Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 
Slečna Nikolka je velmi těžce postižená dívka. Společně jsme pomohli pořídit elektrický vozík, nyní pomáháme s úhradou odlehčovací služby a dalších potřeb Nikolky.
 
Tento mladý muž, také nutně potřeboval elektrický invalidní vozík eThrone. I zde se díky štědrostí přispěvatelů již podařilo pomoci. Děkujeme! Sbírka pro Toma pokračuje, vybíráme na další Tomovy potřeby. Brzy upřesníme konkrétní nejakutnější účely sbírky.

 
Mladá slečna Kristýnka se narodila předčasně a od té doby žije s velmi těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pečuje o ní maminka samoživitelka. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby slečny Kristýnky


 

Další potřeby pro slečnu Nikolku

 

máme vybráno 

 31 868,- Kč 

   

Další potřeby pro Toma

 

 

máme vybráno 

 202,- Kč 

   

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby slečny Kristýnky

 

máme vybráno 

 4 200,- Kč
   
     
     
Pan Marek utrpěl vážné bodné zranění krku a málem vykrvácel. Má vážné zdravotní následky, nechodí, nevidí, jí jen mixovanou stravu, těžko se dorozumívá. Vyžaduje celodenní péči. Pomáháme hradit nákladné neurorehabilitace a další potřeby pana Marka.    

 

Na neurorehabilitační pobyty a další potřeby pana Marka

 

máme vybráno 

 200,- Kč

   
   

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315
 
Robin prodělal dvě cévní mozkové příhody ve velmi mladém věku,je upoután na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se jeho stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou


 
Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou
 
Pan Aleš se v důsledku zdravotního postižení dostal do nelehké sociální situace. Aktivně se snaží zajistit si systémové sociální zabezpečení, než se to však podaří, akutně potřebuje pomoci s úhradou výživy a životních potřeb, nájmu a energií, léků a dalších potřeb. Pomůže i sebemenší darovaná částka.
 

Na rehabilitace a další potřeby Robina

máme vybráno 

 700 Kč  

   

Na rehabilitace a další potřeby slečny Terezky

máme vybráno

5 811,26 Kč (6,3 %)

   

Na potřeby pana Aleše

                  
máme vybráno

2 700,- Kč

   
     
     
Pan Ondřej je ochrnutý po cévní mozkové příhodě, potřebuje nutně elektrický vozík, který by mu usnadnil pohyb. Můžeme přispět jakoukoli částkou.

 
Julinka krátce po porodu prodělala těžké virové onemocnění, v jehož důsledku má nyní vážné zdravotní postižení Dětskou mozkovou obrnu. Potřebuje pravidelně cvičit. Vybrali jsme na rehabilitační přístroj MOTOmed pro děti a nyní vybíráme na nákladné neurorehabilitace.
 
 

Lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený pro pana Ondřeje: 85 326,- Kč

SBÍRKA POZASTAVENÁ

máme vybráno! :)

Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli! Zatím prosím neposílejte další příspěvky!

 

Neurorehabilitační pobyty v  ADELI MEDICAL Centr. Piešťany nebo Sanatoria Klimkovice a další potřeby Julinky

 

máme vybráno

81 437,49 Kč 

   
 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 


 

 

Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.


 
 

2. cíl sbírky:

pořízení polohovacího křesla do sprchy DMA 598: 15 190,- Kč

 

máme vybráno

6 056, 62 Kč (39,87 %)

   

 

 


 

 

 

 
 
 
 


 

 

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

AKTUALIZOVÁNO: k 20.09.2019 - poslední započítaný příspěvek:  1 010.18,- Kč  p. Michaela Davidová

(aktualizace cca 2 x týdně)

 

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem:

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME NĚKOLIK DALŠÍCH JEDNOTLIVÝCH SBÍREK

A SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!