Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 

NIKOLKA
(VS: 3111)
Nikolka je velmi těžce postižená dívka a nutně potřebuje elektrický vozík, který usnadní pohyb. Můžeme pomoci jakoukoli finanční částkou.
  
 

Lehký skládací elektrický vozík FLEXITHRONE přizpůsobený pro sl. Nikolku     74 840,- Kč

12.11.2018 máme vybráno 

 6 761,- Kč (9 %)

   

 

   

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315
PANÍ MARTINA 
(VS: 3152)

paní Martina pobírá inv. důchod prvního stupně. Momentálně nemá zaměstnání. Uvítá finanční podporu veřejnosti.


ROBIN
(VS: 3153)
Robin prodělal dvě cévní mozkové příhody ve velmi mladém věku,je upoután na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se jeho stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou


SLEČNA TEREZKA
(VS: 3154)

slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou

 
 

Z celkových nákladů na pobyt     100 000,- Kč

máme 27.09.2018 vybráno 

 18 200Kč (18,2%) 

   

Z ceny rehabilitace 81 000,- Kč                                                  
máme 18.10.2018 vybráno
1 611,26 Kč (1,9 %)

   

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 


PANÍ PAVLÍNA
(VS: 3271)

paní Pavlína je dlouhodobě na nemocenské. Vznikl jí velký dluh v důsledku dlouhodobého výpadku příjmu. Můžeme pomoci finančním příspěvkem.
MANŽELÉ IVANA A PAVEL
(VS: 3272
)

Oba manželé jsou těžce nemocní a sociálně potřební. Můžeme pomoci finančním příspěvkem.
 

JIRKA

(VS: 3251)
Jirka má svalovou dystrofii. vybíráme na ovládání k vozíku Flexithrone. Můžeme pomoci jakoukoli částkou.
     
     

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

PANÍ RENATA SE SYNEM
(VS: 3351)

paní Renata je matka samoživitelka,dočasně ubytovaná v azylovém domě. Můžeme pomoci finančním příspěvkem nebo hmotným darem.
   
     
     

 

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem: