DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH

 

 

 

VŠECHNY DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH NA MORAVĚ JIŽ MAJÍ SVÉ NOVÉ POSTÝLKY!

03.05.2016 21:02

 

 VŠECHNY DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH NA MORAVĚ JIŽ MAJÍ SVÉ NOVÉ POSTÝLKY!

Koncem února 2016 bylo do Dětského domova v Hranicích na Moravě dodáno posledních dvanáct z celkově devatenáctí nově pořizovaných postelí z dřevěného masivu. Jedná se o kvalitní malovýrobu na zakázku, kterou uskutečnil pan Jaromír Kocián, stolař z Trojanovic u Frenštátu pod Radhošťěm. I zbývající dětí z domova tak nyní  konečně mají kvalitnější spaní. Tento projekt pro 32 děti z Dětského domova jsme ve spolupráci se spolkem Radost realizovali přes dva roky.

 

 

JAK TENTO PROJEKT PROBÍHAL

 

Rozhodnutí pomoci a způsob realizace výroby postelí

 

Poněvadž bylo již delší dobu zapotřebí vybavit Dětský domov v Hranicích na Moravě novými postelemi pro ještě 19 dětí z celkových 32 jeho mladých obyvatel, rozhodli jsme se v této věci v říjnu 2013 nápomoci. Oslovili jsme ve výběrovém řízení vhodné malovýrobce z okolí, kteří by podle našeho názoru mohli vyrobit požadovaný nábytek dostatečně kvalitně, tedy aby byly postele dostatečně odolné a přitom esteticky vzhledné. A samozřejmě byla zároveň v popředí našeho zájmu také celková cena za výrobu a dodání tohoto nábytku, jenž kromě samotných postelí obsahuje také čelo postele, rošty matrací a úložné šuplíky na peřiny.

 

Jako vhodný výrobce byl nakonec vybrán stolař Jaromír Kocián, který nabídl vyrobit postele včetně příslušenství za přijatelnou cenu, přičemž reference a ukázky již uskutečněné práce tohoto drobného živnostníka z Trojanovic napovídaly, že zadat tuto zakázku právě jemu, bude i z hlediska očekávané designové podoby konečných výrobků dobrá volba. Postele byly nakonec vyrobeny a dodány ve třech etapách, v listopadu 2014, prosinci 2015 a únoru 2016, a to na základě postupně opatřovaném množství finančních prostředků, které FREE WILL zajišťoval ve spolupráci se spolkem Radost hranických dětí.

 

 

Kde konkrétně byly na tento projekt získány finanční prostředky?

 

Na zmíněný nábytek a spolu s ním i na zároveň plánovanou obnovu matrací bylo potřeba opatřit celkově 135 000,- Kč! Peníze se konkrétně sháněly nejvíce prostřednictvím veřejné sbírky spolku Radost, kdy se sbírkovými pokladničkami chodili na veřejná místa také terénní spolupracovníci našeho spolku, a to zejména paní Vlaďka Pochyla, Mgr. Marie Santiago (která v rámci své předchozí činnosti pro děti z hranického domova jim již mimo jiné zajistila s dopomoci přátel dalších 13 nových postelí) a pan Pavel Badač. Možné bylo taky přímo přispívat na uskutečnění projektu prostřednictvím účtu veřejné sbírky spolku Radost  nebo transparentního účtu spolku FREE WILL. Zhruba třetinu příjmů vybraných peněz pak činila poměrná část výtěžku z prodeje našeho zboží (převážně výrobky z chráněných dílen a od znevýhodněných skupin spoluobčanů), kterou jsme vyhradili právě na tento účel.

 

     

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 19 NOVÝCH POSTELÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM + NOVÉ MATRACE

 

Z celkově shromážděné částky 50 128,- , která byla vybrána za spolupráce našeho spolku:

Tvoří:

Veřejná sbírka spolku Radost za účelem podpory Dětského domova Hranice:  34 488,- Kč

 

a

vklady a příchozí příspěvky na účet našeho spolku celkem:   15 640,- Kč

 

Které jsou konkrétně tvořeny:

 

Částmi z výtěžků z prodeje zboží, celkově vyhrazeno:  5 240,- Kč

(Od 12. 12. 2013 Do 4. 8. 2014 a od  2. 6. 2015 do 3. 3. 2016

podpořili lidé z měst Ostrava, Havířov, Český Těšín, Jablůnkov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát pod Radhošťem, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Hranice

nákupem zboží od našich terénních spolupracovníků)

 

a jednotlivými dary těchto dárců:

 

