VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLKU FREE WILL!   

Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se

podporou znevýhodněných skupin občanů, ochranou zvířat a přírody.


DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ.
 

   NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:   

     
   

SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, KTERÝM AKTUÁLNĚ NEJVÍCE POMÁHÁME:

 

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, LIDÉ S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM, LIDÉ SOCIÁLNĚ SLABŠÍ,

O PODPORU NAŠEHO SPOLKU, A TO I PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY, MOHOU ŽÁDAT TAKÉ

DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SENIOŘI

 

O POMOC JIŽ POŽÁDALI,
MŮŽEME SPOLEČNĚ POMOCI:

 

RYCHLÝ PŘEHLED REALIZOVANÉ PODPORY NEDÁVNÉ DOBY

aneb koho jsme společnými silami finančně podpořili (vyplacené dary):

 

06.12.2018: 8 050,- Kč. Dar pro Jirku. Účel: úhrada Joysticku k elektrickému vozíku. Platba na účet dodavatele.

 

23.08.2018: 20 652,54 Kč Dar pro Robina. Účel: úhrada části ceny dvanáctidenní neurorehabilitace v ADELI Medical Center, Piešťany. Termin srpen / zari 2018. Vyplaceno na účet žadatele o podporu.

 

23.08.2018: 12 589,96 Kč (478 Eur) Dar pro Robina. Ucel: doplatek faktury za 12 dni neurorehabilitace, termin srpen / zari 2018. Hrazeno v Eurech na účet ADELI Centra.

 

Podrobnější přehled o všech jednotlivých sbírkách veřejné sbírky lze nalézt pod odkazem výše.

Transakce na účtu veřejné sbírky lze sledovat zde

 

VŠE O NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRCE, JAK FUNGUJE, KOMU CO PŘINÁŠÍ, NA CO VŠE LZE PŘISPÍVAT

 

 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM! :)

 

 

 

 

NAŠE AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

 
     
    
 
 
OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY 

POMÁHÁME CHRÁNIT PŘÍRODU

A ZVÍŘATA NA SUMATŘE

 

 

 

STRUČNÝ PŘEHLED NAŠICH AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ LZE PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM

 

 

 PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O VYBRANÝCH PROSTŘEDCÍCH NA ÚČTU >> 

 

 

 PROJEKT:                                                       Variabilní symbol pro podporu projektu:

 

NEBE NA ZEMI                                                                                                                        3

                                                               - Lidé se zdravotním postižením                               31

                                                               - Lidé s těžce nemocní                                             32

                                                               - Lidé sociálně slabší                                               33

                                                               - Děti z dětských domovů                                         34

                                                               - Senioři                                                                   35

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY                                          4

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ                       5

                                                              - MOTOmedy                                                            50

 

DOBROVOLNICTVÍ                                                                                                                6

 

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY                                            7
                                                             - Rekondice FREE WILL                                            71

                                                             - Příspěvky pro lidi sociálně slabší                             711

                                                             - Mistrovství ČR v šachu TP                                       72

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                       111

                                                             - slečna Kateřina Kociánová                                     1113

                                                             - další zaměstnanci: jméno zaměstnance napsané do zprávy příjemci

                                                             - p. Pavel Badač nepříjímá anonymní dary

 

PRÁCE V TERÉNU (NÁKUP VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN)                                          8

                                                             - nákup výrobků od zdravotné znevýhodněných       81

                                                             - nákup výrobků od sociálně slabších                       82

 

 

 

Možná budete mít zájem nahlédnout také na naše další dva běžné účty...

Pozor: prostřednictvím těchto dvou účtů neprovádíme veřejnou sbírku!
 

 

 

 DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

AKTUALITY

13.11.2018

SCHVÁLENÍ VYÚČTOVÁNÍ DRUHÉHO OBDOBÍ KONÁNÍ NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

VŠECHNY PŘÍSPĚVKY DO NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM!

NEUPLATŇUJEME NÁKLADY SPOJENÉ S KONÁNÍM NAŠÍ SBÍRKY!

 

01.08.2017 - 31.07.2018, druhé období - upravená kopie.pdf

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE NEJVÍCE ZAPOTŘEBÍ!

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘI JSTE SE ROZHODLI POMÁHAT I SPOLU S NÁMI!

VÁŽÍME SI TOHO! :)

 

Průběžné vyúčtování dalších období

 

22.10.2018

VÝUKA NEBO DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA - PŘES INTERNET

 

     Naše kamarádka se zrakovým postižením hledá možnost přivýdělku. V inzerci našeho projektu NEBE NA ZEMI nabízí výuku nebo doučování německého jazyka. Výuka je plánována přes internet, nejlépe prostřednictvím Skypu. Cena 150 Kč / hod. Viz inzerát paní Moniky. Děkujeme za zájem, pomohlo by jí to.

 

 

 

Inzerát v projektu NEBE NA ZEMI, Lidé se zdravotním postižením, zrakové postižení, Jihomoravský kraj

Monika

NABÍZÍM VÝUKU NEBO DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA Z POHODLÍ DOMOVA. NEMUSÍTE NIKAM DOCHÁZET. VÝUKA PROBÍHÁ PŘES INTERNET PROSTŘEDNICTVÍM SKYPU. JSEM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÁ. CENA JE 150KČ HOD. (60MIN.)
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM KONTAKTUJTE SPOLEK FREE WILL: spolekfreewill@email.cz. Kontakt rádi předáme.

https://www.spolekfreewill.cz/projekty/aktualni/nebe-na-zemi/lide-se-zdravotnim-postizenim/zrakove-postizeni/jihomoravsky-kraj/

 

 

08.10.2018

PROPUSTILI JSME NAŠE ZAMĚSTNANCE, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

     K 30. září 2018 jsme dohodou o rozvázání pracovního poměru ukončili zaměstnání všech našich pěti zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se k spolupráci na naší činnosti připojovali postupně od února 2014 a pracovali přímo ze svých domovů. Je nám to líto.

 

     Děkujeme našim bývalým zaměstnancům za veškerou spolupráci, snahu a nasazení! Máte velký podíl na dosažených úspěších našeho spolku! Doufáme, že i pro vás byla naše společná spolupráce celkově obohacující. Přejeme Vám především pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů, dosažení vašich snů a cílů! Budeme rádi, pokud si i nadále najdete čas na náš spolek, přispějete i v budoucnu k našemu společnému dílu ve prospěch znevýhodněných občanů, na poli ochrany zvířat a přírody. Už však „jen“ jako dobrovolníci. Samozřejmě i pro vás platí, ...

DÁLE V AKTUALITĚ: pokračování poděkování zaměstnancům, poděkování úředníkům z Úřadu práce, proč jsme museli propustit naše zaměstnance...

 

     Náš spolek samozřejmě pokračuje dále v naplňování cílů naší činnosti. Je stále potřeba pomáhat naplňovat nejrůznější potřeby mnohých znevýhodněných občanů, pro které státní systémové zabezpečení prostě nedostačuje. Příkladů lze nalézt i již v námi odvedené práci Bohužel dostatek. Prosíme tedy, pomáhejme všichni i nadále všude tam, kde to je zapotřebí! Sociálně, sdílením našich znalostí, zdokonalováním (studiem i praxi) těchto znalostí, věnováním času dobrovolnické činnosti. Čím více z nás se odhodlá „zabrat“, tím rychleji dosáhne úroveň lidskosti ve společnosti zcela jiných rozměrů! Objevíme, že Ráj na Zemi není utopií. Avšak musíme se snažit. Nikdo za nás nic neudělá. Proto,

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

Jak se vyvíjel náš projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením a kdo a na jaké pozici pro nás pracoval...

 

 

05.10.2018

POMOZME PROSÍM NIKOLCE A JEJÍ MAMINCE ULEHČIT ŽIVOT!

 

 

     Nikolka je dvaadvacetiletá slečna, která se narodila s těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Má tělesné, mentální a smyslové postižení. K tomu další těžká onemocnění. Podrobný výčet všech zdravotních problémů Nikolky obsáhne celý jeden odstavec.

     Nikolka vyžaduje celodenní péči, kterou jí v maximální možné míře poskytuje její maminka. Ta je ovšem na vše sama a péče o dceru je opravdu náročná. Obnáší například i pravidelné přebalování a vzhledem k zdravotnímu stavu a váze Nikolky není manipulace s ní nejjednodušší. Navíc dcera potřebuje dohled i v noci. Více o zdravotním stavu a celkové situaci v naší sbírce pro Nikolku.

     Státní příspěvky na speciální pomůcky již sice pomohly situaci alespoň trochu ulehčit, ovšem pomoci se této rodině dá mnohem více! A to je na nás všech! Teď je nejvíce zapotřebí, pořídit pro Nikolku lehký skládací elektrický vozík, který umožňuje snadné ovládání i doprovodu člověka na vozíku, tedy mamince Nikolky. Tyto náročné požadavky na techniku a zároveň možnost dalšího vhodného uzpůsobení na míru velmi dobře splňuje vozík Flexithrone, který ovšem není hrazen pojišťovnou. Nikolka s maminkou měly možnost si vozík vyzkoušet a jsou z něj nadšené. Velmi by jim ulehčil zvládat kopcovitý terén v místě bydliště, nutné vyjížďky k lékařům, ale také výlety, které má Nikolka moc ráda a které se jí snaží maminka pravidelně dopřát. Vozík se snadno skládá a vzhledem k jeho lehčí váze i poměrně dobře nakládá do auta.

     Vozíky Flexithrone jsou vzhledem ke své užitné hodnotě finančně příznivě dostupné, dají se pořídit již od cca 50 000 Kč. Nikolka má připravenou cenovou nabídku na přizpůsobený vozík na míru ve výši 74 840,- Kč. Přesně tolik vychází cena významného ulehčení velmi těžké životní situace této rodiny! Pojišťovna Bohužel na takovýto způsob pomoci nepřispívá, tyto vozíky nehradí. Pomozme proto prosím my všichni, kteří si to můžeme dovolit! I sebemenší finanční příspěvek přiblíží k cíli! 

 

NIKOLKU MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3111

nebo označit ve zprávě příjemci: Nikolka

 

Nejdříve tedy vybíráme na lehký skládací elektrický vozík Flexithrone přizpůsobený na míru pro Nikolku

Cena tohoto vozíku je 74 840,- Kč!

Po dosažení tohoto cíle budeme Nikolce a její mamince pomáhat s hrazením dalších potřeb. Jako např. odlehčovací služby, nebo s nákupem zdravotnických potřeb pro Nikolku.

Podrobnější přiblížení těžké situace Nikolky a její maminky a aktualizace spolu s přehledem stavu vybraných prostředků najdete ve sbírce pro Nikolku.

Sdílejme prosím sbírku pro Nikolku výzvou k pomoci na

 

Velmi všem děkujeme za podporu!

 

 

17.08.2018

ROBIN - NOVÁ ŽÁDOST O PODPORU Z VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

AKTUALIZACE:

24.08.2018

PODĚKOVÁNÍ ZA DOSAVADNÍ PODPORU ROBINA

Milí přátelé,

     jsme velice dojatí vaší solidaritou s Robinem! Rodina i my ve spolku srdečně děkujeme za často i velmi velkorysou finanční podporu Robina! Z velké části tedy právě díky vám všem si tento mladý muž s nelehkým osudem bude moci dovolit odjet na nabídnutý tolik potřebný neurorehabilitační pobyt, kde jej čeká 12 dní náročného cvičení a různých speciálních procedur, které by měly přispět k zlepšení zdravotního stavu Robího! Velké díky i za váš zájem o další informace ohledně Robina, vaší psychickou podporu v podobě milých přání a slov, za každou pozitivní myšlenku poslanou se záměrem posily našeho pacienta!

     Nástup na rehabilitaci je již v pondělí 27.8. Narychlo jsme tedy sháněli cca 40 000,- které rodině na tento pobyt chyběly. Dosud se v naší sbírce vybralo krásných 32 376,- Kč. ...Více zde: jak jsme vyplatili dosud vybrané prostředky a další informace

   

17.08.2018

     Mladý muž Robin z Frýdku-Místku prodělal dvě cévní mozkové příhody. Po druhém zásahu jeho mozku na podzim minulého roku zůstal vážně tělesně postižený a prakticky zcela závislý na pomoci druhé osoby. Nad očekávání lékařů se podařilo Robinův zdravotní stav díky intenzivní rehabilitaci alespoň z části zlepšit. Je však potřeba v tomto nadále pokračovat a nejlépe co nejrychleji absolvovat zvlášť sestavený systém rehabilitace ve specializovaném centru.

