KOMU POMÁHÁME

 

 

 

NEBE NA ZEMI

 

V tomto internetovém projektu nabízíme znevýhodněným spoluobčanům prostor, kde si ostatním lidem můžou napsat o konkrétní pomoc. V jednotlivých skupinách rozdělených podle znevýhodnění uvádíme mimo jiné mnoho zajímavosti k problematice a odkazy na organizace, které můžou potřebným také významně pomoci.

 

Pokud nám v rámci tohoto projektu lidé žádající o podporu dokladově doloží své "sbírkové" znevýhodnění (zdravotní postižení, těžké onemocnění, sociální slabost, nebo pokud se jedná o děti z Dětských domovů nebo seniory), mohou v případě dostatku finančních prostředků čerpat podporu z veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Budou-li mít zájem, můžeme vytvořit jednotlivou sbírku pro konkrétního žadatele o podporu. Lidé pak mohou prostřednictvím sbírky a v ní zvlášt přiřazených variabilních symbolů (čísel) jednoduše pomáhat potřebným, které si zvolí.

 

NYNÍ TAKTO POMÁHÁME, NEBO JSME POMOHLI

 

 

Zapojte se do projektu NEBE NA ZEMI zde.

 

 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

 

Jak tento přístroj funguje si lze prohlédnout např. na tomto videu na YouTube:

 

 

 

 

 

MOTOmed Viva1 umožňující procvičovat nohy i ruce

K výpůjčkám do domácností lidí s těžkým pohybovým omezením (nejčastěji lidí na inv. vozících) pořizujeme repasované nebo bazarové přístroje za čtvrtinovou až poloviční cenu hodnoty nových přístrojů (nové cca od 100 000,- Kč podle výbavy). MOTOmedy půjčujeme za 50,- Kč/měs na osobu.

Budeme potěšení, pokud se rozhodnete spolupracovat na finančním zajištění tohoto projektu, na

pořízení dalších přístrojů v rámci naší veřejné sbírky. Děkujeme!

 

VYPŮJČENÉ MOTOMEDY NYNÍ VYUŽÍVAJÍ TITO LIDÉ:

 

PŘÍSTROJ (VS) č. 51

 

Pan LADISLAV MOLNÁR (Orlová) 

Pan Ladislav Molnár je po cévní mozkové příhodě ochrnut na levou polovinu těla. Denně mu s péči o jeho osobu dopomáhá jeho manželka paní Evička. V únoru 2014 jsme Panu Ladislavovi k rehabilitaci v jeho domácnosti poskytli starší repasovaný přístroj MOTOmed. Více informací o této naši pomoci lze najít zde.

 

 

 

 

 

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 52

 

Pan MILAN LUČNÝ (Havířov)

     Pan Milan má od dětství svalové onemocnění, v jehož důsledku se nyní pohybuje na invalidním vozíku. Pan Milan bydlí v Havířově, v domě zvláštního určení, který má cca 40 bezbariérových bytů vhodných pro obývání osobami i s těžkým pohybovým omezením. Nabízí se tedy příležitost k prostřídání výpůjčky přístroje mezi další handicapované nájemníky, kteří si na šlapadle také budou chtít zacvičit. Přednostně poskytneme lidem, kteří se pohybují na invalidním vozíku a kteří tak mají značně omezené možnosti k posílení a procvičení svých svalů jiným způsobem . Více k této výpůjčce zde

 

Od dubna 2017 se pan Milan ve výpůjčce MOTOmedu po měsící užívání střídá s

 

Panem RUDOLFEM JANÍČKEM (Havířov)

    Pan Ruda žije s těžkou nemocí roztroušenou sklerózou. Pohybuje se na invalidním vozíků. Obývá stejný bytový dům jako pan Milan, což pravidelné střídání ve výpůjčce MOTOmedu značně ulehčuje.

 

 

 

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 53

 

slečna TEREZKA (Velká Polom)
     Slečna Terezka má tělesné postižení DMO. Pohybuje se převážně za pomoci invalidního vozíku. MOTOmed zná z rehabilitačních pobytů, kde jí takovýto přístroj zdravotně prospíval. Je proto ráda, že si může tímto způsobem procvičovat nohy i ruce přímo ve svém domově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od února 2018 má tento MOTOmed (námi přidělené č. 53) vypůjčen pan Zbyněk. Od září 2018 je v plánu střídání výpůjčky přístroje mezi těmito vypůjčiteli podle jejich dohody...

 

Pan ZBYNĚK (Partutovice, okr. Přerov)
     Pan Zbyněk utrpěl vážný pracovní úraz, v jehož důsledku je upoután na invalidní vozík s postižením dolních i horních končetin.

POMOZTE NÁM PROSÍM POŘÍDIT DALŠÍ REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMED

Než se nám podaří pořídit další vhodný MOTOmed, bude se pan Zbyněk střídat ve výpůjčce MOTOmedu č. 53 se slečnou Terezkou. Oba vypůjčitele však od sebe dělí vzdálenost cca 40 km a nakládání přístroje k přepravě není zrovna nejpohodlnější. Budeme se tedy snažit co nejdříve pořídit další repasovaný nebo bazarový rehabilitační přístroj MOTOmed umožňující procvičovat nohy i ruce. (Takovéto přístroje se na trhu cenově pohybují v rozmezí cca čtvrtiny až poloviny hodnoty nových přístrojů, přičemž nové se dají pořídit od 100 000,- Kč podle výbavy. Aktualizováno 21.06.2018). Kolik již máme aktuálně vybráno na další MOTOmed lze sledovat v

přehledu účtu veřejné sbírky .

Pomůžete prosím spolu s námi alespoň trochu ulehčit život panu Zbyňkovi, slečně Terezce a jejich rodinám? Na pořízení dalšího MOTOmedu, který bude poskytnut těmto nyní střídajícím se vypůjčitelům, můžeme společně přispívat na

účet veřejné sbírky č. 2700957427 / 2010 VS: 50 nebo s uvedením zprávy příjemci: MOTOMED

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

 

PŘÍSTROJ (VS): č. 54

 

Paní MARTINA (Brno)

MOTOmed jsme vypůjčili do Brna paní Martině, která žije od dětství se zdravotním postižením DMO. Časem i zde připadá v úvahu střídání výpůjčky zařízení s dalším potřebným zájemcem z okolí, zpravidla po měsíční rehabilitaci každého z vypůjčitelů.

 

KOMU MOTOMEDY POMÁHALY V MINULOSTI

 

 

 

 

 

 

NAŠI ZAMĚSTNANCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

Naše zaměstnance v současnosti tvoří čtyři osoby se zdravotním postižením. Lidé s omezenou pracovní schopností jsou na trhu práce hůře zaměstnatelní. Jsme tedy moc rádi, že jsme mohli nabídnout smysluplné pracovní uplatnění zatím alespoň těmto čtyřem lidem:

 

PAVEL BADAČ (Tichá)

Pan Pavel je od dětství postižen svalovou dystrofií. Pracuje u nás jako administrátor internetových stránek a správce projektů. Je členem Rady spolku. Pavel i přes významnou pomoc státu a podporu rodiny splácí nákladnou bezbariérovou úpravu staršího rodinného domu a pořízení vhodně upraveného automobilu, který mu zajistí alespoň částečnou soběstačnost. Více o Pavlovi zde.

 

 

 

 

 

 

Paní JANA DVORSKÁ (Frýdek-Místek)

Paní Jana, která u nás pracuje na pozici účetní, žije od dětského věku s postižením DMO. V rekonstruovaném rodinném domku spolu s přítelem společně vychovávají syna Matyáška.

 

 

 

Pan MICHAL PŘIKRYL (Mostkovice)    

Na pozici Správce bezúročných půjček pro sociálně slabší spoluobčany u nás pracuje pan Michal Přikryl z Mostkovic. Pan Michal je od dětství postižen Dětskou mozkovou obrnou, pohybuje se za pomoci francouzských holí. Také on bude svou práci vykonávat přímo ze svého domova, což je z hlediska jeho zdravotního stavu velmi ideální možnost. Aktualita k zaměstnání pana Michala je k přečtení zde

 

 

 

 

 

SLEČNA KATEŘINA KOCIÁNOVÁ (Kopřivnice)

     Na pozici administrátorky projektu NEBE NA ZEMI jsme přijali slečnu Kateřinu z Kopřivnice. Náplní práce milé nové posily našeho zaměstnaneckého týmu je zejména pomoc žadatelům se správným zařazováním jejich žádostí do projektu, odpovědi na jejich dotazy k projektu a vkládání zajímavých zpráv, novinek a informací do skupiny ochrana zvířat, přírody a jednotlivých skupin znevýhodněných spoluobčanů. I slečna Kateřina vykonává práci ze svého domova. Aktualita k zaměstnání slečny Kateřiny

 

 

 

Na pozici administrátorky internetových stránek - správkyně veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů jsme  od  1. 5. 2017 zaměstnali paní Martinu z Brna. Paní Martina aktualizuje přehled konkrétních sbírek pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany, kteří požádali o podporu z této sbírky. Odpovídá na otázky týkající se sbírky a pomáhá novým žadatelům s vyřízením nutných podkladů, které jsou potřeba dodat před zahájením sbírky. Paní Martina pracuje rovněž ze svého domova. Od mládí žije s tělesným postižením Dětská mozková obrna.

 

 

Více o možnosti zaměstnat u nás osoby se zdravotním postižením zde

 

 

 

 

 

 

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH NA MORAVĚ

 

VŠECHNY DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH NA MORAVĚ JIŽ MAJÍ SVÉ NOVÉ POSTÝLKY!

Koncem února 2016 bylo do Dětského domova v Hranicích na Moravě dodáno posledních dvanáct z celkově devatenáctí nově pořizovaných postelí z dřevěného masivu. Postele nejsou z velkoobchodní produkce, jedná se o zakázku zadanou stolaři malovýrobci, a to na základě výběrového řízení.

 

Naše členka Rady spolku Mgr. Marie Santiago v rámci své předchozí činnosti pro děti z hranického domova jim již mimo jiné zajistila s dopomoci přátel dalších 13 nových postelí.

 

Více o nových postelích zde

 

 

 

 

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

 Komu konkrétně nyní pomáhají naše drobné půjčky lze najít zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCE V TERÉNU, PODPORA ODBYTU VÝROBKŮ Z CHRÁNĚNÝCH DÍLEN A OD DALŠÍCH ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ

 

Alespoň trochu se snažíme podpořit odbyt výrobků z chráněných dílen. Naši terénní spolupracovníci  a dobrovolníci se na náměstích a v ulicích českých měst spolu s představením činnosti naší organizace snaží nabídnout ke koupi drobné upomínkové předměty, které vyrábějí znevýhodnění lidé v chráněných dílnách či ve svých domovech.

 

Více informací o terénní spolupráci lze najít zde

 

 

 

 

 

DOBROVOLNICTVÍ

 

S potěšením vykonáváme dobrovolnickou službu ve spolupráci s humanitární organizaci ADRA. Dojíždíme do pobočky organizace Náš svět ve Frýdku-Místku, kde je celoročně v zařízení pečováno o 30 lidí (převážně mužů) s lehčím mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se jim zpříjemnit čas přátelským hovorem, společenskými hrami apod. Podle našich možností jim vždy pro zdraví i radost přivezeme malé dárky. Nejčastěji ovoce a menší množství sladkosti.

 

 

Více informací o této naší činnosti lze najít zde

 

 

 

 

 

KOMU JSME JIŽ POMOHLI

 

Podívejte se na naše realizované aktivity a zjistěte komu dalšímu jsme pomohli zde

 

 

 

 

TOHLE VŠECHNO BYCHOM NEDOKÁZALI BEZ VÁS, NAŠICH PODPOROVATELŮ, KTEŘÍ SE ROZHODLI POMÁHAT S NÁMI! VÁŽÍME SI TOHO A DĚKUJEME VÁM!

 

Jak začít pomáhat spolu s námi