POŘÍDILI JSME DALŠÍ DVA REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMED!

18.12.2014 20:38

 

POŘÍDILI JSME DALŠÍ DVA REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMED!

     Díky přislíbené velkorysé dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme si mohli dovolit pořídit další dva rehabilitační přístroje MOTOmed! Tyto pohybově léčebné přístroje budeme poskytovat zdravotně znevýhodněným k rehabilitaci v jejich domácím prostředí. Jeden z těchto MOTOmedů má již svou spokojenou uživatelku – paní Zorku Vališovou z Přerova! …

 

 

 

Paní Zorka Vališová se synem Štěpánkem

 

K ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE SE NA OSM MĚSÍCU PŘIDALA JEŠTĚ DALŠÍ NEMOC!   

     Paní Zorka má již přes dvacet let diagnostikovanou roztroušenou sklerózu, což je těžké neurologické onemocnění postihující při své progresi postupně celý pohybový aparát člověka. To vede dle typu tohoto onemocnění velice často až k nutnosti používat invalidní vozík. Paní Vališová je v několika posledních letech již na takový vozík odkázána. K tomuto se v poslední době přidaly ještě další zdravotní komplikace, které jí přinutily strávit osm měsíců výlučně jen na lůžku. Takto ještě více omezený pohyb organismus pacienta samozřejmě dále oslabí. I přes značné bolesti však paní Zorka neztratila svůj optimismus a touhu po opětovném nabytí většího zdraví, a s častým sluníčkovým úsměvem na svou podporující rodinu, manžela Jaromíra, syna Štěpánka a svou maminku, všichni celkově nelehkou situaci zvládli přivést k lepšímu! Nemalý podíl na tomto zlepšení má jistě i pravidelné cvičení na posteli s paní pečovatelkou, která do rodiny k Vališům pravidelně docházela z České katolické charity. Díky zaslouží samozřejmě i ošetřující lékaři.

 

Paní Zorka je naše sluníčko   

 

ZPĚT DO LEPŠÍ KONDICE!

     Nyní, kdy již paní Zorka opět vydrží přes den i pohyb na vozíčku, je potřeba dostat se postupně do ještě větší  zdravotní kondice, a to minimálně na takovou úroveň, jaká byla před nástupem přidruženého onemocnění. Rehabilitační přístroj MOTOmed Viva1 bude k tomuto účelu, jak věříme, dobrým pomocníkem! Lidem s omezenou hybnosti totiž umožňuje udržovat jejich šlachy a svaly (především) na nohou případně i rukou dostatečně aktivní a vede k jejich posilování. To vše mívá na zdraví těžce nemocného člověka příznivý zdravotní dopad, o čemž se více rozepisujeme i například v našem článku o MOTOmedu, který jsme opatřili v únoru pro pana Ladislava, který je po cévní mozkové příhodě ochrnutý na polovinu těla. Stejně jako pan Ladislav (jeho MOTOmed stále ještě splácíme, budeme vděční za jakoukoliv darovanou finanční spoluúčast na tomto projektu, děkujeme), může nyní konečně i paní Zorka procvičovat v pohodli svého domova na MOTOmedu ruce i nohy, protože pořízený přístroj to svou výbavou umožňuje.

 

MOTOMED BYL POŘÍZEN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. DĚKUJEME!!!

 

     Paní Zorka je vůbec jedním z prvních žadatelů, kteří si napsali o podporu spoluobčanů do našeho projektu Nebe na Zemi. MOTOmed si moc přála, poněvadž jí vzhledem k zdravotnímu stavu připadl jako nejlepší možnost pravidelné rehabilitace. Celou žádost si můžete přečíst zde. Vypsali jsme na našich stránkách na pořízení léčebného přístroje pro žadatelku sbírku (doposud vybrané finanční prostředky 850,- Kč použijeme na náklady na dopravu MOTOmedu do Přerova), protože takový pomocník je cenově nákladný a zdravotní pojišťovny ani úřady Práce na něj nepřispívají. Jak jsme zmínili v úvodu, podařilo se nám nyní díky finanční podpory z Moravskoslezského kraje opatřit do naší půjčovny rehabilitačních pomůcek dva starší, avšak zachovalé a plně funkční, repasované MOTOmedy Viva1 s možnosti procvičovat nohy i ruce (každý v hodnotě 45 000,- Kč). Děkujeme za přízeň zastupitelstvu MS kraje, které ochotně tento projekt pro zdravotně znevýhodněné podpořilo! Více informací k poskytnuté dotaci s poděkováním přineseme již brzy v jedné z následujících zpráv. Děkujeme také za rychlou dodávku vhodných MOTOmedů společnosti REPO RECK Jablůnka. 

 

Sluníčka dvě! :)

    

 

 

 

     MOTOmedy budou půjčovány v rámci podmínek naší půjčovny kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů. V úvahu ještě přichází i další vylepšení možných podmínek, a to tak, aby mohly tyto žádané léčebné přístroje používat při sdílení hned dva potřební lidé střídající se po měsíci na jednom přístroji. Vše ještě promyslíme k co největšímu prospěchu.

 

     I druhý z nyní pořízených MOTOmedů brzy najde svého uživatele, který díky něj bude moci rehabilitovat doma. Prvního zájemce již máme, a to z Moravskoslezského kraje. O všem budeme brzy informovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ:

PRO PANA LADISLAVA SE NÁM PODAŘILO MOTOMED POŘÍDIT JIŽ V ÚNORU 2014. MOTOMED STÁLE SPLÁCÍME.

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!