PAN PETR

(VS: 3158)

 

 

ZNEVÝHODNĚNÍ: Zdravotní postižení                                                                                                                 

STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat)

DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 24.10.2019

 

ÚČEL SBÍRKY: 

ÚHRADA NÁKLADŮ NA ZLEPŠENÍ NEBO STABILIZACI ZDRAVOTNÍHO STAVU PANA PETRA.

ÚHRADA POTŘEB ZMÍRŇUJÍCÍCH NEBO KOMPENZUJÍCÍCH JEHO ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ,

ÚHRADA VÝDAJŮ NA ZKVALITNĚNÍ A OBOHACENÍ ŽIVOTA PANA PETRA.
ZEJMÉNA:

 

- POŘÍZENÍ ELEKTRICKÉHO INVALIDNÍHO VOZÍKU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ:

lehký elektrický skládací vozík eThrone 12 DW přizpůsobený na míru pana Petra.

Proforma faktura na tento vozík je vystavená na částku 72 588,- Kč             Pan Petr s pejskem Montym

 

- PLACENÉ REHABILITAČNÍ POBYTY (Například pobyt v SANATORIÍCH KLIMKOVICE):
momentálně nejvhodnější program:

KLIM THERAPY 18+ (léčebný program pro klienty po cévní mozkové příhodě)


- PLACENÉ REHABILITACE V OKOLÍ BYDLIŠTĚ PANA PETRA

- POŘÍZENÍ POTŘEBNÝCH KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

- ÚHRADA DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH AKTUÁLNÍ POTŘEB PODLE SITUACE A ZDRAVOTNÍHO STAVU ŽADATELE

 

 

VYBÍRÁME CÍLOVOU ČÁSTKU:

nyní je nejakutnější potřeba pro pana Petra pořídit zmíněný elektrický vozík.

Cena vozíku je 72 588,- Kč.

(Po shromáždění částky ji převedeme přímo na účet dodavatele vozíku, na základě uzavřené darovací smlouvy s p. Petrem.)

K dosažení tohoto a následně dalších cílů pomůže každý darovaný příspěvek v jakékoliv výši! Děkujeme!                          


 

BYDLIŠTĚ ŽADATELE: OSTRAVA

 

ŽÁDOST O PODPORU:

Pan Petr prodělal ve svých 31 letech mozkovou příhodu. Zůstaly mu trvalé následky a nyní ve svých 34 letech je pohybově odkázán na invalidní vozík. Má ochrnutou levou polovinu těla, hybnost levé ruky je velmi omezená, a to prakticky jen na pohyby prstů. K dispozici má pan Petr doma pouze mechanický vozík. Pohyb na takovém vozíku za pomoci jen jedné ruky je velmi těžký.

Pana Petra velmi zaujal lehký skládací elektrický vozík eThrone 12. Vozík si již vyzkoušel a je z něj nadšený. Moc by si jej přál, ulehčil by mu pohyb po bytě a hlavně by mu dopřál pohodlnější venčení psího miláčka Montyho a celkovou jízdu venku. Znamenalo by to tak pro něj větší soběstačnost a umožnilo i snadné jízdy na delší trasy, výlety apod.

Vozík však nehradí pojišťovna a jeho pořizovací cena    72 588,- Kč je nad finanční možnosti pana Petra. Proto se pan Petr obrací na veřejnost s prosbou o pomoc s pořízením tohoto tolik potřebného vozíku. Bude vděčný za finanční příspěvky v jakékoliv výši.

 

Pan Petr při zkoušce elektrického vozíku eThrone 12. 

Tento vozík mu velmi ulehčí život!

 

Po shromáždění potřebné částky zakoupíme vozík pro Petra převodem peněz přímo na účet dodavatele vozíku. Tak jako i v minulých případech ostatních žadatelů. Uzavřeme s p. Petrem darovací smlouvu, vozík bude nastálo v jeho vlastnictví.

A i po zakoupení vozíku plánujeme Petra nadále podporovat. Budeme hradit vše, co mu pomůže zlepšit nebo alespoň udržet zdravotní stav stabilizovaný. Zajistíme tak např. pravidelnou rehabilitaci nad rámec úhrad pojišťovny, pořídíme další případně potřebné zdravotnické prostředky, komp. Pomůcky, přístroje apod. Celkově se budeme snažit pomoci panu Petrovi zafinancovat vše, co mu jakýmkoliv způsobem ulehčí nynější situaci a nějak zkvalitní život.

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB I PANA PETRA.

Rádi s vámi v případě vašeho přání uzavřeme darovací smlouvu nebo vám vystavíme potvrzení o darech pro možnost daňového odpočtu.

 

 VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU PANA PETRA!

 

PANA PETRA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

Při zasílání daru uveďte prosím: 

ve zprávě příjemci: Petr

VARIABILNÍ SYMBOL: 3158

(usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu.)

DĚKUJEME!

 

KONKRÉTNĚ PRO PANA PETRA BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 09.04.2020
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3158 nebo zpráva) 52 956 Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku) 0 Kč
CELKEM VYBRÁNO 52 956 Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO 0 Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )  0 Kč

 

 

KONKRÉTNÍ AKTUÁLNÍ CÍL

Elektrický invalidní vozík eThrone 12 DW s příslušenstvím na míru

K DATU AKTUALIZACE...

                                                                                                         52 956 Kč                                              72 588,-

   

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
       
Celkem 0    

 

SDÍLEJME PROSÍM TUTO PŘÍLEŽITOST KE SPOLEČNÉ POMOCI PANU PETROVI VÝZVOU NA 

 

 

PANA PETRA PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete pana Petra a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)