LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ

 

 

AIDS (0)

ALZHEIMEROVA NEMOC (0)

DIABETES (0)

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ (0)

NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ (0)

PARKINSONOVA NEMOC (0)

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA  (0)

OSTATNÍ NEMOCI (0)

(Roztřídíme podle podaných žádosti o podporu)

 

Žádostí celkem: 0

 

 

Děkujeme vám za zájem o tuto skupinu!

 

Ať už si pro pomoc přicházíte nebo ji nabízíte, jste vítání!

 

Přečtěte si prosím úvod projektu NEBE NA ZEMI, abyste se více seznámili s jeho smyslem a principem fungování.

 

 

 

ŽADATELÉ O PODPORU

 

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zapojit do tohoto projektu a požádat o podporu! Učinili jste správně.

 

V levém sloupci vidíte odkazy na organizace, které vám jistě mají také co nabídnout a můžou vám velmi pomoci.

 

Požádat o pomoc však můžete přímo i tady.  Jak věříme, jsme tady jeden pro druhého a pomáhat si je naprosto v pořádku a přirozené! Proto se nebojme požádat o podporu, zavolat o pomoc. Učiňme jen jeden krok, dejme o sobě vědět! Dejme ostatním vědět, že nejsou naplněny naše potřeby či touhy. Zde mají všichni příležitost!

 

Nebojte, byť to možná vše vypadá trochu komplikovaně, je to ve skutečnosti hračka. Uvidíte sami…:)

 

 

KAM VLOŽIT ŽÁDOST

 

Své žádosti o podporu můžete vkládat těmito způsoby:

 

  • PŘÍMO JAKO NOVÝ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK DO JEDNOTLIVÝCH PODSKUPIN

Výše prosím vyberte případnou podskupinu, do které spadáte, a v této podskupině dále vyberte kraj podle místa vašeho bydliště. Zde vložte svou žádost do nového diskusního příspěvku. POZOR! Zde vložená žádost nám nepříjde e-mailem! Řekněte nám tedy prosím o ní, viz odstavec níže "PO VLOŽENÍ ŽÁDOSTI".

 

  • PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NÍŽE

Pokud si nejste jistí, kam správně vložit Vaší žádost, můžete nám svou žádost o podporu napsat přímo do kontaktního formuláře dole na této stránce. K tomuto formuláři lze také navíc přikládat i přílohy (např. potvrzení o Vašem příjmu, Vaše lékařské zprávy, fotografie apod.), čimž můžete ještě více doložit opodstatnění Vaší žádosti a zvýšit Vaší celkovou důvěryhodnost. Žádost i s případnými přílohami nám příjde jako zpráva do e-mailu. Přezkoumáme ji a zařadíme do projektu na správné místo. Pokud si nebudete přát zveřejnit (např. ve finančních sbírkách projektu Nebe na Zemi) Vaše případné přílohy, které jste nám k žádosti doložili, budeme to respektovat, ponecháme si je pouze pro vnitřní potřebu spolku. O zveřejnění Vaší žádosti o podporu v projektu Nebe na Zemi Vás posléze budeme informovat e-mailem.

 

  • E-MAILEM A DALŠÍMI KOMUNIKAČNÍMI ZPŮSOBY

Samozřejmě nás můžete kontaktovat e-mailem na adresu spolekfreewill@email.cz , písemně poštou, telefonicky, ústně při osobním kontaktu. Rádi se Vám pokusíme pomoci co nejvíce!

 

 

 

CO BY MĚLA ŽÁDOST OBSAHOVAT

 

  • Vaše krátké představení - jméno, věk, chcete-li i město vašeho bydliště (může zvýšit šanci, že rychleji naleznete podporu)

  • V krátkosti popis vaší situace

  • Jak byste si představovali řešit vaší situaci, oč přesně žádáte, v čem byste uvítali pomoc

  • Nutný alespoň jeden kontakt na vás! E-mail případně telefon, aby se s vámi mohl člověk, který vám chce pomoci, spojit!

  • V žádosti můžete požádat i o finanční podporu. Pokud chcete zažádat o finanční podporu z naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů, je to možné učinit podle pokynů a za podmínek na stránce:

 

 

Vzor:

(Žádost vložena do skupiny SENIOR, případně i LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ, kraj Praha)

 

Vložil: Josef Novák

Titulek: Hrozba vystěhování seniora z bytu

 

Dobrý den,

 

     jmenuji se Josef Novák, je mi 87 let a jsem z Prahy. Po nedávné smrti mé manželky jsem zůstal sám, děti jsme neměli. Z mého důchodu mám nyní sám problém zaplatit měsíčně nájem za byt. Hrozí mně, že budu muset opustit byt, ve kterém jsem zvyklý, žili jsme v něm společně s manželkou přes 40 let. Vzhledem k mé nemoci musím navíc také doplácet na drahé léky. Hledám touto cestou ochotného člověka, který by mi s nastalou situaci vypomáhal  tak, abych mohl zůstat bydlet v místě, které mám rád, a abych si alespoň občas mohl dovolit kupovat věci, na které jsem byl zvyklý, když ještě žila má paní a my tak měli dva příjmy. Také hledám přítelkyni či přítele, který by si se mnou občas rád zahrál karty či šachy. Děkuji, těším se na kontakt s vámi. Kontakt na mne: JosefNovak@seznam.cz  , Tel.: 777 123 456

 

Tohle je pouze příklad, jak by mohla vypadat vaše žádost o pomoc (mimo skupiny ochrany zvířat a přírody jsme uvedli ve všech ostatních skupinách příklad stejný). V každé skupině respektive podskupině vám dáme pár tipů, oč můžete žádat. Rozsah požadované pomoci však záleží jen na vás, na vašich potřebách a touze.

 

 

PO VLOŽENÍ ŽÁDOSTI

 

Tento krok prosím přeskočte, pokud jste žádost o podporu vložili do kontaktního formuláře, nebo nám ji poslali na e-mail, nebo jste nám ji již oznámili jiným způsobem...

Po vložení žádosti do vaší podskupiny a v ní do příslušného kraje se prosím vraťte na tuto stránku a oznamte nám přes kontaktní formulář níže či na e-mail: www.spolekfreewill@email.cz , že jste přidali do určité podskupiny a v ní do určitého kraje svou žádost. Stačí jen v krátkosti…

 

Vzor:

(oznámení vloženo do kontaktního formuláře dole na stránce. Nebo nám toto oznámení o nové žádosti můžete prosím poslat na e-mail: www.spolekfreewill@email.cz)

 

Dobrý den,

 

     do skupiny LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ, podskupiny Nádorové onemocnění, kraj Praha, byla přidána nová žádost. Děkuji. Josef Novák.

 

Děkujeme. Umožníte nám tak lehčeji a rychleji objevit vaší žádost a podle toho se zařídit. Vedle jednotlivých podskupin a u krajů zaktualizujeme v závorce počet žádostí, které podskupina a kraj prozatím obsahuje. Usnadní to přehlednost. V případě, že budete na základě vaší žádosti a po splnění nutných podmínek zařazení také mezi jednotlivé žadatelé o finanční podporu z veřejné sbírky, oznámíme tuto skutečnost u Vaší žádosti spolu s uvedením Vám přiřazeného variabilního symbolu. Následně Vám založíme sbírku ve Vaší skupině na této stránce:

 

 

Nezapomeňte se pak také občas k vaší žádosti v diskusi vrátit, abyste zjistili, zda vám k ní přímo do diskuse někdo neposkytl radu či nepoložil doplňující otázku. Vaše případné odpovědi na tyto otázky jsou samozřejmě zcela dobrovolné, záleží pouze na vás, zda a v jakém rozsahu odpovíte. Vámi doplněné informace k podstatným otázkám můžou významně zvýšit šanci na nabídky pomoci.

 

 

 

PO KLADNÉM VYŘÍZENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI

 

Poté, až vám bude poskytnuta pomoc dle vašich představ a k plné vaší spokojenosti, informujte nás prosím nějakým způsobem také o této skutečnosti. Váš příspěvek vymažeme, abychom prostor udrželi co nejvíce nezahlcen, aktuální a přehledný. U příspěvků starších než jeden rok zapátráme sami (oslovíme žadatele), zda je žádost ještě aktuální. Děkujeme. 

 

 

FINANČNÍ PODPORA Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH SPOLUOBČANŮ

 

Pokud chcete zažádat o finanční podporu z naší veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů, je to možné učinit podle pokynů a za podmínek na stránce:

 

 

 

 

Děkujeme vám a přejeme hodně štěstí. Věříme, že pomoc jistě někdo brzy poskytne.

 

 

 

 

 

PODPOROVATELÉ

 

Děkujeme za váš úmysl podpořit tuto skupinu!

 

Vyberte si prosím dále z případných podskupin, kterým chcete pomáhat. Konkrétní žadatelé jsou v podskupinách dále rozdělení do krajů podle svého bydliště. Zvolte tedy kraj a na základě vybrané žádosti můžete rovnou kontaktovat potřebného s nabídkou vaší pomoci. . Jistě i „pouhá“ případná vaše rada či povzbuzení žadatele o pomoc potěší.

 

 

RADY A PODSTATNÉ OTÁZKY

 

Pod konkrétní žádosti o pomoc lze poskytovat rady k problému(m). Ty pak následně mohou jistě být i vítanou pomocí pro lidi, kteří se potýkají se stejným problémem jako žadatel!

Přímo jako odpověď pod žádost v diskusi lze také položit otázku, o které si myslíte, že by její zodpovězení mohlo vysvětlit či zpřesnit některou důležitou skutečnost, o které se například zapomněl ve své žádosti potřebný zmínit. Taková otázka, případně pár otázek, může po zodpovězení významně urychlit nalezení pomoci. Pod žádosti přímo do diskuse však prosím pište jen rady a otázky, které mají souvislost s žádostmi. Ať se prostor zbytečně nezahlcuje a zůstane co nejvíce pro všechny přehledný. Respektujme prosím také soukromí potřebného. Neptejme se veřejně například na přesné bydliště žadatele, pokud jej v žádosti neuvádí. K získání informací tohoto typu a k nabídkám konkrétní pomoci prosím využijte uvedený přímý kontakt na osobu potřebného. Děkujeme.

 

 

FINANČNÍ PODPORA

 

Znevýhodnění spoluobčané mohou požádat, podle pokynů a za podmínek na stránce "jak požádat o finanční podporu z veřejné sbírky", o finanční podporu z prostředků, které se vyberou v naší veřejné sbírce na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Na konkrétní žádosti bude vyhrazena část "volných" vybraných prostředků, tedy takové, které přijdou na účet veřejné sbírky nebo se vyberou do pokladniček a nebudou účelově blíže specifikovány. Jednotlivé žadatelé o finanční podporu z veřejné sbírky lze nalézt roztříděné podle skupin znevýhodnění na této stránce:

 

 

Případné dary lze zasílat na Transparentní účet veřejné sbírky

 

 

 

nebo vložit do zapečetěných sbírkových pokladniček.

 

Každému  žadateli o finanční pomoc z veřejné sbírky bude přiřazen variabilní symbol, pomoci něhož bude váš případný dar správně identifikován. Můžete také váš úmysl podpořit konkrétního člověka nebo instituci, pro jistotu i vyznačit do zprávy pro příjemce.  Můžete rovněž podpořit tento projekt jako takový. V tom případě uveďte jako variabilní symbol č. 3. Peníze s tímto označením rozdělíme lidem, kteří podle našeho názoru potřebují pomoci nejakutněji. Na Vaše přání s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu.

 

Vaše dary si můžete odečíst z daní. Pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, máte možnost si podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dar odečíst od základu daně. Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8. V případě vašeho zájmu vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutých darech.

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že žádosti o pomoc budou zahrnovat i prosbu o finanční podporu, ale žadatel nebude zároveň zařazen jako znevýhodněná osoba do sbírek veřejné sbírky, nebo nám své "sbírkové znevýhodnění" alespoň dostatečně neprokáže, nebude možno jej podpořit z výtěžku z veřejné sbírky! Tedy ani se sbírkového bank. účtu, ani z pokladniček. Svou případnou podporu pro tyto "nesbírkové" žadatelé si prosím dohodněte přímo s nimi přes uvedený kontakt v jejich žádosti.

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU!

 

 

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

 

Svou žádost o podporu nás všech můžete napsat přímo do tohoto kontaktního formuláře. K formuláři lze také navíc přikládat i přílohy (např. potvrzení o Vašem příjmu, Vaše lékařské zprávy, fotografie apod.), čimž můžete ještě více doložit opodstatnění Vaší žádosti a zvýšit Vaší celkovou důvěryhodnost. Žádost i s případnými přílohami nám příjde jako zpráva do e-mailu. Přezkoumáme ji a zařadíme do projektu na správné místo. Pokud si nebudete přát zveřejnit (např. v jednotlivých sbírkách ) Vaše případné přílohy, které jste nám k žádosti doložili, sdělte nám to, budeme to respektovat, ponecháme si je pouze pro vnitřní potřebu spolku. O zveřejnění Vaší žádosti o podporu v projektu Nebe na Zemi Vás posléze budeme informovat e-mailem.

Kontaktní formulář pro VAŠE ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

 

 

 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

 

 

CO PSÁT DO TÉTO DISKUSE

 

Do této diskuse patří příspěvky všech, kteří jimi budou chtít dát radu, tipy, oznámení, upozornění, pozvánku a další věci určené této cílové skupině. Děkujeme :)

 

Diskusní téma: LIDÉ TĚŽCE NEMOCNÍ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek