KOMU A PROČ POMÁHAT I TÍMTO ZPŮSOBEM

 

 

 

motto:

 

SVĚT JE JEDEN CELEK! JEHO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI, ŽIVOTNÍ FORMY, JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY, PŮSOBÍ NA SEBE A ZÁSADNĚ SE OVLIVŇUJÍ. ZMĚNA JEDNÉ TÉTO ČÁSTI ZPŮSOBÍ ZMĚNU CELKOVÉ PODOBY PLANETY, NA KTERÉ ŽIJEME, A POTAŽMO SE ODRAZÍ V CELÉM VESMÍRU!

 

VĚNUJME PROTO DOSTATEČNĚ STAROSTLIVOU PÉČI VŠEM ČLÁNKŮM ŘETĚZU, AČ JSOU NĚKTERÉ OD NÁS I VÍCE FYZICKY VZDÁLENÉ, A ZKVALITNĚME TAKTO ŽIVOTY NÁS VŠECH!

 

 

 

 

 

 

 

KOMU POMÁHAT

 

     Myslíme si, že pomáhat by se mělo především těm, kteří se neumí o sebe sami postarat ve smyslu zajištění svých životních potřeb. Mezi prvními budou mezi takové jistě patřit lidé, kterým se nedostalo ani základního vzdělání. Těmto je potřeba co nejrychleji pomoci. Odstraňme jejich negramotnost a zvyšme tak šanci, že si tito potřební dokážou brzo plně pomoci sami. Jedině skrze odstranění jejich nevědomosti docílíme toho, že v maximální možné míře přestanou vytvářet podmínky, ve kterých masivně umírají žízní, hladem, násilnými konflikty a nedostupnosti kvalitní zdravotní péče.

 

 

 

 

 

 

 

PROČ POMÁHAT

 

 

K dostupnosti alespoň základního vzdělání pro všechny:

 

 

ALTRUISTICKÝ DŮVOD:

 

     Pomáháte prostě proto, protože čistě milujete Život ve všech jeho rozmanitých projevech. Přejete všem bytostem na celém světě co nejvíce štěstí. Uvědomujete si, že žijeme ve světě, ve kterém je všeho dostatek pro všechny. Není vám zatěžko rozdělit se s ostatními o své bohatství, ať už duševní nebo materiální. Takové sdílení všeho dobrého co máte, vám přináší radost. Jste-li altruisté, máte jasno. Nepotřebujete se dále ptát, proč pomáhat. Vyhráli jste a všichni kolem vás taky.

 

 

EGOISTICKÝ DŮVOD:

 

     Patříte možná k těm, kteří se snaží z většiny okamžiků života, vytěžit výhody a prospěch především pro sebe. Dovolíme si říct, že i v takovém případě máte ovšem dobrý důvod pomáhat ostatním. Abyste mohli stále a plně uskutečňovat své touhy, užívat si toho co vás těší a co máte rádi, abyste tedy mohli být skutečně a dlouhodobě šťastní, pak musí mít stejnou příležitost k dosažení štěstí opravdu všechny části pohybující se v systému. Nevezmete-li dostatečně na zřetel tuto skutečnost, budete-li dlouhodobě přehlížet odstranitelné omezení těchto částí (živých bytostí), pak velmi reálným důsledkem tohoto může být, že po dovršení dále neúnosného množství omezovaných, stanete se jimi přímo i vy sami omezení.

 

     Uvedeme zde několik faktů potvrzujících výše uvedené. Nedoporučujeme je přehlížet, neboť se skutečně týkají kvality života nás všech, a stojí tak za to se nad nimi alespoň chvíli zamyslet.

 

 

MIGRACE OBYVATEL:

 

     Lidé, kteří na obývaném území nemají dostatečnou příležitost k uspokojovaní svých tužeb a často spíše přímo životních potřeb, vydávají se hledat svou lepší budoucnost k sousedům. Pomineme záměrně okolnost, že při této kolikrát strastiplné cestě za štěstím mnozí utečenci přímo zahynou (např. na moři v troskách chatrných plavidel při snaze dosáhnout jiného kontinentu), neboť tohle vlastně skutečně egoisticky smýšlející pramálo zajímá. Soustřeďme se však na to, jaké problémy vysněné hostující zemi sebou přinášejí nevítaní hosté, kterým se podaří dorazit. A vždy se to některým z nich podaří, a to často v nezanedbatelném počtu. Zvládnout takovýto příliv uprchlíků, vyžaduje značné nároky na prostor, a začlenění těchto lidí často dosti odlišné mentality do domácí populace, vyvolává nejednoduché problémy. To vše znamená samozřejmě i vysokou ekonomickou zátěž. Domácí obyvatelé pak zpravidla dojdou k přesvědčení, že postupná, systematická a především dostatečně fungující opatření prováděna se záměrem předcházet těmto migračním vlnám, vycházejí pro všechny strany a ze všech hledisek lépe, než následné řešení propuknutého problému. Pár konkrétních příkladů toho, jaké problémy může masivní migrace působit, naleznete zde:

 

Poznámka ze dne 23. 12. 2015: text na této stránce byl napsán jako příprava pro projekt na podporu Adopce dětí na dálku již začátkem roku 2013. Projekt se vlivem nejrůznějších okolností podařilo spustit až 23. 12. 2015. Myslíme si tedy, že po zkušenosti evropských zemí s masovou vlnou migrace v průběhu roku 2015, netřeba uvádět další konkrétní případy, jaké problémy může masivní migrace působit…

 

 

ZVÝŠENÉ RIZIKO VÁLEČNÉHO KONFLIKTU A TERORISMU:

 

     Nemusíme se zde zřejmě dlouze zmiňovat o tom, že lidé strádající nedostatkem jsou více náchylní a ochotní zajistit si své potřeby i za cenu použití síly. Jejich nevzdělanost, která jejich utrpení ponejvíce zapříčiňuje, je navíc vystavuje snadné manipulaci moci chtivých, kteří je po nejrůznějších příslibech lehce nabytého blahobytu, neváhají patřičně vyzbrojit, aby se tak otevřela cesta k naplnění jejich kořistnických cílů. Takových příkladů jistě najdeme dostatek jak v minulosti, tak v současnosti. Nelze ani samozřejmě opomenout tu skutečnost, že lidé negramotní, ti, kteří nejsou schopni dostatečně vypozorovat souvislosti, mohou se stát snadnějším terčem náborů nejrůznějších extrémistických skupin, které při prosazování svých zájmů často užívají praktik terorismu. Netvrdíme, že jen málo vzdělaní se dávají k teroristům, ať už náboženským nebo nacionalistickým. Nicméně přece jen je asi snadnější vždy přesvědčit někoho, kdo před sebou vidí jen neveselou budoucnost prožitou v bídných a chudých podmínkách. 

 

 

MOŽNOST OCHUDIT SE O SKVĚLÉ VĚCI:

 

      Rádi bychom zde ještě zmínili jeden praktický důvod, proč pomáhat ke vzdělání. Je možné, že naší případnou lhostejnosti zůstane nevyužit lidský potenciál. Nikdo z nás nemůže zaručit, že se mezi lidmi, kteří nemají přístup ke vzdělání, nepohybuje přímo génius, který v případě že dostane příležitost, objeví něco, co přinese významný užitek všem. Může se jednat např. o převratný objev ve zdravotnictví, který bude schopen pomoci prodloužit náš život nebo jej alespoň velmi zkvalitnit. Dále se taky může podařit vynalézt např. něco z oblasti vědy a techniky, což náš život více obohatí a učiní ho ještě pohodlnějším. K dosažení takových úspěchů bude jistě potřeba většího vzdělání než jen základního. Avšak k zajištění postupu je samozřejmě právě základní vzdělání prvním nezbytným krokem. 

 

     Uvedli jsme zde jen několik z jistě mnoha důvodů, které by mohly pomoci přesvědčit tzv. prospěcháře k aktivnější pomoci. Pokud shledáte, že jsme zapomněli něco důležitého, prosíme, napište nám. Rádi to sem přidáme.  

 

 

 

OBA DŮVODY DOHROMADY:

 

     A konečně, zřejmě budete patřit do kategorie lidí, jako jsme my. Máte rádi život, přejete všem štěstí a zároveň si toužíte užívat všeho krásného, co existence na naší planetě přináší. Rozhodli jste se tedy podporovat vzdělanost ve světě z obou důvodů dohromady.

 

Budeme potěšeni, když tak budete činit společně s námi! Děkujeme! :)