POŘÍZENÍ MOBILNÍHO BAZÉNOVÉHO ZVEDÁKU

 

 

POPIS PROJEKTU A JEHO CÍL:

 

     Jednou z cílových skupin spoluobčanů, kterým se naše sdružení snaží poskytnout maximálně možnou všestrannou podporu, jsou osoby s tělesným postižením. Snažíme se hledat vhodné způsoby, jak i těmto lidem co nejvíce zkvalitnit jejich životy. Jednou z oblastí významně obohacující život každého člověka je sportovní vyžití. Mezi většinově oblíbené sporty mající mimo jiné i významný pozitivní zdravotní efekt patří jistě i plavání. V tomto směru jsou však možnosti velké části handicapovaných spoluobčanů značně omezeny, a to především z důvodu obtížné přístupnosti do veřejných bazénu a koupališť. FREE WILL o.s. se rozhodlo přispět svým úsilím k odstranění právě této bariéry a umožnit alespoň části lidí s těžkým tělesným postižením dostupnost plavání, které má pro ně kromě relaxačního přínosu také nemalý rehabilitační efekt. Pro osoby s těžkým tělesným handicapem není jiná možnost vstupu do bazénu než pomocí zvedáku. Nyní je naším hlavním cílem zakoupení mobilního bazénového zvedáku. Mobilní jsme zvolili právě proto, abychom mohli tento zvedák využít na více místech, dle aktuální potřeby.  Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi jsme vytipovali vhodné místo, na kterém by byl zvedák co nejvíce využíván, a kde by tak tedy mohl mít stálejší a prioritní pracoviště (pozn. od poloviny března 2015 došlo ke změně hlavního působiště zvedáku. Zvedák byl přestěhován na Hotel Duo na Horní Bečvě, kde jak věříme, bude ještě více využíván. Viz zpráva níže). K tomuto účelu se nám jako nejideálnější jeví Hotel Belaria v Hradci nad Moravicí. Hotel má bezbariérové prostory, rehabilitaci, vnitřní a venkovní bazén. Přístupy v celém objektu i k bazénům jsou bezbariérové. Hotel je celkově vhodné místo k soustředění většího počtu osob i s těžkým tělesným postižením, vozíčkářů. Je možno zde pořádat například rekondiční pobyty pro tyto spoluobčany nebo akce pro tyto lidi jinak přínosné. Každoročně se zde pořádá Mistrovství České republiky v šachu tělesně postižených mužů a žen, kterého se účastní v průměru okolo padesáti hráčů.

 

     Po konzultaci s organizacemi zabývajících se činnostmí zdravotně postižených jsme zvolili vhodný typ mobilního bazénového zvedáku, a to tak, aby vyhovoval i těžce tělesně postiženým osobám. Oslovili jsme vedení hotelu Belaria a požádali o souhlas k využívání jak venkovního tak vnitřního bazénu pro vozíčkáře s tím, že je potřeba zabudovat objímku do podlahy. Náš záměr schválili.

 

       Zakoupením bazénového zvedáku zlepšíme kvalitu života zdravotně postižených občanů, rozšíříme možnosti volnočasových aktivit plaváním. Osvojení schopnosti pohybovat se samostatně ve vodě má přímý dopad na schopnost samostatného a sebevědomého pohybu v běžném životě. Pobyt v jiném prostředí a společná setkání příznivě působí na psychický stav zdravotně postižené osoby. Plavání se stane součástí rehabilitace, což je velkým přínosem také pro stav fyzický. Handicapováni jsou zapojení do aktivní činnosti, roste jejich sebevědomí, zlepšuje se psychická kondice. 

 

 

 

 

 

PODROBNÉ INFORMACE KE ZVEDÁKU:           

 

 

Leták HM3200.pdf (370870)  

                                                 

C014 HM320013 - FREE WILL o.s..pdf (324100)                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET PROJEKTU: 197 000,- Kč

 

FORMY ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

            -         z převážné části financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

-         přímé finanční dary

-         prodej zboží (z velké části vyráběného chráněnými dílnami) našimi terénními spolupracovníky

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU

 

 

 

01.05.2015 23:52

POZOR, ZMĚNA PRACOVIŠTĚ ZVEDÁKU!

 

Mobilní bazénový zvedák nyní není k dispozici v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí.

 

 

 

BAZÉNOVÝ ZVEDÁK MĚNÍ MÍSTO SVÉHO PŮSOBIŠTĚ

     Po 1,5 leté službě na hotelu Belaria v Hradci nad Moravici nyní náš mobilní bazénový zvedák pro lidi s těžkým tělesným postižením mění místo svého hlavního působiště. Zvedák byl přestěhován k bazénu bezbariérového hotelu Duo na Horní Bečvě. Věříme, že zde bude dobře plnit svůj účel a zpřístupní možnost bazénového koupání ještě většímu počtu lidí s vážnými pohybovými problémy.

