OCHRANA ZVÍŘAT

 

 

 

 

 

 

EXOTICKÁ ZVÍŘATA (0)

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA (0)

KOČKY (0)

PSI (0)

OSTATNÍ ZVÍŘATA (0)

(Roztřídime podle podaných žádostí o podporu)

ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE (0)

 

Žádostí celkem: 0

 

 

 

 

 

 

OCHRAŇUJTE SPOLU S NÁMI ZVÍŘATA! JSOU NÁDHERNÝM PROJEVEM ŽIVOTA NA ZEMI!

 

Jsme si velkým vzájemným obohacením. Některá zvířata dokáží přímo zachránit nebo ochránit naše životy, pomáhají zmírňovat dopady našich zdravotních omezení, léčí naší duši. Mnoho krásných vlastností se lze od vznešených zvířecích tvorů naučit, spoustu radosti a potěšení s nimi prožít. Jsou našimi (často věrnými) společníky na naší pozoruhodné rozmanitě barevné planetě!

 

Starejme se o ně dobře, pečujme o ně. Dejme i jim to, po čem všichni nejvíce touží, Lásku!

 

Nevytrhujme je zbytečně z jejich přirozeného prostředí. Dopřejme jím svobodu! 

 

Mnohá zvířata (především mláďata) jsou velmi zranitelná a bezbranná! Vlivem zdomácnění mnohdy odkázána na naší pomoc. Poskytněme jim ji. A bude-li to třeba,

 

 buďme jejich hlasem a dejme za ně o nich vědět!

 

 

 

Děkujeme vám za zájem o tuto skupinu!

 

Ať už zvířeti pro pomoc přicházíte nebo mu jí nabízíte, jste vítání!

 

Přečtěte si prosím úvod projektu NEBE NA ZEMI, abyste se více seznámili s jeho smyslem a principem fungování.

 

 

 

ŽADATELÉ O PODPORU

 

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zapojit do tohoto projektu a požádat o podporu! Učinili jste správně.

 

V levém sloupci vidíte odkazy na organizace, které vám, respektive vašemu zvířeti, jistě mají také co nabídnout a můžou vám velmi pomoci.

 

Požádat o pomoc však můžete přímo i tady.  Jak věříme, jsme tady jeden pro druhého a pomáhat si je naprosto v pořádku a přirozené! A to i s péči o naše zvířecí mazlíčky, hospodářská a všechna ostatní zvířata.  Nebojme se tedy požádat o podporu pro zvíře, zavolat o pomoc. Učiňme jen jeden krok, dejme o potřebném zvířeti vědět! Dejme ostatním vědět, že nejsou naplněny jeho potřeby, že o něj není (nemůže být) dobře postaráno. Dejme zvířatům příležitost k více spokojenému životu!

 

Nebojte, byť to možná vše vypadá trochu komplikovaně, je to ve skutečnosti hračka. Uvidíte sami…:)

 

 

 

KAM VLOŽIT ŽÁDOST

 

Své žádosti o podporu můžete vkládat těmito způsoby:

 

  • PŘÍMO JAKO NOVÝ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK DO JEDNOTLIVÝCH PODSKUPIN

Výše prosím vyberte podskupinu, do které zvíře spadá, a v této podskupině dále vyberte kraj podle místa, kde se zvíře nachází. Zde vložte svou žádost do nového diskusního příspěvku. POZOR! Zde vložená žádost nám nepříjde e-mailem! Řekněte nám tedy prosím o ní, viz odstavec níže "PO VLOŽENÍ ŽÁDOSTI".

 

  • PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NÍŽE

Pokud si nejste jistí, kam správně vložit Vaší žádost, můžete žádost o podporu napsat přímo do kontaktního formuláře dole na této stránce. K tomuto formuláři lze také navíc přikládat i přílohy (např. potvrzení o Vašem příjmu, zprávy a nálezy ošetřujícího veterináře, účtenky za ošetření, fotografie apod.), čimž můžete ještě více doložit opodstatnění Vaší žádosti a zvýšit Vaší celkovou důvěryhodnost. Žádost i s případnými přílohami nám příjde jako zpráva do e-mailu. Přezkoumáme ji a zařadíme do projektu na správné místo. Pokud si nebudete přát zveřejnit (např. ve finančních sbírkách projektu Nebe na Zemi) Vaše případné přílohy, které jste nám k žádosti doložili, budeme to respektovat, ponecháme si je pouze pro vnitřní potřebu spolku. O zveřejnění Vaší žádosti o podporu v projektu Nebe na Zemi Vás posléze budeme informovat e-mailem.

 

  • E-MAILEM A DALŠÍMI KOMUNIKAČNÍMI ZPŮSOBY

Samozřejmě nás můžete kontaktovat e-mailem na adresu spolekfreewill@email.cz , písemně poštou, telefonicky, ústně při osobním kontaktu. Rádi se Vám pokusíme pomoci co nejvíce!