Pan Andreas                               Výše celkového daru:   2 000,- Kč

MUDr. Milada Canibalová          Výše celkového daru:   2 000,- Kč

Paní Marie Dudová                    Výše celkového daru:   1 600,- Kč

Pan Hynek Canibal                     Výše celkového daru:   1 500,- Kč

CAN - MED s.r.o.                         Výše celkového daru:   1 000,- Kč

Paní Magda Krejčíková             Výše celkového daru:   1 000,- Kč

Paní Aurélie Folwarczná           Výše celkového daru:      400,- Kč

Paní Jitka Nejedlá                     Výše celkového daru:      400,- Kč

Pan Pavel Badač                       Výše celkového daru:      200,- Kč

Pan Karel Saibrt                        Výše celkového daru:      200,- Kč

Pani Jana Pečivová                  Výše celkového daru:      100,- Kč

 

Chybějící částku pro dokončení tohoto projektu doložil Dětský domov Hranice na Moravě!

 

 

Věříme, že jsme vzájemnou spolupráci se spolkem Radost hranických dětí významnou měrou pomohli kvalitnějšímu spánku dětí z dětského domova! Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na tomto projektu svou činnosti podíleli, tedy vedení Dětského domova, samotné děti, které vyrobily pro přispěvatele do sbírkových pokladniček hezké dárečky, spolek Radost, naši terénní spolupracovníci! Velké díky patří stolaři panu Jaromíru Kociánovi za kvalitně odvedenou hezkou práci, která není předražená, a jeho synovi Robinovi, který pomáhal s dopravou a montáži postelí.

 

V ceně nových postelí jsou zahrnuty také rošty, čela postelí a úložné šuplíky K postelím se pořídily také nové kvalitní matrace

 

Samozřejmě bychom celkově nic moc nezmohli, nebýt především dárců tohoto projektu! Velmi tedy děkujeme všem, kteří dětem na postele přispěli, ať už do sbírkových pokladniček, zakoupením některého z výrobků nebo přímým darem na náš účet!

 

VELKÉ DÍKY VŠEM, KTEŘÍ SE NA PROJEKTU NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODÍLELI! SVOBODNOU DOBROU VŮLI JSTE POMOHLI UČINIT SVĚT KRÁSNĚJŠÍM!

DĚKUJEME!!! :)

 

 

Věříme, že tento projekt pro děti nebyl zdaleka jedinou pomocí, kterou se pro ně společně rozhodneme uskutečnit! I nadále chceme a budeme podporovat právě Dětský domov v Hranicích na Moravě v rámci naši další zamýšlené pomoci dětem, které musí trávit dětství v odloučení svých biologických rodin. Podporujte prosím spolu s námi i takto znevýhodněnou skupinu našich mladých spoluobčanů!

Pokud to bude jen trochu možné, vezměte si prosím děti do pěstounské péče nebo nabídněte svou dobrovolnickou činnost v některém z Dětských domovů! Bude to jistě velký přínos!

 

O konkrétních dalších projektech pro Dětské domovy či konkrétní děti budeme jistě brzy informovat!

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

 

 

 

Z našich starších zpráv níže se můžete dočíst, jak se tato naše podpora pro děti postupně vyvíjela...

DALŠÍCH 7 DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA MŮŽE SPÁT NA NOVÝCH POSTELÍCH Z MASIVU

06.11.2014 22:41

 

DALŠÍCH 7 DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA MŮŽE SPÁT NA NOVÝCH POSTELÍCH

Díky všem těm, kteří přispěli na nové postele, může dalších 7 dětí v dětském domově usínat v nových postýlkách, které tak nahradí 40 let staré a značně zničené postele z dřevotřísky.

Zástupkyně FREE WILL byla u toho, když stolař pan Jaromír Kocián a jeho syn Robin dovezli a smontovali ve středu 5.11.2014 do dětského domova v Hranicích na Moravě 3 poschoďové postele, jednu jednoduchou postel a 4 šuplíky pod postele.

 

 

Stolař pan Jaromír Kocián z Trojanovic 

Velké poděkování patří panu Kociánovi za to, že vyrobil postele opravdu kvalitně, krásně, bytelně a levně. (Cena za těchto 7  bukových postelí se šuplíky, i s dopravou byla pouhých 26 000,- Kč).

