NAPJATÉ ROZPOČTY V DĚTSKÝCH DOMOVECH

17.05.2014 23:04

 

NAPJATÉ ROZPOČTY V DĚTSKÝCH DOMOVECH

     Milí přátelé, státní rozpočet vykazuje každý rok schodek,  celkové zadlužení našeho státu  stále raketově narůstá a dostalo se již opravdu do horentní sumy. Neustále škrty ve výdajích státního rozpočtu se výrazně podepisují i na možnostech hospodaření státem zřizovaných institucí. Peníze většinou zbývají horko těžko pouze na provoz, investice do rozvoje jsou buď úplně zastaveny, nebo významně omezeny.

 

     Taková situace panuje i v naprosté většině Dětských domovů.

Na to poukazují i dvě nedávné  reportáže České televize:

 

KAPESNÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH 

 

VÁNOCE V DĚTSKÝCH DOMOVECH 

 

     Dětské domovy se obracejí s žádostmi o podporu na firmy, soukromé dárce, Nadace a neziskové organizace.

 

    Naše občanské sdružení chce také alespoň trochu pomoci zpříjemnit dětem pobyt v domovech. Konkrétně se nyní snažíme ve spolupráci s občanským sdružením Radost hranických dětí zajistit finanční prostředky na pořízení 19 nových postelí pro děti z Dětského domova v Hranicích. Na dodavatele postelí proběhlo výběrové řízení, abychom získali co nejlepší podmínky pořízení, a to vzhledem k celkové ceně, kvalitě a potřebám dětí. Z celkové potřebné částky 135 000,- Kč se nám zatím společně podařilo vybrat něco málo přes 20 000,- Kč. Budeme rádi, když se rozhodnete spolupracovat s námi na finančním zajištění tohoto projektu.

 

Pro děti necháme vyrobit takovéto postele z masivu

SROVNÁNÍ:   vlevo nová postel   /   vpravo ještě stará

 

Stav sbírky je možno sledovat v přehledu sbírek projektu Nebe na Zemi. Případným dárcům rádi na požádání vystavíme darovací smlouvu.

 

Více informací o tomto projektu naleznete zde

 

     Děkujeme všem, kteří již tento projekt finančně či jinak podpořili. Děkujeme za zakoupení zboží (převážná většina výrobky z chráněných dílen), které nabízejí naši terénní spolupracovníci. Část výtěžku z prodeje zboží jde právě na nové postele pro děti.

 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE ZKVALITNIT SPÁNEK DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH! :)