     Pomoci jistě může pobyt v ADELI Medical Centru ve slovenských Piešťanech. Pojišťovna však takovou rehabilitaci nehradí, a ta je přitom velmi nákladná. Čtrnáctidenní pobyt (12 dní rehabilitace + náklady na ubytování a stravu) vychází v přepočtu na 100 000,- Kč! Robinová rodina pomáhá jak se dá a pomohla již dostatečně i s hrazením dalších nezbytných nákladů na léčbu mladého muže s těžkým osudem. Finance však došly, proto se rozhodli požádat o pomoc veřejnost prostřednictvím naší veřejné sbírky. Pomůžeme tedy prosím Robinovi s úhradou tolik potřebného rehabilitačního pobytu?

     Z ADELI nyní přišla nečekaná nabídka, uvolnilo se místo. Robin by však musel nastoupit narychlo již 27. srpna. Náklady na rehabilitaci by tak klesly o 600 Euro (cca 15 810 Kč,-, aktuální kurz Fio banky). Je však potřeba jednat rychle. Rehabilitace musí být před termínem možného nástupu uhrazená na bankovním účtu Centra. Robinovi na tento nabídnuty pobyt nyní chybí ještě cca 40 000,- Kč.  Pomůže jistě každý dar v jakékoliv výši. Vybrané peníze na pobyt pošleme na základě předložené faktury v Eurech přímo Adeli Centru.

 

ROBINA MŮŽEME FINANČNĚ PODPOŘIT PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ POUKÁZANÍM DAROVANÉ ČÁSTKY NA

 

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 3153

nebo označit ve zprávě příjemci: Robin

 

Všem dárcům velmi děkujeme!

 

SDÍLEJME PROSÍM TUTO PŘÍLEŽITOST KE SPOLEČNÉ POMOCI VÝZVOU NA 

 

Více informací o situaci mladého muže s těžkým zdravotním postižením a vybraných prostředcích na jeho pomoc najdete ve sbírce pro Robina.

 

 

18.05.2018

NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA DO ZAPEČETĚNÉ POKLADNIČKY

 

     Jelikož se nám letos poměrně brzy přímo letně vyčasilo, vyrazil jsem o něco dříve než obvykle do ulic a zejména na náměstí okolních měst mého bydliště (sídla spolku), abych prováděl sbírku do pokladničky a šířil povědomí o naší činnosti. Potkat mě můžete zejména ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Frýdlantě nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici a v Tiché. Veškeré finanční příspěvky do pokladniček jsou od 25.04.2018 až do ohlášení změny vyhrazeny na krytí nákladů pouze jednoho z našich sbírkových projektů, a to pořízení dalšího repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed Viva1, který umožňuje procvičovat nohy i ruce. Vybereme vhodný přístroj z nabídky trhu, plně funkční se zárukou (aktualizováno 21.06.2018).

     Jak je již při konání sbírky do pokladničky mým zvykem, ani letos nikoho neoslovuji dříve, dokud ke mně sám nepřistoupí a nevycítím z člověka alespoň malý zájem o tuto činnost. Nechci nikoho nijak obtěžovat. Mám na sobě (připevněnou na hrudi) větší cedulku s informaci, o co se jedná, nyní tedy nápis VEŘEJNÁ SBÍRKA NA MOTOMED a dostatečně vyobrazen tento přístroj, aby si lidé udělali představu.

     Velmi vám všem děkujeme a děkuji i za příspěvky do pokladniček. Vámi darované peníze střežíme jako oko v hlavě. Proto i naše pokladničky svěříme vždy jen osobám, kterým stoprocentně věříme. Rada spolku nebo rodina a blízcí přátelé. V současné době máme v terénu dvě pokladničky (aktualizováno ke dni 25.05.2018), jedna putuje se mnou a druhou má u sebe kolega Marian.. Pokladničky se zapečeťuji a otevírají na Obecním úřadě v Tiché. Posléze se co nejdříve (obvykle a dosavadně ještě v ten samý den) finanční obsah pokladničky vloží na transparentní účet veřejné sbírky. Vyúčtování pohybů na tomto kontě se průběžně jednou ročně dokládá na Krajský úřad v Ostravě.

     Potěší nás, pokud si při setkání s námi najdete chvíli čas a necháte si představit naše projekty. Na výši případného příspěvků záleží až na dalších místech. Nejdůležitější je zájem o ty, kteří potřebují podporu druhých. Pomáhat lze ostatně i bez peněz, např. prostřednictvím dobrovolnictví. Po ukončení pokladničkové sbírky a odložení věcí do auta se i já rád tomuto věnuji. Spojuji takto obvykle tyto dvě věci do jednoho výjezdu.

 

HEZKÉ LÉTO VŠEM, BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ A

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

   Za spolek Pavel Badač :)                           

 

DÁLE V ČLÁNKU: Jakým způsobem provádím pokladničkovou sbírku, kolik máme na MOTOmed vybráno a komu jej po nákupu vypůjčíme, možnost přispívat na přístroj přímo převodem na účet, náš další postup, nejistý osud našich zaměstnanců OZP, poděkování a připomínka další možné podpory bližních

Sdílejme prosím tuto příležitost ke společné pomoci výzvou na

 

 

31.03.2018

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE S VLÁDOU A ÚŘADY,

NAŠE ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V OHROŽENÍ

 

     Jak jsme již dříve avizovali, chceme více připomínat naši vládě její poslání řádného správce naší země! Je to totiž právě správa územního celku, v našem případě tedy státu, kdo má v první řadě zajišťovat dostatečné systémové zabezpečení důstojného života všech členů své společnosti, zejména pak těch nejpotřebnějších. Bohužel jsme svědky toho, že je v této oblasti ještě velmi mnoho rezerv. Je tedy potřeba více se ozvat a připomínat lidem pověřeným osobám a vládním resortům jejich povinnost!

 

     Jako jedni ze zástupců těch nejpotřebnějších osob tak proto hodláme činit, a to prostřednictvím písemných apelů a připomínek. Korespondenci následně zveřejníme na této stránce:

Písemná komunikace s vládou a úřady, ať si široká veřejnost udělá sama obrázek o skutečných zájmech osob, které byly ve volbách pověřeny dobrou správou země a péči o potřebné.

     Naše výzvy budou z velké části směřovat k efektivnějšímu přerozdělení veřejného bohatství, resp. finančních prostředků vybraných na daních a platbách zdravotního pojištění. V systémovém hospodaření s těmito penězi náš stát efektivitou zaostává za spoustou vyspělých civilizovaných zemí. S prostředky se plýtvá, jsou vydávány na účely, které nedostatečně podporují život a důstojné podmínky k životu v zemi, živí se přebujelá byrokracie, zbytečné mocenské struktury správy země apod. Na zlepšení kvality života obyvatel pak dostatečně nezbývá, jsme smutnými svědky různých sbírek, které mají zajistit zdravotní, rehabilitační, sociální potřeby lidí, kteří potřebují systémovou rychlou pomoc. Konkrétních příkladů je opravdu spousta a každý z nás se s nimi denně setkává. Budeme tedy chtít po pověřených osobách, aby situaci změnili a dotáhli v tomto směru naší republiku na úroveň zemí s dostačujícím sociálním systémem. V období stabilního ekonomického růstu je to požadavek více než na místě. Když to jde jinde, musí to jít i u nás. Nejsme o nic horší, občané ČR si zaslouží důstojný život jako jacíkoliv jiní občané jiných zemí!

     Korespondenci jsme zahájili námitkou proti novele zákona o zaměstnanosti, zákona č. 435/2004 Sb – části třetí, která upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jsme přesvědčeni, že tento zákon ve svém důsledku způsobí zánik spousty vhodných chráněných pracovních míst v domácnostech osob se zdravotním postižením. Vznik dalších takovýchto pracovních příležitosti bude velmi omezen. Spousta lidí s velmi těžkým pohybovým omezením tak přijde o prakticky jediný možný způsob, jak se svou pracovní činnosti ještě více začlenit do společnosti a být ji i tímto způsobem prospěšný. Povede to i k většímu sociálnímu vyčlenění, propadu sociální situace těchto lidí, a to v důsledku ztráty spravedlivé odměny za práci.

V našem spolku se to dotkne pěti lidí s těžkým pohybovým omezením,

které budeme muset propustit 30.09.2018. ...

 

Děkujeme za váš zájem a rádi přijmeme vaše návrhy toho,

na co je dobré tímto způsobem posvítit.

Kontaktujte nás prosím, uděláme, co bude v našich silách.

 

                                                                                                                             Váš spolek FREE WILL

 

 

17.02.2018

HODILY BY SE DALŠÍ REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE MOTOMEDY

Pomůžeme prosím společně zajistit těmto dvěma těžce se pohybujícím spoluobčanům potřebnou pravidelnou rehabilitaci v jejich domácnostech prostřednictvím vhodného přístroje MOTOmed?

Transparentní účet veřejné sbírky, účet č. 2700957427 / 2010 vedený u Fio banky, VS: 50

nebo zpráva příjemci: MOTOMED

DĚKUJEME!

 

      Pomozte nám prosím dovybavit naší půjčovnu rehabilitačních přístrojů dalšími MOTOmedy! Čtrnáctiletá slečna Terezka z Velké Polomi žije od dětství s těžkým zdravotním postižením Dětskou mozkovou obrnou. Tato milá dívka od nás od srpna 2017 měla, a v budoucnu opět bude mít, vypůjčený velmi prospěšný rehabilitační přístroj MOTOmed, na kterém si lze procvičovat nohy i ruce. Terezka se ovšem musela od začátku února této rehabilitace ve své domácnosti vzdát. Bylo totiž potřeba poskytnout přístroj k další výpůjčce, a to panu Zbyňkovi z Partutovic (okres Přerov). Tento mladý tatínek utrpěl vážný pracovní úraz, v jehož důsledku je nyní upoután na invalidní vozík s postižením dolních i horních končetin.

     Od září 2018 je v plánu střídavá výpůjčka MOTOmedu s Terezkou, což však bude pro rodiny pacientů znamenat zátěž a nepohodlí v podobě pravidelné nutnosti převážet přece jen něco vážící přístroj mezi místy, které jsou od sebe vzdáleny 40 km. Bude to však potřeba takto provádět, a to do doby, než se nám podaří pořídit další repasovaný rehabilitační přístroj. (Aktualizováno 21.06.2018) ...

 

Sdílejme prosím tuto příležitost ke společné pomoci výzvou na

 

DÁLE V ČLÁNKU: Jak pomoci nejen zmíněným potřebným spoluobčanům...

 

 

08.02.2018

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Na stránce naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů si již lze prohlížet i průběžná vyúčtování naši veřejné sbírky. Zatím tedy za dobu prvního období konání sbírky. Doklady k využití finančních prostředků ze sbírky jsou Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předkládány ke kontrole a schválení jednou ročně.

NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÉ NÁKLADY SPOJENÉ SE SBÍRKOU!

VŠECHNY DAROVANÉ PROSTŘEDKY TEDY PUTUJÍ K POTŘEBNÝM SPOLUOBČANŮM,

pro které jsme sbírku zřídili. A to buď formou přímé podpory v podobě vyplacených finančních darů, nebo prostřednictvím vypůjčených nákladných rehabilitačních přístrojů MOTOmed, na jejichž pořízení lze ve sbírce také přispívat. Takto to bude i v budoucnu.

Děkujeme všem, že i takto pomáháte s námi!

Je to stále Bohužel zapotřebí, jak uvedeme i v brzkých dalších aktualitách z dění ve spolku.

DÍKY VŠEM ZA PODPORU!

 

17.01.2018

PRVNÍ BEZÚROČNÁ PŮJČKA ROKU 2018

 

 

PANÍ PAVLÍNA, JIŽNÍ MORAVA, - variabilní symbol 411 – druhá půjčka (SS:2)

VÝŠE PŮJČKY: 3 220,- Kč

ÚČEL PŮJČKY: SPLÁTKY KOMERČNÍHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRŮ

 

 

Naše první letošní půjčka pomohla paní Pavlíně, která si od nás poprvé půjčila v květnu minulého roku. Protože byla půjčka řádně splácená a doplacena, mohli jsme takto pomoci opět. Paní Pavlína je zatím v pracovní neschopnosti a v obtížné sociální a zdravotní situaci. Musí splácet úvěr, který čerpala na zajištění chodu domácnosti a jídlo.

S žádosti o pomoc se paní Pavlína obrací na veřejnost také v naší veřejné sbírce, kde si lze přečíst její dosavadní životní příběh. Kromě přímých finančních darů od lidí by však tato uživatelka byla velice vděčná i za  půjčku od hodného člověka, který by nabídl mírnější splátky, než jsou u současného věřitele p. Pavlíny.  Splátky naší půjčky zůstanou v dosavadní příznivé výši. Děkujeme všem i za pomoc p. Pavlíně.

Veškeré finanční pohyby tykající se půjček  můžeme sledovat na transparentním bankovním účtu půjček, který jsme zřídili speciálně pro tento projekt.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Tohle všechno zvládáme a můžeme zvládnout zejména díky vaší podpory! Přispívejme prosím neziskovým organizacím pravidelně! I 50,- Kč/měs má smysl! Pravidelná podpora umožňuje organizacím udržet a rozvíjet stávající projekty a lépší plánování svých dalších projektů! Děkujeme všem za podporu, víme, že sami často dáváte spíše i ze svého nedostatku. O to více si vaší důležité podpory vážíme!


OD KOHO NEPŘIJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

 

 

 

PŘÁTELÉ:

 

 

   
  

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2018

     Jelikož nám roboticky vkládané příspěvky začínají diskuzi řádně znepřehledňovat, budeme je průběžně mazat a ponecháme zde opravdu jen věci, které se týkají činnosti našeho spolku a podobné problematiky. Děkujeme za pochopení.

 

17.01.2018

NEZAPOMÍNEJME PROSÍM, ŽE DISKUSE NA NAŠICH STRÁNKÁCH JSOU NEZABEZPEČENÉ

     Mějme prosím na paměti, že diskuze na našich stránkách jsou nezabezpečené, bez nutnosti registrace. Totožnost přispěvatelů nemáme nijak ověřenou, berme tedy jejich identity s rezervou. Falešné identity vydávající se případně za náš spolek, členy Rady spolku a nám známé osoby co nejdříve mažeme. Případné příliš vulgární příspěvky také, ať si to tady udržíme co nejhezčí

     Občas se nám i zde v diskusi objeví příspěvky, které nám tady vkládají nejspíše roboti. Opakující se příspěvky vložené krátce po sobě průběžně mažeme, nechceme však nic příliš cenzůrovat, proto v diskuzích na našich stránkách ponecháme i různé informace, které se činnosti našeho spolku přímo netýkají. Třeba budou některé z těchto příspěvků někomu informačně přínosné. Nabídky půjček lze vkládat do diskuse dole na stránce našeho projektu Bezúročných půjček. Zde je vymažeme, aby se to tady přecejen nepřehltilo.

     Prioritně ponechejme prosím tuto diskusi na vaše otázky týkající se našeho spolku a jeho činnosti, nejlépe takové, které by mohly zajímat širší veřejnost, dále také přivítáme vaše podněty, rady, opravy nepřesností, informace užitečné pro cílové skupiny naší podpory, případnou kritiku nebo pochvalu.

Pokud si přejete získat co nejpřesnější informace o nás a naší činnosti, obraťte se prosím na uvedené kontakty, např. spolkový e-mail: spolekfreewill@email.cz  Nebo tel. č. 777 683 308 na člena Rady spolku Pavla Badače. DĚKUJEME! 

Za spolek Pavel :)

NEZABEZPEČENÁ DISKUZE

Datum: 04.12.2018

Vložil: Jana Glombicová

Titulek: Motomed

Děkuji za možnost půjčování motomedu střídavě se slečnou Terezkou,Mám 21 let roztroušenou sklerozu,jsem na vozíku a motomed jsem poprvé vyzkoušela v rehab ůstavu Hrabyňi,tam mi byl doporučen.Je skvělý,udržuje a procvičuje svaly,které bez motomedu by byly "na nic".

Datum: 07.12.2018

Vložil: Spolek FREE WILL

Titulek: Děkujeme, výzva ke spolupráci!

Děkujeme! Snažíme se pomáhat, co to jde. Ať Vám přístroj prospěje co nejvíce! A velmi děkujeme tatínkovi slečny Terezky za přepravu MOTOmedu, kterou poskytl zdarma! Je to velká pomoc!
Na nášem transp. provozním účtu lze shodou okolností zrovna vidět nedávnou úhradu za přepravu jiného přístroje k novému vypůjčiteli. MOTOmed jsme poslali přepravní společnosti. Neměli jsme zrovna jinou možnost, žádného dobrovolníka, který by tuto službu poskytl. Přepravné na vzdálenost cca 70 Km se nám tak zbytečně navýšilo i za příplatkovou službu pomocné asistence řidiče při nakládce i vykládce.
Do budoucna proto stojí za úvahu, vytvořit síť dobrovolníků, kteří by v případě potřeby byli ochotni s přepravou pomůcek a přístrojů pomoci. Konkrétně MOTOmed lze převézt i v osobním autě, v kufru s max. nutnosti sklopit případně jedno sedadlo. Přístroj umožňující procvičovat nohy i ruce váží 43 Kg, zdatnější muž si s tímto poradí. Dá se uzavřít dohoda o provedení práce a uhradit tak alespoň náklady na pohonné hmoty. V případě zájmu s námi takto spolupracovat se nám prosím ozvěte. Bylo by super, kdybychom postupně měli v každém větším městě, nebo alespoň v každém Kraji, minimálně jednoho člověka ochotného takto pomáhat s námi. Děkujeme!
Nejideálnějším stavem by samozřejmě bylo, pokud bychom mohli nakoupit dostatek pomůcek a rehabilitačních přístrojů pro všechny potřebné zájemce. Aby tak měl každý svou věc nepřetržitě k dispozici a nemuselo se ve výpůjčkách střídat. Věříme, že i to se jednou podaří. Dobrá veřejnost jistě pomůže s pořízením těchto užitečných věcí. I na to se lze totiž skládat v naší veřejné sbírce. Děkujeme všem za případnou podporu! Za spolek přeje všem hezké dny Pavel :)

Datum: 06.10.2018

Vložil: Jamesbropy

Titulek: marketing,health,men,women,cars

After looking over a number of the articles on your website, I seriously like your way of writing a blog.

Datum: 23.08.2018

Vložil: maminka Robina

Titulek: Poděkování

Chtěla bych srdečně poděkovat všem, kteří v tak krátkém čase přispěli na velice nákladnou léčbu Robina.
Děkuji také za skutečné přátelé a především mé vlastní rodině za obrovskou podporu v tak těžkém období, které s Robinem prožíváme. Nikdy vám to nezapomenu !

Datum: 26.08.2018

Vložil: Spolek FREE WILL

Titulek: Re: Poděkování


K srdečnému poděkování za podporu Robina se přidává i náš spolek! Velké díky všem, kteří pomohli finančně, propagací výzvy k pomoci nebo i "jen" dobrým přáním zlepšení zdraví Robina! Více zde: https://www.spolekfreewill.cz/news/robin-vs-3153-nova-zadost-o-podporu-z-verejne-sbirky/

Datum: 21.03.2018

Vložil: allformen.se

Titulek: Just wanted to say Hi!


Great looking website. Assume you did a bunch of your very own coding.

Záznamy: 1 - 6 ze 6

Přidat nový příspěvek

 

 

 

AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKÝ...

 

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA

PŘÍBĚH PANÍ GÁLOVÉ

 

HUNTINGTONOVA CHOROBA

HUNTINGTONOVA CHOROBA

 

 

DMO

PAN TOMÁŠ MÁ POSTIŽENÍ TĚŽKOU DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

 

PACIENTI S PLICNÍ VENTILACÍ

UDÁLOSTI 07.06.2018 NAŠE TÉMA OD 28:58 min.

 

SMA

MIŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE

 

SÁRINKA KALIŠOVÁ

www.sarakalisova.cz

 

BOŽENKA HRADÍLKOVÁ

SLEDUJEME LÉČBU BOŽENKY A DALŠÍCH DĚTÍ TRPÍCÍCH SMA, KTERÉ SE ZAČÍNAJÍ LÉČIT LÉKEM SPINRÁZA UŽ I V ČR!

PROSINEC 2017

TÁTOVÉ

 

 

DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE

WORLD DUCHENNE DAY - 7 SEPTEMBER - SVĚTOVÝ DEN DUCHENNE

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ TRAGÉDIE...

 

TĚHOTNÁ ŘIDIČKA, KTERÁ VZPŘÍČILA AUTO O STROM, ZEMŘELA. NEPODAŘILO SE ZACHRÁNIT ANI DÍTĚ

 

 

 

VÁLKY

 

STO MRTVÝCH, Z TOHO 11 DĚTÍ. PO CHEMICKÉM ÚTOKU V IDLÍBU BOMBY PADALY I NA NEMOCNICI

 

 

 

HLADOMORY

 

HLAD V JEMENU POZABÍJÍ JEDNU GENERACI DĚTÍ, VARUJÍ HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE

 

HLADOMOR V JIŽNÍM SUDÁNU: MILIÓN DĚTÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OHROŽENÍ ŽIVOTA