PŮDA

 

 

 

 

Rozdělení podskupiny podle kraje

 

 

Žádostí celkem: 0

 

 

 

 

  

Příklady toho, oč zde můžete žádat:

 

  • O pomoc se sanací a rekultivací půdy
  • O finanční podporu pro výkup půdy, na které jinak hrozí průmyslová a komerční zástavba (nadbytečné stavby, obchodní centra apod.)
  • O finanční podporu pro nákup půdy, na které zamýšlíte hospodařit trvale udržitelným způsobem 
  • O podporu pro své další projekty na ochranu půdy

 

 

Jako technicky nejjednodušší řešení pro vkládání vaších žádosti nám připadla forma nezabezpečené diskuse. I když se možná ukáže, že to nebude nejideálnější, alespoň pro rozjezd tohoto projektu se nám to prozatím jeví jako dostačující. Tento způsob vkládání žádostí má své výhody, nevyžaduje registraci a diskusní forma umožňuje přímou reakci na žádost  doplňujícími otázkami či poskytnutými radami.

 

Vyberte prosím výše kraj podle toho, kde chcete uskutečnit projekt, a vložte svou žádost.

 

Poté nám to prosím nezapomeňte oznámit buďto  dole v diskusi na hlavní, nadřazené stránce této podskupiny, nebo tak můžete učinit prostřednictvím mailu: spolekfreewill@email.cz (návod na oznámení nového příspěvku naleznete na hlavní stránce vaší skupiny - dejte jednou šipku zpět)

 

Svou žádost občas zkontrolujte, zda vám někdo neposkytl radu nebo nepoložil doplňující otázku.

 

Po vyřízení žádosti k vaší plné spokojenosti nám tuto skutečnost prosím také sdělte, váší žádost odstraníme.

 

Děkujeme :)