Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

 

DETAIL NAŠI VEŘEJNÉ SBÍRKY V CENTRÁLNÍ EVIDENCI VEŘEJNÝCH SBÍREK MINISTERSTVA VNITRA

Naši veřejnou sbírku lze také nalézt v seznamu veřejných sbírek povolených Krajským úřadem.

(K 09.01.2020 dolní část seznamu)

 

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

Jak požádat o potvrzení a co nám za tímto účelem nahlásit. Darovací smlouvy ke stažení.

Více o finanční podpoře.

 

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 
Slečna Nikolka je velmi těžce postižená dívka. Společně jsme pomohli pořídit elektrický vozík, nyní pomáháme s úhradou odlehčovací služby a dalších potřeb Nikolky.
 
Tento mladý muž, také nutně potřeboval elektrický invalidní vozík eThrone. I zde se díky štědrostí přispěvatelů již podařilo pomoci. Děkujeme! Sbírka pro Toma pokračuje, vybíráme na další Tomovy potřeby. Brzy upřesníme konkrétní nejakutnější účely sbírky.

 
Mladá slečna Kristýnka se narodila předčasně a od té doby žije s velmi těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pečuje o ní maminka samoživitelka. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby slečny Kristýnky


 

Další potřeby pro slečnu Nikolku

 

máme vybráno 

 29 089,25,- Kč 

   

Další potřeby pro Toma

 

 

máme vybráno 

 502,- Kč 

   

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby slečny Kristýnky

 

máme vybráno 

 4 999,99,- Kč
   
     
     

Pan Marek utrpěl vážné bodné zranění krku a málem vykrvácel. Má vážné zdravotní následky, nechodí, nevidí, jí jen mixovanou stravu, těžko se dorozumívá. Vyžaduje celodenní péči. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby pana Marka.

Michálek se narodil předčasně a musel tak být několik měsíců v inkubátoru. Svůj boj o život vyhrál, potýká se však s trvalými zdravotními následky. Má těžkou formu DMO, Westův syndrom, mentální retardací, poškozený zrak. Potřebuje nákladné pomůcky a nákladnou rehabilitační péči.

 

 

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby pana Marka

 

máme vybráno 

 500,- Kč

   

 

Nyní je jednou z priorit pořízení speciální vaničky na koupání Orca/Penguin 33 877,- Kč

máme vybráno:

23 120 Kč

   
 

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315
 
Robin prodělal dvě cévní mozkové příhody ve velmi mladém věku,je upoután na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se jeho stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou


 
Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou
 
Pan Aleš se v důsledku zdravotního postižení dostal do nelehké sociální situace. Aktivně se snaží zajistit si systémové sociální zabezpečení, než se to však podaří, akutně potřebuje pomoci s úhradou výživy a životních potřeb, nájmu a energií, léků a dalších potřeb. Pomůže i sebemenší darovaná částka.
 

Na rehabilitace a další potřeby Robina

máme vybráno 

36 140 Kč  

   

Na rehabilitace a další potřeby slečny Terezky

máme vybráno

6 611,26 Kč 

   

Na potřeby pana Aleše

                  
máme vybráno

3 228,- Kč

   
     
     Julinka krátce po porodu prodělala těžké virové onemocnění, v jehož důsledku má nyní vážné zdravotní postižení Dětskou mozkovou obrnu. Potřebuje pravidelně cvičit. Vybrali jsme na rehabilitační přístroj MOTOmed pro děti a nyní vybíráme na nákladné neurorehabilitace.

 

 

 

 


Pan Petr z Ostravy prodělal před třemi lety ve svých 31 letech mozkovou příhodu.S následky se potýká dodnes, má ochrnutou levou polovinu těla, pohybuje se na mechanickém invalidním vozíku. Pomůžeme mu pořídit velmi potřebný elektrický vozík a následně i další potřebné věci nebo služby.

 

 

Paní Daniela žije od narození s těžkým zdravotním postižením DMO spastická kvadruparéza. Pohybuje se na invalidním vozíku. Aby si udržela co nejlepší zdraví a mohla se co nejlépe starat o svého malého syna, potřebuje pravidelně cvičit. Pomůžeme pro paní Danielku pořídit rehabilitační přístroj motomed a budeme hradit placené rehabilitační pobyty a další potřebné věci.

Neurorehabilitační pobyty v  ADELI MEDICAL Centr. Piešťany nebo Sanatoria Klimkovice a další potřeby Julinky

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno 

51 191,25 Kč 

   

Lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 DW přizpůsobený pro pana Petra: 72 588,- Kč.

 

 

máme vybráno

60 106 Kč

   

Na potřeby paní Daniely, placené rehabilitační pobyty a nejdříve na pořízení rehabilitačního přístroje motomed za 25 000,- Kč

 

máme vybráno

14 922 Kč

   
     
     

Pan Mirek (53 let) prodělal ve svých 42 letech těžkou mozkovou příhodu. Má ochrnuté končetiny levé poloviny těla, chodí o francouzské holi. Nyní se přidaly i další zdravotní problémy, byla mu odebrána nefunkční pravá ledvina a podrobil se operaci prostaty. Pan Mirek by si chtěl doma cvičit na rehabilitačním přístroji MOTOmed.

 

Monika byla zdravá mladá dívka. V šestnácti letech však začala trpět velkými bolestmi hlavy. Vyšetření ukázala dva nádory na mozku. Monča musela podstoupit náročnou operaci, která však nedopadla podle představ. Došlo k ochrnutí všech končetin. Nyní Monča potřebuje trvalou péči a nákladné rehabilitace a pomůcky.

 

 

Na pořízení staršího rehabilitačního přístroje MOTOmed za 25 000,- Kč

 

máme vybráno

1 511 Kč

   

Na nákladné rehabilitační pobyty, kompenzační a rehabilitační pomůcky a další potřeby Monči

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE

máme vybráno

148 833,74 Kč

   
 

 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 

   

Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.


 
 

3. cíl sbírky:

Další potřeby Jirky

máme vybráno

0 Kč (0 %)

   

 

 


 

 

 

 
 
 
 


 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

AKTUALIZOVÁNO: k 09.07.2020 - poslední započítaný příspěvek:  150,- Kč Markéta Fridrichová

(aktualizace cca 2 x týdně)

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!!

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem:

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME NĚKOLIK DALŠÍCH JEDNOTLIVÝCH SBÍREK

A SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!