PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

24.05.2017 23:30

 

Velmi děkujeme i za finanční podporu, kterou napomáháte uskutečňovat aktivity našeho spolku! V tomto měsíci k nám po stránce finanční doputovala opravdu hojná pomoc.

Dostali jsme z NADACE ČEZ nadační příspěvek 30 000,- Kč na nákup dalšího rehabilitačního přístroje MOTOmed. Dosáhneme díky tomu na pořízení již použitého repasovaného stroje, který bude ovšem naprosto funkčně dostačující. Posléze bude moci být i tento vypůjčen do domácnosti dalších lidí s těžkým pohybovým omezením (zejména vozíčkářům).

Na tento MOTOmed dále významně přispěla již v prosinci minulého roku i NADACE AGEL, které rovněž velmi děkujeme! Zbylé potřebné peníze k pořízení stroje budou doloženy z příspěvků lidí, kteří podpořili naši veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Zde se může mimo jiné i na MOTOmedy přispívat přímo pod označením variabilním symbolem č. 50.

Velmi si také vážíme pravidelné finanční podpory obce Tichá, ve které naše organizace sídlí. Letos jsme byli podpoření velkorysou částkou 8 000,- Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů spolku, konkrétně budou z tohoto zaplaceny služby mobilního operátora a platba za doménu internetových stránek. S tímto darem vystačíme hospodařit do konce tohoto roku. Děkujeme tedy moc i za tuto podporu, která nám velmi ulehčí naplňovat naší činnost!

Nelze také nezmínit i podporu ze strany společnosti Webnode, která nám opakovaně daruje své služby umožňující provozovat tyto stránky, a to nyní dokonce i služby rozšířené, prémiové! Děkujeme!

 

O dost hůře by se nám pracovalo také bez finanční podpory od všech jednotlivých dárců, byť se může jednat třeba i o dary drobnější. Zde je třeba připomenout, že právě z kapek vody se tvoří pramínky sílící v potůčky a posléze v řeky, které v ohromném proudu dospějí do vodní masy v podobě moří a oceánů! Tedy na úplně každičké, byť i sebemenší darované finanční částce velmi záleží, každá taková dospěje do svého oceánu pomoci. Navíc je toto gesto našich drobných dárců pro nás velkou morální podporou! Je to jak pro nás, tak jistě i pro jiné takto podporované organizace, vzkaz toho, že jejich činnost je smysluplná a skutečně potřebná.

Velké díky všem, kteří i takto pomáhají tam, kde to je zapotřebí!

 

 

Pozn. K finanční podpoře na pořizování MOTOmedů

 

Jsme moc rádi, že si nyní díky zmíněné podpoře můžeme do naší půjčovny komp. Pomůcek a rehabilitačních přístrojů dovolit pořídit další rehabilitační přístroj MOTOmed. Již jsme odeslali objednávku, podle předběžných zpráv by měl být dodán v polovině června. Ještě jednou velké díky všem za podporu, i tento přístroj užitečně poslouží a pomůže budoucím vypůjčitelům s těžkým pohybovým omezením s tolik potřebnou rehabilitací. Podle plánu by měl tento MOTOmed putovat k výpůjčkám do bezbariérového domu v Brně, kde se budou moci po měsíční době užívání přístroje střídat dva zájemci o výpůjčku. Budeme pak informovat přesněji.

Děkujeme NADACI AGEL za trpělivost s vyúčtováním k využití jejich nadačního příspěvku. Zbylé potřebné peníze k pořízení jsme sháněli déle, než jsme původně předpokládali. Je to pro nás poučení pro příště, budeme se do budoucna snažit zajistit lepší koordinaci ve financování, tak, aby k těmto situacím nedocházelo. V úvahu připadá opatřit alespoň polovinu potřebných financí na další MOTOmedy ještě dříve, než požádáme o podporu nadace, obchodní společnosti apod. K tomuto by jistě mohl dobře posloužit i potenciál například již zmíněné pravidelné podpory drobnějších přispěvatelů. Budeme tedy rádi, když nám i v tomto napomůže veřejnost. Přece jen se lépe shromažďuje z podpory institucí 30 000,- Kč oproti celým cca 55 000,-, které jsou celkově potřeba k pořízení dalšího repasovaného přístroje.

Jak jsme již zmínili výše, na MOTOmedy je možno přispívat přímo na náš účet veřejné sbírky, a to pod označením variabilního symbolu č. 50.

Dále na tento účel na účtu veřejné sbírky vyhrazujeme nyní 50 % všech příchozích darů, pokud ty nejsou dárcem blíže určeny na konkrétní projekt. Stejně tak přerozdělujeme i výtěžek naší pokladničkové sbírky.

 

DĚKUJEME VŠEM ZA PŘÍPADNOU PODPORU I TOHOTO PROJEKTU