OCHRANA PŘÍRODY

 

 

 

 

LESY A LESNÍ POROSTY (0)

ODPADY (0)

OVZDUŠÍ (0)

PŮDA (0)

VODA A VODNÍ TOKY (0)

OSTATNÍ OCHRANA PŘÍRODY (0)

(Roztřídime podle podaných žádostí o podporu)

ORGANIZACE OCHRAŇUJÍCÍ PŘÍRODU (0)

OCHRANA PŘÍRODY V ZAHRANIČÍ (0)

 

Žádostí celkem: 0

 

 

 

 

OCHRAŇUJME NAŠÍ NÁDHERNOU MATKU ZEMI!

 

Tolik nám toho dává, nic za to nežádá!

 

     Važme si jejích darů a projevujme vděčnost za její bezpodmínečnou lásku ke všem svým dětem, veškerému životu na ní.

Mějme v úctě naši úžasnou planetu a dobře o ní pečujme.

Buďme svědomitými správci.

 

     Voda, kterou pijeme, jídlo, které vzchází z půdy, s níž hospodaříme, vzduch, který dýcháme a sluneční energie, kterou v její přiměřené síle přímo potřebujeme. To vše nás vyživuje a ovlivňuje naše tělesné i duševní zdraví. Stává se to přímou součástí nás samých. Do značné míry tedy právě na tomto všem záleží kvalita a délka našich životů na Zemi. Pamatujme na to, ať už děláme cokoliv. Jestliže je naše zdraví pro nás tou nejcennější hodnotou, kterou si vzájemně nejčastěji přejeme, tak nezapomínejme, z čeho právě naše zdraví ve velké míře pramení a co všechno jej ovlivňuje!

Ochraňujme vodu, půdu, vzduch a klima mimo jiné i jako nezbytný základ našeho zdraví.

 

     Život na naší planetě je křehký, vzájemně se ovlivňující ekosystém. Narušení či pozměnění jedne jeho části nebo formy (mnohdy nevratně a ve velké míře) zapůsobí na další rozmanitě projevené jeho části. Buďme si tohoto stále vědomí a snažme se svou střídmosti a dobrým rozmyslem s veškerým přírodním bohatstvím udržitelně hospodařit a působit na něj tak, aby co nejdéle mohlo být dobře prospěšné nám i životům všech a všeho. Ať je nám tady všem stále hezky.

Zasaďme se svým přístupem o co největší možnou životní druhovou biodiverzitu na Zemi.

 Učiňme z naší planety přímo výstavní zahrádku celého Vesmíru.

 

 Děkujeme, že spolu s námi ochraňujete přírodu!

 

 

 

 

Jste vítání!

 

Přečtěte si prosím úvod projektu NEBE NA ZEMI, abyste se více seznámili s jeho smyslem a principem fungování.

 

 

 

ŽADATELÉ O PODPORU

 

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zapojit do tohoto projektu a požádat o podporu! Učinili jste správně.

 

V levém sloupci vidíte odkazy na organizace, které se zabývají ochranou přírody. Můžeme podpořit jejich činnost, ať už finančně či přímým aktivním zapojením prostřednictvím naši nabídnuté služby. Lze se na ně jistě také obrátit i s žádosti o podporu našeho konkrétního záměru ochrany přírody. Můžeme u nich hledat pomoc s našimi navrženými projekty.  

 

Požádat o pomoc však můžete přímo i tady. Ochrana přírody by měla být v zájmu všech. Všechny ovlivňuje kvalita životního prostředí, v němž žijeme. Jak věříme, mnozí z nás si to již uvědomují, a proto rádi podpoří váš záměr chránit přírodu! Rádi se k vám připojí a podpoří navržený projekt zlepšující životy všech. Proto se nebojme požádat o podporu, zavolat o pomoc. Dejme všem příležitost, aby se mohli přímo podílet na něčem, co se bytostně dotýká nás všech!

 

Nebojte, byť to možná vše vypadá trochu komplikovaně, je to ve skutečnosti hračka. Uvidíte sami…:)

 

 

KAM VLOŽIT ŽÁDOST

 

Své žádosti o podporu můžete vkládat těmito způsoby:

 

  • PŘÍMO JAKO NOVÝ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK DO JEDNOTLIVÝCH PODSKUPIN

Výše prosím vyberte případnou podskupinu, které chcete prospět, a v této podskupině dále vyberte kraj ČR, nebo zvolte zahraničí, podle toho, na jakém místě se má projekt uskutečnit. Zde vložte svou žádost do nového diskusního příspěvku. POZOR! Zde vložená žádost nám nepříjde e-mailem! Řekněte nám tedy prosím o ní, viz odstavec níže "PO VLOŽENÍ ŽÁDOSTI".

 

  • PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NÍŽE

Pokud si nejste jistí, kam správně vložit Vaší žádost, můžete žádost o podporu napsat přímo do kontaktního formuláře dole na této stránce. K tomuto formuláři lze také navíc přikládat i přílohy (např. fotografie, propagační letáčky projektu, pozvánky apod.), čimž můžete ještě více doložit opodstatnění Vaší žádosti a doplnit další celkové informace. Žádost i s případnými přílohami nám příjde jako zpráva do e-mailu. Přezkoumáme ji a zařadíme do projektu na správné místo. Pokud si nebudete přát zveřejnit (např. ve finančních sbírkách projektu Nebe na Zemi) Vaše případné přílohy, které jste nám k žádosti doložili, budeme to respektovat, ponecháme si je pouze pro vnitřní potřebu spolku. O zveřejnění Vaší žádosti o podporu v projektu Nebe na Zemi Vás posléze budeme informovat e-mailem.

 

  • E-MAILEM A DALŠÍMI KOMUNIKAČNÍMI ZPŮSOBY

Samozřejmě nás můžete kontaktovat e-mailem na adresu spolekfreewill@email.cz , písemně poštou, telefonicky, ústně při osobním kontaktu. Rádi se Vám pokusíme pomoci co nejvíce!

 

 

 

CO BY MĚLA ŽÁDOST OBSAHOVAT

  • Vaše krátké představení - jméno, věk, chcete-li i město vašeho bydliště (může zvýšit šanci, že rychleji naleznete podporu)

  • V krátkosti popis zamýšleného projektu

  • Způsob realizace projektu, oč přesně žádáte, v čem byste uvítali pomoc

  • Nutný alespoň jeden kontakt na vás, e-mail případně telefon, aby se s vámi mohl člověk, který vám chce pomoci, spojit!

  • V žádosti můžete požádat i o finanční podporu. Pokud chcete zažádat o finanční podporu z naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů, je to možné učinit v případě, že zároveň spadáte do alespoň jedné ze skupin znevýhodněných spoluobčanů, které jsou podporovány z naší veřejné sbírky. Postupujte prosím podle pokynů a za podmínek na stránce:

 

 

Vzor:

(Žádost vložena do skupiny Ochrana vody a vodních toků, kraj Středočeský případně Vysočina)

 

Vložil: Josef Novák

Titulek: Čištění břehů řeky Sázavy

 

Ahoj všem,

      o nadcházejícím víkendu (datum…) se s kamarádem chystáme čistit břehy řeky Sázavy. Hledáme partu, která by se chtěla připojit. Pojedu v sobotu ráno v 9. hod. vlakem z Prahy. Plánuji přespat u kamaráda na chatě v blízkosti řeky. Možno nabídnout ještě nocleh v chatě dalším třem až čtyřem lidem. Dalších pár si může klidně postavit stan na přilehlé zahrádce u chaty. Zapojte se, bude to fajn výlet a uděláme při tom dobrou věc pro přírodu. Kontakt na mne: JosefNovak@seznam.cz  , Tel.: 777 123 456

 

Tohle je pouze příklad, jak by mohla vypadat vaše žádost o pomoc. Můžete žádat o přimou pomoc s projekty nebo o finance, nutné k jejich realizaci.

 

 

 

PO VLOŽENÍ ŽÁDOSTI

 

 Tento krok prosím přeskočte, pokud jste žádost o podporu vložili do kontaktního formuláře, nebo nám ji poslali na e-mail, nebo jste nám ji již oznámili jiným způsobem...

 

Po vložení žádosti do podskupiny a v ní do příslušného kraje se prosím vraťte na tuto stránku a oznamte nám přes kontaktní formulář níže či na e-mail: www.spolekfreewill@email.cz , že jste přidali do určité podskupiny a v ní do určitého kraje svou žádost. Stačí jen v krátkosti…

 

Vzor:

(oznámení vloženo do do kontaktního formuláře dole na stránce. Nebo nám toto oznámení o nové žádosti můžete prosím poslat na e-mail: www.spolekfreewill@email.cz)

 

Dobrý den,

 

     do podskupiny Ochrana vody a vodních toků, kraj Středočeský případně Vysočina, byla přidána nová žádost. Děkuji. Josef Novák.

 

Děkujeme. Umožníte nám tak lehčeji a rychleji objevit vaší žádost a podle toho se zařídit. Vedle jednotlivých podskupin a u krajů zaktualizujeme v závorce počet žádostí, které podskupina a kraj prozatím obsahuje. Usnadní to přehlednost. V případě, že budete na základě vaší žádosti a po splnění nutných podmínek zařazení také mezi jednotlivé žadatelé o finanční podporu z veřejné sbírky, oznámíme tuto skutečnost u Vaší žádosti spolu s uvedením Vám přiřazeného variabilního symbolu. Následně Vám založíme sbírku ve Vaší skupině na této stránce:

 

 

 

 

Nezapomeňte se pak také občas k vaší žádosti vrátit, abyste zjistili, zda vám k ní přímo do diskuse někdo neposkytl radu či nepoložil doplňující otázku. Vaše případné odpovědi na tyto otázky jsou samozřejmě zcela dobrovolné, záleží pouze na vás, zda a v jakém rozsahu odpovíte. Vámi doplněné informace k podstatným otázkám můžou významně zvýšit šanci na nabídky pomoci.

 

 

 

PO KLADNÉM VYŘÍZENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI

 

Poté, až vám bude poskytnuta pomoc dle vašich představ a k plné vaší spokojenosti, informujte nás prosím nějakým způsobem také o této skutečnosti. Váš příspěvek vymažeme, abychom prostor udrželi co nejvíce nezahlcen, aktuální a přehledný. U příspěvků starších než jeden rok zapátráme sami (oslovíme žadatele), zda je žádost ještě aktuální. Děkujeme. 

 

 

FINANČNÍ PODPORA Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

Pokud chcete zažádat o finanční podporu z naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů, je to možné učinit podle pokynů a za podmínek na stránce:

 

 

 

 

 

Děkujeme vám a přejeme hodně štěstí. Věříme, že pomoc jistě někdo rád a brzy poskytne.

 

 

 

PODPOROVATELÉ

 

Děkujeme za váš úmysl podpořit tuto skupinu!

 

Vyberte si prosím dále z podskupiny, ve které chcete pomáhat. Konkrétní podskupiny jsou dále rozděleny do krajů, podle místa zamýšlené realizace projektu. Zvolte tedy kraj a na základě vybrané žádosti můžete rovnou kontaktovat ochránce přírody a pomoci mu s realizací projektu.

 

 

 

RADY A PODSTATNÉ OTÁZKY

 

Pod konkrétní žádosti o pomoc s projekty lze poskytovat rady k problému(m). Ty pak následně mohou jistě být i vítanou pomocí pro lidi, kteří se potýkají se stejným problémem jako žadatel!

