KOMU PROSTŘEDNICTVÍM PŮJČEK KONKRÉTNĚ POMÁHÁME

 

 

     Na této stránce budeme informovat o lidech, kterým půjčky pomáhají. Zveřejníme křestní jméno vydlužitele, místo jeho pobytu a krátký popis situace, ve které půjčka pomohla.

 

 

22.04.2021

PANÍ NATAŠA, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, - variabilní symbol 417, druhá půjčka (specifický symbol: 2)

VÝŠE PŮJČKY: 4 250,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: NÁKLADY NA BYDLENÍ - KAUCE, NÁJEM, ENERGIE

Po vystěhování z předchozího bytu, kde probíhá nyní rekonstrukce, nás paní Nataša opět požádala o pomoc se zajištěním náhradního pronájmu, nyní již snad více stabilního. Protože žadatelka o podporu splácela předchozí půjčku pravidelně a nad rámec dohody, rádi jsme vyšli vstříc. Přejeme ji, ať nynější bydlení může využívat mnohem delší dobu! S paní Natašou jsme se osobně setkali již u poskytování první půjčky v prosinci minulého roku.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

ROK 2020

 

 

12.12.2020

PANÍ NATAŠA, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, - variabilní symbol 417, první půjčka od nás

VÝŠE PŮJČKY: 4 000,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ

Paní Nataša je cizinka s trvalým pobytem v ČR. Domluví se česky, ale má zdravotní problémy a nemůže se dlouhodobě pracovně uplatnit. Bydlení a základní životní potřeby si tak zvládá zajistit jen s pomoci přátel. Bez domova byla více než 10 let, přebývala po ubytovnách a azylových domech. Naskytla se však příležitost k většímu osamostatnění, když našla bydlení ve standardním bytě za dostupnou cenu. K úhradě vstupních nákladů na bydlení (kauce), se kterými jí Úřad práce nepomůže, jí dopomohla naše půjčka 4 000,- Kč.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

28.09.2020

PAN DAVID, BOHUMÍN, - variabilní symbol 49, třetí půjčka (specifický symbol: 3)

VÝŠE PŮJČKY: 3 000,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: JÍZDNÉ DO NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ, VSTUPNÍ PROHLÍDKA, PRACOVNÍ OBUV

Panu Davidovi jsme s menší půjčkou rádi vyhověli i po třetí. Dosud vždy splácel pravidelně a obě předchozí půjčky doplatil brzy. Pan David nastoupí počátkem října do nového zaměstnání, bude pracovat jako strážný objektu v Ostravě. Touto půjčkou jsme pomohli uhradit náklady spojené s nástupem a dojížděním do nové práce. První výplata je ještě daleko a z nynějšího příjmu pana Davida, životního minima, je i částka 3 000 velkým výdajem. Rádi jsme proto pomohli...přejeme mnoho štěstí v novém zaměstnání!

Poctivost se musí vyplácet! Chceme proto i my ocenit fér lidi, kteří si půjčili od našeho spolku peníze přes tento projekt a své půjčky pravidelně splácejí alespoň nějakou částkou. Podle svých možností. Pro tyto zodpovědné uživatelé nastřádáme v blízké budoucnosti v projektu větší částky, alespoň 8 000,- Kč pro každého z nich (nyní 5 osob), abychom jim mohli finančně výpomoci ještě více. Novým zájemcům o půjčku budeme proto nějaký čas vycházet vstříc jen vyjímečně. A spíše jen těm, které známe osobně nebo alespoň dlouhodobě. Např. uživatelé naši veřejné sbírky, příp. jiných našich projektů.

Jak si kdo váží naší pomoci přes tento projekt a veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

ROK 2019

 

 

27.11.2019

PANÍ JANA, JIHOMORAVSKÝ KRAJ - variabilní symbol půjčky: 416

VÝŠE PŮJČKY: 5 000,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ÚHRADA DLUHU NA NÁJMU

Paní Jana je matka 2 letého dítěte, samoživitelka, finančně odkázaná pouze na dávky státní sociální podpory. Paní Janě se nepodařilo každý měsíc zaplatit plnou výši nájmu a postupně narostl dluh. Půjčka ve výši 5 000,- Kč pomohla paní Janě tento dluh splatit a dala tak šanci udržet si bydlení. Paní Janě jsme poskytli teprve první půjčku. Podle našich podmínek může být v této chvíli systémově nastavená výše první půjčky max. 2 100,- Kč. Projekt půjček byl však nedávno podpořen darem vyšší hodnoty, po dohodě s tímto dárcem jsme se rozhodli v tomto případě pomoci ihned vyšší částkou 5 000,- Kč.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

14.06.2019

PAN MICHAL, MOSTKOVICE - variabilní symbol půjčky: 44, specifický symbol: 3 (třetí půjčka)

VÝŠE PŮJČKY: 4 500,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠLAPACÍ TŘÍKOLKY S POMOCNÝM ELEKTROPOHONEM NEBO PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ NOVÉ TŘÍKOLKY

Potřebná oprava tolik důležitého dopravního prostředku pana Michala (viz info k jeho půjčce č. 2 níže) bude náročnější, než se zdálo. Jedná se o již starší typ, některé náhradní díly je již komplikované sehnat. Nyní je z tříkolového elektrokola prakticky jen kolo šlapací, přičemž šlapat bez elektro asistence jde ztuha. Přesto se chce o servis stávajícího kola pan Michal ještě pokusit, na kolo je zvyklý a i komplikovanější oprava vychází přece jen o dost levněji, než případné pořízení nového vozítka. Pokud však nebude zbytí, bude muset dojít i na to. Pomohli jsme tedy panu Michalovi již třetí půjčkou, protože předchozí podle domluvy vždy splatil. Budeme držet palce, aby měl pan Michal brzy k dispozici opět plně vyhovující elektro tříkolku. Velmi  mu tento způsob dopravy po okolí ulehčuje život...

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

31.01.2019

PAN ALEŠ, OLOMOUCKÝ KRAJ - variabilní symbol půjčky: 415

VÝŠE PŮJČKY: 1 029,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ÚHRADA NESPLACENÉHO ZÁVAZKU PANA ALEŠE

Pan Aleš má vážné zdravotní problémy, nyní je pohybově odkázán na invalidní vozík a nachází se v hmotné nouzi. Půjčkou jsme pomohli splatit závazek pana Aleše. Více informací k situaci pana Aleše brzy zveřejníme v připravované sbírce, ve které tento potřebný spoluobčan požádá veřejnost o pomoc. Půjčka byla poskytnuta s odkladem počátku splácení až na dobu, kdy bude mít pan Aleš zajištěn pravidelný příjem. Usiluje o to, ale situace je komplikovaná. S pomoci pár přátel se však jistě podaří.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

ROK 2018

 

 

05.12.2018

PAN MICHAL, MOSTKOVICE - variabilní symbol půjčky: 44, specifický symbol: 2 (druhá půjčka)

VÝŠE PŮJČKY: 2 650,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: OPRAVA ŠLAPACÍ TŘÍKOLKY S POMOCNÝM ELEKTROPOHONEM

Pan Michal má od narození Dětskou mozkovou obrnu. Pobírá invalidní důchod a nyní je nezaměstnaný. S přesuny po okolí bydliště mu pomáhá elektrokolo. To však již nyní vyžaduje vyšší investici do opravy. Přispěli jsme naší půjčkou. Je to již druhá půjčka, kterou si u nás pan Michal vzal. Protože tu první má již dávno řádně splacenou, rádi jsme pomohli opět. Jako spolehlivý plátce má podle našich podmínek poskytování půjček pan Michal nárok ve druhé půjčce až na 4 000,- Kč. Bohužel to stav volných prostředků neumožňoval. Prosíme tedy ostatní vydlužitelé, aby spláceli své půjčky, a to nejlépe průběžně každý měsíc! Abychom v tomto projektu měli více prostředků na další pomoc pro ostatní potřebné! Případná podpora tohoto projektu také velmi vítána! Sebemenší realizovaná pomoc má smysl! Děkujeme!

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

23.08.2018

ROBIN, FRÝDEK-MÍSTEK, - variabilní symbol půjčky: 414

VÝŠE PŮJČKY: 2 050,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ÚHRADA ČÁSTI CENY DVANÁCTIDENNÍ NEUROREHABILITACE V ADELI MEDICAL CENTER, PIEŠŤANY,

                            SLOVENSKO. TERMÍN REHABILITACE: SRPEN / ZÁŘÍ 2018

Touto půjčkou jsme alespoň trochu pomohli uhradit cenu speciální rehabilitace pro mladého muže Robina, který je po dvou cévních mozkových příhodách upoután na invalidní vozík a odkázán na pomoc druhé osoby. V budoucnu si Robin, po dodržení podmínek našich půjček, bude moci půjčovat i vyšší částky, na co bude potřeba.

