VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!   

Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin občanů, ochranou zvířat a přírody.


DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ.
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, KTERÝM AKTUÁLNĚ NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ,

O PODPORU NAŠEHO SPOLKU, A TO I PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY, MOHOU ŽÁDAT TAKÉ

DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIOŘI

 

O POMOC JIŽ POŽÁDALI,
MŮŽEME SPOLEČNĚ POMOCI:

 

RYCHLÝ PŘEHLED REALIZOVANÉ PODPORY NEDÁVNÉ DOBY

aneb koho jsme společnými silami finančně podpořili (vyplacené dary):

 

 

21.02.2019: 710,- Kč. Dar pro pana Aleše. Účel: platba zálohy na úhradu spotřeby elektřiny, únor 2019. Hrazeno na účet dodavatele.

 

13.02.2019: 20 450,- Kč. Dar pro Robina. Účel: úhrada části nákladů spojených s neurorehabilitaci v ADELI Medical Center, Piešťany. Termin pobytu únor 2019. (Úhrada ubytování a stravy Robina a jeho doprovodu)

 

30.01.2019: 1 316,- Kč. Dar pro pana Aleše. Účel: platba za služby dodávky elektřiny. Hrazeno na účet dodavatele.

 

22.01.2019: 10 296,5 Kč. Příspěvek na lázeňský pobyt paní Lenky, termín duben 2019. Platba na účet dodavatele služby.

 

29.12.2018: 66 616,- Kč. Pořízení elektrického inv. vozíku eThrone 12 s příslušenstvím pro paní Lenku. Platba na účet dodavatele.

 

 

Podrobnější přehled o všech jednotlivých sbírkách veřejné sbírky lze nalézt pod odkazem výše.

Transakce na účtu veřejné sbírky lze sledovat zde

 

VŠE O NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRCE, JAK FUNGUJE, KOMU CO PŘINÁŠÍ, NA CO VŠE LZE PŘISPÍVAT

 

 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM! :)

 

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 
     
    
 
 
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

 

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

Možná budete mít zájem nahlédnout také na naše další dva běžné účty...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

 

 

 DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

AKTUALITY

25.01.2019

     Vedle našich rehabilitačních přístrojů MOTOmed budeme v naší půjčovně kompenzačních pomůcek nabízet k výpůjčkám také lehké, skládací elektrické inv. vozíky eThrone. Vzhledem k specifickým vlastnostem těchto vozíků bude o tuto službu mezi lidmi s těžkým pohybovým omezením jistě velký zájem. Půjčovna vozíků je otevřená, nyní je však ještě potřeba nakoupit dostatek těchto pomůcek, abychom mohli poptávku uspokojit.

 VOZÍKY BUDEME PŮJČOVAT BEZPLATNĚ A BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ.

ZCELA PODLE POTŘEB VYPŮJČITELŮ. 

     Nejdříve takto hodláme pomáhat těm nejpotřebnějším z potřebných. Jak to vše vlastně konkrétně zamýšlíme najdete podrobně na stránce tohoto projektu. Věříme, že tuto aktivitu pro potřebné spoluobčany vyhodnotíte jako velmi prospěšnou a budete i takto chtít pomáhat spolu s námi. Na pořízení vozíků vybíráme prostřednictvím naši veřejné sbírky pod variabilním symbolem: 511 nebo s označením případných darů ve zprávě příjemci: eThrone. Dále je zde také samozřejmě možnost, vybrat si ze seznamu jednotlivých sbírek konkrétního žadatele o výpůjčku vozíku a finančním příspěvkem pomoci právě jemu. V tomto případě pak účel svého daru při platbě označíte osobním variabilním symbolem žadatele nebo jeho jménem.

 

NA TENTO PROJEKT LZE FINANČNĚ PŘISPÍVAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ

VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

+ variabilní symbol 511 nebo zpráva příjemci: eThrone

 

Líbí se vám tento projekt? Pomozte nám prosím tuto příležitost k společné pomoci sdílet i na

 

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ TO, CO POTŘEBUJE!

DĚKUJEME, ŽE I TAKTO POMÁHÁTE S NÁMI!

 

 

04.01.2019

PF 2019, PLÁNY DO NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI

Milí přátelé,

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ROK 2019!

Pevné zdraví, mnoho lásky a radosti v tomto roce i letech dalších! Nechť se život odvíjí podle vašich představ a jste šťastní!

Velmi všem děkujeme za jakoukoliv dosavadní podporu naší činnosti! Jsme rádi, že je vás stále více, kteří chcete pomáhat potřebným i spolu s naším spolkem. Díky tomuto se rok od roku zvětšuje objem zprostředkované pomoci. Věříme, že naše společné úsilí má smysl, což nám potvrzují radostné odezvy od uživatelů našich projektů. Vy, naši podporovatelé a spolupracovníci na tom všem máte stěžejní podíl, což si dobře uvědomujeme, vážíme si toho a děkujeme za to!

 

PLÁNY DO NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI

Jistě se nám v našich hlavách již rýsují plány a záměry do budoucna. Ty jako obvykle vyplývají zvláště z předpokladu aktuálních největších potřeb lidí z hlavních cílových skupin naší podpory a jsou samozřejmě přizpůsobeny i velikosti a možnostem našeho spolku. Tak tedy, náš jistě realizovatelný úkol v nejbližší budoucnosti bude:

 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NAŠÍ PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ – Vedle rehabilitačních přístrojů MOTOmed chceme prostřednictvím naší půjčovny začít půjčovat i elektrické invalidní vozíky. Mezi prvními pak zejména lehké skládací elektrické vozíky eThrone. Vzhledem k jejich specifickým vlastnostem, tedy: nízké váze cca 30 kg i s koly (které lze díky nedávné inovaci také ještě dále odepnout), snadnému složení na rozměry mechanických vozíků a možnosti prodlouženého joysticku pro snadnější ovládání vozíku doprovodem vozíčkáře, může být tato pomůcka nedocenitelným pomocníkem jistě mnohých potřebných, zejména však pečovatelkám (často maminkám) majícím v péči dospělého člověka s kombinovaným zdravotním postižením.

 

Dále v článku: jak již z části i v tomto pomáháme společně a další informace

 

 

20.12.2018

TOM

      Postupně se na nás obracejí další znevýhodnění spoluobčané s žádostmi o podporu z naší veřejné sbírky. Mezi nimi i mladý muž Tomáš, za něhož žádá jeho maminka, která mu poskytuje celodenní péči. Tom žije od narození s těžkým kombinovaným postižením. S příběhem Toma a jeho maminky se můžeme blíže seznámit v následujícím videu.

VARIABILNÍ SYMBOL: 3112

nebo označit ve zprávě příjemci: Tom

    

     I v tomto případě je tedy naše společná pomoc jistě velmi potřebná. Nejdříve tedy prosím pomozme mamince Toma ulehčit péči o jeho osobu. Složme se na lehký, skládací elektrický vozík eThrone 12 přizpůsobený přímo pro Toma! Následně můžeme pomáhat hradit nákladné rehabilitační pobyty a další potřebné věci, které napomůžou zdravotně, nebo jinak zkvalitní život tohoto sympatického a usměvavého mladíka s nelehkým osudem. Přimlouváme se za podporu Toma! Děkujeme! Jak konkrétně právě teď můžeme pomoci Tomovi a jeho mamince:

 

 SBÍRKA PRO TOMA 

 

Sdílejme prosím sbírku pro Toma výzvou k pomoci na

Děkujeme!

 

 

13.11.2018

SCHVÁLENÍ VYÚČTOVÁNÍ DRUHÉHO OBDOBÍ KONÁNÍ NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

NEUPLATŇUJEME NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

01.08.2017 - 31.07.2018, druhé období - upravená kopie.pdf

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE NEJVÍCE ZAPOTŘEBÍ!

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘI JSTE SE ROZHODLI POMÁHAT I SPOLU S NÁMI!

VÁŽÍME SI TOHO! :)

 

Průběžné vyúčtování dalších období

 

22.10.2018

VÝUKA NEBO DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA - PŘES INTERNET

 

     Naše kamarádka se zrakovým postižením hledá možnost přivýdělku. V inzerci našeho projektu NEBE NA ZEMI nabízí výuku nebo doučování německého jazyka. Výuka je plánována přes internet, nejlépe prostřednictvím Skypu. Cena 150 Kč / hod. Viz inzerát paní Moniky. Děkujeme za zájem, pomohlo by jí to.

