Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

Sbírky pro konkrétní znevýhodněné spoluobčany jsou ukončeny. Neposílejte prosím zatím nikdo další dary prostřednictvím našeho účtu veřejné sbírky! S bývalými uživateli naších projektů jsme v kontaktu. Většina z nich jistě i nadále uvítá podporu veřejnosti. Chcete-li jim nadále pomoci nebo pomáhat, podívejte se prosím do jejich ukončené sbírky pro kontakt. V případě, že tam není uveden, napište nám prosím, rádi vás nakontaktujeme.

Naše dosavadní projekty jsme z důvodu nedostatku našeho času ukončili nebo pozastavili. Zatím prosím nepřispívejte alespoň přes náš účet veřejné sbírky, případné dary na další dva naše účty využijeme na provoz nebo jako dar některé z osob z cílových skupin naší podpory. Podle našeho uvážení, případně vašeho přání, pokud nám to sdělíte, či uzavřeme darovací smlouvu. Do budoucna plánujeme přes podporu prostřednictvím veřejné sbírky ponechat zřejmě jen jediný projekt, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů. O podrobnostech budeme informovat. Děkujeme za pochopení, dosavadní přízeň, spolupráci na pomoci potřebným!

Děkujeme za dosavadní podporu!

 

 

Pavel Badač                             

člen Rady spolku                         

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 08.01.2021 dolní část seznamu)

 

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 

Slečna Nikolka je velmi těžce
postižená dívka. Společně jsme pomohli pořídit elektrický vozík, nyní pomáháme s úhradou odlehčovací služby a dalších potřeb Nikolky.

 

Tento mladý muž, také nutně potřeboval elektrický invalidní vozík eThrone. I zde se díky štědrostí přispěvatelů již podařilo pomoci. Děkujeme! Sbírka pro Toma pokračuje, vybíráme na další Tomovy potřeby. Brzy upřesníme konkrétní nejakutnější účely sbírky.


 
Mladá slečna Kristýnka se narodila předčasně a od té doby žije s velmi těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pečuje o ní maminka samoživitelka. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby slečny Kristýnky


 
SBÍRKA UKONČENÁ SBÍRKA UKONČENÁ SBÍRKA UKONČENÁ
     
     
   
Michálek je velmi těžce postižený fyzicky, smyslově i mentálně. Vybírali jsme na různé potřebné pomůcky, rehabilitace a další potřeby Michálka    

 

 

SBÍRKA UKONČENÁ

 

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315      
 


Robin je mladý muž, který prodělal několik mozkových příhod. Je upoután na invalidní vozík a odkázán na péči a asistenci maminky. Přesto přese všechno má obrovskou snahu cvičit a postavit se zpátky na nohy. Vybíráme na nákladné neurorehabilitace a další potřeby.

Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou 
Pan Aleš je středních let a od počátku roku 2018 se po úrazu pohybuje na invalidním vozíku. Navíc se nachází v nelehké sociální situaci. Aktivně se snaží zajistit si systémové sociální zabezpečení, než se to však podaří, akutně potřebuje pomoci s úhradou výživy a životně důležitých potřeb, léků, péče, energií, nájmu a dalších potřeb. Pomůže i sebemenší darovaná částka.
 
SBÍRKA UKONČENÁ SBÍRKA UKONČENÁ SBÍRKA UKONČENÁ
     
     Julinka krátce po porodu prodělala těžké virové onemocnění, v jehož důsledku má nyní vážné zdravotní postižení Dětskou mozkovou obrnu. Potřebuje pravidelně cvičit. Vybrali jsme na rehabilitační přístroj MOTOmed pro děti a nyní vybíráme na nákladné neurorehabilitace.

 

 

 

 


Pan Petr z Ostravy prodělal před třemi lety ve svých 31 letech mozkovou příhodu.S následky se potýká dodnes, má ochrnutou levou polovinu těla, pohybuje se na mechanickém invalidním vozíku a díky naší sbírce již brzy i elektrickém vozíku Pomůžeme mu uhradit placené rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice a následně i další potřebné věci nebo služby.

 

 

Paní Daniela žije od narození s těžkým zdravotním postižením DMO spastická kvadruparéza. Pohybuje se na invalidním vozíku. Aby si udržela co nejlepší zdraví a mohla se co nejlépe starat o svého malého syna, potřebuje pravidelně cvičit. Pomůžeme pro paní Danielku pořídit rehabilitační přístroj motomed a budeme hradit placené rehabilitační pobyty a další potřebné věci.


SBÍRKA UKONČENÁ

SBÍRKA UKONČENÁ SBÍRKA UKONČENÁ
     
     

Pan Mirek (53 let) prodělal ve svých 42 letech těžkou mozkovou příhodu. Má ochrnuté končetiny levé poloviny těla, chodí o francouzské holi. Nyní se přidaly i další zdravotní problémy, byla mu odebrána nefunkční pravá ledvina a podrobil se operaci prostaty. Pan Mirek by si chtěl doma cvičit na rehabilitačním přístroji MOTOmed.

 

Monika byla zdravá mladá dívka. V šestnácti letech však začala trpět velkými bolestmi hlavy. Vyšetření ukázala dva nádory na mozku. Monča musela podstoupit náročnou operaci, která však nedopadla podle představ. Došlo k ochrnutí všech končetin. Nyní Monča potřebuje trvalou péči a nákladné rehabilitace a pomůcky.

 

 
SBÍRKA UKONČENÁ SBÍRKA UKONČENÁ  

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 

   

Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.

 
 
SBÍRKA UKONČENÁ

 


 

 

 

 
 
 
 


 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

 

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!!

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem:

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ A NAŠE DALŠÍ PROJEKTY.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Žeň je velká, dělníků málo...líbí se vám naše činnost? Nechejte se inspirovat. Založte s přáteli svou organizaci na pomoc potřebným. Těch je Bohužel stále příliš. Rádi vám poradíme, podělíme se o své dosavadní zkušenosti. Nebo podporujte již stávající důvěryhodné organizace, nejlépe pravidelně.

I přes zlepšování, ani dnes ještě státní sociální systém nepokryje všechny potřeby a nepamatuje na všechny možné situace znevýhodněných spoluobčanů...např. tito lidé nedosáhnou na potřebné rehabilitační přístroje nebo lehké skládací elektrické vozíky nebo v potřebném rozsahu na nákladné placené rehabilitace...