Motto:

23  Těm, kteří ho následují, říká: „Chce-li lidstvo opět najít svou pravou vlast, musí uznat bratrství života.

24  Kdo není přátelský a láskyplný ke každé formě života, jedno, zda je to člověk, zvíře, pták nebo jen malý červ, nemůže počítat s Boží požehnáníplnou  milostí. Tak, jak my dáváme bratrovi, tak dá Bůh nám.“Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/pavel-badac/me-presvedceni/#cista-Laska

23  Těm, kteří ho následují, říká: „Chce-li lidstvo opět najít svou pravou vlast, musí uznat bratrství života.

24  Kdo není přátelský a láskyplný ke každé formě života, jedno, zda je to člověk, zvíře, pták nebo jen malý červ, nemůže počítat s Boží požehnáníplnou  milostí. Tak, jak my dáváme bratrovi, tak dá Bůh nám.“Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/pavel-badac/me-presvedceni/#cista-Laska

23  Těm, kteří ho následují, říká: „Chce-li lidstvo opět najít svou pravou vlast, musí uznat bratrství života.

24  Kdo není přátelský a láskyplný ke každé formě života, jedno, zda je to člověk, zvíře, pták nebo jen malý červ, nemůže počítat s Boží požehnáníplnou  milostí. Tak, jak my dáváme bratrovi, tak dá Bůh nám.“Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/pavel-badac/me-presvedceni/#cista-Laska

 

23  Těm, kteří ho následují, říká: „Chce-li lidstvo opět najít svou pravou vlast, musí uznat bratrství života.

24  Kdo není přátelský a láskyplný ke každé formě života, jedno, zda je to člověk, zvíře, pták nebo jen malý červ, nemůže počítat s Boží požehnáníplnou  milostí. Tak, jak my dáváme bratrovi, tak dá Bůh nám.“Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/pavel-badac/me-presvedceni/#cista-Laska

23  Těm, kteří ho (Ježíše) následují, říká: „Chce-li lidstvo opět najít svou pravou vlast, musí uznat bratrství života.

24  Kdo není přátelský a láskyplný ke každé formě života, jedno, zda je to člověk, zvíře, pták nebo jen malý červ, nemůže počítat s Boží požehnáníplnou  milostí. Tak, jak my dáváme bratrovi, tak dá Bůh nám.“

(Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu, 74. kapt., nakladatelství Erika 1995)

 

 

OBSAH:

 

PŘEHLED

ÚVOD, POPIS PROJEKTU

 

 

CO MŮŽE PRO OCHRANU ZVÍŘAT UČINIT KAŽDÝ Z NÁS

 

ÚPRAVA STRAVOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO STYLU

VEGANSTVÍ

DALŠÍ MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ

 

CO DALŠÍHO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS PRO OCHRANU VŠECH ZVÍŘAT

 

 

JAK MŮŽETE POMÁHAT SPOLEČNĚ S NÁMI

 

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE POMÁHAT NÁŠ SPOLEK

S KÝM KONKRÉTNĚ BUDEME SPOLUPRACOVAT, KOHO BUDEME PODPOROVAT

CO NEBO KOHO PODPOROVAT NEBUDEME

POJĎME NA TO, MYSLEME GLOBÁLNĚ, JEDNEJME LOKÁLNĚ!

 

 

OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 

KOČKA DOMÁCÍ

NEBEZPEČÍ PŘEMNOŽENÍ

HUMÁNNÍ ŘEŠENÍ

 CO S NALEZENOU KOČKOU 

 

POMÁHEJTE KOČKÁM TAKÉ SPOLU S NAŠÍM SPOLKEM - MOŽNOST FINANČNÍ PODPORY

KDE KONKRÉTNĚ MŮŽEME NYNÍ POMÁHAT KOČKÁM

KOČKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 

 

PŘEHLED

 

NÁZEV PROJEKTU: OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

DATUM ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 15.02.2017

 

CELKOVÁ FINANČNÍ HODNOTA ZPROSTŘEDKOVANÉ POMOCI: 1 000,- Kč

HODNOTA ZACHRÁNĚNÉHO NEBO ZKVALITNĚNÉHO ZVÍŘECÍHO ŽIVOTA: NEVYČÍSLITELNÁ

 

Aktualizováno: 23.04.2017

 

 

 ÚVOD, POPIS PROJEKTU 

 

Chránit zvířata s námi můžete již v našem projektu NEBE NA ZEMI ve skupině OCHRANA ZVÍŘAT. Do patřičných skupin a podskupin tam lze psát žádosti o pomoc pro konkrétní zvířata. Např. v situacích, kdy vám vaše nepříznivá sociální situace nedovoluje, abyste se bez příchozí podpory patřičně postarali o zvířecího miláčka, nebo když chcete zvíře darovat, poptáváte spojence pro váš projekt na ochranu živočichů apod. (o vložené žádosti o podporu nás prosím informujte i e-mailem zaslaným na spolekfreewill@email.cz ) Mimo to tam najdete plno zajímavých informací, reportáží a článků z oblasti života a ochrany zvířat. Projekt na této stránce lze tedy vnímat jako jakousi nadstavbu, která má ještě více přitáhnout zvláštní pozornost této problematice, neboť si to její závažnost jistě zaslouží!

 

LIDÉ SE TOTIŽ STÁLE JEŠTĚ NE VŽDY CHOVAJÍ KE ZVÍŘATŮM JEN ZCELA HEZKY.

MNOHO ŽIVÝCH TVORŮ TAK ZCELA ZBYTEČNĚ STRÁDÁ A TRPÍ!

 

     Avšak jedním ze znaků nastávající Nové doby bude více Lásky a empatie ve společnosti. Změní se tak i přístup ke všem bohatým životním projevům na Zemi i ve Vesmíru, tedy i chování člověka ke zvířatům. S nadcházející větší vyzrálosti člověka zcela přirozeně zanikne dnes ještě častý lidský náhled na tyto živočichy, nebudou již vnímání jako nástroje k zužitkování a vytěžení… Vztah se přemění do té míry, že člověku ke štěstí postačí „pouhé“ pozorování úžasné životní druhové rozmanitosti, kdy s patřičnou pokorou, úctou a obdivem se bude snažit být dobrým správcem a co nejméně rušivým článkem veškerého projeveného stvoření, ve kterém tímto konečně zaujme své pravé místo, coby dostatečně vědomá celistvá bytost zrcadlící vrchol tvůrčího umění Vesmíru. Místo řízku na talíři a kožené bundy pak bude člověku radostí „prostá“ zvířecí přítomnost, jejich pozorování a případný další kontakt s nimi. Tak jako ostatním bytostem svého druhu, bude i němým tvářím dopřávat co největší svobodu v jejich přirozeném prostředí, bude spoutávat a omezovat jen humánním způsobem a jen v nutných případech potřebných k zachování udržitelné rovnováhy celkového ekosystému. Není to utopie, nýbrž evolučně neodvratný postoj společnosti, který nadejde a alespoň převáži již v blízké budoucnosti. Pojďte tedy být spolu s námi jedněmi z nositelů tohoto postoje k životu, vytvořme kousek Nebe na Zemi i pro naše zvířecí společníky, buďme dobrými hospodáři, tedy

 

MILUJME A OSVOBOĎME I ZVÍŘECÍ DRUHY NA ZEMI!

POZORUJME JE A TĚŠME SE Z JEJICH HEZKÉ PŘÍTOMNOSTI

 

 

 

 

CO MŮŽE PRO OCHRANU ZVÍŘAT UČINIT KAŽDÝ Z NÁS

 

 ÚPRAVA STRAVOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO STYLU 

 

     Nejvíce tedy i zvířatům a přírodě pomůžeme, pokud v jejich prospěch pozměníme své myšlenky a celkové vnímání vůči všem životním projevům, pokud se nám zkrátka podaří ještě více Život MILOVAT! Spolu s našim srdcem se nám pak více otevřou i oči a začneme veškeré věci, jevy, děje, veškeré bytí nahlížet v souvislostech. Uvědomíme si mimo jiné, jakou velkou moc má člověk nad životem, jak se svým denním konáním podílí na podobě světa, ve kterém žijeme a který spolu utváříme! Toto naše prozření bude přirozeně následovat úprava životního stylu, a to počínaje našim stravováním, které má na celkový život mnohem větší dopad, než se může na první pohled zdát. Je totiž nepopíratelný fakt, že existence a produkce z živočišných velkochovů znamená nejen smutný důsledek pro miliardy trpících živých tvorů, ale také devastaci životního prostředí. K zamyšlení o tomto uvádíme odkaz na stránku spřáteleného spolku Prales dětem, kde lze k této problematice nalézt podrobné informace – článek a videa.

 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT A VIDĚT

 

Chov hospodářských zvířat pro maso, kůže, vejce, či mléko by se dal označit za globální katastrofu ohrožující nejen přírodní bohatství Země, ale i lidstvo samotné. Homo sapiens chová na Zemi přibližně 150.000.000.000 zvířat, aby ukojil svoji pomýlenou představu o nutnosti konzumace živočišných bílkovin. Z toho 60 mld živých bytostí, kterým říkáme zvířata, jdou na jatka. Více na ...

https://pralesdetem.cz/hospodarska-zvirata/


Jen pro silné žaludky....

1,5 h dlouhé video s pravdivými záběry o tom, jak se lidé chovají ke zvířatům. Aneb co bychom měli vědět, ale nechceme…

POZEMŠŤANÉ

 

 

VEGANSTVÍ

     Nejohleduplnější životní cestou vůči zvířatům a přírodě je jistě veganství. Tedy způsob stravování vylučující konzumaci masa a všech produktů živočišného původu, včetně tedy i mléka a výrobků z něj, vajec a medu. Dále pak bojkot výrobků z kůže a zboží, jejichž produkce nějakým způsobem souvisí s utrpením a útlakem zvířat (např. Palmový olej, kosmetika testovaná na zvířatech apod.). Bojkot cirkusů se zvířaty, zoologických zahrad, celková snaha o osvobození zvířat držených v zajetí a propagace jejich ochrany v jim přirozených domovských ekosystémech. Veganství je tedy nejen výživově plnohodnotné a pestré stravování, ale celkové, eticky čisté přesvědčení o dosažitelnosti ohleduplného vztahu vůči co možná nejširšímu spektru životních projevů na Zemi. Netřeba mít z ničeho obavy, postačí se jen s tímto světonázorem více seznámit, vyzkoušet, nebát se životních změn. Snadno dostupných informací je dneska opravdu dostatek. Změna ve společnosti vždy začíná u jednotlivců. Ti jsou pak vzorem ostatním. Veganství je nejohleduplnější styl života jak vůči okolí, tak i vzhledem k našemu dobrému zdraví. Proč se stát veganem…

SPOUSTU VEGANSKÝCH RECEPTŮ NAJDETE NAPŘÍKLAD ZDE:

 

 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ

     Jakými dalšími stravovacími směry se můžeme vydat najdeme v hezkém přehledu např. zde:

 

 

 CO DALŠÍHO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS PRO OCHRANU VŠECH ZVÍŘAT 

 

 • Nekupujme pravou kůži, kožešiny a výrobky testované na zvířatech (drogérie, úklidové domácí prostředky)

 • Podporujme útulky a záchranné stanice, a to: finančně, materiálně (vhodné krmivo nejlépe po domluvě), odběr zvířete do vhodných podmínek a za předpokladu zaručení dostatečně potřebné péče, kontakt se zvířaty (kde to lze, například venčení psů z útulku apod.)
 • Podporujme neziskové organizace, které se věnují ochraně zvířat a prosazují jejich práva
 • Pokud máme tu možnost (rodinný dům, statek, nějaké stavení v přírodě), zbudujme vhodné útočiště (ustájení), které zvířatům poskytne sezónní ochranu před mrazem a sněhem
 • Nenechávejme množit domácí zvířata, pokud pro ně nemáme zajištěn vhodný domov, kastrujme
 • Nebuďme lhostejní ke zjištěným případům trápení zvířat (např. soused, farma, útulky), informujme o tomto patřičné úřady (příslušné obecní úřady, krajské veterinární správy - ZPŮSOB OZNÁMENÍ O TÝRÁNÍ ZVÍŘAT)
 • Sledujme situaci v našem okolí, zda se v něm nenacházejí volně žijící zvířata (např. bezprizorní kočky), která potřebují naši pomoc. Např. zraněná zvířata (zajistěme odbornou pomoc – zvěrolékař, záchranné stanice), člověkem pronásledována, přemnožená (snažme se humánně regulovat na únosný počet – odchyt, kastrace), vylepšeme podmínky volně žijících zvířat (ochranné přístřešky, boudičky, kde to je vhodné)
 • Nezneužívejme zvířata na těžkou prací, upozorňujme na to
 • Nenavštěvujme místa, kde se zvířata drží v zajetí (ZOO, delfinária, zvířecí cirkusy apod.)
 • Podporujme ochranu zvířat v jejich přirozeném prostředí (výkup rezervací za účelem ochrany zvířat, podpora provozu, pokud to lze – návštěvy, dobrovolnická výpomoc). Dobrý příklad, že to jde: spolek Prales dětem
 • Nevyhledávejme a nepodporujme krutou zábavu se zvířaty (různé zvířecí zápasy, dostihy – zejména překážkové)
 • Nepodporujme obchod se zvířaty (prodejny exotických zvířat, nechovejme tato zvířata v našem prostředí)
 • Naše domácí mazlíčky krmme bezmasými krmivy (zajistěme jim možnost, ať si v případě potřeby něco sami přirozeně uloví v přírodě)
 • Veďme k úctě a lásce ke zvířatům děti, buďme dobrými vzory

 

 

JAK MŮŽETE POMÁHAT SPOLEČNĚ S NÁMI

 

 JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE POMÁHAT NÁŠ SPOLEK 

     Naše pomoc v oblasti ochrany domácích a hospodářských zvířat jistě nebude patřit k největším. Jsou zde ostatně jiné, větší, profesionální a tomuto oboru lépe rozumějící organizace. Společnými silami se nám však určitě podaří udělat kus dobré služby ve prospěch zvířat, které potřebuji naší ochranu před prozatímním neuvědomělým chováním některých lidí! Budeme se podle našich možností snažit co nejvíce reagovat na aktuální potřeby zvířat, očekáváme vaše podněty a návrhy v tom, komu a jak bychom mohli konkrétně pomoci nebo pomáhat.

 

 S KÝM KONKRÉTNĚ BUDEME SPOLUPRACOVAT, KOHO BUDEME PODPOROVAT 

     V rámci našich možností a schopností mohou s naši spolupráci a podporou počítat všichni ti, kteří o to projeví zájem a budou mít celkový stejný záměr jako my. Tedy zejména

 • Útulky a záchranné stanice pro zvířata
 • Neziskové organizace
 • Dobrovolníci
 • Sociálně slabší spoluobčané, kteří mají v péči zvíře či zvířata
 • Státní instituce

 

 CO NEBO KOHO PODPOROVAT NEBUDEME  :

 • Chovy, ve kterých jsou zvířata krmená masitou stravou

I v těchto chovech však podporujeme kastrace, pokud si to žádá situace (nejčastěji zřejmě přemnožení)

Dále v těchto chovech podpoříme případně nutnou zvěrolékařskou péči, za podmínky, že poté bude zvíře umístěno do chovu krmícího nemasitou stravou.

 

 

 POJĎME NA TO, MYSLEME GLOBÁLNĚ, JEDNEJME LOKÁLNĚ! 

 

 

OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 

 

 KOČKA DOMÁCÍ 

 

     Tato již od pradávná zdomácnělá šelma se stala jedním z nejoblíbenějších zvířecích společníků člověka, pro mnohé lidi přímo zvířecím miláčkem. Proč tomu tak je nejspíše pochopí jen ten, kdo si s kočkou vytvořil svou dlouhodobější zkušenost ze společného soužití. Kočka, oduševnělý tvor, osobnost, ve které můžeme dobře vypozorovat rozmanité stavy nálad a bezesporu značnou inteligenci. Mimo užitečný přínos tohoto predátora co se regulace rychle se množících hlodavců týče, je zde často i zdravotní význam pro člověka, kdy dokáže být klidná energie kočky pro mnoho psychicky citlivých lidí přímo léčivá.

Více podrobných informací o kočkách domácích najdeme například zde:

NEBEZPEČÍ PŘEMNOŽENÍ

     Kočky jsou však velké šikulky, co se rozmnožování týče. Kočka zvládne mít vícero koťat najednou i třikrát ročně. Může pak snadno dojít a běžně dochází k přemnožení volně žijících koček (tzv. bezprizorních), které se stabilně nedrží poblíž žádného majitele nebo opatrujícího člověka. K přemnožení zejména dochází na veřejně přístupných místech, (parky, blízkost stravovacích zařízení apod.), kde se přece jen daří kočkám opatřit si dostatek potravy. Větší počet jakéhokoliv životního druhu, který je soustředěn na omezeném místě, sebou ovšem nese pro celkový ekosystém riziko vychýlení z přirozené rovnováhy, což může vést až ke krajnímu potlačení některých jeho částí (vymizení jednotlivých druhů). Dříve nebo později dochází k ustálení, přirozené a alespoň částečné samoregulaci. Pokud dojde v přírodě (nejčastěji tedy ve městech, obcích) k přemnožení koček, i to má své negativní dopady na celkovou biodiverzitu okolí. Viz. Následující článek…

HUMÁNNÍ ŘEŠENÍ

     Přemíra koček na jednom místě může také začít vadit i lidem. Někteří z nich pak mohou začít tyto kočky nehumánně a drasticky likvidovat a pronásledovat. Živí krásní tvorové následně zcela zbytečně trpí a v bolestech umírají v důsledku krutosti člověka! Aby bylo zabráněno zmíněným dopadům přemnožení koček na ekosystém a omezeno případné trápení koček ze strany člověka, je jistě vhodné takovým situacím předcházet včasnou, humánní a dostatečnou regulací počtu koček. V úvahu přichází prokastrování bezprizorních zvířat. Hledání nového domova, snaha o rozptýlení koček do dalších a pro ně bezpečnějších lokalit. To vše se může dařit za předpokladu dostatečného zájmu ze stran správy obcí, ochranářských organizací nebo s iniciativou dobrovolníků, kteří mají k těmto zvířatům kladný vztah.

CO S NALEZENOU KOČKOU?

     Na stránkách kočičího depozita KOČKY BOHUMÍN je možno najít mnoho užitečných informací, jak můžeme prakticky a efektivně pomáhat kočkám bez domova. A samozřejmě můžeme útulku i rovnou pomoci v jejich činnosti na pomoc kočkám. Děkujeme! :)

Pod odkazem najdeme např,:

Polystyrenové boudičky pro venkovní kočky - návod

Základní informace pro nálezce a zachránce koček - nováčky

Aneb návod na kočku - jak se celkově postarat o kočku, která s námi začíná žít. Co kočka potřebuje a na co je dobré pamatovat?

 

 POMÁHEJTE KOČKÁM TAKÉ SPOLU S NAŠÍM SPOLKEM 

     I náš spolek se bude snažit udělat pro potřebné kočičáky maximum. Věříme, že se postupně podaří vytvořit síť dobrovolníků, kteří ve svém okolí budou monitorovat počet toulavých koček a v případě potřeby včas začnou jednat za účelem humánní regulace. Bude-li to v našich možnostech, finančně podpoříme úhradu nákladů na stabilizaci situace. Nabídneme možnost spolupráce na finančním zajištění jednotlivých akcí, a to prostřednictvím našeho transparentního provozního účtu spolku. Také zde na této stránce (viz v popisu jednotlivých zásahů) zveřejníme fotky koťat a koček, které hledají nový domov nebo alespoň dočasné bezpečné umístění a péči. Například v čase zotavení po kastraci. Děkujeme, že pomáháte i kočkám!

 

SPOLUPRACOVAT NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ NAŠÍ POMOCI KOČKÁM MŮŽEME PROSTŘEDNICTVÍM:

Variabilní symbol: 3811 nebo označit ve zprávě příjemci: Kočky

 

Předem nám prosím sdělte svůj záměr na této formě spolupráce. Kontaktujte nás. Děkujeme.

Pozn. Příchozí dary na tento účel budou nyní přiděleny na pomoc Kočkám v Rožnově.

          Rovněž samozřejmě můžete přímo podpořit s námi spolupracující dobrovolníky a další organizace. Pokud o nich neinformujeme na našich stránkách, jejich spolupráci s námi si prosím předem ověřte. Děkujeme.

 

 NYNÍ MŮŽEME SPOLEČNÝMI SILAMI POMÁHAT KOČKÁM V TĚCHTO MÍSTECH: 

KOČKY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

     V Rožnově pod Radhoštěm se objevilo několik veřejně přístupných míst, kde se zdržuje větší počet koček. Je podezření, že kočky i koťata jsou nehumánně pronásledovány některými z místních občanů (trávení, pronásledování se psy, s řetězem v ruce – podle výpovědí svědků). Městský úřad delší čas situaci neřeší. Zatím se neobjevily ani ochranářské organizace, které by nabídly pomoc.

 

     Díky iniciativě dobrovolníků a hodných lidí, kteří situaci sledují a kočkám podle dostupných možností pomáhají, se zatím (začátek února 2017) podařil odchyt tří koček. Ty se umístily u lidí ze vzdálenějšího okolí, ochránců zvířat, kteří jim pomáhají v malých, doma zřízených útulcích. Kočky z Rožnova si vzali i za situace, kdy již místo dochází a peníze na péči také nejsou nazbyt. Velké díky tedy patří těmto našim přátelům, kteří jistě uvítají podporu nás všech:

 

 

Chovatel a ochránce koček domácích z Valašského Meziříčí. Ve svém domově pečuje celkem o 8 až 10 (podle situace) zachráněných koček z okolí. Ujal se ochotně i několika zachráněných koček z Rožnova. Mimo to pan Bohdan pomáhá pečovat o volně žijící kočky ve Valašském Meziříčí. Děkujeme za pomoc.

Na základě darovací smlouvy jsme poskytli panu Bohdanovi drobný finanční dar na péči o kočky. Dar ve výši 1 000,- Kč pokryl několik účtů od zvěrolékařů. Dar jsme poskytli v době, kdy jsme ještě neměli ustanovenou podmínku poskytování podpory pouze chovatelům, kteří svůj chov krmí pouze nemasitou stravou. Podmínky aktualizovány k 23.04.2017

 

     A velké poděkování zaslouží samozřejmě všichni dobrovolníci, kteří kočkám z Rožnova pomáhají a ještě pomůžou! Již se podařilo díky schopným dobrovolníkům a za pomocí zmíněných ochránců zachránit několik koček. Situaci nyní průběžně sledujeme. Pokud vyhodnotíme, že místo současného pobytu případně zbývajících dalších koček pro ně není přátelské, budeme i nadále podporovat odchyt koček místními dobrovolníky a kastraci. Budeme se jim následně snažit pomoci najít bezpečnější místo k životu. Pokud si můžete dovolit vzít kočky alespoň dočasně k sobě, moc to pomůže.

   

Seznam zachráněných koček z Rožnova, které si případně můžete vzít k sobě do péče, uvedeme zde:

 

SPOLUPRACOVAT NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ NAŠÍ POMOCI PRO KOČKY Z ROŽNOVA MŮŽEME PROSTŘEDNICTVÍM:

Variabilní symbol: 38111 nebo označit ve zprávě příjemci: Kočky Rožnov

 

Předem nám prosím sdělte svůj záměr na této formě spolupráce. Kontaktujte nás. Děkujeme.

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI CHRÁNÍTE ZVÍŘATA!

 

Pozn.: projekt je plně funkční, postupně doplňován a aktualizován.

 

20.08.2018

Milí přátelé,

     děkujeme za obohacení i této diskuze. Podle časových možností se rádi zapojíme. Vítány jsou zde zejména tipy na ochránce zvířat, vaše zkušenosti s nimi, tipy na obecné zlepšení ochrany zvířat a vše, co se této problematiky týče. Příspěvky v diskuzich se nám neodesílají na e-mail. Budete-li mít proto na srdci nějakou akutní otázku přímo na náš spolek, nebo tip na případnou spolupráci i v oblasti ochrany zvířat, kontaktujte nás prosím přímo na e-mailu: spolekfreewill@email.cz nebo spolkovém telefonu: 777 683 308 (Pavel Badač).

     Jistě alespoň některé otázky ohledně toho, co všechno dalšího lze pro ochranu zvířat učinit a jak s nimi žít ještě ve větším souladu, jsme se na základě našich dosavadních poznatků snažili zodpovědět a shrnout i v této části stránky:

 CO DALŠÍHO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS PRO OCHRANU VŠECH ZVÍŘAT 

    Pod odkazem mimo jiné i najdete, jak postupovat při podezření na týrání zvířat. Děkujeme za váš zájem!

Diskusní téma: > Ochrana hospodářských a domácích zvířat

Datum: 22.03.2018

Vložil: kit psanec

Titulek: bestie

Dobrý den, máme takový problém. Začaly se nám ztrácet kočky. První byl kocourek. Měli jsme ho nějaký rok. Jako koťátko ho asi srazilo auto, protože přišel s dvěma zlomenými tlapkami na pravé straně, proraženými plícemi a dalším. Záchrana stále několik tisíc, ale nevadilo nám to, i když nemáme peněz na rozdávání. Prostě to byl člen rodiny, stejně jako ostatní tři. Ti se postupně ztratili také. Vždy šli večer ven a ráno už nepřišli. Žádný se nikdy netoulal, navíc byli kromě posledního kocourka kastrovaní. To už nemůže být náhoda.Co máme dělat? Díky za radu.

Datum: 22.03.2018

Vložil: kit psanec

Titulek: bestie

Dobrý den
Máme takový problém. Mizejí nám kočky. Máme podezření, že je někdo tráví nebo tak něco. Za poslední půlrok nám zmizela už čtvrtá kočka. První byl kocour,kterého jsme měli nějaký rok. Kdysi ho asi srazilo auto,nevíme, měl na pravé straně zlámané obě tlapky, proražené plíce a další. Záchrana stála několik tisíc, ale nevadilo nám to,a to nemáme peněz na rozdávání. Prostě to byl člen rodiny, stejně jako ostatní tři. Ti se postupně ztratili také, a nevíme kam se poděli. Nikdy se netoulali, navíc byli kromě posledního kocourka kastrovaní. To už nemůže přece být náhoda. Můžeme se někam obrátit? Nebo něco udělat? Díky za odpověď.

Datum: 28.08.2017

Vložil: X.horeicova

Titulek: Prosba

,prosim o radu jak postupovat pri ochrane malych kotatek ktere lezi u cesty jen pod balkony vedle zaparkovanych aut.majitele kocka nezajima a ted kdyz se zacinaji mlade kotatka pohybovat a hrat tak je jen otazka casu kdy je auta rozjezdi.uz se to stalo minuly rok.majitel nema srdce s urcite by je i tak velke utopil vedle v becve.take ma psa trvale uvazaneho nekolik let u male boudy.jen cekam kdy umre aby se mu ulevilo a uz netrpel za kazdeho pocasi i v tuhe mrazy.dekuju X.

Datum: 28.08.2017

Vložil: X.horelicova

Titulek: Re: Prosba

Omlouvam se za chybu meho jmena.X.horelicova

Datum: 31.03.2017

Vložil: Petra

Titulek: Krmení kočky

Všimla jsem si,že pan Bohdan prpaguje krmení koček převážně syrovým masem. Není to proti Vaší filozofií?

Datum: 21.04.2017

Vložil: spolek FREE WILL

Titulek: Re: Krmení kočky

Dobrý den paní Petro,

děkujeme za dotaz. Ano, máte pravdu. Není to zrovna ideální stav. Nejohleduplnější vůčí hospodářským zvířatům by bylo, kdyby i všichni chovatelé koček krmili jen vegetariánský. Protiargumenty většiny chovatelů koček na tento názor jsou všeobecně známy: kočka je šelma, potřebuje maso k zdravému prospívání. Prodáváná vegetariánská krmiva koček, která by svým speciálním složením měla obsahovat všechny potřebné látky, jsou několikanásobně dražší než například masité konzervy nebo granule. Pokud pečujete o jednu nebo dvě kočky, budiž. V případě většího chovu by to však bylo pro většinu chovatelu s průměrným příjmem celkem nereálné. Ne všechny kočky navíc na vegetariánské krmivo přivyknou.

Avšak konkrétně k případu pana Bohdana. Mimo své další kočky, o které pečuje, se ochotně ujal i několika koček z Rožnova, z místa, kde je důvodné podezření, že zde venku žijící kočky byly surově člověkem pronásledovány. Bezpečné místo, kam by se mohly umístit dospělé kočky, se nehledá jen tak lehce... Jsme proto rádi, že v tomto částečně pomohl i pan Bohdan. Kočky chová ve svém bytě, venku pobývají jen málo. Mají tak dost omezenou možnost něco si ulovit. Zvlášť v případě přijatých polodivokých koček je alespoň z počátku velmi problematické jejich venčení... Čili z uvedeného je postoj pana Bohdana k problematice vegetariánského krmení koček celkem pochopitelný. K námi vyplacené podpoře jen dodám, že tato uhradila jen pár účtu od zvěrolékařů koček. Na panu Bohdanovi je jinak velmi sympatický také jeho kladný postoj k regulaci koček pomoci kastrace. Ne všichni jsou v tomto dostatečně zodpovědní...

Jinak samozřejmě, POKUD TO JEN TROCHU JDE, PŘIKRMUJME PROSÍM VŠICHNI KOČKY ZODPOVĚDNĚ VEGETARIÁNSKÝ A NECHEJME JIM VOLNÝ PROSTOR K LOVU!

Jaký máte na to názor Vy, paní Petro, nebo i ostatní? Jak krmíte své kočky? Mají vaše kočky volný výběh, nebo to jsou kočky "bytové"? Děkujeme.

Pavel Badač :)

Datum: 22.04.2017

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: Re: Krmení kočky - Diskuze k tomuto tématu možná i na našem fb


Protože je možnost vegetariánského krmení kočky jistě zajímavé téma, dejme prostor k diskuzi o této problematice i na náš fb...

Jen bych ještě rozšířil otázku: čím bezmasým konkrétně přikrmujete vaše kočky? Např. ovesné vločky, brambory, těstoviny, zelenina? Je to pro kočky dobře stravitelné? Je podle vašeho názoru možné krmit kočky čistě vegetariánský, v případě, že mají např. možnost lovu? Není vám případně líto hospodářských zvířat, která jsou zabíjená do průmyslově nabízených masitých krmiv koček? Pravdou je, že kočky si přirozeně neuloví krávu apod. Mají pro vás životy zvířat stejnou hodnotu, nebo jsou některá prostě nějak (někým) předurčená ke krmení ostatních životních druhů? Člověka, některých vybraných zvířat? Nebo takové otázky vůbec neřešíte a i kočky krmíte masem, „co přijde zrovna pod ruku“? Zajímá mě váš názor. Díky. Pavel :)

Diskuze na fb spolku:
https://www.facebook.com/freewillos/posts/1479896202030734

Datum: 23.04.2017

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: Krmení kočky


Milá paní Petro a všichni, koho případně zajímá toto téma,

přece jen jsem ještě "pobyl" s tímto konkrétním problémem. Změnil jsem můj dosavadní "tolerantnější" názor na tuto věc. Pokud máme projekt navržen a pojmenován tak, jak máme, je přece holý nesmysl dělat ústupky v takto zásadní věci. Pokud tvrdím, že chráníme všechna zvířata, nelze protěžovat jeden živočišný druh na úkor druhého. Nesmíme ani z části podporovat nepřirozené (uměle člověkem vytvořené) způsoby krmení zvířat, pokud tyto decimují jiné zvířecí druhy. Pokud tedy budu mít v tomto v rámci činnosti našeho spolku nějakou moc, dám si na tyto situace pozor a budu se stavět proti podpoře chovu vedeného tímto způsobem. Důslednost je v otázce života a smrti důležitější, než v jiných oblastech, kde je přece jen možnost oko někdy přimhouřit.

Nejsem nyní tedy ani pro podporu chovu koček, ve kterém jsou tyto krmeny masitou stravou. Nebudu tyto chovy nijak podporovat, a to ani například finanční podporou na lékařské ošetření těchto koček, pokud se tyto následně vrátí do chovu se stejným vyživovacím režimem. Podporu určenou kočkám budu chtít směrovat v první řadě do regulace pomoci kastrace, pak také na pomoc chovatelům, kteří krmí kočky vegetariánský (což bude muset být důvěryhodným způsobem dostatečně prověřeno) a kteří jim nejlépe k tomuto dopřejí možnost volného výběhu, ve kterém budou mít prostor k přirozenému lovu. Takhle to nevidím samozřejmě jen vůči chovu koček, ale i vůči dalším predátorům chovaných v zajetí. Nebo i případně v dalších situacích, kdy by chtěl chovatel uměle krmit zvíře ve své péči jiným živočišným druhem. Tedy i v takových případech, kdy dochází k servírování již usmrcených zvířat, nebo je zamýšlená zvířecí potrava člověkem jinak znevýhodněná ve prospěch predátora (servírování živé potencionální potravy do omezeného výběhu, např. terárií apod).

Jen pro pořádek uvedu, že mám nyní v rámci rozhodování o tomto projektu dost „volnou ruku“, a to z důvodu časové vytíženosti ostatních členů resp. členek z vedení (Rady) spolku. Ne všichni z vedení musí mít na různé věci stejný názor jako já. Co pak aktuálně vím, nejsou holky vegetariánky. Je tedy možné, že v budoucnu budu přehlasován např. i v této věci, to by však v takovém případě stálo jistě za zvážení, předělat celý tento projekt na ochranu zvířat… Snad za všechny z vedení spolku však mohu ale jistojistě říct, že případné dary na činnost naší organizace budou využity v souladu s předem deklarovaným účelem, ať už se jedná o jakýkoliv projekt.

Milá paní Petro, děkuji za sejmutí jakéhosi snad posledního mlžného oparu z mých očí… :) ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI! Tzv. Hospodářská zvířata nevyjímaje!

S Láskou ke všem, Pavel :)

Datum: 17.02.2017

Vložil: Jitka Bárková

Titulek: Poděkování

Milý Pavle, SMEKÁM před Tvojí úsilovnou prací s vypracováním tohoto TOLIK POTŘEBNÉHO PROJEKTU! Je v něm obsaženo všechno, co by si každý z nás měl uvědomit. Zvířata jsou součástí našeho života, je třeba k nim přistupovat s láskou a respektem. A NEZBYTNOU POMOCÍ!
TOBĚ OBROVSKÉ DÍKY a moc a moc zdraví a NOVÉMU PROJEKTU moc a moc ŠTĚSTÍČKA!
Prosím všechny hodné lidi, kterým ještě zůstal cit a srdce na správném místě, PŘIDEJTE SE K NÁM, ať SPOLEČNÝMI SILAMI můžeme pomáhat bezprizorním, opuštěným, nemocným a hladovým živým tvorům, které mají také duši a cit.......Děkuji a úspěšný START!
Posílám něco málo do začátku, každá- byť sebemenší částka pomůže! J.Bárková.

Datum: 17.02.2017

Vložil: Pavel Badač

Titulek: Re: Poděkování

Milá Jituš,
děkujeme za přání a za vše! Je na místě zmínit, že tento projekt vznikl vlastně na Tvůj popud, díky tomu, že nejsi lhostejná vůči zbytečnému utrpení zvířat, na základě Tvé Lásky ke kočkám! Jsi opravdu žena činu, i za to velké díky! Poděkování zaslouží i Tvá kamarádka, která Tě doprovází a pomáhá společně s dalšími nyní i kočkám v Rožnově, dále Danuška, p. Bělůnková, p. Bohdan a záchranný zvířecí domeček v Semetíně. A všichni ochránci zvířat, kteří mají srdce na pravém místě a pomáhají tomuto krásnému projevu života na Zemi všude, kde jen můžou! A to často i za cenu odříkání a ztráty určitého pohodlí. Tito si určitě zaslouží vyzdvihnout, ocenit a podpořit! Díky vám!
Věřím, že tímto projektem jsme položili dostatečně silný základ, který poslouží k stabilní spolupráci ve prospěch ochrany zvířat, a to především před lhostejnosti a krutosti některých doposud méně citlivých a tedy uvědomělých lidí! Budeme se snažit a těšíme se na společnou spolupráci! Šťastné ať jsou všechny bytosti! Pavel :)

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek