VYPŮJČILI JSME NÁŠ ČTVRTÝ MOTOMED

18.10.2017 17:15

 

     Začátkem října jsme vypůjčili náš nově pořízený repasovaný MOTOmed Viva1 (procvičující nohy i ruce), který jsme zakoupili díky příspěvkům nadací ČEZ a AGEL a zmenší částí také dalších příspěvků veřejné sbírky, a to za celkovou částku 54 600,- Kč. Děkujeme vám všem! Po řádném odzkoušení přístroje v sídle spolku v Tiché a po vyúčtování darů posíláme i tuto užitečnou rehabilitační pomůcku sloužit do domácností lidí s těžkým pohybovým omezením. MOTOmed jsme vypůjčili do Brna paní Martině, která žije od dětství se zdravotním postižením DMO.

Časem i zde připadá v úvahu střídání výpůjčky zařízení s dalším potřebným zájemcem z okolí, zpravidla po měsíční rehabilitaci každého z vypůjčitelů.

Velmi děkujeme paní Kateřině Baršovské za pomoc s přepravou přístroje! Paní Kateřina velmi ochotně naložila poměrně dosti vážící MOTOmed do svého vozu a zdarma převezla do 170 km vzdáleného Brna, a to aniž by tam měla cestu ještě za jiným účelem! Přístroj poté zapojila přímo v domácnosti paní Martiny. Děkujeme za ochotnou spolupráci, časovou i finanční podporu! Uspořené finanční prostředky za dopravu budeme moci věnovat například na pořízení dalších přístrojů nebo na případný servis stávajících.

 

Pavel zkouší nově pořízený MOTOmed

 

     Rehabilitační přístroje MOTOmedy jsou velmi užitečnými pomocníky pro lidí s těžkým pohybovým omezením. Svým uzpůsobením (elektromotory šlapajícími s končetinami pacientů) a výbavou jsou vhodnou formou rehabilitace pro lidi s rozličnými vážnými diagnózami (RS, DMO, Parkinsonová nemoc, svalové dystrofie a další neurologické onemocnění apod.). Nespornou výhodou je pak to, že těžce se pohybující lidé si mohou na přístroji cvičit přímo doma a nemusejí nikam za rehabilitací dojíždět. Což zvlášť v zimním období pochopitelně velmi vítají lidé na invalidním vozíku nebo pohybující se za pomoci francouzských holí apod.

 

Horní rameno umožňující procvičovat ruce je otočné o 180 stupňů (v jednom směru). To je velmi praktické a může to usnadnit rehabilitaci. Mimo to, že elektromotory šlapají s končetinami pacienta samy, lze si také nastavit zátěž odporu a přišlapávat svou silou. Jednou z funkcí je i zpětný chod šlapání. Taková funkční flexibiita dělá z těchto přístrojů špičku na trhu!

 

Není proto divu, že je stále velká poptávka po této formě rehabilitace. Nové přístroje jsou však příliš drahé a nelze na ně čerpat státní příspěvek ani podporu od pojišťovny. Lidé si většinou nemohou dovolit vynaložit 100 000,- Kč za nový přístroj. Proto je budeme pořizovat i nadále pro lidi my, repasované za cca polovinu ceny nových, abychom je poté mohli do domácností pacientů půjčovat za symbolické měsíční půjčovné ve výši 50,- Kč. Zatím máme takto v terénu čtyři přístroje.

Líbí se vám tato aktivita?

Spolupracujte prosím s námi na finančním zajištění tohoto projektu.

Na další MOTOmedy je možnost přispívat v rámci naši veřejné sbírky.

 

CO KONKRÉTNĚ BUDE HRAZENO Z DARŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA TENTO PROJEKT:

  • pořízení dalších pomůcek a přístrojů,
  • servis již pořízených pomůcek a přístrojů,
  • náklady na přepravu pomůcky či přístroje k vypůjčiteli,
  • servis mobilního bazénového zvedáku

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

     (Odkaz na projekt Půjčovna pomůcek)

 

Pozn:

           k dnešnímu dni máme na pořízení dalšího repasovaného přístroje vybráno 6 068,- Kč. Na přístroj procvičující nohy i ruce musíme obstarat dle poslední cenové nabídky dovozce MOTOmedů 54 600,- Kč. Připadá však v úvahu i nákup "bazarového" přístroje ( nejlépe ne moc starého), nebo repasovaného přístroje umožňujícího procvičovat pouze nohy (některým pacientům by dostačoval), který vychází cca o 9 000,- Kč méně. Každopádně chceme nyní postupovat tak, že z přímých sbírkových darů veřejnosti naspoříme polovinu z potřebné pořizovací ceny MOTOmedu a o druhou polovinu požádáme některou z vhodných nadací. Pokud bychom čerpali většinu potřebné částky od více nadací současně, mohlo by docházet k nemilým situacím s prodlením našeho doložení vyúčtování nadačních příspěvků. V případě, že by tyto byly poskytnuty ve výraznějších časových odstupech od sebe. Využití daru je potřeba nejčastěji doložit max. do tří měsíců od poskytnutí.

Děkujeme za pochopení a pomoc s obstaráním první poloviny pořizovací ceny dalších MOTOmedů či v budoucnu i jiných potřebných věcí. Kolik máme na tyto předměty aktuálně vybráno lze sledovat v přehledové tabulce k účtu veřejné sbírky.

 

 

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50

 Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/podporte-nas/financni-podpora/verejna-sbirka-na-podporu-znevyhodnenych-spoluobcanu#str.7