Přímo jako odpověď pod žádost v diskusi lze také položit otázku, o které si myslíte, že by její zodpovězení mohlo vysvětlit či zpřesnit některou důležitou skutečnost, o které se například zapomněl ve své žádosti potřebný zmínit. Taková otázka, případně pár otázek, může po zodpovězení významně urychlit nalezení pomoci. 

 

 

 

FINANČNÍ PODPORA

 

Znevýhodnění spoluobčané mohou požádat, podle pokynů a za podmínek na stránce "jak požádat o finanční podporu z veřejné sbírky", o finanční podporu z prostředků, které se vyberou v naší veřejné sbírce na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Na konkrétní žádosti bude vyhrazena část "volných" vybraných prostředků, tedy takové, které přijdou na účet veřejné sbírky nebo se vyberou do pokladniček a nebudou účelově blíže specifikovány. Jednotlivé žadatelé o finanční podporu z veřejné sbírky lze nalézt roztříděné podle skupin znevýhodnění na této stránce:

 

 

Případné dary lze zasílat na Transparentní účet veřejné sbírky

 

 

 

nebo vložit do zapečetěných sbírkových pokladniček.

 

Každému  žadateli o finanční pomoc z veřejné sbírky bude přiřazen variabilní symbol, pomoci něhož bude váš případný dar správně identifikován. Můžete také váš úmysl podpořit konkrétního člověka nebo instituci, pro jistotu i vyznačit do zprávy pro příjemce.

Můžete rovněž podpořit projekt Nebe na Zemi jako takový. V tom případě uveďte jako variabilní symbol č. 3. Peníze s tímto označením přiřadíme tam, kde usoudíme, že jsou opravdu potřeba. Pro podporu Ochrany přírody napište vs č. 39. Peníze rozdělíme mezi žadatelé o podporu na projekty týkající se ochrany přírody, mezi žadatelé, kteří jsou však zároveň zařazení do sbírek veřejné sbírky. Rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

 

Vaše dary si můžete odečíst z daní. Pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, máte možnost si podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dar odečíst od základu daně. Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8. V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutých darech.

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že žádosti o pomoc budou zahrnovat i prosbu o finanční podporu, ale žadatel nebude zároveň zařazen jako znevýhodněná osoba do sbírek veřejné sbírky, nebo nám své "sbírkové znevýhodnění" alespoň dostatečně neprokáže, nebude možno jej podpořit z výtěžku z veřejné sbírky! Tedy ani se sbírkového bank. účtu, ani z pokladniček. Svou případnou podporu pro tyto "nesbírkové" žadatelé si prosím dohodněte přímo s nimi přes uvedený kontakt v jejich žádosti.

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!

 

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

 

Svou žádost o podporu nás všech můžete napsat přímo do tohoto kontaktního formuláře. K formuláři lze také navíc přikládat i přílohy (např. potvrzení o Vašem příjmu, zprávy a nálezy ošetřujícího veterináře, účtenky za ošetření, fotografie apod.), čimž můžete ještě více doložit opodstatnění Vaší žádosti a zvýšit Vaší celkovou důvěryhodnost. Žádost i s případnými přílohami nám příjde jako zpráva do e-mailu. Přezkoumáme ji a zařadíme do projektu na správné místo. Pokud si nebudete přát zveřejnit (např. ve finančních sbírkách projektu Nebe na Zemi) Vaše případné přílohy, které jste nám k žádosti doložili, sdělte nám to, budeme to respektovat, ponecháme si je pouze pro vnitřní potřebu spolku. O zveřejnění Vaší žádosti o podporu v projektu Nebe na Zemi Vás posléze budeme informovat e-mailem.

 

Kontaktní formulář pro VAŠE ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

 

 

CO PSÁT DO TÉTO DISKUSE

 

Do této diskuse patří příspěvky všech, kteří jimi budou chtít dát radu, tipy, oznámení, upozornění, pozvánku a další věci určené této cílové skupině. Děkujeme :)

 

Diskusní téma: OCHRANA PŘÍRODY

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek