VÝZNAMNÁ PODPORA OD NADACE ARCELORMITTAL

09.04.2014 16:15

 

VÝZNAMNÁ PODPORA OD NADACE ARCELORMITTAL

 

     Velmi děkujeme za významnou podporu od Nadace ArcelorMittal! Byl nám poskytnut dar ve výši 10 000,- Kč, a to na pořízení rehabilitačního přístroje Motomed pro pana Ladislava Molnára z Orlové.

 

 

 

 

     Pan Ladislav je bývalý zaměstnanec společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.. Pracoval tam desítky let, až do doby, než jej postihla cévní mozková příhoda. Nyní pan Ladislav poctivě rehabilituje a snaží se co nejvíce zlepšit svůj zdravotní stav. K tomuto mu také napomáhá cvičení na účinném rehabilitačním přístroji Motomed Viva1, který jsme pro pana Ladislava opatřili v polovině února tohoto roku. Oceňujeme, že společnost Arcelor není lhostejná k osudům svých zaměstnanců a že v případě potřeby je jim připravená podat pomocnou ruku. Vážíme si této podpory a moc za ní děkujeme. Více o příběhu pana Ladislava si můžete přečíst zde.

Pohled v noci na Koksovnu - 1998

 

 

    

Nadaci Arcelor Mittal moc děkujeme také za mnoho oblastní podporu, kterou dlouhodobě poskytuje i dalším potřebným jednotlivcům a neziskovým organizacím, které vykonávají veřejně prospěšnou službu. Děkujeme společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. za společenskou odpovědnost!

 

Jeden z minulých ročníků jarmarku společnosti Arcelor

 

     Vážíme si také pozvání k účastí na Velikonočních trzích chráněných dílen, které jsou pořádány pro zaměstnance společnosti Arcelor.  S díky přijímáme. Ve čtvrtek 10. dubna se tak budou moci zájemci z řad zaměstnanců největšího hutního podniku v České republice blíže seznámit s činnosti FREE WILL o. s. , zakoupit si od našich zástupců výrobky z chráněných dílen či přispět na veřejnou sbírku na nové postele pro děti z Dětského domova v Hranicích.

 

     Trhy se konají v přízemí správní budovy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, v době od 8:30 – 14:30 hodin.

 

Těšíme se na mile strávený čas!

 

                                                                                 FREE WILL o. s.