Pro Robina je v našem spolku zřízená veřejná sbírka. Veřejnost a obchodní společnost již finančně Robinovi v této sbírce přispěla na realizaci zmíněného rehabilitačního pobytu. Podobných léčebných pobytů však bude v budoucnu zapotřebí více. Jak si Robí vede a jak mu můžeme pomoci najdeme ve veřejné sbírce pro Robina. Děkujeme i za jeho případnou podporu!

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

15.03.2018

PANÍ JANA, OLOMOUCKÝ KRAJ, - variabilní symbol 46 – druhá půjčka (SS: 2)

VÝŠE PŮJČKY: 2 000,- Kč (vyplaceno poštovní poukázkou)

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

                             PLATBA NÁJMU ZA BYT

Uplynuly již téměř dva roky od doby, kdy jsme paní Janě poprvé pomohli drobnou půjčkou. Za ten čas se její hmotné zabezpečení nijak nezlepšilo. A Bohužel ani její zdraví, které se ještě i zhoršilo. Pomohli jsme proto podle našich možností znovu, opět půjčkou 2 000,- Kč, abychom mimo jiné ulehčili i její nejbližší rodině, která se také snaží pomoci seč může. Dále jsme této potřebné milé ženě připomněli možnost, požádat veřejnost o podporu v naší veřejné sbírce nebo o sobě dát ještě více vědět v našem projektu NEBE NA ZEMI. Tyto příležitosti poskytujeme všem znevýhodněným spoluobčanům právě proto, abychom si vzájemně více pomáhali z problémů a měli se zde na Zemi všichni ještě lépe. Každý si to zaslouží, využijme proto těchto možností vzájemné lidské podpory!

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

17.01.2018

PANÍ PAVLÍNA, JIŽNÍ MORAVA, - variabilní symbol 411 – druhá půjčka (SS:2)

VÝŠE PŮJČKY: 3 220,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: SPLÁTKY KOMERČNÍHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRŮ

Naše první letošní půjčka pomohla paní Pavlíně, která si od nás poprvé půjčila v květnu minulého roku. Protože byla půjčka řádně splácená a doplacena, mohli jsme takto pomoci opět. Paní Pavlína je zatím v pracovní neschopnosti a v obtížné sociální a zdravotní situaci. Musí splácet úvěr, který čerpala na zajištění chodu domácnosti a jídlo.

S žádosti o pomoc se paní Pavlína obrací na veřejnost také v naší veřejné sbírce, kde si lze přečíst její dosavadní životní příběh. Kromě přímých finančních darů od lidí by však tato uživatelka byla velice vděčná i za  půjčku od hodného člověka, který by nabídl mírnější splátky, než jsou u současného věřitele p. Pavlíny.  Splátky naší půjčky zůstanou v dosavadní příznivé výši. Děkujeme všem i za pomoc p. Pavlíně.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

ROK 2017

 

 

12.10.2017

PANÍ MARTINA, BRNO, - variabilní symbol 410 – Druhá půjčka

VÝŠE PŮJČKY: 3 000,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

                           ÚHRADA ČÁSTI NÁJMU.

Tato půjčka ve výši 3 000,- Kč pomohla opět paní Martině z Brna, která si od nás poprvé půjčila v březnu tohoto roku. Protože paní Martina řádně svou první půjčku splácela, doplatila, a uběhlo již půl roku od poskytnutí, rádi jsme v případě potřeby pomohli znovu. Peníze pomohou ulehčit život a přispějí k řešení nelehké bytové situace paní Martiny. I tato půjčka je poskytnuta za velmi výhodných podmínek. Řádně splácet se vyplácí...

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

18.08.2017

PAN DAVID, BOHUMÍN, - variabilní symbol 49, druhá půjčka (specifický symbol: 2)

VÝŠE PŮJČKY: 1 440,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

                          JÍZDNÉ MHD,

                          ÚHRADA NÁKLADŮ NA ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNÁNÍ.

Panu Davidovi jsme již trochu pomohli první půjčkou v závěru minulého roku a veřejnou sbírkou v počátku roku tohoto. V únoru 2017 se podařilo panu Davidovi získat vhodné zaměstnání na pozici ostrahy staveniště v Ostravě. S práci byl spokojen. Ze zaměstnavatele se však po pár měsících vyjevil podvodník, který, i když vyinkasoval na pana Davida dotace z Úřadu práce, přestal za práci platit. Nyní tak dluží panu Davidovi dvě výplaty. Vše je v řešení... Nyní je však pan David opět bez práce. Bude si hledat nové zaměstnání na podobné pozici. Zkusí chvílí štěstí v okolí bydliště, poté je jinak rozhodnut za zaměstnáním dojíždět i dále, kde není výraznější nezaměstnanost jako v MS kraji. Protože pan David bezproblémů splácel a doplatil první půjčku, pomohli jsme opět, podle našich možností jsme poskytli částku 1 440,-, která pomůže alespoň z části překlenout období bez zaměstnání.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

28.07.2017

PANÍ IVANA, LIBERECKÝ KRAJ, - variabilní symbol 413

VÝŠE PŮJČKY: 2050,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

                          DOPLATKY LÉKŮ,

                          ÚHRADA ČÁSTI NÁJMU.

Paní Ivana pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Se svým manželem Pavlem, který je na dlouhodobé nemocenské a který si bude také žádat o invalidní důchod, se nyní museli přestěhovat do menšího městského bytu, neboť si již nemohli dovolit hradit stávající bydlení. Paní Ivana také měsíčně doplácí nemalou částku na léky. Naše poskytnutá půjčka 2 050,- alespoň z části pomůže uhradit uvedené účely. Půjčku jsme vyplatili poštovní složenkou. Manželům Ivaně a Pavlovi se budeme snažit pomoci také prostřednictvím naši veřejné sbírky, do které brzy zařadíme žádost o jejich podporu.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

19.07.2017

PANÍ RENATA SE SYNEM, ÚSTECKÝ KRAJ, - variabilní symbol 412

VÝŠE PŮJČKY: 1350,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB PANÍ

                          RENATY A JEJÍHO DÍTĚTE, ÚHRADA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,

                          ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM ZAMĚSTNÁNÍ A BYDLENÍ.

Paní Renata se svým čtyřletým synem jsou v sociální tísni. Byli přijati do Azylového domu pro matky s dětmi, který provozuje organizace Armáda spásy. V tomto dočasném novém domově byly našim potřebným ochotně poskytnuty sociální služby zajišťující důstojné podmínky k životu. I my jsme rádi pomohli alespoň drobnou bezúročnou půjčkou ve výši 1350,- Kč, která užitečně přispěje k dalšímu vylepšení situace paní Renaty a jejího syna.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

24.05.2017

PANÍ PAVLÍNA, JIŽNÍ MORAVA, - variabilní symbol 411

VÝŠE PŮJČKY: 1660,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY A OSTATNÍCH ZÁKLADNÍCH OSOBNÍCH POTŘEB,

                          PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU SPLÁTEK KOMERČNÍCH SPOTŘEB. ÚVĚRŮ

Paní Pavlína je nyní nezaměstnaná, v obtížné sociální situaci. Navíc teď došlo k zpoždění ve výplatě nemocenské dávky, kterou musí žadatelka o pomoc urgovat… Pomohli jsme drobnou půjčkou 1 660,- Kč, aby se podařilo překlenout tuto dobu a paní Pavlína nezůstala i se svými čtyřmi kočičkami zcela bez prostředků. Tak jako u ostatních námi poskytnutých bezúročných půjček jsme i v tomto případě nastavili splátky co nejohleduplněji vůči naší milé žadatelce o podporu.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

05.03.2017
PANÍ MARTINA, BRNO, - variabilní symbol 410

VÝŠE PŮJČKY: 1950,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: PŘÍSPĚVEK NA SPLÁTKU DLUŽNÉHO NÁJMU

Paní Martina je v invalidním důchodě a zaměstnána na částečný úvazek. V době, kdy kvůli zhoršenému zdraví nebyla práce vůbec schopná, nastal výpadek jednoho příjmu, což vedlo k dluhu na nájmu. Naše drobná půjčka ve výši 1950,- Kč pomůže uhradit alespoň malou část z dlužné částky. Splátky naší půjčky byly paní Martině nastaveny co nejcitlivěji, aby jí v její nelehké situaci zatěžovaly co nejméně
.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

ROK 2016

 

 

05.11.2016

PAN DAVID, BOHUMÍN - variabilní symbol 49

Pan David je dlouhodobě nezaměstnaný, a to i přes snahu hledat si práci. Prošel rekvalifikačními kurzy, avšak určité zdravotní potíže, kterými trpí, výběr z vhodných dostupných zaměstnání zužují. Pan David je nyní sociálně závislý na pomoci rodiny, na invalidní důchod nemá nárok, státní pomoc v hmotné nouzi je v řešení. Pomohli jsme alespoň menší půjčkou ve výši 1 500,- Kč na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Půjčku vyplatíme ve třech částech, splátky byly stanoveny v minimální výši s počátkem splácení od ledna 2017.

Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

20.09.2016

PANÍ ALENA, OLOMOUC – variabilní symbol 48

Paní Alena má od dětství tělesné postižení Dětskou mozkovou obrnu. K tomuto se v nedávné době ještě přidružilo těžké nádorové onemocnění. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvládne paní Alena vykonávat pouze práci na částečný úvazek. Z peněz, které takto vydělá, lze jen těžko vyžít. Paní Alenka si bude brzy žádat o invalidní důchod, předpokládá se, že na něj nárokově dosáhne. Do té doby však bude naše žadatelka o podporu stále v těžké sociální situaci. Pomohli jsme podle našich možností...mimo jiné i bezúročnou půjčkou ve výši 1 000,- Kč na uspokojení základních životních potřeb. Splátky byly nastaveny v minimální výši. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

29.06.2016

SLEČNA SANDRA, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – variabilní symbol 47

     Slečna Sandra vyrůstala v Dětském domově. Nyní ve svých 21 letech je v radostném očekávání dvojčátek. Bude je však vychovávat jako rodička samoživitelka. Sandru známe několik let a snažíme se jí všemožně podporovat, tak jako další naši přátelé, kteří teď například pomohli opatřit nezbytnou výbavu pro brzy příchozí miminka. Děkujeme! Pro naši nastávající maminku bylo však nyní také potřeba zajistit alespoň dočasné bydlení, k čemuž se nám podařilo dopomoci. V tomto Sandřiném těžším období jsme jí také pomohli drobnou půjčkou ve výši 1 240,- Kč, která bude využita na uspokojení základních životních potřeb nastávající rodičky. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

11.04.2016

PANÍ JANA, OLOMOUCKÝ KRAJ – variabilní symbol 46

     Paní Jana má měsíční příjem na hranici životního minima. Z této částky musí zabezpečit nejen sebe, ale i svého pejska. V poslední době se k již tak dost složité situaci ještě navíc zhoršily i vážné zdravotní problémy, s kterými se paní Jana potýká už dlouhodoběji. Tato okolnost značně komplikuje pracovní příležitosti, avšak na invalidní důchod je to dle lékařských a úředních tabulek nedostačující. Pomohli jsme bezúročnou půjčkou ve výši 2 000,- Kč, evidovanou u nás pod č. 46. Peníze přispějí alespoň k částečnému zabezpečení základních životních potřeb paní Jany a pejska, o kterého se stará. Splátky bezúročné půjčky byly stanoveny v nejnižší možné míře. Pokusíme se také paní Janě zadat práci domů, výrobu drobného zboží, které pak nabídneme lidem k prodeji prostřednictvím našich terénních spolupracovníků. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

 

 

ROK 2015 

 

 

19.10.2015

PAN ROMAN Z BRNA – variabilní symbol 45

      Pan Roman pobírá sociální dávky. Příležitostně se mu daří získávat krátkodobé práce, např. v továrně na výrobu textilu. Nyní, když už se zdálo, že by aktuálně získané zaměstnání  mohlo být na časově delší období, srazilo pana Romana auto, což si vyžádalo hospitalizaci s výhledovou léčbou po dobu cca půl roku. Panu Romanovi jsme poskytli půjčku 2 000,- Kč na uspokojení základních životních potřeb. Splátky jsou stanoveny v minimální možné výši 50,- Kč měsíčně. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

04.06.2015

PAN MICHAL Z MOSTKOVIC - variabilní symbol 44

     Pan Michal je od dětství postižen Dětskou mozkovou obrnou, nyní nezaměstnaný invalidní důchodce. Panu Michalovi jsme poskytli bezúročnou půjčku č. 44 ve výši 1 000,- Kč na opravu sanitarního vybavení koupelny. Měsíční splátky jsou stanoveny ke 20. dni v měsíci v takové výši, aby pana Michala zatížily co nejméně. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

30.03.2015

PAN JIŘÍ Z FRÝDKU - MÍSTKU - variabilní symbol 43

POZOR! Od listopadu 2015 je pan Jiří veden jako NEPLATIČ!

Poskytli jsme půjčku 1 100,- Kč panu Jirkovi z Frýdku Místku, který má těžké zrakové postižení. Peníze pomůžou z části uhradit kompenzační pomůcku, mobilní telefon s užitečnou aplikací pro slabozraké. Panu Jirkovi přiznali velmi nízký plný invalidní důchod, Úřad práce musí doplácet sociální dávky. Měsíční příjem tohoto mladého muže vystačí sotva na vyžití. K tomu se nyní přidal mimořádný náklad za veterinární péči o mladého pejska, o kterého se Jirka stará. Na bezúročnou půjčku poskytnutou pod č. 43 jsme určili splátky v minimální možné výši 50,- Kč / měs. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček č. 2200635309/2010, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

 

27.01.2015

PANÍ RENATA S RODINOU ZE SOKOLOVA - variabilní symbol 42

POZOR! Od října 2015 je paní Renata vedená jako NEPLATIČKA!

Paní Renata dostala v prosinci 2014 výpověď v zaměstnání. Nyní spolu se svým manželem a dvěma dětmi pobírá sociální dávky. V rodině nastalo v nedávné době úmrtí blízkého rodinného příslušníka, což rodinu paní Renaty mimo především utrpěnou velkou ztrátu zatížilo i finančně. 27. 1. 2015 jsme paní Renatě poskytli pod č. 42 bezúročnou půjčku ve výši 2 000,- Kč jako výpomoc s úhradou části nájmu. Splátky jsou stanoveny od příštího měsíce, a to ve výši, která rodinu žadatelky nadbytečně nezatíží. Veškeré finanční pohyby můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

Pozn. PODĚKOVÁNÍ

Tuto i předešlou bezúročnou půjčku jsme si mohli dovolit poskytnout díky paní Jarce Haladové a její rodině, která se stala věrnou podporovatelkou tohoto projektu. Děkujeme za velkorysou podporu a důvěru danou bezúročným půjčkam! Věříme, že takováto přímá konkrétní pomoc má smysl! V jak velkém objemu takovou podporu zvládneme potřebným lidem ve finanční tísní poskytnout, to záleží především na takových solidárně smýšlejících dárcích, jako jsou naši přátelé Jarka s rodinou. Velice vážený je samozřejmě dar v jakékoliv, byť i sebemenší výši! Každý podle svých možností.

MOC DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI!

 

 

 

 

ROK 2014

 

 

10.10.2014

PANÍ MICHAELA S DCEROU Z OSTRAVY - variabilní symbol 41

POZOR! Od května 2015 je paní Michaela vedená jako NEPLATIČKA!

10. 10. 2014 jsme poskytli naši vůbec první bezúročnou půjčku ve výši 2000,- Kč paní Michaeli z Ostravy, a to na nákup základních potravin a uspokojení základních životních potřeb žadatelky a její jedenáctileté dcery. Měsíční splátky půjčky budou stanoveny až po zajištění pravidelného příjmu potřebné, a to ve výši, která příjemkyni pomoci zatíží co nejméně.

Paní Michaela (45 let) je po mozkové příhodě ochrnutá na levou polovinu těla. Vyřizuje si invalidní důchod a příspěvek na péči. Vyřízení (schválení a pravidelná výplata těchto dávek) však trvá dlouhou dobu. Paní Michaela je bez dostatečného příjmu, chybí peníze na nákup základních potravin a věcí potřebných k uspokojení základních životních potřeb paní Michaely a její jedenáctileté dcery, o kterou se stará. Vznikl dluh na nájmu.

Paní Michaela si podala také žádost o pomoc do projektu Nebe na Zemi. Podejme prosím pomocnou ruku! Všichni se můžou s paní Michaelou spojit pomoci kontaktu uvedeném v její žádosti. Děkujeme.

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!

 

 

 

 

Kam dále:

 

 

<<  Předchozí: smlouva o zápůjčce Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany >> Následující: neplatiči