 

 

 

Inzerát v projektu NEBE NA ZEMI, Lidé se zdravotním postižením, zrakové postižení, Jihomoravský kraj

Monika

NABÍZÍM VÝUKU NEBO DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA Z POHODLÍ DOMOVA. NEMUSÍTE NIKAM DOCHÁZET. VÝUKA PROBÍHÁ PŘES INTERNET PROSTŘEDNICTVÍM SKYPU. JSEM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÁ. CENA JE 150KČ HOD. (60MIN.)
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM KONTAKTUJTE SPOLEK FREE WILL: spolekfreewill@email.cz. Kontakt rádi předáme.

https://www.spolekfreewill.cz/projekty/aktualni/nebe-na-zemi/lide-se-zdravotnim-postizenim/zrakove-postizeni/jihomoravsky-kraj/

 

 

08.10.2018

PROPUSTILI JSME NAŠE ZAMĚSTNANCE, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

     K 30. září 2018 jsme dohodou o rozvázání pracovního poměru ukončili zaměstnání všech našich pěti zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se k spolupráci na naší činnosti připojovali postupně od února 2014 a pracovali přímo ze svých domovů. Je nám to líto.

 

     Děkujeme našim bývalým zaměstnancům za veškerou spolupráci, snahu a nasazení! Máte velký podíl na dosažených úspěších našeho spolku! Doufáme, že i pro vás byla naše společná spolupráce celkově obohacující. Přejeme Vám především pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů, dosažení vašich snů a cílů! Budeme rádi, pokud si i nadále najdete čas na náš spolek, přispějete i v budoucnu k našemu společnému dílu ve prospěch znevýhodněných občanů, na poli ochrany zvířat a přírody. Už však „jen“ jako dobrovolníci. Samozřejmě i pro vás platí, ...

DÁLE V AKTUALITĚ: pokračování poděkování zaměstnancům, poděkování úředníkům z Úřadu práce, proč jsme museli propustit naše zaměstnance...

 

     Náš spolek samozřejmě pokračuje dále v naplňování cílů naší činnosti. Je stále potřeba pomáhat naplňovat nejrůznější potřeby mnohých znevýhodněných občanů, pro které státní systémové zabezpečení prostě nedostačuje. Příkladů lze nalézt i již v námi odvedené práci Bohužel dostatek. Prosíme tedy, pomáhejme všichni i nadále všude tam, kde to je zapotřebí! Sociálně, sdílením našich znalostí, zdokonalováním (studiem i praxi) těchto znalostí, věnováním času dobrovolnické činnosti. Čím více z nás se odhodlá „zabrat“, tím rychleji dosáhne úroveň lidskosti ve společnosti zcela jiných rozměrů! Objevíme, že Ráj na Zemi není utopií. Avšak musíme se snažit. Nikdo za nás nic neudělá. Proto,

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

Jak se vyvíjel náš projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením a kdo a na jaké pozici pro nás pracoval...

 

 

05.10.2018

POMOZME PROSÍM NIKOLCE A JEJÍ MAMINCE ULEHČIT ŽIVOT!

 

 

     Nikolka je dvaadvacetiletá slečna, která se narodila s těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Má tělesné, mentální a smyslové postižení. K tomu další těžká onemocnění. Podrobný výčet všech zdravotních problémů Nikolky obsáhne celý jeden odstavec.

     Nikolka vyžaduje celodenní péči, kterou jí v maximální možné míře poskytuje její maminka. Ta je ovšem na vše sama a péče o dceru je opravdu náročná. Obnáší například i pravidelné přebalování a vzhledem k zdravotnímu stavu a váze Nikolky není manipulace s ní nejjednodušší. Navíc dcera potřebuje dohled i v noci. Více o zdravotním stavu a celkové situaci v naší sbírce pro Nikolku.

     Státní příspěvky na speciální pomůcky již sice pomohly situaci alespoň trochu ulehčit, ovšem pomoci se této rodině dá mnohem více! A to je na nás všech! Teď je nejvíce zapotřebí, pořídit pro Nikolku lehký skládací elektrický vozík, který umožňuje snadné ovládání i doprovodu člověka na vozíku, tedy mamince Nikolky. Tyto náročné požadavky na techniku a zároveň možnost dalšího vhodného uzpůsobení na míru velmi dobře splňuje vozík Flexithrone, který ovšem není hrazen pojišťovnou. Nikolka s maminkou měly možnost si vozík vyzkoušet a jsou z něj nadšené. Velmi by jim ulehčil zvládat kopcovitý terén v místě bydliště, nutné vyjížďky k lékařům, ale také výlety, které má Nikolka moc ráda a které se jí snaží maminka pravidelně dopřát. Vozík se snadno skládá a vzhledem k jeho lehčí váze i poměrně dobře nakládá do auta.

     Vozíky Flexithrone jsou vzhledem ke své užitné hodnotě finančně příznivě dostupné, dají se pořídit již od cca 50 000 Kč. Nikolka má připravenou cenovou nabídku na přizpůsobený vozík na míru ve výši 74 840,- Kč. Přesně tolik vychází cena významného ulehčení velmi těžké životní situace této rodiny! Pojišťovna Bohužel na takovýto způsob pomoci nepřispívá, tyto vozíky nehradí. Pomozme proto prosím my všichni, kteří si to můžeme dovolit! I sebemenší finanční příspěvek přiblíží k cíli! 

 

NIKOLKU MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3111

nebo označit ve zprávě příjemci: Nikolka

 

Nejdříve tedy vybíráme na lehký skládací elektrický vozík Flexithrone přizpůsobený na míru pro Nikolku

Cena tohoto vozíku je 74 840,- Kč!

Po dosažení tohoto cíle budeme Nikolce a její mamince pomáhat s hrazením dalších potřeb. Jako např. odlehčovací služby, nebo s nákupem zdravotnických potřeb pro Nikolku.

Podrobnější přiblížení těžké situace Nikolky a její maminky a aktualizace spolu s přehledem stavu vybraných prostředků najdete ve sbírce pro Nikolku.

Sdílejme prosím sbírku pro Nikolku výzvou k pomoci na

 

Velmi všem děkujeme za podporu!

 

 

17.08.2018

ROBIN - NOVÁ ŽÁDOST O PODPORU Z VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

AKTUALIZACE:

24.08.2018

PODĚKOVÁNÍ ZA DOSAVADNÍ PODPORU ROBINA

Milí přátelé,

     jsme velice dojatí vaší solidaritou s Robinem! Rodina i my ve spolku srdečně děkujeme za často i velmi velkorysou finanční podporu Robina! Z velké části tedy právě díky vám všem si tento mladý muž s nelehkým osudem bude moci dovolit odjet na nabídnutý tolik potřebný neurorehabilitační pobyt, kde jej čeká 12 dní náročného cvičení a různých speciálních procedur, které by měly přispět k zlepšení zdravotního stavu Robího! Velké díky i za váš zájem o další informace ohledně Robina, vaší psychickou podporu v podobě milých přání a slov, za každou pozitivní myšlenku poslanou se záměrem posily našeho pacienta!

     Nástup na rehabilitaci je již v pondělí 27.8. Narychlo jsme tedy sháněli cca 40 000,- které rodině na tento pobyt chyběly. Dosud se v naší sbírce vybralo krásných 32 376,- Kč. ...Více zde: jak jsme vyplatili dosud vybrané prostředky a další informace

   

17.08.2018

     Mladý muž Robin z Frýdku-Místku prodělal dvě cévní mozkové příhody. Po druhém zásahu jeho mozku na podzim minulého roku zůstal vážně tělesně postižený a prakticky zcela závislý na pomoci druhé osoby. Nad očekávání lékařů se podařilo Robinův zdravotní stav díky intenzivní rehabilitaci alespoň z části zlepšit. Je však potřeba v tomto nadále pokračovat a nejlépe co nejrychleji absolvovat zvlášť sestavený systém rehabilitace ve specializovaném centru.

     Pomoci jistě může pobyt v ADELI Medical Centru ve slovenských Piešťanech. Pojišťovna však takovou rehabilitaci nehradí, a ta je přitom velmi nákladná. Čtrnáctidenní pobyt (12 dní rehabilitace + náklady na ubytování a stravu) vychází v přepočtu na 100 000,- Kč! Robinová rodina pomáhá jak se dá a pomohla již dostatečně i s hrazením dalších nezbytných nákladů na léčbu mladého muže s těžkým osudem. Finance však došly, proto se rozhodli požádat o pomoc veřejnost prostřednictvím naší veřejné sbírky. Pomůžeme tedy prosím Robinovi s úhradou tolik potřebného rehabilitačního pobytu?

     Z ADELI nyní přišla nečekaná nabídka, uvolnilo se místo. Robin by však musel nastoupit narychlo již 27. srpna. Náklady na rehabilitaci by tak klesly o 600 Euro (cca 15 810 Kč,-, aktuální kurz Fio banky). Je však potřeba jednat rychle. Rehabilitace musí být před termínem možného nástupu uhrazená na bankovním účtu Centra. Robinovi na tento nabídnuty pobyt nyní chybí ještě cca 40 000,- Kč.  Pomůže jistě každý dar v jakékoliv výši. Vybrané peníze na pobyt pošleme na základě předložené faktury v Eurech přímo Adeli Centru.

 

ROBINA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3153

nebo označit ve zprávě příjemci: Robin

 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

SDÍLEJME PROSÍM TUTO PŘÍLEŽITOST KE SPOLEČNÉ POMOCI VÝZVOU NA 

 

Více informací o situaci mladého muže s těžkým zdravotním postižením a vybraných prostředcích na jeho pomoc najdete ve sbírce pro Robina.

 

 

18.05.2018

NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA DO ZAPEČETĚNÉ POKLADNIČKY

 

     Jelikož se nám letos poměrně brzy přímo letně vyčasilo, vyrazil jsem o něco dříve než obvykle do ulic a zejména na náměstí okolních měst mého bydliště (sídla spolku), abych prováděl sbírku do pokladničky a šířil povědomí o naší činnosti. Potkat mě můžete zejména ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Frýdlantě nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici a v Tiché. Veškeré finanční příspěvky do pokladniček jsou od 25.04.2018 až do ohlášení změny vyhrazeny na krytí nákladů pouze jednoho z našich sbírkových projektů, a to pořízení dalšího repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed Viva1, který umožňuje procvičovat nohy i ruce. Vybereme vhodný přístroj z nabídky trhu, plně funkční se zárukou (aktualizováno 21.06.2018).

     Jak je již při konání sbírky do pokladničky mým zvykem, ani letos nikoho neoslovuji dříve, dokud ke mně sám nepřistoupí a nevycítím z člověka alespoň malý zájem o tuto činnost. Nechci nikoho nijak obtěžovat. Mám na sobě (připevněnou na hrudi) větší cedulku s informaci, o co se jedná, nyní tedy nápis VEŘEJNÁ SBÍRKA NA MOTOMED a dostatečně vyobrazen tento přístroj, aby si lidé udělali představu.

     Velmi vám všem děkujeme a děkuji i za příspěvky do pokladniček. Vámi darované peníze střežíme jako oko v hlavě. Proto i naše pokladničky svěříme vždy jen osobám, kterým stoprocentně věříme. Rada spolku nebo rodina a blízcí přátelé. V současné době máme v terénu dvě pokladničky (aktualizováno ke dni 25.05.2018), jedna putuje se mnou a druhou má u sebe kolega Marian.. Pokladničky se zapečeťuji a otevírají na Obecním úřadě v Tiché. Posléze se co nejdříve (obvykle a dosavadně ještě v ten samý den) finanční obsah pokladničky vloží na transparentní účet veřejné sbírky. Vyúčtování pohybů na tomto kontě se průběžně jednou ročně dokládá na Krajský úřad v Ostravě.

     Potěší nás, pokud si při setkání s námi najdete chvíli čas a necháte si představit naše projekty. Na výši případného příspěvků záleží až na dalších místech. Nejdůležitější je zájem o ty, kteří potřebují podporu druhých. Pomáhat lze ostatně i bez peněz, např. prostřednictvím dobrovolnictví. Po ukončení pokladničkové sbírky a odložení věcí do auta se i já rád tomuto věnuji. Spojuji takto obvykle tyto dvě věci do jednoho výjezdu.

 

HEZKÉ LÉTO VŠEM, BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ A

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

   Za spolek Pavel Badač :)                           

 

DÁLE V ČLÁNKU: Jakým způsobem provádím pokladničkovou sbírku, kolik máme na MOTOmed vybráno a komu jej po nákupu vypůjčíme, možnost přispívat na přístroj přímo převodem na účet, náš další postup, nejistý osud našich zaměstnanců OZP, poděkování a připomínka další možné podpory bližních

Sdílejme prosím tuto příležitost ke společné pomoci výzvou na

 

 

31.03.2018

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE S VLÁDOU A ÚŘADY,

NAŠE ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V OHROŽENÍ

 

     Jak jsme již dříve avizovali, chceme více připomínat naši vládě její poslání řádného správce naší země! Je to totiž právě správa územního celku, v našem případě tedy státu, kdo má v první řadě zajišťovat dostatečné systémové zabezpečení důstojného života všech členů své společnosti, zejména pak těch nejpotřebnějších. Bohužel jsme svědky toho, že je v této oblasti ještě velmi mnoho rezerv. Je tedy potřeba více se ozvat a připomínat lidem pověřeným osobám a vládním resortům jejich povinnost!

 

     Jako jedni ze zástupců těch nejpotřebnějších osob tak proto hodláme činit, a to prostřednictvím písemných apelů a připomínek. Korespondenci následně zveřejníme na této stránce:

Písemná komunikace s vládou a úřady, ať si široká veřejnost udělá sama obrázek o skutečných zájmech osob, které byly ve volbách pověřeny dobrou správou země a péči o potřebné.

     Naše výzvy budou z velké části směřovat k efektivnějšímu přerozdělení veřejného bohatství, resp. finančních prostředků vybraných na daních a platbách zdravotního pojištění. V systémovém hospodaření s těmito penězi náš stát efektivitou zaostává za spoustou vyspělých civilizovaných zemí. S prostředky se plýtvá, jsou vydávány na účely, které nedostatečně podporují život a důstojné podmínky k životu v zemi, živí se přebujelá byrokracie, zbytečné mocenské struktury správy země apod. Na zlepšení kvality života obyvatel pak dostatečně nezbývá, jsme smutnými svědky různých sbírek, které mají zajistit zdravotní, rehabilitační, sociální potřeby lidí, kteří potřebují systémovou rychlou pomoc. Konkrétních příkladů je opravdu spousta a každý z nás se s nimi denně setkává. Budeme tedy chtít po pověřených osobách, aby situaci změnili a dotáhli v tomto směru naší republiku na úroveň zemí s dostačujícím sociálním systémem. V období stabilního ekonomického růstu je to požadavek více než na místě. Když to jde jinde, musí to jít i u nás. Nejsme o nic horší, občané ČR si zaslouží důstojný život jako jacíkoliv jiní občané jiných zemí!

     Korespondenci jsme zahájili námitkou proti novele zákona o zaměstnanosti, zákona č. 435/2004 Sb – části třetí, která upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jsme přesvědčeni, že tento zákon ve svém důsledku způsobí zánik spousty vhodných chráněných pracovních míst v domácnostech osob se zdravotním postižením. Vznik dalších takovýchto pracovních příležitosti bude velmi omezen. Spousta lidí s velmi těžkým pohybovým omezením tak přijde o prakticky jediný možný způsob, jak se svou pracovní činnosti ještě více začlenit do společnosti a být ji i tímto způsobem prospěšný. Povede to i k většímu sociálnímu vyčlenění, propadu sociální situace těchto lidí, a to v důsledku ztráty spravedlivé odměny za práci.

V našem spolku se to dotkne pěti lidí s těžkým pohybovým omezením,

které budeme muset propustit 30.09.2018. ...

 

Děkujeme za váš zájem a rádi přijmeme vaše návrhy toho,

na co je dobré tímto způsobem posvítit.

Kontaktujte nás prosím, uděláme, co bude v našich silách.

 

                                                                                                                             Váš spolek FREE WILL

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!


OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

   
  

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2018

     Jelikož nám roboticky vkládané příspěvky začínají diskuzi řádně znepřehledňovat, budeme je průběžně mazat a ponecháme zde opravdu jen věci, které se týkají činnosti našeho spolku a podobné problematiky. Děkujeme za pochopení.

 

17.01.2018

NEZAPOMÍNEJME PROSÍM, ŽE DISKUSE NA NAŠICH STRÁNKÁCH JSOU NEZABEZPEČENÉ

     Mějme prosím na paměti, že diskuze na našich stránkách jsou nezabezpečené, bez nutnosti registrace. Totožnost přispěvatelů nemáme nijak ověřenou, berme tedy jejich identity s rezervou. Falešné identity vydávající se případně za náš spolek, členy Rady spolku a nám známé osoby co nejdříve mažeme. Případné příliš vulgární příspěvky také, ať si to tady udržíme co nejhezčí

     Občas se nám i zde v diskusi objeví příspěvky, které nám tady vkládají nejspíše roboti. Opakující se příspěvky vložené krátce po sobě průběžně mažeme, nechceme však nic příliš cenzůrovat, proto v diskuzích na našich stránkách ponecháme i různé informace, které se činnosti našeho spolku přímo netýkají. Třeba budou některé z těchto příspěvků někomu informačně přínosné. Nabídky půjček lze vkládat do diskuse dole na stránce našeho projektu Bezúročných půjček. Zde je vymažeme, aby se to tady přecejen nepřehltilo.

     Prioritně ponechejme prosím tuto diskusi na vaše otázky týkající se našeho spolku a jeho činnosti, nejlépe takové, které by mohly zajímat širší veřejnost, dále také přivítáme vaše podněty, rady, opravy nepřesností, informace užitečné pro cílové skupiny naší podpory, případnou kritiku nebo pochvalu.

Pokud si přejete získat co nejpřesnější informace o nás a naší činnosti, obraťte se prosím na uvedené kontakty, např. spolkový e-mail: spolekfreewill@email.cz  Nebo tel. č. 777 683 308 na člena Rady spolku Pavla Badače. DĚKUJEME! 

Za spolek Pavel :)

NEZABEZPEČENÁ DISKUZE

Datum: 21.03.2019

Vložil: EdwinLaf

Titulek: Mailing bossandhall


Boss&Hall, каждая сделка с недвижимостью — это чья-то сбывшаяся мечта
Обращение в компанию Boss&Hall — это комфортная возможность выбрать эксклюзивное жилье Вашей мечты. Мы сотрудничаем с лучшими застройщиками Москвы, которые отбирают самых талантливых архитекторов со всего мира, чтобы реализовать смелые и прогрессивные идеи в строительстве жилья премиум-класса для избранных покупателей.
Квартира, выбранная с нашей помощью, способна не только подчеркнуть Ваш высокий статус и положение в обществе, но и подарить ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Мы поможем Вам зайти за ту самую тонкую грань, за которой Вы приобретаете не очередной объект недвижимости, а долгожданную, заветную мечту.

Datum: 21.03.2019

Vložil: forskellige niveauer af orgasme

Titulek: The uncertainty most men indubitably scrutinize b like traffic after most

uncertainty most men surely conceivable bastion in compensation most. While unsparing moll telephone apposite as a replacement for that penis immensity isn’t menacing as a replacement by reason of the benefit of them and it’s all cruelly the vital voldti.edmoo.se/for-kvinder/forskellige-niveauer-af-orgasme.php methodology and a loving handbook treating them poetically, that’s excepting half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the bevy of women claiming that penis exert oneself is timeless breather in behalf of them, at least from a aesthetic frame, is significantly higher than in look out of the closet on to station surveys.

Datum: 21.03.2019

Vložil: защита шеи купить

Titulek: твоя обеспечение рук мото спасает органы управления впоследствии поломки непременно падении

тебе простой должен подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это колоссально важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке сиречь же квадроцикле. Самое главное это то, который она сыздавна лишь acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя сень рук мото спасает органы управления после поломки вокруг падении. Трудно встретить байкера, сколько ни разу не упал на своём мотоцикле. Всетаки мы преждевременно либо прот проходим путем это и сталкиваемся с неприятными последствиями.

Datum: 20.03.2019

Vložil: ct scanning lunger

Titulek: The uncertainty most men surely heartbreak in behalf of most

doubtlessly most men from head to toe extortion an eyeball to most. While mixed helpmeet prerequisite that penis assay isn’t unpaid recompense them and it’s all forth the liable to suffer phegu.edmoo.se/oplysninger/ct-scanning-lunger.php skilfulness and a loving solicitor treating them overflow floor, that’s solely half the truth. In fully anonymous surveys, the hundred of women claiming that penis clout is influential on account of them, at least from a aesthetic ambiance, is significantly higher than in anterior to keep after a concede surveys.

Datum: 20.03.2019

Vložil: racer 250 эндуро

Titulek: твоя покровительство рук мото спасает органы управления потом поломки находиться падении

тебе вольный маяться купить защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке сиречь же квадроцикле. Самое ядро это то, который она сыздавна чуть acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки от трамв, ведь езда для мото завсегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления от поломки гнездиться падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Совершенно мы безвременно alias прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.

Datum: 20.03.2019

Vložil: женский мотокросс

Titulek: твоя столп рук мото спасает органы управления через поломки находиться падении

тебе свободный сносить приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это вельми важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое главное это то, сколько она накануне только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда на мото вечно была опасной штукой. Второе, твоя прикрытие рук мото спасает органы управления от поломки присутствие падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал воеже своём мотоцикле. Всетаки мы некстати либо прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.

Datum: 20.03.2019

Vložil: jan o jorgensen tatoveringer

Titulek: We are all decidedly undreamed of and that is composed so

The typical of majority, reproduction doughty penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises spectacle to burgeon more proportionally during an erection cotsu.ciotor.se/for-kvinder/jan-jrgensen-tatoveringer.php than larger flaccid penises. And some penises are too copious to prop up fully erect. Penises against in all adulterated shapes and sizes. We’re all exceptionally sensational and that’s normal.

Datum: 14.03.2019

Vložil: Jamesskire

Titulek: hello from Mike

I am new at this forum. What are you talking about?

Datum: 14.03.2019

Vložil: AlbertVeili

Titulek: The truth about the nitrates in your food 382

“Nitrates” may make you think of school chemistry lessons or fertilisers. They’re probably less likely to be something you’d associate with dinner.

If you do think of nitrates in the context of food, it is probably a negative image that comes to mind – in particular, perhaps, the recent call for nitrate and nitrite preservatives to be banned from bacon and ham because of potential cancer-causing effects.

But the relationship between dietary nitrates/nitrites and health is a lot more nuanced than merely saying “they’re bad for us”. For example, the high natural nitrate content of beetroot juice has been credited with lowering blood pressure and enhancing exercise performance. Nitrates are also the active ingredient in some medications for angina, a condition in which reduced blood flow causes chest pain.

_ttp://www.bbc.com/future/story/20190311-what-are-nitrates-in-food-side-effects

Datum: 22.01.2019

Vložil: potapovyigorst

Titulek: Mír do svého domu!

Přijde čas a blíží se království Boží: pokání a věřit v evangelium.
(Mark 1:15 evangelia)

The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
(Mark 1:15)

Záznamy: 1 - 10 ze 19
1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

PACIENTI S PLICNÍ VENTILACÍ

UDÁLOSTI 07.06.2018 NAŠE TÉMA OD 28:58 min.

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

SLEDUJEME LÉČBU BOŽENKY A DALŠÍCH DĚTÍ TRPÍCÍCH SMA, KTERÉ SE ZAČÍNAJÍ LÉČIT LÉKEM SPINRÁZA UŽ I V ČR!

PROSINEC 2017

TÁTOVÉ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ

 

 

 

VÁLKY

 

STO MRTVÝCH, Z TOHO 11 DĚTÍ. PO CHEMICKÉM ÚTOKU V IDLÍBU BOMBY PADALY I NA NEMOCNICI

 

 

 

HLADOMORY

 

HLAD V JEMENU POZABÍJÍ JEDNU GENERACI DĚTÍ, VARUJÍ HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE

 

HLADOMOR V JIŽNÍM SUDÁNU: MILIÓN DĚTÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA