Z FREE WILL o. s. JE SPOLEK!

03.06.2015 20:00

 

Z FREE WILL o. s. JE SPOLEK!

 

Milí přátelé,

       abychom dostáli změnám občanského zákoníku, dokončili jsme úspěšně změnu právní formy naší organizace z dosavadního občanského sdružení na spolek! NYNÍ JE NAŠÍM NOVÝM NÁZVEM: SPOLEK FREE WILL! S touto transformací bude spojeno ještě pár dalších změn, zejména příslušná úprava stanov, úprava loga a zřízení nové domény internetových stránek na www.spolekfreewill.cz Co však jistojistě zůstává stejné, je naše odhodlání pomáhat lidem, kteří to potřebují, a snaha o celkovou podporu života na naší krásné planetě! Děkujeme vám všem, kteří jste se k nám doposud jakýmkoliv způsobem připojili a pomáháte nám naplňovat náš záměr!

 

       Téměř přesně k dvouletému výročí existence naší organizace, tedy k 31. 5. 2015, nám bylo doručeno z Krajského soudu Ostrava usnesení, že se dle zápisu ve spolkovém rejstříku mění naše dosavadní právní forma z občanského sdružení na spolek! Tento krok bylo potřeba učinit vzhledem k usjednocení s předpisy tzv. Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost v roce 2014. Podle tohoto zákona je nutné místnímu Krajskému soudu podat návrh na dokončení změny právní formy dosavadních občanských sdružení do konce letošního roku. Jsme rádi, že se nám to podařilo s půlročním předstihem. Můžeme se tak nyní lépe soustředit na naší veřejně prospěšnou činnost – pomoc znevýhodněným spoluobčanům a podporu života na Zemi!

 

      Úředně jsme nyní zapsáni v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou: L 11012. Tato skutečnost je k ověření na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz 

 

Rozhodnutí Krajského soudu k zápisu změn v našem spolku si lze prohlédnout v doručeném usnesení:

278791185_0_vyhoveni_usnesenim_Fj_19254_2015_KSOS.pdf (130,1 kB)

 

     K dalším změnám spojených s transformací na spolek, které zmiňujeme v úvodu: v našich stanovách se změnil název naší organizace a upřesnil se způsob zastupování spolku Radou spolku, která i nadále zůstává tříčlenná a beze změn. Necháme provést úpravu loga, která bude prakticky spočívat pouze v přidání slova spolek před FREE WILL a vypuštění zkratky o. s. Zřídíme novou internetovou adresu (doménu) www.spolekfreewill.cz pro lepší dohledatelnost naší organizace. Na stávající adrese www.freewillos.cz  nás bude možno ještě také najít, a to až do 7. 7. 2015. Poté již tuto doménu nebudeme prodlužovat.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

 Vážení spolupracovníci, podporovatelé, příznivci našeho nyní již oficiálně spolku!

    Velice si vážíme veškeré vaší podpory, kterou jste nám za dosavadní dva roky našeho působení v neziskovém sektoru věnovali! Tento náš dvouletý začátek, který je vždy nejsložitější, jsme zvládli zejména díky vaší důležité podpory! Snad jsme vás již za dobu naší existence dostatečně přesvědčili, že dokážeme smysluplně pomáhat našim znevýhodněným spoluobčanům. My jsme nasbírali první cenné zkušenosti ve snaze organizované podpory potřebných, zjistili jsme, co všechno obnáší zastřešit takovou pomoc veřejně prospěšnou organizací. Nyní se snad již můžeme považovat za mírně pokročilé, což se jistě projeví na ještě intenzivnějším naplňování našeho záměru. Jak rychle se nám ovšem bude dařit naplňovat naše cíle, již jako spolku FREE WILL, bude i nadále záležet především také na vytrvalosti a síle vaší touhy pomáhat s námi. Cest jak se zapojit do našeho konání je jistě vícero!

 

SPOLEK FREE WILL – PODPORUJEME ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY!

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

 

                                                                                  vaše Rada spolku FREE WILL