TERÉNNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A NAŠI DOBROVOLNÍCI

 

 

 

NAŠI TERÉNNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

 

Tito milí lidé s námi spolupracují tím, že se v ulicích českých měst snaží veřejnost blíže seznámit s činnosti naší organizace a nabízejí možnost podpořit  příspěvkem do zapečetěných pokladniček  veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných spoluobčanů.

 

Členové Rady spolku:

 

Marian Mario Artych, Dis,

Pan Marian touto formou nabízí spolupráci na finančním zajištění našich projektů zejména při příležitostech účetních služeb, které nabízí svým klientům.

 

 

Pavel Badač

Vykonává práci v terénu zejména v letních měsících. Pavla můžete většinou potkat v ulicích a na náměstích těchto měst: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice a Tichá.

 

 

 

Žádná jiná osoba nyní nemá k dispozici naší pokladničku.

 

VÍCE O NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRCE DO POKLADNIČEK


 

 

 

DOBROVOLNÍCÍ

 

Dobrovolnickou činnost ve prospěch znevýhodněných spoluobčanů nebo na pomoc zvířatům a přírody spolu s námi pod naším jménem vykonávají tito dobrovolníci:

 

Paní Agnesa Golaňová

Rozsah dobrovolnické činnosti:

prodej rukodělných výrobků znevýhodněných spoluobčanů,

Nabízení našeho zboží do komisního prodeje. Dodávka zboží odběrateli - zájemci o zprostředkování prodeje zboží formou komisního prodeje.

šíření informací o naší činnosti

 

 

S námi spolupracující dobrovolníci se vám prokáží našim potvrzením o výkonu dobrovolnické činnosti.

V případě nejistoty a pro co nejaktuálnější informace prosím kontaktujte člena Rady spolku p. Pavla Badače, tel: 777 683 308

 

 

NA POŽÁDÁNÍ VÁM NAŠI TERÉNNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PŘEDLOŽÍ NÁMI VYDANÉ DOKUMENTY POTVRZUJÍCÍ JEJICH SPOLUPRÁCI S NÁMI:

 

        - DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE, NEBO

        - POTVRZENÍ O VÝKONU DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

        - DOKLAD OSOBNÍ TOTOŽNOSTI

 

 

     spolek FREE WILL děkuje svým terénním spolupracovníkům a dobrovolníkům za přínos naší organizaci a za podporu všech těch, kterým jejich často nelehká činnost v ulicích českých měst pomáhá. Vážíme si naši spolupráce. Děkujeme. :)

 

     Díky práci v terénu můžeme mimo zmíněnou činnost také více poznat potřeby konkrétních znevýhodněných spoluobčanů a následně alespoň některým z nich nabídnout naší pomoc. Přímo v terénu jsme se takhle například seznámili s

panem Mirkem a jeho maminkou     nebo

manžely Molnárovými z Orlové

 

     Více informací o našem spolku a jeho činnosti naleznete na našich stránkách. Rádi odpovíme na vaše případné otázky týkající se naší organizace a projektů na uvedených telefonních číslech a e-mailové adrese. Kontaktujte nás prosím. :)

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU