DĚKUJEME ZA PODPORU Z NADACE AGEL!

15.12.2016 23:01

 

DĚKUJEME ZA PODPORU Z NADACE AGEL!

Našemu spolku byl z NADACE AGEL poskytnut nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Velmi za tuto podporu děkujeme! Peníze budou na základě darovací smlouvy použity na plánovaný nákup dalšího repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed, pokryjí část z pořizovací ceny 54 600,- Kč. Do doby, než se nám podaří obstarat zbylou chybějící částku, nyní cca 30 000,- Kč, budou darované prostředky zapsány na našem účtu veřejné sbírky ve prospěch MOTOmedů (VS pro možnou podporu: 50) v rámci projektu „Půjčovna kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů“.

 

NADACE AGEL je součásti největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Pod AGEL a. s. mimo jiné také patří špičková centra jako např. Nemocnice Podlesí v Třinci, která se opakovaně umísťuje na předních příčkách v pacientském hodnocení kvality poskytované péče!

NADACE za dobu své působnosti plnou měrou naplňuje svůj záměr pomáhat co nejvíce lidem, kteří to potřebují. Významně a konkrétně pomohli již desítkám jednotlivcům z řad znevýhodněných spoluobčanů k dosažení na kvalitnější život, podporují charitativní organizace a spolupracují s pečovatelskými institucemi. Na podporu těchto aktivit pak často pořádají prestižní společenské akce.

 

VELMI DĚKUJEME ZA VAŠÍ CELKOVOU UŽITEČNOU ČINNOST A DĚKUJEME ZA PŘÍSPĚVEK NA MOTOMED!

VÁŽÍME SI TOHO A VĚŘÍME I V BUDOUCÍ POKRAČOVÁNÍ NAŠI ÚSPĚŠNĚ NAVÁZANÉ SPOLUPRÁCI PRO POTŘEBNÉ!

 

 

Repasovaný MOTOmed Viva1 umožňující procvičovat nohy i ruce, který za pomoci nadačního příspěvku hodláme pořídit v rámci naši veřejné sbírky po shromáždění potřebné částky, bude i tentokrát propůjčen k užívání přímo do domácnosti některého z těžce pohyblivých spoluobčanů (nejspíše člověka na vozíku), který bude mít pomůcku vypůjčenou za symbolickou částku 50,-Kč/měs. Stále nám však na pořízení MOTOmedu chybí cca 30 000,- Kč! Za případnou podporu tohoto našeho záměru předem děkujeme. I malá částka se počítá. Přispívat lze na

 


VARIABILNÍ SYMBOL: 50

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)