Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 09.01.2020 dolní část seznamu)

 

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 
Slečna Nikolka je velmi těžce postižená dívka. Společně jsme pomohli pořídit elektrický vozík, nyní pomáháme s úhradou odlehčovací služby a dalších potřeb Nikolky.
 
Tento mladý muž, také nutně potřeboval elektrický invalidní vozík eThrone. I zde se díky štědrostí přispěvatelů již podařilo pomoci. Děkujeme! Sbírka pro Toma pokračuje, vybíráme na další Tomovy potřeby. Brzy upřesníme konkrétní nejakutnější účely sbírky.

 
Mladá slečna Kristýnka se narodila předčasně a od té doby žije s velmi těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pečuje o ní maminka samoživitelka. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby slečny Kristýnky


 

Další potřeby pro slečnu Nikolku

 

máme vybráno 

 20 683,53,- Kč 

   

Další potřeby pro Toma

 

 

máme vybráno 

 502,- Kč 

   

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby slečny Kristýnky

 

máme vybráno 

 4 999,99,- Kč
   
     
     

Pan Marek utrpěl vážné bodné zranění krku a málem vykrvácel. Má vážné zdravotní následky, nechodí, nevidí, jí jen mixovanou stravu, těžko se dorozumívá. Vyžaduje celodenní péči. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby pana Marka.

Michálek se narodil předčasně a musel tak být několik měsíců v inkubátoru. Svůj boj o život vyhrál, potýká se však s trvalými zdravotními následky. Má těžkou formu DMO, Westův syndrom, mentální retardací, poškozený zrak. Potřebuje nákladné pomůcky a nákladnou rehabilitační péči.

 

 

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby pana Marka

 

máme vybráno 

 1 277,- Kč

   

 

Neurorehabilitační pobyty, senzorické pomůcky, polohovací pomůcky

máme vybráno:

43 585 Kč

   
 

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315
 
Robin prodělal dvě cévní mozkové příhody ve velmi mladém věku,je upoután na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se jeho stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou


 
Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou
 
Pan Aleš se v důsledku zdravotního postižení dostal do nelehké sociální situace. Aktivně se snaží zajistit si systémové sociální zabezpečení, než se to však podaří, akutně potřebuje pomoci s úhradou výživy a životních potřeb, nájmu a energií, léků a dalších potřeb. Pomůže i sebemenší darovaná částka.
 

Na rehabilitace a další potřeby Robina

máme vybráno 

3 640 Kč  

   

Na rehabilitace a další potřeby slečny Terezky

máme vybráno

6 700 Kč 

   

Na potřeby pana Aleše

                  
máme vybráno

257,- Kč

   
     
     Julinka krátce po porodu prodělala těžké virové onemocnění, v jehož důsledku má nyní vážné zdravotní postižení Dětskou mozkovou obrnu. Potřebuje pravidelně cvičit. Vybrali jsme na rehabilitační přístroj MOTOmed pro děti a nyní vybíráme na nákladné neurorehabilitace.

 

 

 

 


Pan Petr z Ostravy prodělal před třemi lety ve svých 31 letech mozkovou příhodu.S následky se potýká dodnes, má ochrnutou levou polovinu těla, pohybuje se na mechanickém invalidním vozíku a díky naší sbírce již brzy i elektrickém vozíku Pomůžeme mu uhradit placené rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice a následně i další potřebné věci nebo služby.

 

 

Paní Daniela žije od narození s těžkým zdravotním postižením DMO spastická kvadruparéza. Pohybuje se na invalidním vozíku. Aby si udržela co nejlepší zdraví a mohla se co nejlépe starat o svého malého syna, potřebuje pravidelně cvičit. Pomůžeme pro paní Danielku pořídit rehabilitační přístroj motomed a budeme hradit placené rehabilitační pobyty a další potřebné věci.

Neurorehabilitační pobyty v  ADELI MEDICAL Centr. Piešťany nebo Sanatoria Klimkovice a další potřeby Julinky

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno 

52 991,25 Kč 

   

Placené rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice, kompenzační pomůcky, rehabilitace a služby v místě bydliště

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno

0 Kč

   

Na potřeby paní Daniely, placené rehabilitační pobyty a nejdříve na pořízení rehabilitačního přístroje motomed za 25 000,- Kč

 

máme vybráno

14 922 Kč

   
     
     

Pan Mirek (53 let) prodělal ve svých 42 letech těžkou mozkovou příhodu. Má ochrnuté končetiny levé poloviny těla, chodí o francouzské holi. Nyní se přidaly i další zdravotní problémy, byla mu odebrána nefunkční pravá ledvina a podrobil se operaci prostaty. Pan Mirek by si chtěl doma cvičit na rehabilitačním přístroji MOTOmed.

 

Monika byla zdravá mladá dívka. V šestnácti letech však začala trpět velkými bolestmi hlavy. Vyšetření ukázala dva nádory na mozku. Monča musela podstoupit náročnou operaci, která však nedopadla podle představ. Došlo k ochrnutí všech končetin. Nyní Monča potřebuje trvalou péči a nákladné rehabilitace a pomůcky.

 

 

Příspěvek na pořízení repasovaného elektrického skútru - pořizovací cena 42 790,- Kč

máme vybráno

0 Kč

   

Na nákladné rehabilitační pobyty, kompenzační a rehabilitační pomůcky a další potřeby Monči

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno

103 896,74 Kč

   
 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 

   

Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.


 
 

3. cíl sbírky:

Další potřeby Jirky

máme vybráno

0 Kč (0 %)

   

 

 


 

 

 

 
 
 
 


 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

AKTUALIZOVÁNO: k 17.09.2020 - poslední započítaný příspěvek: - 19 170,- Kč  vyplacený dar Monika

(aktualizace cca 2 x týdně)

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!!

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem:

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME NĚKOLIK DALŠÍCH JEDNOTLIVÝCH SBÍREK

A SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!