ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY - PŘEHLED 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ÚČTU. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA TENTO ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.

 

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

UPOZORNĚNÍ:

VEŘEJNOU SBÍRKU NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH č. 117/ 2001 Sb.  KONÁME POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY č. 2700957427 / 2010. POHYBY NA TOMTO ÚČTU JSOU PŘEDKLÁDÁNY JEDNOU ROČNĚ KE KONTROLE KRAJSKÉMU ÚŘADU V OSTRAVĚ. NA ZMÍNĚNÝ ÚČET JE TAKÉ VKLÁDÁN VÝTĚŽEK Z NAŠI POKLADNIČKOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY.Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/transparentni-ucet/

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 09.01.2020 dolní část seznamu)

 

Z tohoto účtu jsou hrazeny a na účet lze přispívat na projekty veřejné sbírky pro znevýhodněné spoluobčany.

Tedy PODPORA LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÍ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÍ SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH, DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIORŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY!

Lze specifikovat konkrétní účel daru za pomoci variabilního symbolu (viz tabulku níže v přehledu), zprávy příjemci nebo v případě osobní známosti za pomoci včasné komunikace sdělením členovi Rady spolku.

 

VSTUP NA

 

 

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

(Představení sbírky a jednotlivých sbírkových projektů pro znevýhodněné spoluobčany)

 

PODROBNÉ ÚDAJE K ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY

(Mezinárodní platební styk)

 

Číslo účtu: 2700957427
IBAN: CZ7020100000002700957427
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

PŘEHLED ÚČTU

 

V přehledu v následující tabulce lze vidět, kolik peněz jsme za společného úsilí zatím vybrali pro konkrétní skupiny znevýhodněných spoluobčanů nebo na jednotlivé projekty pro tyto lidi. Děkujeme vám všem a pomáhejme prosím dále! Účel daru je možno identifikovat za pomoci přidělených variabilních symbolů nebo označit písemně ve zprávě pro příjemce. 

 

KOMU A JAK MOC PRÁVĚ VEŘEJNOU SBÍRKOU POMÁHÁME

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

PRÁVĚ VYBRÁNO V KČ
Všechny skupiny ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI 3 K rozdělení:
 50

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

31

K rozdělení:
0

Žádost konkrétního člověka

31 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
311 184,75

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

32

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního člověka

32 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno: 
6 147,5

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

1 350

MOTOmedy

50

459

ELEKTRICKÉ VOZÍKY eThrone

511

1 000

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

6

1 234

REKONDIČNÍ POBYTY

7

0

Rekondice FREE WILL

71

0

Mistrovství ČR v šachu TP

72

0

PRÁCE V TERÉNU

Podpora odbytu výrobků zdravotně znevýhodněných

8

81

0
0

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Platy zaměstnanců OZP

slečna Kateřina Kociánová

p. Pavel Badač

slečna Martina Kužmová

111

Jméno zaměst. ve zprávě příj.

1113

nepříjímá anonymní dary

1115

0


0

0

0

Lidé sociálně slabí

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

33

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního člověka

33 + konkrétně přiděleno

(výběr zde)

Rozděleno:
300

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

0

REKONDIČNÍ POBYTY

711

0

PŘÁCE V TERÉNU

Nákup výrobků od soc. slabších (práce z domova) za účelem dalšího prodeje

82

0

Děti z Dětských domovů

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

34

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního dítěte

341 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost Dětského domova

342 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost člověka opouštějícího Dětský domov

343 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Žádost Domova na půli cesty

344 + konkrétně přiděleno (výběr zde)

Rozděleno:
0

Senioři

ŽÁDOSTI NEBE NA ZEMI

35

K rozdělení:
0

 

Žádost konkrétního Seniora

35 + konkrétně přiděleno

(výběr zde)

Rozděleno:
0
MINIMÁLNÍ ZŮSTATEK NA ÚČTU: 100
ZŮSTATEK K ROZDĚLENÍ: 0

 

Aktualizováno k 16.01.2020  (aktualizace cca 2 x týdně)

 

Vaše případné finanční dary do veřejné sbírky, které můžete specifikovat uvedenými variabilními symboly, lze posílat na:

 

 

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

(Představení sbírky a jednotlivých sbírkových projektů pro znevýhodněné spoluobčany)

 

 

 

PŘEROZDĚLOVÁNÍ DARŮ, KTERÉ PŘIJDOU BEZ OZNAČENÍ ÚČELU DARU

 Od 21.01.2019 blíže nespecifikované příchozí prostředky na sbírkový účet zpravidla přerozdělujeme:

50 % na projekt č. 5 - Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů,

50 % na potřeby jednotlivých žadatelů o podporu, kteří mají u nás zřízenou svou osobní sbírku, projekt č. 3 - Nebe na Zemi (k rozdělení).

Následně pak přerozdělíme mezi jednotlivé nové i stávající sbírky podle akutnosti potřeby pomoci.

 

AVŠAK V PŘÍPADECH, KDY VÍME O TĚŽKÉ HMOTNÉ NOUZI ŽADATELE O PODPORU, MOHOU BÝT  VEŠKERÉ BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ PŘÍCHOZÍ DARY DO SBÍRKY DOČASNĚ PŘIDĚLENY NA ZMÍRNĚNÍ KRIZE PRÁVĚ TOHOTO POTŘEBNÉHO!

 

 

DODATEČNÉ PŘIDĚLENÍ DARU NA VÁMI ZVOLENÝ ÚČEL

Pokud má váš dar konkrétní účel, možnosti naleznete v přehledové tabulce výše nebo na stránce naší veřejné sbírky, avšak zapomenete toto u svého příspěvku uvést variabilním symbolem nebo ve zprávě příjemci, nic se neděje. Postačí, pokud nám napíšete e-mailovou nebo fb zprávu, případně zavoláte, a sdělíte nám dodatečně účel vaší vážené podpory spolu s č. účtu, ze kterého jste dar poskytli. Čísla účtů dárců se nám zobrazuji v inernetbankingu nebo na výpisech. Váš dar tedy budeme moci bezpečně přidělit na vámi zamýšlený účel i dodatečně!

Dodatečné přidělení daru nám však prosím sdělujte co nejdříve po poskytnutí daru. Děkujeme

 

Rádi s Vámi na vyžádání uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

 

 

 

POZNÁMKY K POHYBŮM NA ÚČTU:

 

 

PŘÍCHOZÍ PLATBY:

 

20.10.2017  Dar ve výši 1 000,- Kč od paní Aleny Jelínkové rozdělen na základě přání dárkyně (sděleno členovi Rady spolku): 500,- Kč na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed (VS: 50); 300,- Kč pro p. Renatu se synem (VS: 3351); 200,- Kč na neurorehabilitační pobyt slečny Terezky (VS: 3154) Děkujeme!

19.05.2017  Poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000,- Kč: účelový dar z NADACE ČEZ na pořízení MOTOmedu. Děkujeme!

 

 

 

 

VÝTĚŽKY POKLADNIČKOVÉ SBÍRKY:

 

 

Vklad ze dne 17.04.2019 ve výši 3 776,- Kč

+ příspěvek do pokladničky ve výši 5 Euro směněn za celkovou částku 127,- Kč

(příchozí platba 18.04.2019)

 

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50 

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Tichá, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Frýdek-Místek

Děkujeme! :)

 

---------------------------------------------------------------------------------

                           2018

 

Vklad ze dne 06.06.2018 ve výši 8 443,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50 

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Tichá - příspěvky celkem cca 6 600,- Kč,

           - z toho akce KÁCENÍ MÁJE 26.05.2018 vynesla cca 5 200,- Kč

Nový Jičín - příspěvky celkem cca 900,- Kč,

zbylá část Frýdek-Místek a Kopřivnice.

Děkujeme! :)

 

---------------------------------------------------------------------------------

                           2017

 

Vklad ze dne 26.09.2017 ve výši 3 667,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 100 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50

Pro uživatelé projektu NEBE NA ZEMI (výplata darů konkrétním znevýhodněným spoluobčanům, kteří požádali o podporu ze sbírky. viz KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI)  - VS 3  jsme tentokrát (dne 06.09.2017) uvolnili "volné" prostředky ve výši 4 344,- Kč z provozního účtu spolku.

 

- do putovní pokladničky č. 2 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech a obcích:

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Kopřivnice, Tichá. Děkujeme! :)

 

 

 

Vklad ze dne 23.03.2017 ve výši 4 852,- Kč

Výtěžek rozdělen:

  • 50 % na pořízení dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed - VS 50
  • 50 % k rozdělení mezi sbírkové uživatelé projektu NEBE NA ZEMI (výplata darů konkrétním znevýhodněným spoluobčanům, kteří požádali o podporu ze sbírky. viz KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI)  - VS 3   

 

- do putovní pokladničky č. 1 Pavlovi přispěli spoluobčané v těchto městech:

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Kopřivnice. Děkujeme! :)

 

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU