM PŘEDEM KONTAKTUJTE! DĚKUJEME!

 

MOŽNÉ ROZDĚLENÍ DARU (LZE KONKRETIZOVAT V DAROVACÍ SMLOUVĚ):

Např.

VS: 11 - dary budou rozděleny mezi zaměstnance OZP i zaměstnance bez zdravotního omezení. Dary můžeme použít také na případné další odměny, a to podle uvážení Rady spolku.

VS: 111 - dary budou rozděleny pouze mezi zaměstnance OZP. Případně bude část vyhrazená na náklady zaměstnání další osoby se zdravotním postižením.

VS: 112 - dary připadnou pro zaměstnance bez znevýhodnění ("zdravé zaměstnance", které rovněž potřebujeme). Dary také můžeme přidělit na případné další odměny za vykonanou činnost a služby pro spolek. Rozhodne Rada spolku.

Dary adresované konkrétním zaměstnancům prosím označte jménem zaměstnance ve zprávě pro příjemce nebo nám Váš záměr předem sdělte jiným způsobem (poštou, e-mailem, osobně členovi Rady spolku).

Na všechny dary našemu spolku rádi zájemcům vystavíme darovací smlouvy nebo potvrzení o daru.

 

 

 

Své případné dary jen pro naše zaměstnance se zdravotním postižením pak můžete posílat také na

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

111

Podpora konkrétních zaměstnanců OZP

slečna Kateřina Kociánová

p. Pavel Badač

slečna Martina Kužmová

Označení jména ve zprávě příjemci

1113

nepříjímá anonymní dary

1115

 

   PŘEHLED ÚČTU >>   VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

 

 

 

 

 

Možností je také zbudovat chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením. Napište nám prosím v této souvislosti vaše případné tipy, nápady, co užitečného – dle jejich možností - by pro nás mohli handicapovaní v takových dílnách vyrábět? Co by se vám, nebo podle vašeho mínění společnosti, hodilo či líbilo? Zajímá nás váš názor! Děkujeme. :)

 

 

 

Diskusní téma: > Zaměstnávání OZP

Datum: 24.01.2015

Vložil: Karel

Titulek: Chráněné dílny

Budu mít možnost vybudovat chráněné dílny cca pro 20 lidí . zn.dřevo-výroba .drobná.

Datum: 29.06.2015

Vložil: spolek FREE WILL

Titulek: Re: Chráněné dílny

Dobrý den pane Karle,

děkujeme za zprávu. chválíme Váš záměr a přejeme mnoho úspěchů a spokojeně realizovaných zaměstnanců. Napište prosím jak se Vám daří dílny realizovat a ve kterém místě (město). Možná se bude možno domluvit na odběru vašich výrobků k dalšímu prodeji našimi Terénními spolupracovníky. Ať se o vás dozví co nejvíce lidí a můžete tak rozdávat ještě větší radost svými výrobky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Děkujeme.

FREE WILL

Přidat nový příspěvek