ZAMĚSTNALI JSME DALŠÍ OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

04.09.2015 22:16

 

ZAMĚSTNALI JSME DALŠÍ OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

     Díky přislíbené podpoře z Úřadu práce jsme mohli zaměstnat další osobu se zdravotním postižením. Naším novým váženým zaměstnancem je na pozici „Správce bezúročných půjček“ pan Michal Přikryl z Mostkovic. Pan Michal je od dětství postižen Dětskou mozkovou obrnou, pohybuje se za pomoci francouzských holí. Svou práci bude vykonávat přímo ze svého domova, což je z hlediska jeho zdravotního stavu velmi ideální možnost.

 

     Pan Michal projevuje k našemu projektu Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany dlouhodobé sympatie. Této námi nabízené podpory sám také využil, díky čemuž mohl uskutečnit drobné opravy v domácnosti. Svou drobnou výpůjčku řádně splácí, a to měsíční splátkou vysoce převyšující předem stanovenou sumu. Ještě před výpůjčkou projekt několikrát podpořil.

 

 

    Nemůžeme si tedy přát povolanější osobu, která má vykonávat správu tohoto projektu. Pan Michal bude udržovat přehled o řádném splácení postupně až u 50 vypůjčitelů, bude s nimi komunikovat a připraven pomoci radou všem, kteří by se chtěli o projektu blíže informovat či se do něj přímo zapojit. Nebojte se tedy prosím zeptat, kontakt na našeho nového zaměstnance naleznete na úvodní stránce půjček. Pan Přikryl se bude také starat o větší propagaci projektu a celkové zajištění finanční podpory na poskytování dalších půjček. Věříme, že to bude práce zajímavá a její výsledky přinesou prospěch mnohým potřebným. Děkujeme za posilu našeho týmu a přejeme našemu novému a milému zaměstnanci mnoho úspěchů a radost z práce!

 

 

     Zároveň se sluší velmi poděkovat Úřadu práce za nově přislíbenou i již vyplácenou podporu pro naše zaměstnance se zdravotním postižením. Bez této pomoci bychom si my, jako malá nezisková organizace, nemohli zatím dovolit tyto osoby do zaměstnání přijmout. Děkujeme, že těmto lidem umožňujete smysluplně pomáhat s námi! Děkujeme, že jim za tuto práci můžeme vyplácet spravedlivou odměnu, což je pro lidi se zdravotním omezením, kteří mají v důsledku svého znevýhodnění zvýšené životní náklady, také nemalá pomoc!

Děkujeme za vstřícný přístup a pomoc s vyřizováním této věci příslušným zaměstnancům Úřadu práce, a to zejména paní Anně Pešatové a Zdeňce Macháčkové z Nového Jičína a panu Martinovi Žitníkovi z Prostějova.

 

 

Dovolujeme si také připomenout i všem ostatním případným podporovatelům, že je zde možnost spolupracovat s námi i na pomoci s náklady na platy našich zaměstnanců. Dary na tento účel lze posílat na

 

náš transparentní účet č. 2700441519/2010 u Fio banky, var. symbol 11

 

Děkujeme, že nám pomáháte k udržení stávajících i přijetí dalších zaměstnanců OZP!

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)