SLEČNA TEREZKA (VS: 3154)

 


 

ZNEVÝHODNĚNÍ: Zdravotní postižení    

STAV SBÍRKY: AKTUÁLNÍ (Lze přispívat)


DOBA TRVÁNÍ SBÍRKYod 16. 8. 2017

 

ÚČEL SBÍRKY: Úhrada neurorehabilitačních pobytů

VYBÍRÁME: Jakoukoliv finanční částku

 

BYDLIŠTĚ ŽADATELKY: Velká Polom

 

ŽÁDOST O PODPORU:

 

Terezka se narodila předčasně s dětskou mozkovou obrnou, má postižení všech končetin, které ji znemožňuje prakticky veškerý pohyb, je upoutána na invalidní vozík. V současné době je zcela odkázána na péči svých rodičů. Přestože má Terezka těžký pohybový hendikep, je velmi inteligentní a chytrá. Učí se s výborným prospěchem (nyní již v 9. třídě základní školy), má velmi široké spektrum zájmů – navštěvuje Múzickou školu v Ostravě, kde se učí sólový zpěv a tanec na vozíku, hraje v 3. národní lize hru boccia. Ráda se účastní různých akcí a vícedenních pobytů pořádaných pro děti s hendikepem i bez.

 

Pro zlepšení svého zdravotního stavu již několikrát absolvovala speciální neurorehabilitační pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanech na Slovensku. Tato forma intenzivní rehabilitace ji velmi pomáhá a prospívá. V rehabilitaci by velmi ráda pokračovala. Aby se však účinek léčby výrazně a trvaleji projevil, je třeba ji opakovat alespoň 3x ročně. Jeden 14. denní pobyt však vyjde na 3078 eur (cca 81.000Kč) a není hrazen zdravotní pojišťovnou, přestože výsledky jsou znatelné. V ceně za neurorehabilitační pobyt navíc není zahrnuta částka za ubytování a stravu, které si rodiče Terezky chtějí hradit sami. 

 

Terapie v Adeli se dá přibližně srovnat s Klim Therapy v lázních Klimkovice. Dle informací Terezčiných rodičů je však pobyt v Adeli Centru na Slovensku pro Terezku vhodnější, protože terapie je mnohem intenzivnější a Terezce se věnuje více fyzioterapeutů najednou – během cvičení jsou vždy tři fyzioterapeuti u Terezky a každý z nich má na starosti kontrolu a procvičování jiné části těla a trupu. 

 

Vzhledem k nákladnosti této speciální neurorehabilitace proto uvítáme přispění jakoukoli finanční částkou, která bude pro terapii plně využita, aby se Terezčin stav zlepšil a mohla být do budoucna co nejvíce samostatná a schopna žít dle svých možností plnohodnotný život. Děkujeme. 

 

TEREZČINY POKROKY- Z MAILU JEJÍHO TATÍNKA: Další pobyt Terezce opět prospěl a nyní již u ní začíná cvičení ve vyšších polohách - na čtyřech, v sedu, ve vertikalizačním stojanu pak opory, prostě z malých pokroků ze začátku prvního pobytu pokračuje Terezka mílovými kroky k vyšším polohám a je to na ni opravdu znát. Plánujeme již další pobyt a doufáme, že se nám opět nějak podaří zajistit další finance. (Na to jak Terezce cvičení prospívá se můžete podívat níže na stránce ve fotogalerii.)

 

 

SLEČNU TEREZKU MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3154

nebo označit ve zprávě příjemci: Slečna Terezka

 

KONKRÉTNĚ PRO SLEČNU TEREZKU BYLO DOSUD VYBRÁNO
K DATU: 18.10.2018
Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3154 nebo zpráva) 12 633,- Kč
Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku) 1 000,- Kč
CELKEM VYBRÁNO 13 633,- Kč
   
Z TOHO JIŽ VYPLACENO    12 021,74 Kč
ZŮSTATEK NA DALŠÍ POBYT (vybráno - vyplaceno = ) 1 611,26 Kč

 

JEDEN DVANÁCTIDENNÍ NEUROREHABILITAČNÍ POBYT

  1,9  %                                                                                                                                                                  81 000,- Kč

   

Náklady na stravu a ubytování si chtějí rodiče Terezky prozatím hradit sami, proto uvádíme pouze cenu za rehabilitaci.

 

POSKYTNUTÉ DARY (vyplaceno převodem na b. učet Adeli centra)
DATUM ČÍSLO PLATBY (SS) ČÁSTKA ÚČEL DÁRCE
01.08.2018   6 021,97 Kč
(229,72 EUR)
Dar pro slecnu Terezku. Ucel: uhrada casti faktury za 12 dni neurorehabilitace, termin srpen 2018. Hrazeno v Eurech na účet ADELI Centra, Piešťany. Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3154 nebo zpráva): 6021,74,- Kč ; Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku): 0,23 Kč
01.11.2017  20 5 999,77   Kč
(228,69 EUR)
Úhrada časti Proforma faktury spol. ADELI, s.r.o. za 12 dni neurorehabilitace, termín - listopad 2017. Hrazeno v Eurech. Příspěvky veřejnosti (bezhotovostní příjem: VS: 3154 nebo zpráva): 5 000,- Kč ; Ostatní přidělené prostředky (příjem z provozního účtu spolku): 999,77 Kč

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! :)

 

Fotogalerie: Slečna Terezka (VS: 3154 )

Velmi děkujeme také společnosti TKR STEEL za významnou podporu slečny Terezky!

A stejně tak velmi děkujeme všem, kteří Terezku nebo další potřebné spoluobčany podpořili nebo podpoří prostřednictvím naší veřejné sbírky! Každá pomoc má velký smysl a každé takové si moc ceníme! Děkujeme!

Spolek FREE WILL                         

Velmi děkujeme za velkorysou podporu, kterou Terezce poskytl hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák! Oceňujeme také rozhodnutí pana hejtmana, darovat měsíčně polovinu svého poslaneckého platu na charitativní účely! Děkujeme, svou velkorysostí jste příkladem ostatním!

Také rádi děkujeme za proběhlou spolupráci s Moravskoslezským krajem, s jeho podporou jsme pořídili dva rehabilitační přístroje MOTOmedy, z nichž jeden využívá nyní právě Terezka! MS kraj nám také dále pomohl z poloviny pořídit mobilní bazénový zvedák, který pomáhá početným handicapovaným hostům Hotelu Duo na Horní Bečvě! Díky a krásný rok 2018 všem, pevné zdraví!