ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY - PŘEHLED 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ÚČTU. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA TENTO ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

 

Z tohoto účtu jsou hrazeny a na účet lze přispívat na projekty veřejné sbírky pro znevýhodněné spoluobčany.

Tedy PODPORA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH, DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIORŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY!

Lze specifikovat konkrétní účel daru za pomoci variabilního symbolu (viz tabulku níže v přehledu), zprávy příjemci nebo v případě osobní známosti za pomoci včasné komunikace sdělením členovi Rady spolku.

 

VSTUP NA

 

 

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

(Představení sbírky a jednotlivých sbírkových projektů pro znevýhodněné spoluobčany)

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

V přehledu v následující tabulce lze vidět, kolik peněz jsme za společného úsilí zatím vybrali pro konkrétní skupiny znevýhodněných spoluobčanů nebo na jednotlivé projekty pro tyto lidi. Děkujeme vám všem a pomáhejme prosím dále! Účel daru je možno identifikovat za pomoci přidělených variabilních symbolů nebo označit písemně ve zprávě pro příjemce. 

 

KOMU A JAK MOC PRÁVĚ VEŘEJNOU SBÍRKOU POMÁHÁME

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

PRÁVĚ VYBRÁNO V KČ
Všechny skupiny ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI 3 K rozdělení:
 0

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

31

K rozdělení:
0

Žádost konkrétního člověka

31 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
87 042,26

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

32

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního člověka

32 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
25 694,12

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

100

MOTOmedy

50

1 256

ELEKTRICKÉ VOZÍKY eThrone

511

0

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

6

0

REKONDIČNÍ POBYTY

7

0

Rekondice FREE WILL

71

0

Mistrovství ČR v šachu TP

72

0

PŘÁCE V TERÉNU

Podpora odbytu výrobků zdravotně znevýhodněných

8

81

0
0

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Platy zaměstnanců OZP

slečna Kateřina Kociánová

p. Pavel Badač

slečna Martina Kužmová

111

Jméno zaměst. ve zprávě příj.

1113

nepříjímá anonymní dary

1115

0


0

0

0

Lidé sociálně slabí

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

33

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního člověka

33 + konkrétně přiděleno

(výběr zde)

Rozděleno:
300

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

0

REKONDIČNÍ POBYTY

711

0

PŘÁCE V TERÉNU

Nákup výrobků od soc. slabších (práce z domova) za účelem dalšího prodeje

82

0

Děti z Dětských domovů

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

34

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního dítěte

341 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost Dětského domova

342 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost člověka opouštějícího Dětský domov

343 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost Domova na půli cesty

344 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Senioři

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

35

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního Seniora

35 + konkrétně přiděleno

(výběr zde)

Rozděleno:
0
MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK NA ÚČTU: 100
ZŮSTATEK K ROZDĚLENÍ: 0

 

Aktualizace:  14. 2. 2019

 

Vaše případné finanční dary do veřejné sbírky, které můžete specifikovat uvedenými variabilními symboly, lze posílat na:

 

 

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

(Představení sbírky a jednotlivých sbírkových projektů pro znevýhodněné spoluobčany)

 

 

Blíže nespecifikované finanční dary na účet veřejné sbírky budou přerozděleny podle uvážení Rady spolku. Peníze upřednostníme pro konkrétní znevýhodněné spoluobčany nebo vyhradíme na projekty podle naléhavosti situace. Jinak se budeme snažit „volné“ finanční prostředky z výtěžku sbírky přerozdělit spravedlivě mezi všechny podporované skupiny spoluobčanů. Rádi s Vámi na vyžádání uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu. Budeme také potěšení, pokud se k nám přihlásite veřejně! Pokud nám poskytnete svolení, rádi se následně přihlásíme nastálo i my k vám. Zveřejníme vaše jméno nebo logo společnosti v seznamu dárců na našich internetových stránkách. Takto chceme naším podporovatelům vyjádřit alespoň malé poděkování. V případě vašeho zájmu nám prosím sdělte písemnou zprávou, že se k naší činnosti hlásite i takto veřejně. Budeme potěšení. Děkujeme :)

 

 

 

POZNÁMKY K POHYBŮM NA ÚČTU:

 

 

PŘÍCHOZÍ PLATBY:

 

20.10.2017  Dar ve výši 1 000,- Kč od paní Aleny Jelínkové rozdělen na základě přání dárkyně (sděleno členovi Rady spolku): 500,- Kč na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed (VS: 50); 300,- Kč pro p. Renatu se synem (VS: 3351); 200,- Kč na neurorehabilitační pobyt slečny Terezky (VS: 3154) Děkujeme!

19.05.2017  Poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000,- Kč: účelový dar z NADACE ČEZ na pořízení MOTOmedu. Děkujeme!

 

 

 

 

VÝTĚŽKY POKLADNIČKOVÉ SBÍRKY:

 

Vklad ze dne 06.06.2018 ve výši 8 443,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50 

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Tichá - příspěvky celkem cca 6 600,- Kč,

           - z toho akce KÁCENÍ MÁJE 26.05.2018 vynesla cca 5 200,- Kč

Nový Jičín - příspěvky celkem cca 900,- Kč,

zbylá část Frýdek-Místek a Kopřivnice.

Děkujeme! :)

 

---------------------------------------------------------------------------------

                           2017

 

Vklad ze dne 26.09.2017 ve výši 3 667,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50

Pro uživatelé projektu NEBE NA ZEMI (výplata darů konkrétním znevýhodněným spoluobčanům, kteří požádali o podporu ze sbírky. viz KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI)  - VS 3  jsme tentokrát (dne 06.09.2017) uvolnili "volné" prostředky ve výši 4 344,- Kč z provozního účtu spolku.

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Kopřivnice, Tichá. Děkujeme! :)

 

 

 

Vklad ze dne 23.03.2017 ve výši 4 852,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 50 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50
  • 50 % k rozdělení mezi sbírkové uživatelé projektu NEBE NA ZEMI (výplata darů konkrétním znevýhodněným spoluobčanům, kteří požádali o podporu ze sbírky. viz KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI)  - VS 3   

 

- do putovní pokladničky č. 1 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech:

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Kopřivnice. Děkujeme! :)

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU