Motto:

    Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

(List Jakubův 2, 15 - 17 , ekumenický překlad Bible 1984)

 

KOMU KONKRÉTNĚ MŮŽEME POMOCI

(SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SBÍREK)

 

 

Zde na této stránce je zveřejněn seznam jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé o podporu. Po kliknutí na jednotlivou osobu se o ní zobrazí další informace s žádosti o pomoc. Žadatelé jsou zde roztřídění podle typu znevýhodnění, přičemž někteří mohou mít současně i kombinaci vícero znevýhodnění. Tyto osoby jsme zařadili jen do jedné ze skupin znevýhodnění, a to té, do které spadají nejvíce (resp. z velké části).

Sbírky pro jednotlivé znevýhodněné spoluobčany jsme vytvořili na základě dostatečně doložených dokumentů, kterými žadatel doložil svou aktuální situaci, ve které potřebuje pomoci. Námi zprostředkována pomoc z výtěžku veřejné sbírky se vyplácí potřebnému na základě darovací smlouvy a za těchto podmínek a pravidel. Jednou ročně se pak vše dokládá k vyúčtování Krajskému úřadu v Ostravě.

Jak lze sledovat v PRŮBĚŽNÝCH VYÚČTOVÁNÍCH naší sbírky, neuplatňujeme žádné náklady spojené s konáním sbírky. To znamená, že

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

Takto hodláme pokračovat i v budoucnu, tedy

ŽÁDNÉ UPLATŇOVANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

Na Vaši žádost s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu nebo Vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost daňového odpočtu.

 

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - VS: 31

 

 

LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM - VS: 311
 
Slečna Nikolka je velmi těžce postižená dívka a nutně potřebuje elektrický vozík, který usnadní pohyb. Můžeme pomoci jakoukoli finanční částkou.
Tento mladý muž, také nutně potřebuje elektrický invalidní vozík, který usnadní pohyb. Můžeme pomoci jakoukoli finanční částkou

 
 

Lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený pro slečnu Nikolku: 74 840,- Kč

8.1.2019 máme vybráno 

 30 711,- Kč (41 %)

   

 

Lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený pro Toma: 76 868,- Kč

18.1.2019 máme vybráno 

 32 170,- Kč (41,8 %)

   

 

 

 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM - VS: 315
 
       
Robin prodělal dvě cévní mozkové příhody ve velmi mladém věku,je upoután na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se jeho stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou Slečna Terezka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje pomoci s úhradou neurorehabilitačních pobytů, aby se její stav zlepšil. Můžeme pomoci jakoukoli částkou

 
 

Z celkových nákladů na pobyt     100 000,- Kč

máme 11.1.2019 vybráno 

 19 850Kč (19,8%) 

   

Z ceny rehabilitace 81 000,- Kč

                  
máme 27.12.2018 vybráno

3 311,26 Kč (4 %)

   

 

 

 

LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ - VS: 32

 


Jirka má svalovou dystrofii. Pohybuje se na invalidním vozíku. Pečuje o něj jeho maminka, samoživitelka tří dětí. Pomáháme hradit Jirkovy potřeby.


 
Paní Lenka má těžké pohybové onemocnění. Společně jsme již pomohli pořídit tolik potřebný elektrický inv. vozík eThrone 12. Velké díky! Nyní můžeme dále pomáhat s úhradou lázeňských pobytů a dalších potřeb žadatelky o podporu.  

Aktuálně:

Toaletní a sprchovací vozík Bonn: 5 988,- Kč

15.12.2018 máme vybráno

3 556, 62 Kč (59, 39 %)

   

 

Úhrada lázeňských pobytů v Třeboni a dalších potřeb žadatelky:

20.1.2019 máme vybráno 

29 684 Kč

   

 
   


 

   

 

LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABÍ - VS: 33

 

 

     
     

 

 

Patříte-li do alespoň jedné z veřejné sbírky podporovaných skupin znevýhodněných spoluobčanů, můžete o finanční podporu z této sbírky požádat podle informací na stránce pod následujícím odkazem: