NAŠE VEŘEJNÁ SBÍRKA DO ZAPEČETĚNÉ POKLADNIČKY

18.05.2018 12:09

 

     Jelikož se nám letos poměrně brzy přímo letně vyčasilo, vyrazil jsem o něco dříve než obvykle do ulic a zejména na náměstí okolních měst mého bydliště (sídla spolku), abych prováděl sbírku do pokladničky a šířil povědomí o naší činnosti. Potkat mě můžete zejména ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Frýdlantě nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici a v Tiché. Veškeré finanční příspěvky do pokladniček jsou od 25.04.2018 až do ohlášení změny vyhrazeny na krytí nákladů pouze jednoho z našich sbírkových projektů, a to pořízení dalšího repasovaného rehabilitačního přístroje MOTOmed Viva1, který umožňuje procvičovat nohy i ruce. Vybereme vhodný přístroj z nabídky trhu, plně funkční se zárukou (aktualizováno 21.06.2018).

 

JAKÝM ZPŮSOBEM POKLADNIČKOVOU SBÍRKU PROVÁDÍM

     Jak je již při konání sbírky do pokladničky mým zvykem, ani letos nikoho neoslovuji dříve, dokud ke mně sám nepřistoupí a nevycítím z člověka alespoň malý zájem o tuto činnost. Nechci nikoho nijak obtěžovat. Mám na sobě (připevněnou na hrudi) větší cedulku s informaci, o co se jedná, nyní tedy nápis VEŘEJNÁ SBÍRKA NA MOTOMED a dostatečně vyobrazen tento přístroj, aby si lidé udělali představu. Na klíně mám pak košík s propagačním materiálem o naší činnosti a s výrobky z chráněných dílen, které dávám jako dárkovou upomínku na naše setkání. Adekvátně dle výše případného finančního příspěvku. Veřejnou sbírku již neprovádím současně s prodejem výrobků, a to proto, abych často spěchající lidi zbytečně nemátl. Výjimkou je literární tvorba sester Márie a Eriky Kostových ze Slovenska, jejichž hezké knížky a omalovánky mám sebou a mohu nabídnout k prodeji případným zájemcům. Veškeré tyto peníze pak pošleme slečně Erice na účet.

 

KOLIK JIŽ MÁME VYBRÁNO A KOMŮ VYPŮJČÍME NÁŠ PŘÍŠTÍ MOTOMED

    (Aktualizováno 21.06.2018) Nyní máme podle přehledu sbírkového účtu na pořízení dalšího MOTOmedu 20 947,50 Kč. Budeme se tedy snažit co nejdříve pořídit další repasovaný nebo bazarový rehabilitační přístroj MOTOmed umožňující procvičovat nohy i ruce. (Takovéto přístroje se na trhu cenově pohybují v rozmezí cca čtvrtiny až poloviny hodnoty nových přístrojů, přičemž nové se dají pořídit od 100 000,- Kč podle výbavy). Tento nově pořízený MOTOmed následně vypůjčíme do domácnosti slečny Terezky, která má od dětství těžké zdravotní postižení DMO a která v únoru po domluvě na delší dobu poskytla od nás do té doby vypůjčený přístroj panu Zbyňkovi do Partutovic. Pan Zbyněk je po těžkém pracovním úraze ochrnut na všechny končetiny. Až nově pořízený MOTOmed dodáme Terezce, poprosíme ji, aby se střídala ve výpůjčce podle vzájemné domluvy s další zájemkyni o výpůjčku, která je upoutána na inv. vozík s ochrnutím od pasu dolů a je z okolí bydliště Terezky. Připomínáme také, že je stále možné slečnu Terezku podpořit i prostřednictvím její konkrétní sbírky na pokrytí další speciální neurorehabilitace v ADELI centru ve slovenských Piešťanech. A děkujeme všem i za případnou podporu dalších konkrétních sbírek pro uvedené potřebné spoluobčany. (Pozn. tento odstavec byl aktualizován 21.06.2018)

 

 

JINÁ A RYCHLEJŠÍ FORMA PODPORY NÁKUPU PŘÍSTROJE

     Cena nových MOTOmedů začíná kolem částky 100 000,- Kč, podle výbavy. U nás na pořízení nepřispívají ani zdravotní pojišťovny ani MPSV. Komerční půjčovné přístrojů se podle našich informací může pohybovat i kolem 3 000,- Kč/měs. My je půjčujeme potřebným za 50,- Kč měsíčně. Nyní máme takto v terénu čtyři MOTOmedy umožňující procvičovat nohy i ruce, přičemž některé tyto rehabilitační pomůcky využívají střídavě i dva zájemci. Budeme rádi, pokud nám pomůžete pořídit další repasované, pár let staré avšak plně funkční a dostačující rehabilitační přístroje MOTOmed. Můžete tak nyní učinit tedy svým příspěvkem do pokladničky nebo rovnou zaslat finanční částku na náš transparentní účet veřejné sbírky. Děkujeme!

 

Mimo pokladničky lze na MOTOmedy přispívat i přímo na

transparentní účet č. 2700957427 / 2010 Fio banka

s uvedením variabilního symbolu č. 50 nebo zprávou příjemci: MOTOMED

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé se zdravotním postižením

A

Lidé těžce nemocní

PŮJČOVNA POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

5

MOTOmedy

50

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O TOMTO PROJEKTU >> 

     (Odkaz na projekt Půjčovna pomůcek)

 

Sdílejme prosím tuto příležitost ke společné pomoci výzvou na

 

VELMI VŠEM DĚKUJEME ZA PODPORU!

 

Krátký film ukazující modelovou variabilitu MOTOmedů a jejich rehabilitační využití pro velké množství zdravotních diagnóz. K on-line přehrání v němčině na stránce německého dodavatele přístrojů.

 

 

NÁŠ DALŠÍ POSTUP A NEJISTÝ OSUD NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ OZP

     Chystáme se písemnou formou opět apelovat na ministerstvo zdravotnictví, případně i na MPSV, ve věci alespoň částečného hrazení pořizovací ceny MOTOmedů k domácí rehabilitaci lidí na inv. vozících. Když to jde v Německu, MUSÍ to jít i u nás. Avšak vzhledem k dosavadní ochotě zmíněných institucí kladněji řešit požadavky potřebných, nejsem ani v tomto přílišný optimista. Uvidíme, snad budeme mile překvapeni. Zatím se můžete podívat, jak jsme uspěli s naší připomínkou k nové úpravě chráněného trhu práce… Všech pět našich domácích zaměstnanců OZP bude propuštěno k 30.09.2018. Škoda. Za mě však můžu říct, že spolkovou činnost budu vykonávat se stejným nasazením i nadále, byť zdarma. Nedělám to kvůli platu, který si však i v budoucnu budu muset kvůli mé nemoci a s ní spojenými zvýšenými náklady na důstojný život nějak opatřit.

 

PODĚKOVÁNÍ A PŘIPOMÍNKA DALŠÍ MOŽNÉ FORMY PODPORY BLIŽNÍCH

     Velmi vám všem děkujeme a děkuji i za příspěvky do pokladniček. Vámi darované peníze střežíme jako oko v hlavě. Proto i naše pokladničky svěříme vždy jen osobám, kterým stoprocentně věříme. Rada spolku nebo rodina a blízcí přátelé. V současné době máme v terénu dvě pokladničky (aktualizováno ke dni 25.05.2018), jedna putuje se mnou a druhou má u sebe kolega Marian. Pokladničky se zapečeťuji a otevírají na Obecním úřadě v Tiché. Posléze se co nejdříve (obvykle a dosavadně ještě v ten samý den) finanční obsah pokladničky vloží na transparentní účet veřejné sbírky. Vyúčtování pohybů na tomto kontě se průběžně jednou ročně dokládá na Krajský úřad v Ostravě.

 

     Potěší nás, pokud si při setkání s námi najdete chvíli čas a necháte si představit naše projekty. Na výši případného příspěvků záleží až na dalších místech. Nejdůležitější je zájem o ty, kteří potřebují podporu druhých. Pomáhat lze ostatně i bez peněz, např. prostřednictvím dobrovolnictví. Po ukončení pokladničkové sbírky a odložení věcí do auta se i já rád tomuto věnuji. Spojuji takto obvykle tyto dvě věci do jednoho výjezdu. Mé dobrovolnictví u lidí s lehčím mentálním postižením však nevnímám jako nějakou službu, ale jako velmi příjemné návštěvy dobrých přátel, spíše rodiny. Často se mnou jezdívá i dobrý kamarád Sterio. Vždy se na všechny moc těšíme a považujeme to za smysluplně strávený čas. Nabídněte prosím i vy své přátelství v první řadě těm, kteří po tom touží a kteří moc přátel nemají. Děkujeme!

 

     Nicméně však děkujeme také všem těm, kteří s námi pomáhají již dlouhodobě i formou pravidelné finanční podpory. Ceníme si samozřejmě a velmi všem děkujeme i za případnou jednorázovou podporu našich projektů nebo poskytnutého času v podobě služby.

 

HEZKÉ LÉTO VŠEM, BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ A

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

   Za spolek Pavel Badač :)                        

 

 

CO BY VÁS TAKÉ MOHLO ZAJÍMAT:

 

Komu pomáhají nebo pomáhaly naše doposud pořízené MOTOmedy

 

Veřejná sbírka pro slečnu Terezku Hoňkovou na úhradu nákladných neurorehabilitačních pobytů v ADELI CENTRU v Piešťanech