TERÉNNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A NAŠI DOBROVOLNÍCI

 

 

     Tito milí lidé s námi spolupracují tím, že se v ulicích českých měst snaží veřejnost blíže seznámit s činnosti naší organizace a nabízejí možnost podpořit  příspěvkem do zapečetěných pokladniček  veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných spoluobčanů.

Terénní spolupracovníci někdy vedle provádění veřejné sbírky nabízejí k prodeji i drobné rukodělné výrobky z chráněných dílen nebo vyráběné v domácnostech jinak znevýhodněných spoluobčanů. Zde se nejedná o veřejnou sbírku, nýbrž o vedlejší činnost našeho spolku na základě živnostenského oprávnění. Tímto způsobem chceme pomoci odbytu těchto výrobků znevýhodněných spoluobčanů, kteří se jinak na trhu práce hůře uplatňují. Výtěžek z prodeje je přerozdělen na nákup dalších výrobků a  menší část připadne na provozní náklady našeho spolku.

Na veřejnou sbírku přispíváte darem vhozeným přímo do zapečetěné pokladničky, peníze za prodej zboží si vezme terénní spolupracovník zvlášť.    

Naši terénní spolupracovníci jsou převážně lidé se změněnou pracovní schopnosti, lidé v invalidním důchodě, ve starobním důchodě či pár let před ním, rodiče samoživitelé starající se o nezaopatřené děti, lidé sociálně slabí, kteří díky svému znevýhodnění mají problém získat pracovní uplatnění. Tito spoluobčané s námi spolupracují na základě dohody o provedení práce.

 

 

NAŠI TERÉNNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

 

 

ZAMĚSTNANCI

 

 Pavel Badač (*1981), obec Tichá

Zaměstnanec a člen Rady spolku FREE WILL. Spoluzakladatel organizace.

Pavel chodí do terénu ponejvíce jen v letních měsících.

     Každý si zaslouží prožívat důstojný, kvalitní a plný život! Je to dosažitelné. Nemusíme pro to dělat ani nic velkého. Stačí jen vzájemně o sebe dostatečně pečovat a trochu se o vše rozdělit. Nebojme se, na světě je dostatek všeho pro všechny! Více o Pavlovi zde


 

 

 

DOBROVOLNÍCÍ

 

Dobrovolnickou činnost ve prospěch znevýhodněných spoluobčanů nebo na pomoc zvířatům a přírody spolu s námi pod naším jménem vykonávají tito dobrovolníci:

 

paní Agnesa Golaňová

Rozsah dobrovolnické činnosti:

prodej rukodělných výrobků znevýhodněných spoluobčanů,

šíření informací o naší činnosti

 

paní Radana Zakřevská (Ostrava)

Rozsah dobrovolnické činnosti:

prodej rukodělných výrobků znevýhodněných spoluobčanů,

šíření informací o naší činnosti

 

Rukodělné výrobky (plátěné tašky, polštářky plněné pohankovými slupkami, vonné bylinkové srdíčka a další), které vyrábějí maminky dětí s těžkým onemocněním nebo zdravotním postižením si můžete prohlédnout na této internetové stránce.

V případě zájmu o prohlídku nebo odběr zboží prosím kontaktujte přímo paní Radanu. Zatím pouze osobní odběr v Ostravě, zásilkový obchod připravíme. Děkujeme :)

 

 

S námi spolupracující dobrovolníci se vám prokáží našim potvrzením o výkonu dobrovolnické činnosti.

V případě nejistoty a pro co nejaktuálnější informace prosím kontaktujte člena Rady spolku p. Pavla Badače, tel: 777 683 308

 

 

NA POŽÁDÁNÍ VÁM NAŠI TERÉNNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PŘEDLOŽÍ NÁMI VYDANÉ DOKUMENTY POTVRZUJÍCÍ JEJICH SPOLUPRÁCI S NÁMI:

 

        - DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE, NEBO

        - POTVRZENÍ O VÝKONU DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

        - DOKLAD OSOBNÍ TOTOŽNOSTI

 

 

     spolek FREE WILL děkuje svým terénním spolupracovníkům  za přínos naší organizaci a za podporu všech těch, kterým jejich často nelehká činnost v ulicích českých měst pomáhá. Vážíme si naši spolupráce. Děkujeme. :)

 

 

 

 

NABÍZENÉ ZBOŽÍ

 

     Zboží, které si můžete od našich terénních spolupracovníků zakoupit, pochází z těchto chráněných dílen, nebo je pro radost všech vyrábějí přímo ve svých domovech znevýhodnění spoluobčané, na které je prioritně zacílená naše podpora.

 

 

PŘÍJEM Z PRODANÉHO ZBOŽÍ JE ROZDĚLEN V TOMTO POMĚRU

 

Z PRODEJNÍ CENY VÝROBKU PŘIPADNE:

         

  • 10 - 50 % (jedná-li se o výrobek nižší prodejní ceny, např. magnetky nebo přívěsky apod.),                            nebo maximálně 50,- Kč (např. z výrobků vyšší prodejní ceny jako knihy apod.)                                         na provozni náklady spolku - platy a odměny případně stávajících nebo budoucích zaměstnanců bez znevýhodnění
  • Zbylá část na opětovný nákup výrobků z chráněných dílen nebo od znevýhodněných spoluobčanů vyrábějících zboži ve své domácnosti. Nákup na faktury nebo poddpora prostřednictvím darovací smlouvy (v případě domácích výrobců).

 

 

     Zakoupeným zbožím od našich terénních spolupracovníků tedy prospějete hned vícenásobně, a ještě získáte milou upomínku v podobě hezkého výrobku.

 

     Díky práci v terénu můžeme mimo zmíněnou činnost také více poznat potřeby konkrétních znevýhodněných spoluobčanů a následně alespoň některým z nich nabídnout naší pomoc. Přímo v terénu jsme se takhle například seznámili s

panem Mirkem a jeho maminkou     nebo

manžely Molnárovými z Orlové

 

     Více informací o našem spolku a jeho činnosti naleznete na našich stránkách. Rádi odpovíme na vaše případné otázky týkající se naší organizace a projektů na uvedených telefonních číslech a e-mailové adrese. Kontaktujte nás prosím. :)

 

 

UPOZORNĚNÍ:

     Naši terénní spolupracovníci budou nyní do zapečetěných pokladniček vybírat prostředky na veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných spoluobčanů.

Zároveň však také někdy nabízejí ke koupi i výrobky z chráněných dílen a sociálně slabších spoluobčanů. Zde se jedná o naši vedlejší činnost prováděnou na základě živnostenského oprávnění. Zakoupeným zbožím podpoříte spolek FREE WILL, jeho projekty a výše zmíněné subjekty a osoby.

 

DĚKUJEME

     městům Moravskoslezského kraje, která na svých náměstích a v ulicích umožňují našim terénním spolupracovníkům vykonávat jejich činnost. Vážíme si vaší vstřícnosti a spolupráce, bez které by dosavadní úspěšnost v naplňování naší celkové snahy nebyla ani zdaleka taková. Děkujeme moc.

 

 

Takto společně s vámi jsme již také podpořili

Nové postele pro děti z Dětského domova v Hranicích

pořízení MOTOmedu pro pana Ladislava

pořízení mobilního bazénového zvedáku

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU