REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

 

 

Alespoň chvíli si odpočinout v hezkém klidném prostředí, nabrat sílu! Mít možnost poznat nové lidi, najít si mezi nimi nové přátelé! Společně sdílet dosud nabyté zkušenosti, načerpat tak nové poznatky ke zkvalitnění svého života a poskytnout si celkovou vzájemnou posilu na další cestu v něm!

Tímto vším si upevnit psychické i fyzické zdraví!

 

Tohle všechno, a snad i ještě více, má být smyslem rekondičních pobytů, které chceme pořádat pro znevýhodněné spoluobčany.

 

Jak věříme, našli jsme k tomuto účelu jedno z vhodných míst, bezbariérový Hotel Duo v Beskydech, který disponuje větší ubytovací kapacitou i pro lidi s těžším zdravotním postižením.

 

 

PROSTŘEDÍ POBYTU

 

     Hotel Duo se nachází v hezkém prostředí na Horní Bečvě v Moravskoslezských Beskydech, a to v čisté přírodě, na klidném místě v dostatečné vzdálenosti od ruchů větších měst. Kromě nabídky širokého spektra wellness služeb a samozřejmé možností bohatého sportovní vyžití, což je již jakýmsi dnešním standardem téměř každého hotelu, je však Hotel Duo dostatečně bezbariérový a jeho ubytovací kapacita zahrnuje také 8 bezbariérových pokojů, z toho 4x dvoulůžkových a 4x třílůžkových. Každý z těchto pokojů má vlastní sociální zařízení upravené pro lidi pohybující se na vozíčku. Ostatní pokoje mají bezbariérové přístupy do pokojů a také do koupelen. Možnost takovéhoto ubytování většího množství spoluobčanů i s těžkým tělesným postižením není ani dneska Bohužel ještě běžné a lehce dosažitelné. Není tedy divu, že se Hotel Duo již nějakou dobu dostává do stále větší obliby i u značného množství lidí s handicapem.

 

Abychom ještě více zatraktivnili pobyt na hotelu i pro těžce pohyblivé spoluobčany, propůjčili jsme k vnitřnímu hotelovému bazénu náš mobilní bazénový zvedák.

 

 

FYZICKÉ BARIÉRY ODSTRANĚNY, NYNÍ ZBÝVÁ DOPOMOCI ODSTRANIT TY SOCIÁLNÍ!

PŘIPOJTE SE PROSÍM I K TÉTO NAŠÍ POMOCI!

 

Strávené dny na takto vybaveném a rozsáhle služby poskytujícím hotelu s sebou nese vyšší náklady. Mimo sezónní víkendový pobyt s plnou penzí pro minimální počet dvacet ubytovaných vychází dle cenové nabídky Hotelu Duo ze dne 17. 6. 2015 na 845,- Kč /osobu a noc. Mimo sezónu přes týden se lze dostat o sto korun níže.

FREE WILL - rijen-listopad 2015-vikend Lux.pdf (259,4 kB)

FREE WILL - rijen-listopad 2015-mimo vikend Lux.pdf (257,4 kB)

 

Lidé, které podporujeme a kterým chceme odpočinek na rekondicích dopřát, patří v naprosté většině k sociálně potřebnějším, jejichž příjem se skládá z invalidního či starobního důchodu, nebo sociálních dávek. Chceme proto na našem transparentním účtu vyhradit speciální prostor, kde bude možno těmto sociálně slabším lidem na pobyty přispívat.

 

 

NA CO BUDOU VYUŽITY PROSTŘEDKY DAROVANÉ NA TENTO PROJEKT:

 

Z peněz obdržených na tento projekt budeme po prokázání sociální potřebnosti zájemce o pobyt (příjem cca do 10 000,- přičemž kombinace vícero znevýhodnění a nižší příjem = přednost v naší podpoře) tomuto člověku přispívat na:

 

-         CENU POBYTU – z části, a to do takové maximální výše, aby spoluúčast každého zájemce byla alespoň 200,- Kč/den. Takové náklady jsou jistě minimem i na den života v domácím prostředí.

 

-         CESTOVNÉ –  bychom rádi hradili plně, alespoň do výše 500,- Kč.

 

Vše samozřejmě záleží na tom, kolik bude v projektu finančních prostředků. V případě dostatečně silně vytvořeného fondu na pobyty připadá v úvahu i následující využití darů pro:

 

-         POZVANÉ HOSTY NA POBYT – cestovné, ubytování, strava, případná menší odměna pozvaných hostů (lékaři, terapeuti, přednášející, známé osobnosti,). Úhrada v nezbytné výši po dobu jejich aktivního působení na setkání.

 

 

V případě, že se rozhodnete pomáhat spolu s námi i tímto způsobem, je možno zasílat finanční příspěvky na náš transparentní účet veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

ostatní zájemci z Lidí sociálně slabých

REKONDIČNÍ POBYTY

7

Rekondice FREE WILL

71

 

 

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

             (Odkaz na projekt Rekondiční pobyty)

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU! :)

 

   

 

 

 

PODPOŘME PROSÍM I ŠACHOVÉ MISTROVSTVÍ ČR TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MUŽŮ A ŽEN!

 

To je pořádáno pravidelně každý rok, od roku 2014 je místem konání turnaje právě Hotel Duo. Ten si i mezi šachisty získal velmi rychle značné sympatie. Turnaj s mezinárodní účastí si každoročně nenechá ujít na 50 hráčů, mezi nimiž jsou v převážně většině zastoupení sportovci i s těžším zdravotním postižením z Česka, Slovenska a Maďarska.

 

Pro mnohé tyto zdravotně znevýhodněné hráče je týdenní šachový turnaj jednou z mála možností nejen ke sportovnímu vyžití, ale i intenzivnější rehabilitaci nebo naopak k odpočinku, změně prostředí, setkání s novými lidmi, vytvoření nových či utužení stávajících přátelství!

 

Mezi účastníky turnaje je mnoho lidí, kteří jsou odkázání pouze na příjem z invalidního důchodu a kteří by si tak bez poskytnuté podpory nemohli tuto sportovně i rekondičně laděnou akci dopřát!

 

Na šachové Mistrovství ČR Tělesně postižených sportovců je také možno přispívat na náš Transparentní účet veřejné sbírky

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

REKONDIČNÍ POBYTY

7

Mistrovství ČR v šachu TP

72

 

 

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

             (Odkaz na projekt Rekondiční pobyty)

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU! :)

 

Více o již proběhlých i chystaných ročnicích šachového Mistrovství ČR

 

 

V případě zájmu rádi poskytneme Darovací smlouvy.

 

 

 

 

----------------------------------------

FORMY ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO PROJEKTU:

 

Dary pro znevýhodněné spoluobčany prostřednictvím veřejné sbírky, tedy

příspěvky darované do sbírkových pokladniček nebo finanční dary poukázané na účet veřejné sbírky:

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením,

Lidé s těžkým onemocněním,

REKONDIČNÍ POBYTY

7

Rekondice FREE WILL

71

Mistrovství ČR v šachu TP

72

Ostatní zájemci z Lidí sociálně slabých Rekondice FREE WILL 711

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

             (Odkaz na projekt Rekondiční pobyty)

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!