SESTRY ANDREA A JANA

(VS:3116)

 

 

ZNEVÝHODNĚNÍ:
 

TĚLESNÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ - Andrejka
TĚLESNÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ, MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ, DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ - Janička

 

STAV SBÍRKY:  UKONČENÁ (NELZE PŘISPÍVAT) Sbírka ukončená na žádost žadatelky

 

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 09.10.2020 - 08.07.2021

 

ÚČELY SBÍRKY:
ÚHRADA ASISTENČNÍCH  A DALŠÍCH SLUŽEB, ODLEHČOVACÍCH POBYTŮ, ZDRAVOTNICKÝCH, KOMPENZAČNÍCH  POMŮCEK A JEJICH DOPLATKŮ, POKUD NEHRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ÚHRADA DALŠÍCH POTŘEB A PŘÁNÍ PRO ANDREJKU A JANIČKU KE ZLEPŠENÍ A ZKVALITNĚNÍ JEJICH ŽIVOTA A ZDRAVOTNÍHO STAVU.
ZEJMÉNA:

 

- odlehčovací pobyt (Janička) (cca 6 000Kč/víkend)
- asistenční služby (Andrejka i Janička) (cca 21 000Kč/měs.)

Andrejka

- doplatek na pleny, speciální výživu a léky (Janička) cca 7 000Kč/měs.)
- doprava na pravidelné vzdělávací kurzy a zpět (Andrejka) cca 5000Kč autem ligy vozíčkářů/1x měs.)
- doprava do denního stacionáře DOMINO a zpět (Janička)(přesná cena dopravy nestanovena - měsíční poplatek za pobyt v denním stacionáři cca 8 000-10 000Kč
- doplatek elektrického invalidního vozíku a jiných kompenzačních pomůcek (Andrejka) (cena zatím nestanovena - obvykle se cena doplatku pohybuje v řádu desitek tisíc)
- doplatek mechanického invalidního vozíku a jiných kompenzačních pomůcek (Andrejka i Janička) (cena zatím nestanovena - doplníme)
- příspěvek na notebook a tiskárnu – multifunkční zařízení nebo jejich úhrada (Andrejka – bude potřebovat ke studiu a potřebuje i na objednávání nákupu potravin, rezervaci a objednávání asistenčních a dalších služeb apod. 
- zajištění výživy a hygienických potřeb (Andrejka i Janička) (cca 11 000Kč/měs.)
- hypoterapie, canisterapie (Janička)(cena zatím nestanovena - doplníme)
- úhrada placených rehabilitací - cena zatím nestanovena - doplníme)
- pomoc se splacením spotřebitelského úvěru ( cca 1 000Kč/měs.)

 

LÉKY, VITAMÍNY A POTRAVINOVÉ DOPLŇKY: (Andrejka i Janička)

 

DALŠÍ FORMA HMOTNÉ POMOCI  A PŘÁNÍ, KTERÁ BY ANDREJKA A JANIČKA UVÍTALY:
 

- pomoc s dopravou na pravidelné vzdělávací kurzy
- pomoc při vykrývání osobní asistence (v případě, že někdo vypadne nebo při nedostatku osobní asistence) Andrejka hledá na pokrytí asistence i někoho stálejšího, kdo by měl zájem s nimi spolupracovat. Asistencí bude potřeba opravdu dost.
POKUD BYSTE BYLI OCHOTNI POMOCI A NABÍDNOUT DELŠÍ SPOLUPRÁCI, PROSÍM KONTAKTUJTE NÁŠ SPOLEK. KONTAKT PŘEDÁME A NA KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH SE S ANDREJKOU DOHODNETE
.


VYBÍRÁME CÍLOVOU ČÁSTKU:  náklady na pokrytí nejaktuálnějších potřeb uvádíme výše nebo dole v grafu. Pomůže dar v jakékoliv výši. Velmi děkujeme za vaši podporu!   

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELKY: BRNO

 

ŽÁDOST O PODPORU:

09.10.2020

Andrejku a Janičku znám osobně už desítky let (Andrejku o něco déle, navštěvovaly jsme stejnou školu jak základní tak střední). Jsou to sestry – nerozlučná dvojice a za sebe bych řekla, že jedna bez druhé nedají ani ránu, byť je to těžké a mají nelehký osud, svazuje je pevné pouto. Klobouk dolů!!! (pozn. Martiny - členky rady spolku a autorky textu sbírky)

 

Andrejka 35let, má dětskou mozkovou obrnu, kvadruparetickou formu s těžkým postižením horních i dolních končetin, pohybuje se s pomocí elektrického invalidního vozíku. Je z velké části soběstačná a velmi šikovná, žije samostatně v bytě spolu se svou těžce postiženou sestrou Janičkou. Janička 22let, má také dětskou mozkovou obrnu s postižením všech čtyř končetin, k tomu je však ještě mentálně postižená, navíc má ještě syndrom krátkého střeva, epilepsii a pravděpodobně špatně vidí, nikdo však nedokáže odhadnout, jak rozsáhlá je její oční vada. Zpočátku byla Janička krmena pouze sondou, dnes, zásluhou Andrejky zvládne mixovanou stravu, vzhledem k syndromu krátkého střeva však nemůže jíst vše a proto je její strava ještě doplňována Nutridrinkem – speciální výživou, která je jen částečně hrazena zdravotní pojišťovnou. Janička je v podstatě ležící a  potřebuje celodenní péči, jež jí s pomocí denního stacionáře a asistencí zajišťuje Andrejka, která je její zákonnou opatrovnicí.

 

Janička

 

Jednoduše řečeno, Andrejka je hlava, která rozhoduje, a asistenti jsou jejíma rukama, které pečují o potřeby obou holek.   Zajistit však asistenci pro Janičku i pro sebe je někdy velmi komplikované i kvůli rozdílné diagnóze a věku, jen velmi málo organizací je může nebo chce vzít obě dohromady, protože jsou většinou zaměřeny na určitou cílovou skupinu.

 

Přesto, že Andrejka vše dělá s láskou, ráda a rodina je pro ni nejvíc, je pro ni vše velmi psychicky i fyzicky náročné a ocitla se v podstatě na dně svých sil. Dlouhou dobu jsme společně hledali, jak by si mohla „dobít baterky“. Ze začátku to vypadalo dost beznadějně, nakonec však Andrejka řešení přece jen našla. I když už úspěšně vystudovala obor speciální pedagogiky na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, rozhodla se pokračovat ve svém sebevzdělávání, aby se jí rozšířily možnosti uplatnění. Vybrala si proto čtyřletý teologicko-pastorační vzdělávací kurz, do nějž byla přijata. Od léta 2020 proto bude jednou měsíčně na víkend dojíždět na studijní konzultace. Toto studium by jí mělo konkrétně pomoci i v její další práci, které se věnuje jako dobrovolník – v rámci Církve adventistů sedmého dne se aktivně věnuje přednáškové činnosti o lidech s handicapem.

 

To ovšem znamená, že musí pro Janičku na studijní víkend zajistit odlehčovací pobyt nebo asistenční službu a pro sebe dopravu a asistenci při výuce. Vše je velmi nákladné a nutno dodat, že Andrejka změnu velmi potřebuje.  I přes příspěvky na péči bude potřebovat naši pomoc. Jen odlehčovací pobyt cca na 3 dny se pohybuje kolem 6 000Kč.

 

Obě holky mají v rámci svých možností hodně zájmů, Andrejka ráda čte, poslouchá hudbu, kreslí, má ráda vodu, do bazénu se ale příliš často nedostane. Ráda se dívá na filmy a především má také ráda svého psa – Agátu, o kterou s velkou radosti pečuje a ona jí na oplátku dodává také hodně sil na to všechno, co musí zvládnout. Pokud se podaří zajistit asistenci na delší čas, chodí spolu s Agátou a Janičkou na procházky do přírody,- nejlépe do lesa, což je jen jedna z činností, které má Janička moc ráda, mimo to má také ráda pohádkové knihy a čtení z nich, poslouchání pohádek, pobyt v solné jeskyni, různé zvukové hračky, se kterými si ráda hraje. Také ráda maluje prstovými barvami, samozřejmě za pomocí asistence nebo lidí, kteří o ni pečují v denním stacionáři. Má ráda také zvířata – především jejich Agátu, na niž reaguje velmi dobře. V rámci možnosti a dostupnosti canisterapii a hypoterapii, což je také vzhledem k zajištění asistence a dopravy obtížné zajistit, stejně tak jako občasné výlety do zoo apod.

 

Andrejka své další studium jistě zvládne, to za sebe mohu říci, mnohem větší problém než učení, pro ni bude zajistit vše okolo, i když má přátele, kteří občas drobně nebo více vypomůžou, nikdo nemůže zajistit vše, co holky potřebují. Pojďme jim tedy společně pomoci, aby se jim zlepšil a rozjasnil život. Cení se i malá částka. Všechno je dar!

 

VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU ANDREJKY A JANIČKY!

HOLKY JIŽ NEMŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA


SBÍRKA UKONČENÁ NA ŽÁDOST ŽADATELKY

 

KONKRÉTNĚ PRO ANDREJKU A JANU BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 12. 10. 2020
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3116 nebo zpráva) 2 000 Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku) 0 Kč
CELKEM VYBRÁNO 2 000 Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO 0 Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )  0Kč

 

 

AKTUÁLNĚ VYBÍRÁME TAKÉ NA:

Příklady toho, co můžeme pro holky ze sbírky opatřit:

 

Asistenční služby pro Andrejku a Janičku na jeden měsíc

         21 000,- Kč                                                                                                                                    200 000,- Kč

                 I                                                                                                                                                     I

2 000

   

 

     I

6 000,- Kč

Víkendový odlehčovací pobyt Janičky

   

    

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
  -    
Celkem  0,-    

 

Sdílejme prosím sbírku pro Andrejku a Janičku výzvou k pomoci na

 

ANDREJKU S JANIČKOU PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

Pokud i Vy holky naším prostřednictvím podporujete a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!