JULINKA

VS: 3157

 

 

ZNEVÝHODNĚNÍ: Zdravotní postižení, těžké onemocnění

 

STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat)


DOBA TRVÁNÍ SBÍRKY: od 26.03.2019

 

ÚČELY SBÍRKY:

 

ÚHRADA PLACENÝCH REHABILITAČNÍCH POBYTŮ, REHABILITACÍ, KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK A DALŠÍCH NÁKLADŮ NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU JULINKY. ÚHRADA VÝDAJŮ NA POTŘEBY ZMÍRŇUJÍCÍ NEBO KOMPENZUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ JULINKY.
ZEJMÉNA:
 
- Neurorehabilitace (pobyty v SANATORIÍCH KLIMKOVICE:

momentálně nejvhodnější program:

REHA MOTION  v případě kombinace s hrazeným lázeňským pobytem činí doplatek za tři týdny této rehabilitace cca 14 000,- Kč, v případě plné úhrady s ubytováním a plnou penzí pro dvě osoby se šplhají celkové náklady na cca 45 000,- Kč)

Rodiče by si moc přáli pro Julinku zajistit také jistě velmi prospěšné a vyhlášené neurorehabilitační POBYTY V ADELI MEDICAL Center, cca 111 000,- Kč - 12 dní rehabilitace i s ubytováním a obědy.)

 
- Placené rehabilitace v okolí bydliště Julinky
 
- Doplatek příslušenství MOTOmedu Gracile - procvičování rukou (plánována výměna pořizeného přístroje na nohy za přístroj na nohy i ruce + doplatek.)
 
- Pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
 
- Úhrada dalších případných aktuálních potřeb podle situace
 
 

Pozn. UHRAZENÉ POLOŽKY PRO JŮLINKU VIZ TABULKA NÍŽE - POSKYTNUTÉ DARY

 

 

VYBÍRÁME CÍLOVOU ČÁSTKU: náklady na rehabilitace uvedeny výše.

K dosažení cílů jistě pomůže každý darovaný příspěvek v jakékoliv výši! Děkujeme!

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELKY: Český Těšín

 

ŽÁDOST O PODPORU:

26.03.2019

Julinka je dvouletá milá holčička, narodila se jako zdravá a vše probíhalo bez komplikací, které se však objevily hned ve druhém týdnu jejího života. Kvůli křečím musela být hospitalizována v nemocnici, kde jí byla diagnostikována herpetická HSV 2 meningoencefalitida. Ve čtvrtém měsíci života se tento stav opakoval a byla jí diagnostikována epilepsie. Po těchto stavech zůstala ochrnutá a byla jí diagnostikována Dětská Mozková Obrna, proto jsou nutné rehabilitace, během kterých Julinka hezky spolupracuje. Aby mohla ve cvičení dále pokračovat, potřebuje dětský Motomed, na kterém by mohla denně rehabilitovat doma. Cena takového repasovaného přístroje se pohybuje okolo 30 000Kč.

 

 

 

Dále je vhodné pokračovat v neurorehabilitacích, nejlépe v Adeli Medical Centre nebo v Sanatoriích Klimkovice. Jak jsme již mnohokrát zmínili u dalších uživatelů našich sbírek, tyto terapie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a klienti si je musí hradit sami, terapii je nutno opakovat několikrát ročně a cena 14 denního pobytu se pohybuje okolo 100 000Kč. Není v silách rodičů Julinky, aby veškeré náklady nesli sami, proto nás požádali o pomoc se zřízením sbírky pro jejich dceru.

 

Julinka je sice ještě malinká, ale právě proto může intenzivní rehabilitace velmi pomoci a může se docílit výrazného zlepšení jejího zdravotního stavu, což je pro její další život dost podstatné, jistě ji vše pomůže i k samostatnosti.

 

Budeme rádi za každou částku, kterou si budete moci dovolit přispět. Děkujeme!

 

Poznámka:

Rodiče Julinky jsou srozumění a souhlasí s tím, že po shromáždění potřebné částky ve sbírce na zakoupení MOTOmedu zůstává tento přístroj po pořízení v majetku spolku a bude Julince poskytnut do užívání ve formě výpůjčky v rámci a za podmínek spolkového projektu „Půjčovna MOTOmedů Viva". A to na dobu podle potřeby. K výpůjčce se uzavírá smlouva o výpůjčce MOTOmedu. 

 

 

JULINKU MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

Při zasílání daru uveďte prosím: 

 ve zprávě příjemci: Julinka

VARIABILNÍ SYMBOL: 3157

(usnadní nám to práci při sčítání jednotlivých příspěvků. Vše sčítáme manuálně nikoli s pomocí programu.)

DĚKUJEME!

 

QR kód s předvyplněnými údaji pro podporu Julinky

 

KONKRÉTNĚ PRO JULINKU BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 03.11.2022
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3157 nebo zpráva) 349 055  Kč
Přidělené spolkové prostředky (z projektu Motomedy VS: 50)  5 000 ,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 354 055 Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO 345 025,- Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ POTŘEBY  (vybráno - vyplaceno = )  9 030,- Kč

 

Pozn: Přehled aktuálně vybraných prostředků konkrétních sbírek aktualizován cca 2 x týdně. Provádíme manuálně, mějte prosím strpení, všichni členové spolku, mají zdravotní postižení, prodlevy mohou nastat i ze zdravotních důvodů. Děkujeme za pochopení

 

AKTUÁLNĚ VYBÍRÁME TAKÉ NA:

Příklady toho, co můžeme Julince ze sbírky zajistit:

                                           21 denní pobyt v                                                  14 denní pobyt v

                                       SANATORIICH KLIMKOVICE                                  ADELI MEDICAL Centru

                                                         45 000,- Kč                                                                      111 000,- Kč

                                                                I                                                                                           I           

9 030 Kč                                                                                                                      

   

                                                              I

                                                     38 430,- Kč                   

                  14 denní léčebný pobyt v Janských Lázních

   

SBÍRKA DÁLE POKRAČUJE                                                                                            

 

SPLNĚNO:

 

Pořízení repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed na nohy i ruce pro děti

 

                                                                          vybráno  100 %                                                                                               30 000,- Kč

 

Vybírali jsme cílovou částku: 30 000,- Kč, což byla předběžná nabídka dodavatele použitých zdravotnických pomůcek.

 
06.06.2019

Pořízení repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed pro děti na procvičování nohou

Děkujeme všem za podporu! Podařilo se zakoupit repasovaný Motomed Gracile pro děti se slevou za 29 990,-Kč, Julinka jej má od 28.05.2019 již doma k dispozici. Bohužel se zatím podařilo opatřit pouze přístroj na procvičování nohou. Jak se ukázalo, MOTOmedy pro děti za příznivou cenu jsou hůře k sehnání než dospělácké. Nabídka původně zamýšleného dodavatele na pořízení přístroje na nohy i ruce byla podhodnocená. Situaci alespoň takto zachránila společnost Invira , která poskytla slevu na přístroj na nohy a přístroj zdarma dovezla Julince domů. Díky moc! Se společností se budeme snažit nadále sehnat pro Julinku přístroj na nohy i ruce za příznivou cenu.

(Přístroj zůstává majetkem spolku a žadatelce (rodičům) bude vypůjčen na dobu podle potřeby v rámci podmínek spolkového projektu: půjčovna MOTOmedů Viva)

Na MOTOmed pro Julinku jsme vyhradili 5 000,- shromážděných na sbírkovém účtě za účelem nákupu dalších přístrojů MOTOmed. VS: 50. 5 000,- Kč vybraných pro Julinku na MOTOmed od veřejnosti tak zůstáne Julince k dispozici na další její potřeby. Díky všem!

 

 

 

 

POSKYTNUTÉ DARY
DATUM ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
01.04.2022 3 836,- Účel: platba za služby denního stacionáře. Hrazeno organizaci. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 3 836,-
31.03.2022 4 000,- Účel: příspěvek na úhradu nákladů na bydlení z důvodu zhoršení sociální situace rodiny a navýšení nájmu a energii. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 000,-
25.03.2022 2 907,- Účel: pojistné za autopojištění vozidla Julinky. Hrazeno na účet pojišťovny. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 907,-
25.03.2022 18 700,- Účel: úhrada intenzivních rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Hrazeno dodavateli služby. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 18 700,-
13.02.2022 30 000,- Účel: bezbariérová rekonstrukce bydlení. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 30 000,-
13.02.2022 9 335,- Účel: doplňek k invalidnímu vozíku - stříška. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 9 335,-
02.02.2022 18 700,- Účel: úhrada intenzivních rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Hrazeno na účet dodavatele služby. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 18 700,-
30.12.2021 3 400,- Účel: úhrada intenzivních rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Hrazeno na účet dodavatele služby. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 3 400,-
20.12.2021 6 920,- Účel: úhrada koupací pomůcky. Hrazeno na účet dodavatele. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 6 920,-
08.12.2021 4 477,- Účel: pojištění vozidla Julinky. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 477,-
08.12.2021 15 000,- Účel: pořízení zdravotního kočárku Hippo+ pro Julinku. Zánovní věc. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 15 000,-
08.12.2021 1 410,- Účel: pořízení rehabilitační pomůcky - vzduchová dlaha. Hrazeno dodavateli pomůcky. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1 410,-
08.12.2021 4 500,- Účel: úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Hrazeno dodavateli služby. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 500,-
06.12.2021 6 900,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: pořízení kompenzační pomůcky pro Julinku - dětská tříkolka. Hrazeno na účet dodavatele.Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 6 900,-
06.12.2021 2 286,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada výbavy inv. vozíku a věcí pro péči o Julinku. Hrazeno na účet dodavatele.Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 286,-
25.11.2021 17 000,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada intenzivních neurorehabilitací v okoli bydliště Julinky. Hrazeno dodavateli služby. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 17 000,-
22.11.2021 2 800,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada lázeňského poplatku. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 800,-
18.10.2021 4 500,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Hrazeno dodavateli služby. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 500,-
08.09.2021 2 404,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada dioptrických brýlí, konzultace v rehabilitačním zařízení. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 404,-
21.06.2021 1 800,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1 800,-
31.05.2021 1 600,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1 600,-
17.03.2021 2 800,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada lázeňského příplatku. Julinka s maminkou nastoupily na rehabilitační pobyt do Sanatorií Klimkovice. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 800,-
27.01.2021 2 554,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada užitečné pomůcky usnadňující péči o Julinku. Saně s madlem, fusakem a stríškou. Hrazeno na účet dodavatele. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 554,-
20.11.2020 2 100,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 100,-
19.11.2020 38 710,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada doplatku za pořízení mech. vozíku . Hrazeno na účet dodavate. Zbylá část hrazena ze sbírky pro Julinku v Patronu Dětí. Všem velmi děkujeme za podporu!Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada doplatku za pořízení mech. vozíku . Hrazeno na účet dodavate. Zbylá část hrazena ze sbírky pro Julinku v Patronu Dětí. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157)
 38 710,-
20.10.2020 2 200,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 200,-
23.09.2020 4 477,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: příspěvek na komplexní pojištění vozidla Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 477,-
18.06.2020 4 477,- Dar pro Julinku (VS:3157). Účel: příspěvek na komplexní pojištění vozidla Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 477,-
27.05.2020 20 000,- Záloha na pořízení automobilu pro Julinku. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 20 000,-
16.04.2020 7 500,- Pořízení polohovatelného koupacího lehátka Manatee. Viz sbírka pro Julinku. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 7 500,-
06.04.2020 300,- Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 300,-
13.03.2020 1 890,- Úhrada užitečné pomůcky pro podporu rozvoje mentálních schopností Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1 890,-
13.03.2020 707,- Úhrada užitečné pomůcky pro podporu rozvoje mentálních schopností Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 707,-
19.02.2020 7 442,- Úhrada doplatku za pořízení rehabilitační pomůcky - vertikalizační stojan Meerkat. Hrazeno na účet dodavate pomůcky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 7 442,-
13.02.2020 2 657,- Pořízení dioptrických brýlí s příslušenstvím. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 657,-
12.02.2020

11.05.2020
38 430,-

-20 000,-
Úhrada léčebného pobytu v Janských Lázních. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu!
Vráceno na sbírkový účet - pobyt zrušen kvůli COVID-19
Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 38 430,-
06.02.2020 4 235,- Úhrada kompenzační pomůcky - ortéza pro sed Liner. Hrazeno na účet dodavatele pomůcky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 235,-
29.01.2020 1 872,- Úhrada doplatkové lázeňské péče - logopedie. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1872,-
23.01.2020 2 520,- Úhrada příplatku za ubytování - lázeňský pobyt v Klímkovicích. Viz sbírka pro Julinku. Velmi všem děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 2 520,-
14.01.2020 500,- Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 500,-
09.12.2019 1 100,- Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1 100,-
17.11.2019 300,- Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 300,-
06.10.2019 300,-  Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 300,-
11.09.2019 3 080,- Neurologicko léčebný pobyt Julinky - úhrada ubytování a stravy doprovodu. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 3 080,-
31.07.2019 5 990,- Úhrada kompenzační pomůcky. Vozík za kolo usnadňující převoz Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 5 990,-
11.07.2019 800,- Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 800,-
18.06.2019 1 400,- Úhrada placených rehabilitací v okoli bydliště Julinky. Viz sbírka pro Julinku. Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 1 400,-
02.06.2019 4 219,- Úhrada doplňku a příslušenství kompenzačních pomůcek. Stoleček na židličku a pláštěnka na kočárek. Viz sbírka pro Julinku. Všem velké díky za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 4 219,-
23.05.2019 10 000,- Úhrada placené rehabilitace v okolí místa bydliště. Hrazeno na účet dodavatele služby. Viz sbírka pro Julinku (VS: 3157). Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 10 000,-
22.05.2019 29 990,- Pořízení repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed k výpůjčce Julince. Platba na účet dodavatele. Viz sbírka pro Julinku (VS: 3157). Všem velmi děkujeme za podporu! Příspěvky veřejnosti (VS: 3157) 24 990,-
Příspěvek z pokladničkové sbírky (VS: 50) 5 000,-
Celkem 345 025,- Kč    

 

 

SDÍLEJME PROSÍM PŘÍLEŽITOST POMOCI JULINCE I VÝZVOU NA

 

Fotogalerie: JULINKA

 

JULINKU PODPORUJÍ NEBO PODPOŘILI:

 

FIRMY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ SUBJEKTY:

    ČLENOVÉ FACEBOOKOVÉ SKUPINY
     

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ DÁRCI:

 

 

 

 

 

Pokud i Vy naším prostřednictvím podporujete Julinku a chcete se k tomuto veřejně přihlásit, sdělte nám to prosím! Rádi přidáme Vaše logo nebo jméno sem na tuto stránku a na další naše stránky vyhrazené k poděkování našim podporovatelům a partnerům.

Děkujeme, že jste pozitivním příkladem ostatním!

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)