Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 
Slečna Nikolka je velmi těžce postižená dívka. Společně jsme pomohli pořídit elektrický vozík, nyní pomáháme s úhradou odlehčovací služby a dalších potřeb Nikolky.
 
Tento mladý muž, také nutně potřeboval elektrický invalidní vozík eThrone. I zde se díky štědrostí přispěvatelů již podařilo pomoci. Děkujeme! Sbírka pro Toma pokračuje, vybíráme na další Tomovy potřeby. Brzy upřesníme konkrétní nejakutnější účely sbírky.

 
 

Další potřeby pro slečnu Nikolku

 

máme vybráno 

 29 896,- Kč 

   

Další potřeby pro Toma

 

 

máme vybráno 

 2,- Kč 

   
 

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315
 

Robin prodělal dvě cévní mozkové příhody ve velmi mladém věku,je upoután na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se jeho stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou


 
Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou
 
Pan Aleš se v důsledku zdravotního postižení dostal do nelehké sociální situace. Aktivně se snaží zajistit si systémové sociální zabezpečení, než se to však podaří, akutně potřebuje pomoci s úhradou výživy a životních potřeb, nájmu a energií, léků a dalších potřeb. Pomůže i sebemenší darovaná částka.
 

Z celkových nákladů na pobyt

100 000,- Kč

máme vybráno 

 11 700 Kč (11,7%) 

   

Z ceny rehabilitace 81 000,- Kč

                  
máme vybráno

5 811,26 Kč (7,17 %)

   

Na potřeby pana Aleše

                  
máme vybráno

1 260,- Kč

   
     
     
Pan Ondřej je ochrnutý po cévní mozkové příhodě, potřebuje nutně elektrický vozík, který by mu usnadnil pohyb. Můžeme přispět jakoukoli částkou.

 
Julinka krátce po porodu prodělala těžké virové onemocnění, v jehož důsledku má nyní vážné zdravotní postižení Dětskou mozkovou obrnu. Potřebuje pravidelně cvičit. Vybrali jsme na rehabilitační přístroj MOTOmed pro děti a nyní vybíráme na nákladné neurorehabilitace.
 
 

Lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený pro pana Ondřeje: 89 320,- Kč

 

máme vybráno 

8 900,- Kč (9,9 %)

   

Neurorehabilitační pobyty v  ADELI MEDICAL Centr. Piešťany:

 

z celkových nákl. na pobyt v Adeli máme vybráno 

35 743,31 Kč 32,2 %)

   
 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 

NADĚJE PRO RODINU
ONDERKOVÝCH

 

 
Mlada maminka pečující o dvě malé děti a bratra s mentálním postižením onemocněla Akutní myeloidní leukémii. Péči o rodinu převzal manžel, dosavadně hlavní živitel rodiny. Pomáháme hradit hypotéku a další potřeby rodiny.
Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.

 
 

 

2. účel sbírky:

pořízení paruky, případné náklady na léčbu a rekonvalescenci paní Bety:         5 000,- Kč

máme vybráno 

 2 300,- Kč (46 %)

   

 

2. cíl sbírky:

pořízení polohovacího křesla do sprchy DMA 598: 15 190,- Kč

 

máme vybráno

6 056, 62 Kč (39,87 %)

   

 

 

 
 
 
 


 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

AKTUALIZOVÁNO: k 23.05.2019 - poslední započítaný příspěvek: 2 525,- Kč  p. Hana Šutičová Romová

(aktualizace cca 2 x týdně)

 

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem:

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME NĚKOLIK DALŠÍCH JEDNOTLIVÝCH SBÍREK

A SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!