 

 

 

 

CO BY MĚLA ŽÁDOST OBSAHOVAT

 

  • Vaše krátké představení, krátké představení zvířete, chcete-li i město vašeho bydliště respektive místo, kde se přesně zvíře nachází (může zvýšit šanci, že rychleji naleznete podporu)

  • V krátkosti popis situace, ve které se zvíře nachází, případně popis vaší situace (proč se nemůžete o zvíře starat atd...)

  • Jak byste si představovali řešit nastalou situaci, oč přesně žádáte, v čem byste uvítali pomoc

  • Nutný alespoň jeden kontakt na vás! E-mail případně telefon, aby se s vámi mohl člověk, který chce pomoci, spojit!

  • V žádosti můžete požádat i o finanční podporu. Pokud chcete zažádat o finanční podporu z naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů, je to možné učinit v případě, že zároveň spadáte do alespoň jedné ze skupin znevýhodněných spoluobčanů, které jsou podporovány z naší veřejné sbírky. Postupujte prosím podle pokynů a za podmínek na stránce:

 

Vzor:

(Žádost vložena do podskupiny Psi, kraj Praha)

 

Vložil: Josef Novák

Titulek: Léčba pro labradora Rika

 

Dobrý den,

 

     jmenuji se Josef Novák, je mi 27 let a žiji společně s maminkou v menším rodinném domku v Praze. Chováme doma osmiletého labradora Rikyho. Bohužel se teď u Rika projevila artróza kloubů zadních nohou, velmi špatně chodí, každý krok je pro něj zřejmě silně bolestivý. Nejlepší by pro Rika byla léčba kmenovými buňkami, která je velmi účinná. Taková léčba je však poměrně hodně finančně náročná, vyjde na několik desítek tisíc. Obracím se touto cestou na hodné lidi, kteří by nám pomohli tuto léčbu financovat. Sami si jí nemůžeme dovolit. Jménem nás všech předem moc děkuji. Pepa        Kontakt na mě:  JosefNovak@seznam.cz  , Tel.: 777 123 456

 

Tohle je pouze příklad, jak by mohla vypadat vaše žádost o pomoc. V každé skupině respektive podskupině vám dáme pár tipů, oč můžete žádat. Požádejte zkrátka o vše, co si myslíte, že by zvíře potřebovalo, a vy sami nejste schopní mu to zajistit. 

 

 

 

 

PO VLOŽENÍ ŽÁDOSTI

 

Tento krok prosím přeskočte, pokud jste žádost o podporu vložili do kontaktního formuláře, nebo nám ji poslali na e-mail, nebo jste nám ji již oznámili jiným způsobem...

Po vložení žádosti do vaší podskupiny a v ní do příslušného kraje se prosím vraťte na tuto stránku a oznamte nám přes kontaktní formulář níže či na e-mail: www.spolekfreewill@email.cz , že jste přidali do určité podskupiny a v ní do určitého kraje svou žádost. Stačí jen v krátkosti…

 

 

Vzor:

(oznámení vloženo do kontaktního formuláře dole na stránce. Nebo nám toto oznámení o nové žádosti můžete prosím poslat na e-mail: www.spolekfreewill@email.cz)

 

Dobrý den,

 

     do skupiny  Psi, kraj Praha, byla přidána nová žádost. Děkuji. Josef Novák.

 

Děkujeme. Umožníte nám tak lehčeji a rychleji objevit vaší žádost a podle toho se zařídit. Vedle jednotlivých podskupin a u krajů zaktualizujeme v závorce počet žádostí, které podskupina a kraj prozatím obsahuje. Usnadní to přehlednost. Případně k vaší žádosti dopíšeme také váš identifikační Variabilní symbol. V případě, že budete na základě vaší žádosti a po splnění nutných podmínek zařazení také mezi jednotlivé žadatelé o finanční podporu z veřejné sbírky, oznámíme tuto skutečnost u Vaší žádosti spolu s uvedením Vám přiřazeného variabilního symbolu. Následně Vám založíme sbírku ve Vaší skupině na této stránce:

 

 

 

 

 

 

PO KLADNÉM VYŘÍZENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI

 

Poté, až bude zvířeti poskytnuta pomoc dle vašich představ a k plné vaší a především jeho spokojenosti, informujte nás prosím nějakým způsobem také o této skutečnosti. Váš příspěvek vymažeme, abychom prostor udrželi co nejvíce nezahlcen, aktuální a přehledný. U příspěvků starších než jeden rok zapátráme sami (oslovíme žadatele), zda je žádost ještě aktuální. Děkujeme. 

 

 

FINANČNÍ PODPORA Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

Pokud chcete zažádat o finanční podporu z naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů, je to možné učinit podle pokynů a za podmínek na stránce:

 

 

 

 

Děkujeme, že vám nejsou lhostejné životy zvířat a že se staráte o jejich blaho. 

 Věříme, že pomoc jistě někdo brzy poskytne.

 

 

 

 

 

 

PODPOROVATELÉ

 

Děkujeme za váš úmysl podpořit tuto skupinu!

 

Vyberte si prosím dále ze zvířecích podskupin, kterým chcete pomáhat. Podskupiny jsou dále rozděleny do krajů podle místa, kde se zvíře nachází.  Zvolte tedy kraj a na základě vybrané žádosti můžete rovnou kontaktovat žadatele s nabídkou pomoci pro zvíře. Jistě i „pouhá“ případná vaše rada či povzbuzení žadatele o pomoc potěší.

 

 

 

RADY A PODSTATNÉ OTÁZKY

 

Pod konkrétní žádosti o pomoc lze poskytovat rady k problému(m). Ty pak následně mohou jistě být i vítanou pomocí pro lidi, kteří se potýkají se stejným problémem jako žadatel!

Přímo jako odpověď pod žádost v diskusi lze také položit otázku, o které si myslíte, že by její zodpovězení mohlo vysvětlit či zpřesnit některou důležitou skutečnost, o které se například zapomněl ve své žádosti zástupce potřebného zvířete zmínit. Taková otázka, případně pár otázek, může po zodpovězení významně urychlit nalezení pomoci. Pod žádosti přímo do diskuse však prosím pište jen rady a otázky, které mají souvislost s žádostmi. Ať se prostor zbytečně nezahlcuje a zůstane co nejvíce pro všechny přehledný. Respektujme prosím také soukromí žadatelů. Neptejme se veřejně například na přesné bydliště žadatele, pokud jej v žádosti neuvádí. K získání informací tohoto typu a k nabídkám konkrétní pomoci prosím využijte uvedený přímý kontakt na osobu žadatele. Děkujeme.

 

 

 

FINANČNÍ PODPORA

 

Znevýhodnění spoluobčané mohou požádat, podle pokynů a za podmínek na stránce "jak požádat o finanční podporu z veřejné sbírky", o finanční podporu z prostředků, které se vyberou v naší veřejné sbírce na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Na konkrétní žádosti bude vyhrazena část "volných" vybraných prostředků, tedy takové, které přijdou na účet veřejné sbírky nebo se vyberou do pokladniček a nebudou účelově blíže specifikovány. Jednotlivé žadatelé o finanční podporu z veřejné sbírky lze nalézt roztříděné podle skupin znevýhodnění na této stránce:

 

 

Případné dary lze zasílat na Transparentní účet veřejné sbírky

 

 

 

nebo vložit do zapečetěných sbírkových pokladniček.

 

Každému  žadateli o finanční pomoc z veřejné sbírky bude přiřazen variabilní symbol, pomoci něhož bude váš případný dar správně identifikován. Můžete také váš úmysl podpořit konkrétního člověka nebo instituci, pro jistotu i vyznačit do zprávy pro příjemce.

Můžete rovněž podpořit projekt Nebe na Zemi jako takový. V tom případě uveďte jako variabilní symbol č. 3. Peníze s tímto označením přiřadíme tam, kde usoudíme, že jsou opravdu potřeba. Pro podporu Ochrany zvířat napište vs č. 38. Peníze rozdělíme mezi žadatelé potřebných zvířat, mezi žadatelé, kteří jsou však zároveň zařazení do sbírek veřejné sbírky. Rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

 

Vaše dary si můžete odečíst z daní. Pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, máte možnost si podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dar odečíst od základu daně. Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8. V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutých darech.

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že žádosti o pomoc budou zahrnovat i prosbu o finanční podporu, ale žadatel nebude zároveň zařazen jako znevýhodněná osoba do sbírek veřejné sbírky, nebo nám své "sbírkové znevýhodnění" alespoň dostatečně neprokáže, nebude možno jej podpořit z výtěžku z veřejné sbírky! Tedy ani se sbírkového bank. účtu, ani z pokladniček. Svou případnou podporu pro tyto "nesbírkové" žadatelé si prosím dohodněte přímo s nimi přes uvedený kontakt v jejich žádosti.

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!

 

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

 

Svou žádost o podporu nás všech můžete napsat přímo do tohoto kontaktního formuláře. K formuláři lze také navíc přikládat i přílohy (např. potvrzení o Vašem příjmu, zprávy a nálezy ošetřujícího veterináře, účtenky za ošetření, fotografie apod.), čimž můžete ještě více doložit opodstatnění Vaší žádosti a zvýšit Vaší celkovou důvěryhodnost. Žádost i s případnými přílohami nám příjde jako zpráva do e-mailu. Přezkoumáme ji a zařadíme do projektu na správné místo. Pokud si nebudete přát zveřejnit (např. ve finančních sbírkách projektu Nebe na Zemi) Vaše případné přílohy, které jste nám k žádosti doložili, sdělte nám to, budeme to respektovat, ponecháme si je pouze pro vnitřní potřebu spolku. O zveřejnění Vaší žádosti o podporu v projektu Nebe na Zemi Vás posléze budeme informovat e-mailem.

 

Kontaktní formulář pro VAŠE ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor

 

 

 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

 

 

CO PSÁT DO TÉTO DISKUSE

 

Do této diskuse patří příspěvky všech, kteří jimi budou chtít dát radu, tipy, oznámení, upozornění, pozvánku a další věci určené této cílové skupině. Děkujeme :)

 

Diskusní téma: OCHRANA ZVÍŘAT

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek