STOLNÍ CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ 2015

 

 

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ 2015

 

     Naše sdružení FREE WILL díky významné finanční podpory od Třineckých Železáren a spolupráce 9 českých a slovenských znevýhodněných spoluobčanů vydalo stolní charitativní kalendář pro rok 2015.

 

 

Kalendář o rozměrech 260 x 150 mm je dvoutýdenní, česko-slovenský (s rozšířenou verzí českých a slovenských křestních jmen, státních svátků obou republik a významných dnů), každou stránku kalendária zdobí obrázek od lidí se zdravotním postižením nebo dětí z dětských domovů a speciálních škol. Celkově je v kalendáři 27 obrázků.Pod kresbou našich autorů naleznete inspirativní citáty, které byly vyřčeny duchovními mistry, slavnými lidmi nebo samotnými autory kreseb.V úvodu naleznete poděkování všem, kteří se na vzniku kalendáře podíleli a bližší informace o našem sdružení a našich projektech, v závěru pak můžete nalézt 9 životopisných vizitek s fotografiemi našich autorů.

Vydáním charitativního kalendáře jsme chtěli veřejnost seznámit s výjimečným talentem lidí pohybujících se např. na vozíčku, lidí trpících neurologickým či psychickým onemocněním a také dětí z dětských domovů nebo seniorů.

Autoři tohoto výtvarného umění si jistě zaslouží náš obdiv, neboť i přes své nemalé problémy, nejčastěji zdravotní, rodinné a sociální, nerezignovali na život, ale naopak se snaží skrze svůj realizovaný talent životy nás všech ještě více a krásným způsobem obohatit.

Byli jsme velmi potěšeni, že se nám díky Jance Mikulenčákové podařilo přizvat i naše slovenské přátelé. Jsme rádi, že tak mohlo vzniknout dílo československé, že jsme si touto hezkou formou mohli připomenout dobu, kdy naše republiky tvořily jednu celistvou zemi! Děkujeme! :)

Pro grafické zpracování kalendáře a jeho výtisk jsme zvolili chráněnou dílnu v Kuřimi, která zaměstnává více než 50 lidí se zdravotním postižením. Cena výtisku 1 ks kalendáře tak činila 67,- Kč (v ceně je započítána i práce grafika).

 

100 % výtěžek z prodeje kalendáře bychom rádi rozdělili mezi tyto naše projekty:

 

-         Doplacení za grafické práce chráněné dílně v Kuřimi.

-         Další splátka rehabilitačního přístroje MOTOmed pro p.Ladislava.

-         Podpora 9 autorů kreseb.

-         Podpora chráněných dílen a jednotlivců vyrábějících výrobky pro o.s. FREE WILL.

-         Podpora dětí z dětských domovů.

-         Podpora provozu sdružení a nákladů souvisejících s realizací našich projektů.

 

Několik výtisků kalendáře darujeme jako poděkování naším autorům, lidem, kteří nám s přípravou pomáhali a všem těm, kteří nás za 1,5 roku naší existence významně podpořili. Děkujeme.

 

 

Stolní kalendář 2015 si můžete zakoupit:

Pozor! Od 30. 7. 2015 nová, výhodnější cena!

-         v našem e-shopu (z původních 100,- Kč nyní za 70,- Kč + poštovné a balné od 50,- Kč v rámci ČR a od 80,- Kč zásilka na Slovensko )

-         objednat na tel. 733 502 718,775 987 263  (z původních 100,- Kč nyní za 70,- Kč + poštovné a balné od 50,- Kč v rámci ČR a od 80,- Kč zásilka na Slovensko )

-         po domluvě na kontaktních místech v Ostravě - Zábřehu - Tel: 733 502 718 , v Tiché Tel: 777 683 308 a v Karviné - Tel: 775 987 263   (z původních 100,- Kč nyní za 70,- Kč)

-         u našich terénních spolupracovníků (z původních 120,- Kč nyní za 90,- Kč)

-         ve vybraných obchodech či kulturních domech (z původních 120,- Kč nyní za 90,- Kč)

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme společnosti MORAVIA STEEL a.s. za její laskavou finanční podporu při vzniku tohoto kalendáře.

Naše poděkování rovněž patří náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje panu Martinu Síkorovi.

Děkujeme také všem, kteří se na přípravě kalendáře podíleli, ať už svou milou tvorbou, nebo časem a zájmem věnovaným přípravě jako dobrovolníci. Zejména Honzovi, Jance Mikulenčákové, Libuši Tyburcové, Katce Cuperové, Marcelce Šmoldasové, Janě Machálkové a dalším.

 

Láskyplné poděkování si zaslouží především také naši milí autoři kreseb: Janka Strapková, Erika Kostová, Mgr. Ondrej Bašták Durán, Patrik Škoda, Liduška Šnajdrová, Eva Lužná, Petra Snozová, Ivetka Gaborová a Ivetka Czinová.

 

Děkujeme za výtisk kalendářů chráněné dílně v Kuřimi, která zaměstnává 50 osob se zdravotním postižením, a jejímu grafikovi Michalu Pytlukovi.

 

 

O NAŠICH AUTORECH

 

     Životní osudy autorů kreseb tohoto kalendáře se vám v něm pokoušíme přiblížit v jejich životopisných vizitkách, podle toho, co nám na sebe oni sami prozradili. Většina z těchto nějakým způsobem znevýhodněných lidí je zároveň i v nelehké finanční situaci. Vlivem jejich ztížených existenčních podmínek mají zvýšené náklady na dosažení kvalitativně hodnotnějšího života. Zdravotně znevýhodnění vlivem svého postižení či těžké nemoci tíže např. získávají vhodnou práci, a tak jsou mnohdy odkázání jen na důchodový příjem a pomoc rodiny. Potřebují si přitom pořídit mnoho kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek, řešit bezbariérové úpravy svého domova nebo například, jako zrovna aktuálně jedna z našich autorek paní Jana Strapková, pořídit vhodně upravený automobil, který jim zaručí větší soběstačnost a styk s okolím. To všechno jsou finančně velice nákladné věci. Státní podpora často nestačí pokrýt ani většinovou část ceny těchto nezbytností (např. v případě zmíněného pořízení automobilu osobou se zdravotním postižením na Slovensku, nemá tato osoba nárok na příspěvek od státu, pokud nestuduje nebo nedojíždí do práce), znevýhodnění tak musí doplácet velké sumy. Uvítali by proto přímou podporu všech, kteří si to mohou dovolit. Na konci životopisných vizitek některých z našich autorů nalezneme jejich bankovní konta, kde je můžeme rovnou podpořit. Můžeme tak rovněž učinit prostřednictvím našeho transparentního účtu 2700441519/2010, do zprávy pro příjemce prosím napište jméno výtvarník(a)ů, kterého nebo které jste se rozhodli podpořit. I malá částka se jistě počítá. Vybrané příspěvky poté přepošleme na jejich účty (cca 1 x měsíčně). Naši umělci budou také jistě velice rádi, pokud se vám zalíbí jejich hezká díla natolik, že si je rozhodnete zakoupit. Tuto tvorbu si můžete prohlédnout i na této stránce dole, po zvolení jednotlivého autora. Pro případnou objednávku jejich děl kontaktujte prosím v této záležitosti přímo je, nebo naší organizaci, která je s nimi v častém spojení. FREE WILL o. s. se bude také snažit tyto potřebné lidi ještě více konkrétně podpořit, a to podle našich možností a nejlepších schopností. Všem velmi děkujeme za podporu!

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU A AŤ SE VÁM KALENDÁŘ LÍBÍ!

 

 

 

 

 

Přečtěte si životopisy našich umělců, kteří se svými kresbami a malovanými obrazy podíleli na podobě kalendáře, a prohlédněte si jejich tvorbu. Bude-li to ve vaších možnostech, podpořte prosím naše umělce jakoukoliv finanční částkou. Děkujeme.

 

Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

Iveta Czinová

Iveta Gaborová

     

 

Erika Kostová

Eva Lužná

Petra Snozová

     

Janka Strapková

Patrik Škoda

Liduška Šnaidrová

 

 

 

JAK JE VYUŽIT VÝTĚŽEK Z PRODEJE KALENDÁŘŮ

 

 

VÝTĚŽEK Z KALENDÁŘE CELKEM: 23 478,- Kč + 90 Kč dar na projekt podpora znevýhodněných umělců

 

Z toho použito:

2. 12. 2014 částka 3 949 na splátku Motomedu pro pana Ladislava

18. 12. 2014 částka 5 000 na doplatek chráněné dílně za grafické zpracování kalendáře

18. 12. 2014 částka 2 000 na nákup zboží (rukodělných výrobků) na podporu činnosti FREE WILL o. s.

26. 1. 2015 částka 1 775,- na podporu chráněné dílny Hrčávka, odběr výrobků

25. 3. 2015 částka 5 000,- na celkovou opravu automobilu sdružení

21. 4. 2015 částka 2 500,- Doplatek za nákup již prodaného zboží pořízeného na podporu FREE WILL o. s.

06.09.2017 částka 3 344,- v převedené částce 4 344 na účet Veřejné sbírky. Uvolněné spolkové prostředky na pomoc lidem žádajícím o podporu v projektu NEBE NA ZEMI. VS: 3

 

Aktualizováno k 18.09. 2017

 

DĚKUJEME VÁM !!!