TOM

 VS: 3112

 

ZNEVÝHODNĚNÍ:   Kombinované zdravotní postižení   

STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat)

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 14.12.2018

ÚČELY SBÍRKY: 

1. Úhrada elektrického vozíku eThrone 12,

po dosažení cíle další účely...

    Úhrada rehabilitačního pobytu

    Doplacení kompenzačních pomůcek

    Zakoupení sportovního vybavení pro hru Boccia

 

VYBÍRÁME: Jakoukoliv finanční částku

BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Pardubický kraj

ŽÁDOST O PODPORU:

Tom se narodil předčasně v sedmém měsíci těhotenství a vážil pouhých 1200g. Krátce po porodu mu byla určena diagnóza DMO (Dětská mozková obrna) – spastická kvadruparéza, což je postižení všech 4 končetin, navíc má ještě oční vadu a nerovnoměrné mentální postižení. Nechodí ani s oporou a je odkázán na 24hodinovou péčí, kterou mu zajišťuje jeho maminka, která je rovněž jeho opatrovnicí ve všech dalších věcech. Navštěvoval školu Svítání, praktickou školu a nyní navštěvuje denní stacionář.

 

Tomovi je 24 let a je to usměvavý mladý muž, který má velmi rád společnost a život, s maminkou rádi jezdí na výlety, akce a koncerty. Rád také hraje Bocciu, což je paralympijský sport, který je určen velmi těžce postiženým dětem a dospělým lidem, kteří by nemohli dělat jiný sport a takto se mohou realizovat a dosahovat dobrých ba dokonce výborných výsledků. Pro „neználky“ dodáváme, že tento sport je podobný jako francouzská hra Petanque.

 

Tom je ve svém věku těžký a aby mohl s maminkou podnikat všechny akce co má rád, velmi by jim pomohlo pořízení elektrického vozíku eThrone 12, který je velmi lehký, skladný a přizpůsobený Tomovi, navíc je přizpůsoben tak, že ho může za člověka, který toho není schopen, ovládat jeho doprovod. Tomovi i jeho mamince by to velmi ulehčilo život a mamince také péči o Toma. Jak jsme již mnohokrát zmínili v našich sbírkách, tento vozík není hrazený zdravotní pojišťovnou. Cena vozíku přizpůsobeného pro potřeby Toma je 76 868,- Kč Uvítáme proto jakoukoli finanční podporu a pomoc.

 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

TOMA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3112

nebo označit ve zprávě příjemci: Tom

 

KONKRÉTNĚ PRO TOMA BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 18. 1. 2019
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3112 nebo zpráva) 32 170,-Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  0,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 32 170,- Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO   0 ,- Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ  POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )    0 ,- Kč

 

 

1. cíl: lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 s potřebným příslušenstvím pro Toma

 

                                     41,8 %                                                                                                                 76 868,- Kč

   

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÍSLO PLATBY (SS) ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
         
         

 

Sdílejme prosím sbírku pro Toma výzvou k pomoci na

 

 

 

 

TOMA PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete Toma a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)