 

     Hotel DUO na Horní Bečvě se již nějakou dobu dostává do stále větší obliby i u značného množství lidí s handicapem. Ubytovací kapacita hotelu zahrnuje také 8 bezbariérových pokojů, 4x dvoulůžkový pokoj a 4x třílůžkový pokoj. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Ostatní pokoje mají bezbariérové přístupy do pokojů a také do koupelen. Hosté mohou využívat široké spektrum wellness služeb a samozřejmou možností je i bohaté sportovní vyžití. Lokalita hotelu je situovaná do příjemného prostředí Moravskoslezských Beskyd, což jen podtrhuje celkovou atraktivitu a slibuje prožití rekreace v opravdu čisté přírodě na klidném místě v dostatečné vzdálenosti od ruchů větších měst.

 

   Terasa Hotelu DUO. Hotel je pravidelně využíván větším počtem lidí s těžkým zdravotním postižením. 

 

     Do zařízení hotelu Duo patří i dva bazény. Vnitřní a venkovní. Ten vnitřní byl nyní vybaven čepem, který umožňuje kotvení našeho mobilního zvedáku. Hotel si již navykly navštěvovat organizované skupinky spoluobčanů s těžkým tělesným postižením, jako například členové společnosti Roska – lidé postižení roztroušenou sklerózou. Místo si v minulém roce také oblíbili naši šachisté s handicapem, pro které každoročně pořádá Mistrovství ČR v šachu TJ Respekt Frenštát, spřátelená organizace, již se snažíme podporovat. I další ročník šachového turnaje pro zhruba 50 hráčů od nás i ze zahraničí proběhne letos koncem září opět právě na hotelu Duo. Věříme tedy, že propůjčení zvedáku na toto místo je dobrý krok, který povede k pravidelnému využívání pomůcky.

 

 Zvedák u bazénu v hotelu DUO

   

     Děkujeme hotelu Belaria za poskytnutí dosavadní základny pro náš zvedák. Věříme, že i s novým vedením hotelu se budeme moci domluvit na opětovném propůjčení nápomocného zařízení k bazénům do Hradce nad Moravicí. Technická příprava je k tomuto na místě již zhotovena. Zvedák je mobilní, v případě zájmu dostatečného množství potřebných lidí s handicapem jej tedy nebude problém přesouvat mezi hotely, a to vždy podle plánované i aktuální potřeby.

 

Zvedák pomáhá klientce hotelu DUO do bazénu

 

     Věříme, že mnoho hostů z řad lidí se zdravotním postižením bude rádo využívat této zpřístupněné možnosti plavání, tohoto příjemného a účinného způsobu relaxace i prospěšné rehabilitace. Zaškolený personál všem potřebným jistě zvedák rád předvede a propůjči k dispozici.

 

AŤ VÁM ZVEDÁK DOBŘE SLOUŽÍ!

 

                                                                      vaše FREE WILL :)

 

 

 

 

STARŠÍ ZPRÁVY - JAK V ROCE 2013 PROBÍHALO POŘÍZENÍ ZVEDÁKU...

 

30. 8. 2013

 

MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK JIŽ PRACUJE V HOTELU BELARIA!

 

 

     Mobilní bazénový zvedák je namontován a plně připraven nabídnout své služby u dvou bazénu v hotelu Belaria. Jsme rádi, že se tak podařilo ještě i těsně před zahájením MČR v šachu TP 2013, a že se tak tedy budou moci vykoupat v bazénech opravdu všichni případní zájemci i z řad těžce handicapovaných sportovců.

 

     Ačkoliv nemáme na zvedák ještě shromážděny všechny potřebné prostředky – viz přehled našeho transparentního účtu – díky vstřícnosti společnosti Horizont - Nare se nám podařilo prozatím získat toto zařízení alespoň do pronájmu. Děkujeme.

 

     Pokračujeme tedy nadále ve shromažďování financí na zvedák, aby se jej podařilo získat do trvalého vlastnictví FREE WILL o. s., a tento pomocník tak mohl fungovat u hotelových bazénu nastálo! :)

 

     Děkujeme všem, kteří tento projekt prozatím podpořili, zejména pak naším spoluobčanům, kteří si v ulicích českých měst zakoupili výrobky nabízené našimi terénními spolupracovníky. Podstatná část z výtěžku prodeje jde právě na projekt Pořízení mobilního bazénového zvedáku!

