PAN ALEŠ

VS: 3030

 

 
ZNEVÝHODNĚNÍ: zdravotní postižení, hmotná nouze 
 
STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat) 
 
DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 08.02.2019
 
ÚČELY FINANČNÍ SBÍRKY: 
 
1. Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, úhrada nájmu, úhrada dodávek energií (zejména elektřina, plyn), příspěvek na péči o osobu žadatele, doplatky zdravotní péče a léků.
 
2. Úhrada dluhu na nájmu: 12 726,- Kč (k datu zahájení sbírky) Úhrada dluhu za poskytnutou péči žadateli: 35 000,- Kč (k datu zahájení sbírky) 
 
3. Doplatek důchodového pojištění 109 872,- Kč (pokud se doplatí v roce 2019) 
 
4. Pomoc s pořízením elektrického inv. Vozíku eThrone 12 přizpůsobeného na míru žadatele. Pan Aleš si vozík již vyzkoušel, proforma faktura je na cenu: 76 230,- Kč.

(Po pořízení vozík zůstane v majetku spolku a žadateli bude vypůjčen bezplatně a na dobu podle potřeby v rámci podmínek spolkového projektu: půjčovna vozíků eThrone)  

SPLNĚNO, VOZÍK VYPŮJČEN OD 13.03.2020, VIZ AKTUALITA NÍŽE...

 
 
DALŠÍ MOŽNÉ FORMY POMOCI 
 
Žadatel přijme materiální pomoc, zejména krmivo pro kočku, stravenky na nákup jídla, ovoce, zeleniny nebo léků. Možnost i sběru pet víček, adresu sběrného místa sdělí spolek, výkup si zajistí žadatel. 
 
 
BYDLIŠTĚ ŽADATELE: Olomoucký kraj
 
 
AKTUALITY:
 
23.03.2020
Panu Alešovi jsme od 13.03.2020 vypůjčili lehký skládací elektrický vozík eThrone 12 DW (odnímatelná kola). Tato pomůcka alespoň trochu přispěje k jeho větší soběstačnosti a pomůže jeho paní asistentce s péči o jeho osobu. Pan Aleš si na vytoužený vozík zvyká. Brzy přineseme podrobnější informace o tom, v čem konkrétně mu nyní tento vozík nejvíce pomáhá a jak se pan Aleš celkově má, jak se vyvíjí jeho celková situace. Moc děkujeme všem, kteří se rozhodli spolu s námi jakkoliv pomáhat i panu Alešovi. Vozík, který jsme panu Alešovi vypůjčili, byl pořízen z daru MONETY Money Bank, a. s. Velmi děkujeme za velkorysou podporu! K financování nákupu byl využit také příspěvek 1 000,- Kč od veřejnosti na projekt Půjčovna vozíků eThrone (VS: 511). DĚKUJEME! :)
 
 
ŽÁDOST O PODPORU: 
 

08.02.2019

Pan Aleš je středních let a v důsledku úrazu se od počátku roku 2018 pohybuje za pomoci asistence pouze na invalidním mechanickém vozíku. Byl uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně. Výplata invalidního důchodu mu byla však zamítnuta pro chybějící dobu důchodového pojištění v délce čtyř let. Momentálně je jeho jediným příjmem příspěvek na péči pro závislost I. Stupně ve výši 880 Kč/měs, což mu však na úhradu péče za jeho osobu zdaleka nestačí, kdy potřebuje zejména dopomáhat s dopravou ven z bytu a s pohybem venku. Za tuto a další péči mu naopak doposud vznikl dluh ve výši 35 000,- Kč. Také má dluh na nájemném, od května 2018 dosud to činí 12 726,- Kč. Snažil se však vždy i po tuto dobu platit alespoň něco, podle jeho aktuálních možností. 

 

Snaží se za pomoci sociálního pracovníka v místě jeho bydliště řešit zajištění alespoň minimálního pravidelného příjmu ze strany státního sociálního zabezpečení. Zlepšení jeho sociální situace je však zatím v nedohlednu a nyní nemá prostředky nejen na nájem, ale ani na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a ani na potřebnou úhradu dopomoci s péčí o jeho osobu. Navíc teď s největší pravděpodobnosti bude muset brzy podstoupit operace rukou, kdy mu diagnostikovali těžký syndrom karpálního tunelu. To celou jeho situaci ještě zhorší a zvýší závislost na pomoci druhých. 

 

Mnoho jeho problémů by se mohlo vyřešit, pokud by doplatil chybějící čtyři roky důchodového pojištění. Na to by však, s případnou úhradou v tomto roce, byla potřeba částka 109 872,- Kč, podle výpočtu OSSZ z listopadu 2018. Byl by vděčný, pokud byste mu i s tímto pomohli, po doplacení by již nic nemělo bránit tomu, aby mu přiznali výplatu invalidního důchodu a on tak konečně měl základ sociální jistoty. 

 

Pokud by se mu podařilo od dobrých lidí vybrat alespoň 80 000,- Kč na důchodovém pojištění, zbytek by se již dal vypůjčit, tak aby ho mohl nazpět splácet již z přiznaného důchodu. Případně by uvítal i podporu ve formě bezúročné půjčky, která by pokryla co nejvíce z částky dluhu. Splátky této půjčky by si po přiznání inv. důchodu mohl ovšem dovolit úměrně k jeho přiznané výši, obáváme se, že zřejmě ne více než 1 000,- až 2 000 Kč/měs. Výplata důchodu je totiž po doplacení roků jiná a pohybuje se ve výši 4 040,- Kč pro 3 st. invalidity. (Pozn. spolku: na tyto případné splátky zápůjčky peněz bude jistě možno vyhrazovat i alespoň část výtěžku sbírky pro pana Aleše. A to ve výšich v závislosti na úspěšnosti sbírky...)

 

Z důvodu vysokého stupně postižení rukou bude muset podstoupit jejich operaci, které však i přes zhoršování stavu, bolesti rukou a jejich omezenou funkčnost musí odsunout až na dobu, kdy bude mít alespoň nějakou jistotu uhrazení základních životních potřeb, jelikož se na dobu minimálně 5 měsíců ještě více sníží jeho již takto dost omezená soběstačnost. A to prakticky až na úplnou závislost na pomoci druhých. 

 

Vůbec si neumí představit, jak to poté bude zvládat na mechanickém vozíku, který i teď přes postižení rukou dokáže ovládat jen stěží a pouze po bytě. Pokud by měl k dispozici elektrický vozík, kde k pohonu nepotřebuje zatěžovat ruce, velice by mu to pomohlo i při pooperačním hojení, protože ruce nesmí po celou dobu zatěžovat a namáhat. 

 

Po zlepšení zdravotního stavu by si takto dojel na el. vozíku i vyřídit plno věcí sám, což by znamenalo mnohem větší soběstačnost a úsporu za placený dovoz a doprovod a hodinové čekání na převoz sanitou. Na základě jeho postižení mu byl na míru sestaven elektrický vozík eThrone 12, ze kterého je velice nadšen, protože je lehký a jednoduše skládací a je o 42 775,- Kč levnější než ten, který má doporučený od pojišťovny. (Aktualizováno 25.03.2019: proforma faktura na cenu přizpůsobeného vozíku pro p. Aleše je ve výši 76 230,- Kč.).

Velmi vás tedy prosíme o pomoc i ve věci pořízení tohoto vozíku. A to po zakoupení vozíku ve formě jeho bezplatné výpůjčky od spolku FREE WILL. Pan Aleš Věří v budoucí zlepšení jeho zdravotního stavu, po čemž by tento vozík vrátil. Dále by vozík byl k dispozici dalším osobám, které se mohly dostat do podobné situace bez vlastního zavinění jako on, a výpůjčka tohoto vozíku jim značně usnadní život. 

 

Avšak než se jeho celková situace alespoň trochu zlepší, aktuálně nejakutněji velmi uvítá vedle finanční podpory na jeho živobytí i případné nabídky materiální pomoci. V jídle je skromný a něco se daří opatřit z potravinové banky, ale moc by se hodilo vhodné krmivo nebo škrabadlo pro jeho kočičku, o kterou se stará, znamená pro pana Aleš všechno, a která mu tak poskytuje i zdravotní úlevu od bolestí formou Felinoterapie.

 

Velmi všem děkujeme za pomoc pro pana Aleše! 

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB PANA ALEŠE.

Rádi s vámi v případě vašeho přání uzavřeme darovací smlouvu nebo vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

 
 
 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

 

PANA ALEŠE MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

Při zasílání daru uveďte prosím: 

ve zprávě příjemci: Pan Aleš

VARIABILNÍ SYMBOL: 3030

(původní VS:3155  změněn na VS: 3030 z důvodu přechodu na přehlednější systém číslování jednotlivých sbírek. Uvádějte prosím pokud možno jméno i nový VS, usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu. Případné nové příspěvky pod ještě původním VS však samozřejmě přiřadíme také panu Alešovi.)

DĚKUJEME!

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu pana Aleše

 

KONKRÉTNĚ PRO PANA ALEŠE BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 17.02.2021
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3030 nebo zpráva) 72 501,22 Kč
Nespecifikované příspěvky veřejnosti, které jsme určili k rozdělení mezi sbírky (VS: 3)    1 970,- Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku)  74,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 74 545,22 Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO 67 899,22 Kč
 
ZŮSTATEK NA DALŠÍ  POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )  6 646,- Kč

 

1. Cíl: Akutní potřeby pana Aleše, nájem, dodávky energie, příspěvky na osobní péči, zdravotní péči a léky

 

6 646 ,- Kč

   

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA Kč ÚČEL DÁRCE
13.01.2021 850,- Dar pro pana Aleše (VS: 3030). Účel: příspěvek na úhradu osobní asistence. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 850,-
13.01.2021 5 636,- Dar pro pana Aleše (VS: 3030). Účel: zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 5 636,-
04.11.2020 1 760,- Dar pro pana Aleše (VS: 3030). Účel: zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 1 760,-
09.09.2020 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 1 730,-
31.07.2020 3 460,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 3460,-
18.06.2020 2 025,- Dar pro pana Aleše (VS: 3030). Účel: úhrada nákladů spojených s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 2025,-
26.05.2020 894,- Úhrada osobní asistence. Vyplaceno na účet organizace. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 894,-
26.05.2020 1 351,- Pojištění domácnosti. Zaplaceno z důvodu závažnosti zdravotní diagnózy. Hrazeno na účet pojišťovny. Velmi všem děkujeme za podporu!pojištění domácnosti. Zaplaceno z důvodu závažnosti zdravotní diagnózy. Hrazeno na účet pojišťovny. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 1 351,-
09.05.2020 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 1 730,-
21.03.2020 472,- Nákup příslušenství pro elektrický invalidní vozík eThrone DW. Kapsář pod opěrku. Velmi všem děkujeme za podporu! Přiděleno z projektu (VS:3) 472,-
11.03.2020 651,-  Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 651,-
11.03.2020 3 460,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu za 2 měsíce. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3030): 3 460,-
23.01.2020 3 370,-  Účel: úhrada nezbytné drobné elektroinstalace, zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 3 370,-
23.01.2020 3 460,- Účel: zálohy na služby spojené s užíváním bytu za 2 měsíce. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 3 460,-
19.12.2019 540,- Úhrada osobní asistence. Vyplaceno na účet poskytovatele služby. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 540,-
19.12.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 730,-
24.11.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 730,-
01.10.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 730,-
05.09.2019 3 460,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 3405,-;Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 55,-
26.06.2019 1 730,- Zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Viz sbírka pro pana Aleše. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1542,-;Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 188,-
29.05.2019 999,- Úhrada výdaje spojeného s užíváním bytu. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 999,-
29.05.2019 425,- Doplatek poplatku za komunální odpad za rok 2019.  Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 425,-
22.05.2019 1 292,- Pojištění domácnosti. Zaplaceno z důvodu závažnosti zdravotní diagnózy. Hrazeno na účet pojišťovny. Moc všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 292,-
22.05.2019 1 020,- Záloha na úhradu spotřeby plynu. Hrazeno na účet dodavatele. Velké díky všem za pomoc! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 020,-
22.05.2019 710,- Záloha na úhradu spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 710,-
22.05.2019 558,- Doplatek dodavateli za služby dodávky plynu. Velké díky všem za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 558,-
24.04.2019 7 000,- Úhrada části dluhu za asistenční péči o pana Aleše. Velké díky všem za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 7 000,-
24.04.2019 710,- Záloha na úhradu spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny. Moc všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 710,-
25.03.2019 720,22 zálohy na služby spojené s užíváním bytové jednotky. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 720,22
25.03.2019 1 020,- záloha za dodávku plynu. Hrazeno na účet dodavatele plynu. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 1 020,-
25.03.2019 710,- záloha na úhradu spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny Příspěvky veřejnosti (VS: 3155): 710,-
5. 3. 2019 8 465,27 zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, stomatologické ošetření, jízdné MHD. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155):  8 465,27,- Kč
5. 3. 2019 474,73 Úhrada spotřeby elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny.  Příspěvky veřejnosti (VS: 3155):  474,73,- Kč
21.02.2019 710 Záloha na úhradu spotřeby elektřiny, únor 2019. Hrazeno na účet dodavatele elektřiny. Příspěvky veřejnosti (VS: 3155):  710,- Kč
30.01.2019 1 316 Platba za služby dodávky elektřiny (hrazeno na bankovní účet dodavatele služby) Veřejnost, blíže nespecifikované dary přiřazené k rozděkení pro jednotlivé žadatele Nebe na Zemi (VS: 3): 1 255; Uvolněné prostředky z provozního účtu spolku: 61 Kč
Celkem: 67 899,22  

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete pana Aleše a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno na naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)