SPUŠTĚN NOVÝ PROJEKT - BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY!

24.06.2014 00:22

 

SPUŠTĚN NOVÝ PROJEKT:

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

     Vážení přátelé, s radostí oznamujeme, že jsme konečně spustili náš další projekt, který si jistě brzy získá velkou oblibu. Věříme, že se naše bezúročné půjčky postupně stanou významnou pomocí pro mnoho sociálně slabších spoluobčanů.

 

     V rámci tohoto projektu si potřební lidé budou u nás moci bezúročně půjčit od 1 000 do postupně (po vytvoření patřičné důvěry) až 100 000,- Kč, a to na konkrétní užitečný účel. Vzhledem k podmínkám běžných úvěrů od bankovních i nebankovních subjektů (úrok se zde pohybuje v průměru kolem cca 15 % ročně), se domníváme, že o naše půjčky bude značný zájem, který zřejmě ještě dlouho nebudeme moci plně uspokojit. To, do jaké míry se tato služba potřebné veřejnosti rozšíří, bude záležet především na sponzorech tohoto projektu, tedy na nás všech případných sympatizantech a následně dárcích.

 

     Věříme, že vás zaujme tento vytvořený systém pomoci bližnímu svému, systém, ve kterém se za výhodných podmínek dokáže smysluplně pomáhat, a přitom zároveň vracet uskutečněnou pomoc zpět, aby tady byla připravená dostatečná podpora pro další potřebné. Jistě se do tohoto projektu rádi zapojíte, ať už jako příjemci půjček, nebo jako sponzoři projektu. Děkujeme, že pomáháte s námi! Více o našich bezúročných půjčkách a podmínkách jejich poskytování zde.

 

 

Poznámka:

     Ačkoliv bychom už velmi rádi žili ve světě fungujícím bez existence nutného směnného prostředku, v této době tedy asi nejčastěji  peněz, víme, že bude přece jen ještě nějakou dobu trvat, než na Zemi lidé plněji realizují svůj potenciál a vytvoří ještě krásnější místo, kde již budou zcela dobrovolně a s radostí sdílet své materiální a duchovní bohatství s ostatními.

 

     Ještě chvíli se stále bude obchodovat a směňovat. Peníze tedy budou prozatím mít ve společnosti svou patřičnou moc. Dokonce takovou, že bez jejich dostatečného množství člověk i nadále a v i sociální společnosti nedosáhne na ani alespoň minimálně důstojný život, bude mít hlad a méně kvalitní zdravotní péči.

 

     Abychom alespoň z části omezili neblahý vliv neviditelné ruky trhu, která je často věru přímo predátorská, spustili jsme projekt bezúročných půjček pro sociálně slabší spoluobčany. Chceme jim tímto alespoň z části ulehčit onu „přechodnou dobu“ mezi světy obchodu a sdílení.

 

     Tato naše pomoc je samozřejmě jen další malou kapičkou v moři, ovšem právě z takových kapiček moře sestává! Na nás všech záleží, jak rychle takové moře pomoci naplníme, zda jej budeme plnit mírným potůčkem čí přímo široce rozvodněnými divokými řekami! Pomáhejte prosím spolu s námi potřebným prostřednictvím našich projektů a řekněte o nich všem!

 

Děkujeme za vaší dosavadní podporu! Vážíme si jí!

 

Pevné zdraví, pocit štěstí a dostatek všeho dobrého všem!

 

 

                                                      váš FREE WILL :)