 

     Děkujeme spolupracujícím občanským sdružením, jiným institucím i jednotlivcům za pomoc s přípravou projektu a jeho celkovou podporu!

 

 

PŘIJĎTE SI ZVEDÁK PROHLÉDNOUT NEBO ROVNOU VYZKOUŠET

 

     Zaškolený personál hotelu vám jistě kdykoliv v provozní době bazénů toto zařízení ukáže či potřebným nabídne k použití. KRÁSNÉ ČVACHTÁNÍ VŠEM!!!

 

                                                                                                 Tým FREE WILL o. s.

 

FOTOGALERIE

 

AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝVOJI POŘÍZENÍ BAZÉNOVÉHO ZVEDÁKU

23.12.2013 23:55

 

 AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝVOJI POŘÍZENÍ BAZÉNOVÉHO ZVEDÁKU

 

     Milí podporovatelé FREE WILL o.s., k 11. 12. 2013 jste prostřednictvím usilovné práce našich terénních spolupracovníků přispěli na pořízení mobilního zvedáku částkou 14 850,- Kč! Velice si vážíme této vaší dosavadní podpory a moc za ní děkujeme. Tyto vaše dary do značné míry přispěly k tomu, že jsme mohli nechat do hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí zvedák koncem srpna namontovat a mít jej od té doby alespoň v pronájmu. Vy všichni, kteří jste pořízení zvedáku takto podpořili, jste se tím vlastně stali našimi spolupracovníky na naplnění našeho cíle – dopřát lidem s těžkým tělesným postižením koupání ve dvou hotelových bazénech na Belarii. Poděkování také patří vedení hotelu za dosavadní vstřícnost a  podporu tohoto projektu, a všem dobrovolníkům, kteří nějakým způsobem doposud zvedáku věnovali svou energii, čas, zájem. 

     Velké díky směřujeme našim  terénním spolupracovníkům , kteří mnohdy za nelehkých povětrnostních podmínek nesou svou kůži na trh, informují o činnosti našeho sdružení a snaží se získat přízeň spoluobčanů pro pomoc svým bližním. Velmi si vážíme této naší spolupráce a upřímně za ní děkujeme. V souvislosti s našimi terénními spolupracovníky bychom chtěli také moc poděkovat městům Moravskoslezského kraje, která na svých náměstích a v ulicích umožňují těmto lidem vykonávat jejich činnost zahrnující mimo jiné i pochůzkový prodej, který je jinak běžně v naprosté většině měst zakázán. Vaše tolerantnost umožňuje fungování projektu „terénní spolupráce“, který jak věříme, prospívá hned trojím způsobem najednou. Vážíme si vaší vstřícnosti a spolupráce, bez které by dosavadní úspěšnost v naplnění naší celkové snahy nebyla ani zdaleka taková. Děkujeme moc.

 

Krátce po montáži mobilního bazénového zvedáku jej odzkoušeli dobrovolník Jirka s naším terénním spolupracovníkem Aleškem

 

     Celková pořizovací cena zvedáku je však přece jen pro menší rozjíždějící se neziskovku poměrně větším soustem. Obrátili jsme se proto s žádosti o finanční podporu na Moravskoslezský kraj. Věříme, že na tuto nabídku spolupráce na pořízení zvedáku dostaneme kladnou odezvu. Rozhodnutí zastupitelstva očekáváme v blízkých dnech. Do této doby nebudeme prozatím na pořízení zvedáku dále vybírat peníze, a to žádným z dosud možných způsobů. 

     Náš zájem pomáhat všude, kde je potřeba, však v žádném případě neustává. Stejně tak trvá i totožný záměr našich spolupracovníků v terénu, kteří nadále pokračují ve své činnosti. Od 12. 12. 2013 si od těchto milých lidí můžete na náměstích a v ulicích našich měst zakoupit další hezké výrobky z chráněných dílen. Část z prodejního výtěžku jde rovnou na další projekt – na pořízení nových postelí pro děti z Dětského domova v Hranicích. O tomto novém a dalším vývoji stávajících projektů budeme nadále přinášet informace na našich stránkách. Pokusíme se vše co nejvíce zprůhlednit.

     Ke zvedáku bychom ještě rádi připomněli, že je stále připraven poskytnout na hotelu své služby všem případným hostům s handicapem, kteří potřebují pomoci s přesunem do vody. Zaškolený personál bazénů rád jistě pomůže. Věříme, že se nám již brzy podaří získat bazénový zvedák do trvalého vlastnictví, a ten tak bude moci nastálo pokračovat ve svém úkolu. Převážně na hotelu Belaria.

Děkujeme za vaší podporu!

 

                                                                                                             Tým FREE WILL

 

 

DĚKUJEME ZA DOTACI Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!

22.01.2014 22:34

 

 DĚKUJEME ZA DOTACI Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!

 

     Byla nám poskytnuta účelová dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 100 000,- Kč! Tyto peníze nám byly vyplaceny na podporu pořízení mobilního bazénového zvedáku do hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Je to významná pomoc, které si velmi vážíme a za kterou upřímně děkujeme! Děkujeme všem zástupcům Moravskoslezského kraje za jejich kladný postoj k tomuto projektu, za pomoc s vyřízením a konečné schválení naší žádosti o grant.

 

 

 

 

Z velké části tedy právě díky této stěžejní podpory mají i lidé s těžkým tělesným postižením usnadněn přístup do dvou  bazénů  v jinak celkem bezbariérovém hotelu Belaria. Naši těžce zdravotně znevýhodnění spoluobčané si tak budou moci ještě více zpříjemnit chvíle trávené buďto na hromadných ozdravných akcích, nebo i v rámci individuálního relaxačního pobytu na hotelu. I jménem těchto všech lidí ještě jednou moc děkujeme! :)

 

                                                                                                                       FREE WILL o. s.

 

Dobrovolníci Aleš s Jirkou zkoušejí bazénový zvedák u bazénu v hotelu Belaria

 

 

 

 

28.02.2014 22:53

 

MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK JE JIŽ VE VLASTNICTVÍ FREE WILL

 

MOBILNÍ BAZÉNOVÝ ZVEDÁK JE JIŽ VE VLASTNICTVÍ FREE WILL

 

     Milí příznivci našeho sdružení, vážení podporovatelé našeho konání, dovolte, abychom vás informovali o významném posunu ve věci pořízení mobilního bazénového zvedáku. Konečně se nám již podařilo koupit tuto užitečnou pomůcku pro přesun osob s těžkým tělesným postižením do vody bazénu a zpět.

 

     Zvedák slouží potřebným od konce srpna roku 2013 v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí, kde jsme jej doposud měli v pronájmu od dodavatelské společnosti Horizont-Nare. Abychom mohli na pořízení zvedáku čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, bylo potřeba proces pořízení urychlit a získat zvedák do našeho vlastnictví.

 

     To se tedy nyní povedlo, kupní cena přístroje a jeho příslušenství je doplacena. Tento krok byl možný díky bezúročné půjčce na doplatek zbývající částky z ceny zvedáku, kterou ve výši 47 000,- Kč poskytl člen našeho sdružení Pavel Badač. Děkujeme. Tyto prostředky Pavel opatřil čerpáním spotřebního úvěru v bance. Věříme, že se nám poskytnutou zápůjčku podaří do jednoho roku vrátit. Děkujeme za dosavadní podporu tohoto projektu a věříme, že i nadále zůstanete příznivě naklonění spolupráci na jeho již finálním finančním zajištění, čímž je splátka půjčky.

 

     Zvedák byl uhrazen v několika splátkách. Z nadpoloviční většiny byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, za což upřímně děkujeme. Dalšími zdroji financování byla spoluúčast vedení hotelu Belaria, část výtěžku z prodeje zboží, které nabízejí ke koupi naši terénní spolupracovníci, a dar a bezúročná zápůjčka pana Pavla Badače. Všem velké díky.

 

     Rovněž děkujeme spolupracujícím občanským sdružením, vedení hotelu Belaria, společnosti Horizont-nare a všem ostatním dobrovolníkům a dárcům za pomoc s přípravou projektu a jeho celkovou podporu!

 

     Veliké poděkování si zaslouží zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které schválenou dotací z převážné části financovalo tento projekt a významným způsobem tak umožnilo a urychlilo naplnění našeho záměru.

 

     Nadále zůstávají prioritním pracovištěm zvedáku především bazény hotelu Belaria. Do budoucna však přichází v úvahu i možnost zapůjčení přístroje na jiná místa, která jsou rovněž hojně navštěvována lidmi s těžkým pohybovým handicapem.

 

     Na projekt je opět možno přispívat –   prostřednictvím našeho transparentního účtu č. 2700441519/2010 (Fio banka), var. symbol: 5

(Darované prostředky budou využity na opravy zvedáku a pořízení opotřebovaných komponentů - akumulátor, sedáky a další příslušenství) Z těchto příspěvků budou dále také opravovány a nově pořizovány rehabilitační přístroje a kompenzační pomůcky.

 

Hezké koupání všem! :)

 

BAZÉNY NA HOTELU BELARIA