ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY - PŘEHLED 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ÚČTU. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA TENTO ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 08.01.2021 dolní část seznamu)

 

Z tohoto účtu jsou hrazeny a na účet lze přispívat na projekty veřejné sbírky pro znevýhodněné spoluobčany.

Tedy PODPORA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH, DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIORŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY!

Lze specifikovat konkrétní účel daru za pomoci variabilního symbolu (viz tabulku níže v přehledu), zprávy příjemci nebo v případě osobní známosti za pomoci včasné komunikace sdělením členovi Rady spolku.

 

VSTUP NA

 

 

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

(Představení sbírky a jednotlivých sbírkových projektů pro znevýhodněné spoluobčany)

 

PODROBNÉ ÚDAJE K ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY

(Mezinárodní platební styk)

 

Číslo účtu: 2700957427
IBAN: CZ7020100000002700957427
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

Rádi s Vámi na vyžádání uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

V přehledu v následující tabulce lze vidět, kolik peněz jsme za společného úsilí zatím vybrali pro konkrétní skupiny znevýhodněných spoluobčanů nebo na jednotlivé projekty pro tyto lidi. Děkujeme vám všem a pomáhejme prosím dále! Účel daru je možno identifikovat za pomoci přidělených variabilních symbolů nebo označit písemně ve zprávě pro příjemce. 

 

KOMU A JAK MOC PRÁVĚ VEŘEJNOU SBÍRKOU POMÁHÁME

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

PRÁVĚ VYBRÁNO V KČ
Všechny skupiny ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI 3 K rozdělení:
 0

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

31

K rozdělení:
0

Žádost konkrétního člověka

31 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
264 706 ,68

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

32

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního člověka

32 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno: 
0

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

0

MOTOmedy

50

 0

ELEKTRICKÉ VOZÍKY eThrone

511

2 728

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

6

1 234

REKONDIČNÍ POBYTY

7

0

Rekondice FREE WILL

71

0

Mistrovství ČR v šachu TP

72

0

PRÁCE V TERÉNU

Podpora odbytu výrobků zdravotně znevýhodněných

8

81

0
0

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Platy zaměstnanců OZP

slečna Kateřina Kociánová

p. Pavel Badač

slečna Martina Kužmová

111

Jméno zaměst. ve zprávě příj.

1113

nepříjímá anonymní dary

1115

0


0

0

0

Lidé sociálně slabí

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

33

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního člověka

33 + konkrétně přiděleno

(výběr zde)

Rozděleno:
0

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

0

REKONDIČNÍ POBYTY

711

0

PŘÁCE V TERÉNU

Nákup výrobků od soc. slabších (práce z domova) za účelem dalšího prodeje

82

0

Děti z Dětských domovů

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

34

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního dítěte

341 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost Dětského domova

342 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost člověka opouštějícího Dětský domov

343 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost Domova na půli cesty

344 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Senioři

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

35

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního Seniora

35 + konkrétně přiděleno

(výběr zde)

Rozděleno:
0
MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK NA ÚČTU: 100
ZŮSTATEK K ROZDĚLENÍ: 22 594,75

 

Aktualizováno k 07.12.2021  (aktualizace cca 2 x týdně)

 

Vaše případné finanční dary do veřejné sbírky, které můžete specifikovat uvedenými variabilními symboly, lze posílat na:

 

QR kód s předvyplněným číslem účtu příjemce pro možnost rychlého příspěvku.

Stačí zadat výši daru, splatnost, a případně si určit záměr podpory konkrétní znevýhodněné osoby nebo projektu prostřednictvím variabilního symbolu a zprávy příjemci.

 

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

(Představení sbírky a jednotlivých sbírkových projektů pro znevýhodněné spoluobčany)

 

 

 

PŘEROZDĚLOVÁNÍ DARŮ, KTERÉ PŘIJDOU BEZ OZNAČENÍ ÚČELU DARU

Od 23.03.2020 blíže nespecifikované příchozí prostředky na sbírkový účet přiřazujeme na:

 ZŮSTATEK K ROZDĚLENÍ 

- v přehledové tabulce sbírkového účtu naleznete dole.