 

FREE WILL na tomto projektu spolupracuje se spolkem Radost hranických dětí a vykonává za tímto účelem veřejnou sbírku. V ulicích měst můžete potkat členy sdružení – Marii Santiago a Pavla Badače nebo seniorku Vlaďku Pochylu. I ve třech lidech se podařilo vybrat na postele cca 35000,- Kč. Děkujeme také za spolupráci dětem z domova a jejich tetám, kteří společně vyrobili pro přispívající hezké dárečky! :)

 

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje, jsou pro ni určeny speciální pokladničky, které pečetí a otevírá Městský úřad v Hranicích. Po spočítání obnosu v pokladničkách je 100 % výtěžku vloženo na vyhrazený sbírkový účet Radosti v bance ČSOB.                                 

             

 

Chtěli bychom tímto poděkovat každému člověku, který přispěl do pokladničky na nové postele, a to byť i dvacetikorunou, neboť díky vám se nám podařilo zkvalitnit spánek již několika dětem v dětském domově.

              

Porovnání: stará x nová postel Montáž v Dětském domově Nová dvouposchoďová postel

 

Veřejnou sbírku jsme vykonávali zatím v těchto městech:

Hranice na Moravě, Frenštát pod Radhošťem, Valašské Meziříčí, Ostrava – FUTURUM, Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice, Český Těšín, Ostrava – Černá louka.

DĚKUJEME všem lidem z těchto měst za jejich zájem!

 

Dětský domov s max. kapacitou 32 dětí stačí již dovybavit 12 jednoduchými postelemi s matracemi a šuplíky. Nadále budeme pokračovat ve veřejné sbírce, aby všechny děti mohly kvalitně spát a radovat se z toho, kolik lidí na ně myslí a pomáhá jim.

 

Takových kvalitních postelí chceme do Dětského domova dodat ještě 12

 

K dnešnímu dni nám ještě zbývá na postele a matrace získat zhruba 95 000,- Kč!

 

Finanční příspěvky na postele lze posílat také na

náš transparentní účet č. 2700441519/2010  variabilní symbol: 3421

 (nebo uveďte do zprávy pro příjemce: Postele). Pro zájemce je na našich stránkách ke stažení i darovací smlouva.

 

Vývoj této sbírky v rámci našeho projektu Nebe na Zemi lze sledovat zde: v přehledu sbírek.

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!

 

 

Poznámka:

 

Rozpočty státních institucí, tedy i Dětských domovů, jsou značně napjaté. Postačí akorát na pokrytí provozních nákladů, na rozvoj již peníze nezbývají. Na našich stránkách lze najít odkazy na reportáže České televize, ve kterých se o této problematice informuje. Je to tedy především na nás, veřejnosti, abychom se ještě více zasadili o zkvalitnění životů i dětí z Dětských domovů.

 

Ani sebelepší materiální zabezpečení však samozřejmě nevynahradí to podstatnější, Lásku rodiny! Zkusme zvážit, zda bychom nemohli přispět k tomu, aby u nás mohl být redukován velký počet Dětských domovů a zařízení pro děti žijících mimo rodinu.

 

Mnohým rodičům vlivem těžké sociální situace, partnerských sporů, nejrůznějších závislostí, případně přímého nezájmu o své dítě či děti, nezbývá, než o dítě přijít. Možná, že známe v okolí takovou rizikovou rodinu, které hrozí rozpad. Bude-li to v našich silách, zkusme nejdříve vždy i tady přímo pomoci, finančně, ale také například potřebnou službou. I každé „jen“ dobré slovo či rada, může mnohdy jistě odvrátit rozpad rodiny.

 

Tam, kde už není jiná možnost, nabídněme prosím potřebným dětem zázemí v našich rodinách prostřednictvím náhradní rodinné péče, pěstounstvím či adopce. Na internetových stránkách Hledáme rodiče.cz  lze k tomuto získat mnoho potřebných informací.

 

Pokud si to my sami nemůžeme dovolit, nebo po tomto netoužíme, jsou tady jistě i další možnosti, jak dětem zkvalitnit jejich pobyt ve státních zařízeních. Hezká forma podpory je např.  dobrovolnictví , kdy trávíte s dětmi jejich volný čas. Dále samozřejmě přichází v úvahu přímá finanční podpora, kdy darujeme přímo dětem vytoužený dárek. Například v období Vánoc takto můžeme učinit prostřednictvím různých charitativních projektů jako strom přání apod. Nebo lze určitě kontaktovat přímo vedení jednotlivých zařízení, které nám rádo sdělí, co by děti u nich zrovna nejvíce potřebovaly, a na co již nezbývají v jejich rozpočtech peníze.

 

 

                                                                                                                             tým FREE WILL

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE DĚTEM!

 

 

 

 

NOVÉ POSTELE PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA V  HRANICÍCH

 

spolek FREE WILL podporující znevýhodněné spoluobčany a spolek  RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ se  společnými silami snaží obstarat 19 nových postelí pro děti z Dětského domova v Hranicích.

 

 

Ačkoliv se díky dobrému vedení, usilovné práci spolku RADOST a za přispění mnoha dárců již podařilo v nedávné době Dětskému domovu v Hranicích do značné míry obměnit z části i 40 let starý nábytek, stále zbývá dovybavit dětské pokojíčky celkem devatenácti novými postelemi.

 

Dětskému domovu se v nedávné době díky přispění mnoha dárců již podařilo pořídit 13 nových postelí z masivu. Ještě zbývá dovybavit dětské pokojíčky celkem 19 postelemi. Ty budou dodány podle vzoru již dodaných postelí (na obrázku). Přibudou však ještě i čela k postelím a zmenší se úložné šuplíky.

 

Uspořádali jsme výběrové řízení na dodavatele nových postelí. Vzhledem k tomu, že pro děti chceme opravdu jen kvalitní postele, které vydrží v Dětském domově sloužit delší dobu, spolupráci na tomto projektu jsme nabídli a s žádosti o předběžnou cenovou nabídku na výrobu postelí jsme se obrátili na 11 firem, které se zabývají výrobou nábytku z masivu. Z 6 přihlášených zájemců se nakonec vybral jeden, který nejlépe splňoval představy Dětského domova o co možná nejnižší ceně a potřebné dobré kvalitě. Dodavatele nových matrací si zajistí Dětský domov Hranice.

 

Dětském domově v Hranicích jsou umístěny děti zpravidla ve věku 3-18 let. Z domova odcházejí po dosažení zletilosti nebo po dokončení studia. Další možností je odchod dítěte do náhradní rodinné péče.Dětský domov prošel velkou proměnou na typ domova rodinného typu. Vychovatelé (děti jim říkají tety a strejdové) pracují ve 4 rodinkách po 8-mi dětech (kapacita domova je 32 dětí, v současnosti má dětský domov 29 dětí). V každé rodince byly vybudovány nové kuchyňky, ať si mohou o víkendu děti společně s tetami vařit a učit se chodu v domácnosti. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly však jejich pokojíčky vybaveny nábytkem 40 let starým. Zvláště postele (kromě nedávno již 13 nově dodaných) jsou zastaralé, značně opotřebované, matrace proleželé.

   

          Donedávna byly v Dětském domově pouze takovéto                       Pokojíčky zbývá dovybavit ještě 19 novými postelemi

                                                 staré postele.                                                Na obrázku:  vlevo již nová postel        /       vpravo ještě stará

 

 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHATE DĚTEM ZKVALITNIT JEJICH SPANÍ!

 

SHÁNÍME CELKEM 135 000,- Kč

 

19 nových postelí (13 x jednolůžko, 3x dvojlůžko) z masivu s čely a šuplíky k postelím + 19 kvalitních matrací splňujících nároky na zdravý a kvalitní spánek dětí + doprava a montáž všeho do domova. 

 

 

PŘÍMO NA POSTELE JSTE OD 12. 12. 2013 DO 4. 8. 2014 NÁKUPEM ZBOŽÍ U NAŠICH TERÉNNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ZATÍM CELKOVĚ PŘISPĚLI ČÁSTKOU

DATUM ČÁSTKA
OD 12. 12. 2013 DO 4. 8. 2014 4 600,- Kč

 

DĚKUJEME!!!

 

OD 2. 6. 2015 NÁKUPEM ZBOŽÍ U NAŠICH TERÉNNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ OPĚT PRIORITNĚ PŘISPÍVÁTE TAKÉ NA DOKONČENÍ TOHOTO PROJEKTU!

 

DATUM ČÁSTKA
OD  2. 6. 2015 KE DNI 3. 3. 2016 740

 

Pozn. AKTUALIZACE cca 1 x měsíčně

 

  

Další možné formy finanční podpory tohoto projektu:

 

  

Na postele vybíráme také v rámci našeho projektu  „Nebe na Zemi“

Své finanční dary můžete posílat na transparentní účet č. 2700441519 / 2010  VS: 3421

 

Sbírka spolku Radost

můžete přispívat do pokladniček dobrovolníků

 

 

 

Celkový přehled dosud vybraných finančních prostředků na postele pro děti můžeme sledovat v přehledu sbírek projektu Nebe na zemi

 

 

 SPOLU VYKONÁME SPOUSTU DOBRÉHO :)

 

 

 DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!