TOM

 VS: 3112

 

ZNEVÝHODNĚNÍ:   Kombinované zdravotní postižení   

 

STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat)

 

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 14.12.2018

 

ÚČELY SBÍRKY: 

1. Úhrada elektrického vozíku eThrone 12,  Splněno!

AKTUÁLNĚ VYBÍRÁME NA:

2.  Úhrada rehabilitačních pobytů (brzy upřesníme)

    Doplacení kompenzačních pomůcek

    Zakoupení sportovního vybavení pro hru Boccia

 

VYBÍRÁME: Jakoukoliv finanční částku

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Pardubický kraj

 

ŽÁDOST O PODPORU:

AKTUALIZOVÁNO:

15.03.2019

Elektrický vozík pro Toma je již uhrazen a měl by být dodán začátkem dubna. Všem dárcům děkujeme! Sbírka pro Toma dále pokračuje a je určena na jeho další potřeby. Viz. účely sbírky.

 

14.12.2018

O PODPORU NÁS POŽÁDALA TOMOVA MAMINKA

 

Tom se narodil předčasně v sedmém měsíci těhotenství a vážil pouhých 1200g. Krátce po porodu mu byla určena diagnóza DMO (Dětská mozková obrna) – spastická kvadruparéza, což je postižení všech 4 končetin, navíc má ještě oční vadu a nerovnoměrné mentální postižení. Nechodí ani s oporou a je odkázán na 24hodinovou péčí, kterou mu zajišťuje jeho maminka, která je rovněž jeho opatrovnicí ve všech dalších věcech. Navštěvoval školu Svítání, praktickou školu a nyní navštěvuje denní stacionář.

 

Tomovi je 24 let a je to usměvavý mladý muž, který má velmi rád společnost a život, s maminkou rádi jezdí na výlety, akce a koncerty. Rád také hraje Bocciu, což je paralympijský sport, který je určen velmi těžce postiženým dětem a dospělým lidem, kteří by nemohli dělat jiný sport a takto se mohou realizovat a dosahovat dobrých ba dokonce výborných výsledků. Pro „neználky“ dodáváme, že tento sport je podobný jako francouzská hra Petanque.

 

Tom je ve svém věku těžký a aby mohl s maminkou podnikat všechny akce co má rád, velmi by jim pomohlo pořízení elektrického vozíku eThrone 12, který je velmi lehký, skladný a přizpůsobený Tomovi, navíc je přizpůsoben tak, že ho může za člověka, který toho není schopen, ovládat jeho doprovod. Tomovi i jeho mamince by to velmi ulehčilo život a mamince také péči o Toma. Jak jsme již mnohokrát zmínili v našich sbírkách, tento vozík není hrazený zdravotní pojišťovnou. Cena vozíku přizpůsobeného pro potřeby Toma je 76 868,- Kč Uvítáme proto jakoukoli finanční podporu a pomoc.

 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

TOMA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

Při zasílání daru uveďte prosím: 

ve zprávě příjemci: Tom

A VARIABILNÍ SYMBOL: 3112

(usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu.)

DĚKUJEME!

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu Toma

 

KONKRÉTNĚ PRO TOMA BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 19.06.2022
Příspěvky veřejnosti, obch. společností (bezhotovostní příjem: VS: 3112 nebo zpráva) 77 370,-Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  0,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 77 370,- Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO   76 868,- Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ  POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )    502,- Kč

 

AKTUÁLNĚ VYBÍRÁME NA:

 

2. cíl: Další potřeby pro Toma (viz. účely sbírky, které brzy ještě více upřěsníme) 

 

  502 Kč                                                                                              

   

 

 

 

JIŽ SPLNĚNÉ CÍLE SBÍRKY PRO TOMA:

(DÍKY ŠTĚDROSTI VEŘEJNOSTI A OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ)

 

1. cíl: lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 s potřebným příslušenstvím pro Toma

 

                                                                              100 %                                                                      76 868,- Kč

 

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
14.03.2019 76 868 Pořízení elektrického inv. vozíku eThrone 12 pro Toma (náš VS: 3112). Platba na účet dodavatele. Viz sbírka pro Toma. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti, obch. společností (VS: 3112)
       

 

Sdílejme prosím sbírku pro Toma výzvou k pomoci na

 

 

 

 

TOMA PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete Toma a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)