V případě potřeby pak z této shromážděné částky budeme hradit to, co bude v rámci veřejné sbírky aktuálně nejvíce zapotřebí.

Potřeby jednotlivců zařazených ve sbírce,

nákup dalších pomůcek a přístrojů,

oprava nebo údržba stávajících pomůcek a přístrojů, příp. přeprava věcí mezi vypůjčiteli a úhrada dalších nákladů na projekty zařazené ve veřejné sbírce.

 

 

DODATEČNÉ PŘIDĚLENÍ DARU NA VÁMI ZVOLENÝ ÚČEL

Pokud má váš dar konkrétní účel, možnosti naleznete v přehledové tabulce výše nebo na stránce naší veřejné sbírky, avšak zapomenete toto u svého příspěvku uvést variabilním symbolem nebo ve zprávě příjemci, nic se neděje. Postačí, pokud nám napíšete e-mailovou nebo fb zprávu, případně zavoláte, a sdělíte nám dodatečně účel vaší vážené podpory spolu s č. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Čísla účtů dárců se nám zobrazuji v inernetbankingu nebo na výpisech. Váš dar tedy budeme moci bezpečně přidělit na vámi zamýšlený účel i dodatečně!

Dodatečné přidělení daru nám však prosím sdělujte co nejdříve po poskytnutí daru. Děkujeme

 

 

POZNÁMKY K POHYBŮM NA ÚČTU:

 

 

PŘÍCHOZÍ PLATBY:

 

20.10.2017  Dar ve výši 1 000,- Kč od paní Aleny Jelínkové rozdělen na základě přání dárkyně (sděleno členovi Rady spolku): 500,- Kč na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed (VS: 50); 300,- Kč pro p. Renatu se synem (VS: 3351); 200,- Kč na neurorehabilitační pobyt slečny Terezky (VS: 3154) Děkujeme!

19.05.2017  Poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000,- Kč: účelový dar z NADACE ČEZ na pořízení MOTOmedu. Děkujeme!

 

 

 

 

VÝTĚŽKY POKLADNIČKOVÉ SBÍRKY:

 

 

Vklad ze dne 17.04.2019 ve výši 3 776,- Kč

+ příspěvek do pokladničky ve výši 5 Euro směněn za celkovou částku 127,- Kč

(příchozí platba 18.04.2019)

 

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50 

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Tichá, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Frýdek-Místek

Děkujeme! :)

 

---------------------------------------------------------------------------------

                           2018

 

Vklad ze dne 06.06.2018 ve výši 8 443,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50 

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Tichá - příspěvky celkem cca 6 600,- Kč,

           - z toho akce KÁCENÍ MÁJE 26.05.2018 vynesla cca 5 200,- Kč

Nový Jičín - příspěvky celkem cca 900,- Kč,

zbylá část Frýdek-Místek a Kopřivnice.

Děkujeme! :)

 

---------------------------------------------------------------------------------

                           2017

 

Vklad ze dne 26.09.2017 ve výši 3 667,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50

Pro uživatelé projektu NEBE NA ZEMI (výplata darů konkrétním znevýhodněným spoluobčanům, kteří požádali o podporu ze sbírky. viz KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI)  - VS 3  jsme tentokrát (dne 06.09.2017) uvolnili "volné" prostředky ve výši 4 344,- Kč z provozního účtu spolku.

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Kopřivnice, Tichá. Děkujeme! :)

 

 

 

Vklad ze dne 23.03.2017 ve výši 4 852,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 50 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50
  • 50 % k rozdělení mezi sbírkové uživatelé projektu NEBE NA ZEMI (výplata darů konkrétním znevýhodněným spoluobčanům, kteří požádali o podporu ze sbírky. viz KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI)  - VS 3   

 

- do putovní pokladničky č. 1 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech:

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Kopřivnice. Děkujeme! :)

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU