AŽ SE NÁM NĚKDY BUDE ZDÁT, ŽE JEN MY MÁME ŽIVOT TĚŽKY!

 

ÚVODNÍ SLOVO

 

Ať už se kdokoliv z nás nachází v jakékoliv obtížné situaci, ať už třeba žijeme s těžkým zdravotním postižením, těžkou nemocí, nemáme peníze, trpíme bolesti fyzickou nebo psychickým traumatem, vždy lze nalézt člověka, který je na tom ještě hůře než my! Pár příkladů možných obtížných, a často i dlouhodobě těžce řešitelných, životních situací uvádím níže (na stránce zpět…) Naprostá většina z nás jistě usoudí, pokud nám však soucit zcela neschází, že v porovnání s těmito a spousty podobnými osudy jsou ty naše křížky celkem nepatrné. Jak se vlastně naopak máme po mnohých stránkách dobře…!

 

Můžeme například být i zcela fyzicky paralyzování, upoutání na lůžko a závislí na cizí péči. Pokud však vnímáme vjemy kolem sebe, dokážeme nějakým způsobem komunikovat s okolím, myslí přemítat a využívat fantazii, jsme jistě stále o mnoho „bohatší“ než například ti, kteří jsou uvěznění ve svých tělech v různých druzích bezvědomí (kómat). Nebo Ti, kteří už před námi, a někdy i hodně mladí, odešli zcela na druhý břeh. Tito již na rozdíl od nás totiž nemají žádný, byť minimálně funkční, potřebný cenný nástroj – hmotné tělo, skrze nějž by si mohli užívat alespoň některých krásných prožitků a požitků, které lidský život na Zemi přináší. Zkusme si tohle připomenout a takto se na vše podívat, až nás někdy opět přepadne sebelítost nad našim „těžkým“ osudem. V jakémkoliv stavu a situaci stojí za to, být tady! Buďme vděční za to, co máme, važme si toho a radujme se, nic není samozřejmost. A vše je ve vývoji, v pohybu! Pokud jsme ještě tady, máme a dostaneme spoustu příležitosti ke zkvalitnění i našich prožitků a zlepšení i naší zkušenosti! Jen trpělivost a dostatečně silnou vůli k přímé přičinlivosti! Buďme opatrní, ochraňujme zdraví a životy lidí, zvířat a všech životních projevů! ŽIVOT MÁ OBROVSKOU CENU! Díky za něj!