OCHRANA PŘÍRODY A ZVÍŘAT

 

   

 

Kromě podpory znevýhodněných spoluobčanů nechceme ponechat mimo rámec našeho zájmu ani ochranu přírody a zvířat. Všichni jistě chceme mít krásné okolní prostředí, které je přirozeným a neoddělitelným působištěm a základem našich životů. Každý z nás by se tedy měl snažit udržovat životní prostředí co nejvíce čisté a celkově chránit přírodu před ničením a neudržitelném drancování jejího bohatství. Postavme si mezi své priority co možná největší zachování rozmanitého bohatství ekosystému, jenž je vzájemně citlivě propojen a utváří domov všech lidí a veškeré krásné druhové biodiverzity naší planety. Zachovejme tohle bohatství v co největším rozsahu i pro naše děti! A buďme jim v ochraně přírody a veškerého života na Zemi příkladem.

 

Chránit přírodu a zvířata s námi můžete již i prostřednictvím projektu Nebe na Zemi, kde si ve vyčleněné části může každý napsat ostatním o pomoc s ochranou konkrétního zvířete nebo o podporu svého projektu na ochranu přírody. Můžete zde načerpat inspiraci k tomu, kde je možno ihned přiložit ruku k dobrému společnému dílu a sledovat zajímavosti a novinky v ochraně zvířat a přírody.

 

 

 

PODPORA PROJEKTU GREEN LIFE SPOLKU PRALES DĚTEM

 

 

V oblasti ochrany přírody a zvířat jsme si jako spolek nyní určili poskytovat největší podporu spřátelenému spolku Prales dětem, a to jejich projektu GREEN LIFE! V rámci této aktivity se českým nadšencům do ochrany přírody daří budovat spolu s indonéskými partnery rezervaci deštného pralesa na Sumatře! Svou usilovnou činnosti tak zachovávají jedinečný ekosystém, což zahrnuje ochranu vzácných zvířat, jako jsou orangutani, tygři sumaterští, sloni a další, které mají toto místo za svůj přirozený domov. Domov, který rychle mizí v důsledku nešetrného kácení deštného pralesa!

 

 

 

 

 

Pro další základní seznámení se spolkem Prales dětem a jejich projektem GREEN LIFE může posloužit i krátká výstižná reportáž České televize…


 

 

Podrobněji se o projektu GREEN LIFE dovíte na webových stránkách spolku Prales dětem...

 

Jistě shledáte, že se již podařil a jistě se i v budoucnu ještě podaří, velký kus krásné a záslužné práce na ochraně přírody naší planety! Filosofie a způsob činnosti těchto lidí je nám velice blízký a sympatický! Rádi tedy přijímáme projekt GREEN LIFE mezi prioritně podporovanou aktivitu v rámci naší ochrany přírody! Těšíme se, až se budeme moci alespoň z části přímo podílet na záchraně nádherného ekosystému na Sumatře, až i díky nám přibude do rezervace další vykoupený prostor lesa, který mimo jiné jistě napomůže zachránit více kusů z ohrožených druhů vzácných zvířat! Rádi podpoříme i projekt NEPZ, čímž přispějeme k rozšíření vědomostí o ochraně přírody u dětí a jistě i populace celkově!

 

DĚKUJEME NASAZENÍ VŠECH ČLENŮ SPOLKU PRALES DĚTEM, VŠEM DOBROVOLNÍKŮM A PODPOROVATELŮM, KTEŘÍ TAKTO EFEKTIVNĚ OCHRAŇUJÍ NÁDHERNÉ A DŮLEŽITÉ ČÁSTI PLANETY ZEMĚ! JSME S VÁMI! :)

 

 

POMÁHEJTE TAKÉ

 

Spolek Prales dětem je nezávislý na jakýchkoliv systémových dotacích! Je podporován především díky nasazení dětí z partnerských škol, které tato činnost oslovila, a dalších jednotlivců – sympatizantů. Dále se Spolek nebrání podpoře organizací, které jsou však ve své činnosti ohleduplní vůči přírodě.

 

Přímá finanční podpora projektu GREEN LIFE přes transp. účty spolku Prales dětem

 

Projekt GREEN LIFE a jeho jednotlivé části můžeme podpořit prostřednictvím finančních příspěvků zaslaných přímo na transparentní účty spolku Prales dětem. Odkaz na tuto možnost podpory zde

 

 

Jako dobrovolník pracující na místě

 

Případní dobrovolníci, kteří by si rádi udělali třítýdenní „pracovní dovolenou“ na Sumatře, načerpají k tomuto informace zde

 

 

A JAK HODLÁME POMÁHAT MY?

 

Prozatím se budeme snažit přispět na aktivity GREEN LIFE především finančně. Můžete pomáhat s námi! Stačí se spolu s námi poskládat na dobrou věc, poslat jakýkoliv příspěvek na náš provozní účet spolku 2700441519 / 2010 ,pod variabilním symbolem 3981 (Nebe na Zemi, ochrana přírody,  zahraničí, první podporovaný).

 

Peníze rozdělíme na části (jednotlivé pod projekty) GREEN LIFE podle uvážení Rady našeho spolku. Nejdříve se samozřejmě nabízí podpořit výkup další části lesa – Zachraň prales (certifikáty za záchranu deštného pralesa zveřejníme na této stránce níže), později budeme přispívat na chod rezervace (Tygří dům, Tygří hlídka apod.). Důležitým prvkem naší podpory bude také propagace činnosti spolku Prales dětem, ať už zde na našich internetových stránkách, šířením osvěty na ulicích a náměstích prostřednictvím našich terénních spolupracovníků nebo přímé podpory aktivity NEPZ, kterou získává spolek Prales dětem ke spoluprácí partnerské školy v ČR a snaží se děti, jejich rodiče a veřejnost nabádat k ochraně celkové přírody!

 

POMÁHEJTE I TAKTO PROSÍM S NÁMI, SPOLUPRACUJME A PODPOŘME OCHRANU PŘÍRODY NA SUMATŘE

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO PODPORU TOHOTO PROJEKTU:

 

 Variabilní symbol: 3981

Nebo označení ve zprávě pro příjemce: ochrana přírody nebo GREEN LIFE

 

SVŮJ ZÁMĚR NA TÉTO FORMĚ SPOLUPRÁCE NÁM PROSÍM SDĚLTE PŘEDEM. KONTAKTUJTE NÁS. DĚKUJEME!

 

Takto vybrané prostředky přepošleme na podporu činnosti spolku Prales dětem na jejich transparentní účty v ČR. Vše lze sledovat on-line…

 

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 


USKUTEČNILO SE...

 

2016

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU SPOLKU PRALES DĚTEM O OCHRANĚ PŘÍRODY NA SUMATŘE

 

PŘEDNÁŠKA SPOLKU PRALES DĚTEM, FRENŠTÁT P. RADH. 14. 4. 2016

Tato fotogalerie je prázdná.